Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Selma utvardering - 1 år efter sammanslagningen

267 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Selma utvardering - 1 år efter sammanslagningen

 1. 1. SELMA 1 år efter sammanslagningen Inger Sundström, Systemförvaltare Camilla Källgren, IT-konsulent
 2. 2. Bakgrund <ul><li>På uppdrag av styrgruppen </li></ul><ul><ul><li>Utvärdera hur SELMA fungerar </li></ul></ul><ul><li>Mäta planens effektmål </li></ul><ul><ul><li>Alla invånare ska få del av det totala bokbeståndet </li></ul></ul><ul><ul><li>Besparingar för biblioteken via stordrift </li></ul></ul><ul><ul><li>Nya tillgänglighöjande tjänster </li></ul></ul>
 3. 3. Webbaserad undersökning <ul><li>56 frågor </li></ul><ul><li>Uppdelade i 10 delar </li></ul><ul><li>20-31 januari 2010 </li></ul><ul><li>78 respondenter </li></ul>
 4. 4. Söka Hur fungerar det att söka i Expertsök? efter sammanslagningen Innan sammanslagningen
 5. 5. Katalogisering Hur fungerar det med gemensam katalog?
 6. 6. Cirkulation Har ditt bibliotek ändrat rutinerna efter SELMA?
 7. 7. Cirkulation <ul><li>Ändrade låntagarkategorier </li></ul><ul><li>Ändrad ålder för vuxen </li></ul><ul><li>Reservationer görs direkt på låntagaren </li></ul><ul><li>Ingen nyregistrering för låntagare i SELMA </li></ul>
 8. 8. Cirkulation Följer du riktlinjerna i S ELMA - regler & rutiner ” för låntagarinläggningen?
 9. 9. Cirkulation Har ditt arbete ändrats?
 10. 10. Avgifter Tycker du att reservationsavgifterna skiljer sig mellan biblioteken?
 11. 11. Reservationer Reserverar du ofta medier från andra bibliotek till låntagare?
 12. 12. Reservationer Tycker du att det fungerar?
 13. 13. Körningar & utskrifter Hur har arbetet med att köra ut krav, reservationsmeddelanden och liknande ändrats efter sammanslagningen?
 14. 14. Inköp När ditt bibliotek väljer vad som ska köpas in, tittar ni också vad som finns på andra bibliotek inom SELMA?
 15. 15. Fjärrlån Har fjärrlånehanteringen förändrats efter SELMA?
 16. 16. Fjärrlån <ul><li>Fler böcker att hantera </li></ul><ul><li>Blivit enklare och smidigare </li></ul><ul><li>Antalet fjärrlån har minskat </li></ul><ul><li>” Inget hanterande av Värmlandsböcker i modulen” </li></ul>
 17. 17. System Hur tyckte du att konverteringen fungerade?
 18. 18. System Hur fungerar det att arbeta med inställningar, cirkulationsparametrar mm i den gemensamma kontoorganisationen?
 19. 19. Kommunikation & teknik Hur tycker du att BookIT fungerar jämfört innan konverteringen?
 20. 20. Kommunikation & teknik Hur fungerar supporten efter SELMA-sammanslagningen?
 21. 21. Service till låntagarna Hur upplever du att servicen till låntagarna har förändrats?
 22. 22. Service till låntagarna Kötiderna - hur snabbt går det, uppskattningsvis, att få en reserverad bok?
 23. 23. Eget arbete Hur har ditt arbete påverkats?
 24. 25. Frågor inför framtiden Gemensam reservationskö? Gemensam marknadsföring? Utökade/omorganiserade transporter? Gemensamma regler och avgifter?
 25. 26. www.regionvarmland.se [email_address]

×