Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inköp

766 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Inköp

  1. 1. Btj Inköp BookIT BURK LIBRIS BURK-poster
  2. 2. Btj-inköp, BURK-post • Beställning från Btj-lista Sker via Inköp/KIF i BookIT, listorna ligger inlagda, titelnr från BURK-post • Beställning från Btj Media direkt Sker på Btj:s webbplats, beställningsinfo till KIF, katalogpost från BURK om man vill • BURK – databas för BookIT-biblioteken Biblioteken har egna abonnemang, kundnumren kopplas till inloggningen. Sökning, import av poster. BookIT hämtar var 10:e minut.
  3. 3. Btj Inköp BookIT BURK LIBRIS LIBRIS-poster
  4. 4. Btj-inköp, LIBRIS-post, Karlstad-försöket • Beställning fick ske via Btj Media direkt, Btj ändrade ett kundnummer tillfälligt • 4 LIBRIS-poster kom via Axiell, 2 hamnade i avvisade katalogposter • Ännu ingen beställningsinformation • Går att manuellt lägga in beställning • Går inte att ankomstregistrera på Btj-etikett eftersom olika titelnummer

×