Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

utb_nyhetsbrev_ccb.ppt

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

utb_nyhetsbrev_ccb.ppt

 1. 1. Så lyckas du med e-postmarknadsföring och nyhetsbrev
 2. 2. Vad är nyhetsbrev / e-postmarknadsföring? <ul><li>Nyhetsbrev / informationsutskick / erbjudanden </li></ul><ul><li>Bygger på förtroende och samtycke </li></ul><ul><li>Oönskade e-brev räknas inte hit. </li></ul>
 3. 3. Varför ett professionellt verktyg? <ul><li>Underlättar adressadministrationen. </li></ul><ul><li>Automatisk prenumerering via webben. </li></ul><ul><li>Automatisk avregistrering. </li></ul><ul><li>Automatisk dubblettkontroll. </li></ul><ul><li>Inga studsar i din inkorg. </li></ul><ul><li>Högre trovärdighet genom chans till design och länkar. </li></ul><ul><li>Möjlighet att göra massutskick. </li></ul>
 4. 4. Varför e-postmarknadsföring? <ul><li>Tiden och kostnaden. </li></ul><ul><li>Bygger relationer. </li></ul><ul><li>Skapar trafik till webben. </li></ul><ul><li>Skapar en direkt säljkanal. </li></ul><ul><li>Exakt, personligt och mätbart. </li></ul><ul><li>Mottagaren har tackat ja = önskad kommunikation </li></ul><ul><li>Uppmaning för att ge feedback. </li></ul>
 5. 5. Varför tackar mottagaren ja? <ul><li>Vill hålla sig ajour med ett ämne, ett intresseområde eller en bransch. </li></ul><ul><li>E-breven ger mervärde: kunskap, erbjudanden, idéer etc. </li></ul><ul><li>Ger social och professionell fördel genom att man kan vara först med det senaste och tipsa andra. </li></ul><ul><li>Konkurrentbevakning. </li></ul>
 6. 6. Vem får jag skicka nyhetsbrev till? <ul><li>Förbjudet att skicka reklam via e-post och SMS om mottagaren inte gett sitt samtycke på förhand. Gäller B2C. </li></ul><ul><li>Om ett kundförhållande finns, undantas företaget från kravet på att söka mottagarens samtycke för reklamen. B2C </li></ul><ul><li>Företag får skicka till företag. </li></ul><ul><li>Förbjudet att inte ha en giltig avsändaradress, även företag emellan. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Innehåll, utformning, responsanalys </li></ul>
 8. 8. Innan du börjar med e-postmarknadsföring: <ul><li>Varför? </li></ul><ul><li>Innehållspolicy, redaktionell profil – kontrakt med mottagarna. </li></ul><ul><li>Fördjupningsgrad – koppling till webben. </li></ul><ul><li>Utgivningstakt. </li></ul>
 9. 9. Nyhetsbrevet innehåller: <ul><li>Sanna och aktuella nyheter. </li></ul><ul><li>Något användbart och nyttigt för mottagaren. </li></ul><ul><li>En anledning att besöka webben. </li></ul><ul><li>Ett bra erbjudande! </li></ul><ul><li>Möjlighet till avslut. </li></ul><ul><li>Uppmaning för att ge feedback. </li></ul><ul><li>Länk för att avbeställa prenumerationen. </li></ul><ul><li>Tydlig avsändare med kontaktinformation. </li></ul>
 10. 10. Utformning <ul><li>Design besläktad med webbplatsen. </li></ul><ul><li>Budskapet ska gå fram helt utan bilderna. </li></ul><ul><li>Korta textstycken med tydliga rubriker och uppdelning. </li></ul><ul><li>Tydliga länkar. </li></ul><ul><li>Tydlig avsändare och avregistrering. </li></ul><ul><li>Html + textversion med länk till designad webbversion. </li></ul>
 11. 11. Att mäta e-postmarknadsföring <ul><li>Kontinuerlig mätning ger möjlighet till mer riktade utskick. </li></ul><ul><li>Varje utskick är ett tillfälle till vidareutveckling. </li></ul><ul><li>Räckviddsmått kontra kvalitetsmått. </li></ul>
 12. 12. Att mäta e-postmarknadsföring (forts.) <ul><li>Exempel på mätpunkter: </li></ul><ul><li>Hur många öppnade brevet? </li></ul><ul><li>När öppnade man brevet, vilken tid är optimal? </li></ul><ul><li>Hur förändras antalet öppnade brev och antalet klick beroende på tidpunkten? </li></ul><ul><li>Vilka personer har klickat på erbjudanden/länkar? </li></ul><ul><li>Hur många besökte webbplatsen? </li></ul><ul><li>Avregistreringar i anslutning till utskicket? </li></ul><ul><li>Studsar, felaktiga e-postadresser etc. </li></ul>
 13. 13. Marknadsför nyhetsbrevet <ul><li>Prenumeration på webben. </li></ul><ul><li>Tipsa-funktion. </li></ul><ul><li>Sidfotsbanner i allas e-post. </li></ul><ul><li>Utskick med köpa adresser etc. </li></ul><ul><li>Stödjande marknadsföring i andra medier. </li></ul><ul><li>Utnyttja naturliga kontaktytor. </li></ul>
 14. 14. Detta får du aldrig någonsin göra: <ul><li>Missbruka prenumerantbasen. D v s sälja den vidare eller använda adresserna för andra syften än den ursprungliga. </li></ul>
 15. 15. 10 snabba tips för ett framgångsrikt nyhetsbrev <ul><li>1. Följ en bestämd utgivningsplan och innehållspolicy. </li></ul><ul><li>2. Skriv kort, relevant och kärnfullt. Du har bara ett par sekunder på dig. </li></ul><ul><li>3. Använd dig av relevant budskap för just din målgrupp. Bjud gärna på kunskap, du är expert inom ditt område, visa det. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>4. Använd en snygg och enkel design. Professionellt utformade brev läses i större utsträckning visar undersökningar. </li></ul><ul><li>5. Använd bilder. Bra bilder förstärker ditt budskap. </li></ul><ul><li>6. Skriv en intressant ämnesrad, påverkar till stor del öppningsgraden. </li></ul><ul><li>7. Avregistreringslänk i brevet. Mottagaren skall alltid ha möjlighet att avsluta sin prenumeration. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>8. Tydlig avsändare och kontaktinformation. </li></ul><ul><li>9. Kontinuerlig mätning ger möjlighet till mer riktade utskick. </li></ul><ul><li>10. Underlätta arbetet genom att använda ett professionellt verktyg. </li></ul>

Editor's Notes

 • Är man inte Aftonbladet Se i realtid när man skickar Unika utskick

×