Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PSeA - Seminar 1, Timisoara

764 views

Published on

 • Be the first to comment

PSeA - Seminar 1, Timisoara

 1. 1. Investeşte în oameni!Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Program multi-regional de studii masterale în domeniul eActivităţi www.estart.utcluj.ro Proiectarea sistemelor pentru eActivități Seminar – 17 Martie 2012 Timisoara Şcoală universitară www.estart.utcluj.ro de formare iniţială şi continuă a personalului didactic Program multi-regional de studii masterale în domeniul şi a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti - DidaTec eActivităţi
 2. 2. OVERVIEW Continut curs si aplicatii Tema 1: Elaborare set de specificatii Tema 2: Modelarea proiectelor software Tema 3: Managementul cerintelor Tema 4: Analiza si designŞcoală universitară www.e-start.ro şi continuă a personalului didactic de formare iniţială Program multi-regional de studii masterale în domeniulşi a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti - DidaTec eActivităţi
 3. 3. Şcoală universitară www.e-start.ro şi continuă a personalului didactic de formare iniţială Program multi-regional de studii masterale în domeniulşi a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti - DidaTec eActivităţi
 4. 4. Tema 1 Formarea echipelor de lucru a. Fiecare echipa are in componenta 4 membri: •Echipa de management din partea beneficiarului solutiei IT – Manager proiect – Manager de produs •Echipa de management din partea furnizorului solutiei IT – Manager proiect – Scrum master b. Alegere nume echipa si spatiu colaborativ - http://delicious.com/cami13/psea12tm+groupware c. Alocarea temelor de proiect PeAŞcoală universitară www.e-start.ro şi continuă a personalului didactic de formare iniţială Program multi-regional de studii masterale în domeniulşi a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti - DidaTec eActivităţi
 5. 5. Tema 1 Direcții •E-Business – implementarea unui sistem de tip E- Business folosing technologii Java, Microsoft sau LAMP •E-Health – implementarea unui sistem de tip E-Health folosing technologii Java, Microsoft sau LAMP •E-Government – implementarea unui sistem de tip E- Gov folosing technologii Java, Microsoft sau LAMP •E-Media – implementarea unui sistem de tip E-Media folosing technologii Java, Microsoft sau LAMPŞcoală universitară www.e-start.ro şi continuă a personalului didactic de formare iniţială Program multi-regional de studii masterale în domeniulşi a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti - DidaTec eActivităţi
 6. 6. Tema 1 Elaborare cerinte minimale •beneficiarul solutie software nu detine, in momentul demararii colaborarii, toate informatiile cu privire la aplicatia software pe care-o doreste – prezinta o descriere minimala a functionalitatilor – pe durata proiectului va modifica o serie de aspecte tehnice si functionale Exemplu: Tema1.doc Analizarea cerinte minimale •elaborare set de specificatii, – definirea modulelor si componentelor – detalierea functionalitatilor implementate de fiecare componenta Exemplu: Spec_Acronym.pdfŞcoală universitară www.e-start.ro şi continuă a personalului didactic de formare iniţială Program multi-regional de studii masterale în domeniulşi a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti - DidaTec eActivităţi
 7. 7. Tema 2: Dezvoltarea proiectelor software Şcoală universitară www.e-start.ro şi continuă a personalului didactic de formare iniţială Program multi-regional de studii masterale în domeniul şi a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti - DidaTec eActivităţi
 8. 8. Tema 3 • Setul de cerinte • Ce ar trebui sa fie noul serviciu • Ce ar trebui sa faca noul produs • Identifica atributele, caracteristicile, capacitatea, sau calitatea unui sistem • In ingineria clasica, cerintele proiectului reprezintă • Setul de parametri de intrare pentru faza de proiectare a procesului de dezvoltare • Cerintele descriu elementele si functionalitatile de implementat • Faza de elaborare a cerintelor • Definirea cerintelor de proiect extrase din descrierea de la client • Analiza cerintelor de proiect (gradul de consistenta si complexitate) • Elaborarea specificatiilor prin documentarea cerintelor • Verificarea cerintelor (gradul de valabilitate)Şcoală universitară www.e-start.ro şi continuă a personalului didactic de formare iniţială Program multi-regional de studii masterale în domeniulşi a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti - DidaTec eActivităţi
 9. 9. Tema 3 Cerintele functionale – modul de functionare al sistemului sau produsului software •Cerintele functionale specifica rezultatele particulare ale unui sistem Ex: calcule, detalii tehnice, manipulare/prelucrare date •Cerintele de comportament – Scenariile Use Case (cazurile de utilizare) •Cerintele functionale conduc la elaborarea schemei bloc •Cerintele functionale  faza de proiectare – Modul in care sunt implementate aceste cerintele functionaleŞcoală universitară www.e-start.ro şi continuă a personalului didactic de formare iniţială Program multi-regional de studii masterale în domeniulşi a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti - DidaTec eActivităţi
 10. 10. Tema 3 Cerinte non-functionale garantază îndeplinirea cerintelor funcționale și permit evaluarea unui sistem din punct de vedere calitativ •Cerintele de performanță •Cerintele calitative (QoS) E.g. Disponibilitatea unui sistem, gradul de simplitate in utilizare, mentenanta unui sistem, performantele, securitatea… •Există două tipuri de cerințe non-functionale – Cerinte de executie, observabile in timpul executiei (securitate sau grad de utilizare) – Cerinte de evolutie care se regasesc in structura statica a sistemului software (mententanta sau scalabilitate) •Cerintele non-functionale permit elaborarea arhitecturii sistemului softwareŞcoală universitară www.e-start.ro şi continuă a personalului didactic de formare iniţială Program multi-regional de studii masterale în domeniulşi a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti - DidaTec eActivităţi
 11. 11. Tema 4 Arhitectura si design •Elaborare cerinte de comportament – Diagrame Use Case •Elaborare arhitectura de nivel inalt – Analizare cerinte functionale si non-functionale – Arhitectura Exemplu: R_Design_Acronym.pdf •Concepte utilizate in procesul de dezvoltare softwareŞcoală universitară www.e-start.ro şi continuă a personalului didactic de formare iniţială Program multi-regional de studii masterale în domeniulşi a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti - DidaTec eActivităţi
 12. 12. Evaluare Nota de proiect la materia Platforme pentru eActivități va reflecta următoarele aspecte: • Prezentarea proiectului (30%) • Interfața cu utilizatorul (20%) • Funcționalitatea (40%) • Popularea site-ului/platfomei cu date reale (10%) Componenta de management a proiectelor, pentru materia Proiectarea sistemelor pentru eActivităţi, vizează: • Prezentarea proiectului (20%) • Elaborare analiză și design (30%) • Modelarea orientată pe obiecte (20%) • Managementul riscului (10%) • Gestionarea procesului de dezvoltare software (20%)Şcoală universitară www.e-start.ro şi continuă a personalului didactic de formare iniţială Program multi-regional de studii masterale în domeniulşi a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti - DidaTec eActivităţi
 13. 13. Resurse Resurse pregatite de tutore http://delicious.com/cami13/psea12tm Solutii posibile platforme colaborative http://delicious.com/cami13/psea12tm+groupware Colectie colaborativa http://delicious.com/tag/psea12tm Social media pentru documentare/cercetare http://delicious.com http://slideshare.net http://scribd.com Document colaborativ componenta grupuri de lucru http://tinyurl.com/psea12tmŞcoală universitară www.e-start.ro şi continuă a personalului didactic de formare iniţială Program multi-regional de studii masterale în domeniulşi a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti - DidaTec eActivităţi
 14. 14. Bibliografie • Raghvinder Sandwan, Matthew Bass, Neel Mullick, Global Software Development handbook, 2007 • C. Porumb, Contribuții la dezvoltarea aplicațiilor multimedia distribuite – Teză de doctorat, UTPress, 2005 • I. Salomie, T. Cioara, I. Anghel, T. Salomie, Distributed Computing and Sistemes. A Practical Approach, Editura Albastră, 2008Şcoală universitară www.e-start.ro şi continuă a personalului didactic de formare iniţială Program multi-regional de studii masterale în domeniulşi a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti - DidaTec eActivităţi

×