Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Camelot 01 2019-spread-lr

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Wat met ons aquarium?
Camus & Sartre IN OOSTENDE
www.CAMELOTVLAANDEREN.BE • CULTUREEL magazine • editie 1 • september 2019...
INHOUD
3	 EDITORIAAL / CAMELOT
5 	 pleidooi voor esthetiek / HUGO BRUTIN
6	 CAMELOT ART / KARL MECHNIG
8	SARASVATI / MUZIK...
Nieuwe activiteiten
Ondertussen kwamen verschillende activiteiten en
projecten op gang, waarvan hetzij de kwaliteit, hetzi...
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 9 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to Camelot 01 2019-spread-lr (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Camelot 01 2019-spread-lr

  1. 1. Wat met ons aquarium? Camus & Sartre IN OOSTENDE www.CAMELOTVLAANDEREN.BE • CULTUREEL magazine • editie 1 • september 2019 • gratis
  2. 2. INHOUD 3 EDITORIAAL / CAMELOT 5 pleidooi voor esthetiek / HUGO BRUTIN 6 CAMELOT ART / KARL MECHNIG 8 SARASVATI / MUZIKALE LEZING * 10 FILOSOFIE ZONDER GRENZEN / CAMUS & SARTRE 12 MARITIEME HUB 15 Dans van Ganesh / LEESkring * * Uitgebreidere versie van de tekst op www.camelotvlaanderen.be COLOFON REDACTIERAAD Jean Bernheim, Hugo Brutin, Daniël Crabeels, Willy Deswaef, Joseph De Wolf, Johan Goekint, Pascale Pinsart en Christian Toisoul MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER Ingrid Birlouet Hugo Brutin Daniël Crabeels Jean-Paul Robyns Maarten van Buuren SabienVan Dale BESTUUR VZW CAMELOT Daniël Crabeels, Voorzitter Christian Toisoul, Secretaris Martine Pierre, Penningmeester Hugo Brutin, Caroline Pauwels, Gui Polspoel en Geert Tavernier vormgeving en publiciteit Johan Goekint Webmaster Christian Toisoul verantwoordelijke uitgever / ADMINISTRATIE VZW CAMELOT VLAANDEREN, Ond.Nr. 0648.587.629 E. Beernaertstraat 58 bus1, 8400 Oostende Ontstaan van CAMELOT De VZW CAMELOT VLAANDEREN ontstond uit de ontmoeting met Mark Vanmoerkerke en de gezamenlijke conclusie dat het cultuurlandschap in Oostende sputterde door versnippering en gebrek aan algemeen en coherent beleid, waarbij we overtuigd waren dat de culturele kaart de absolute voorrang diende te krijgen op de toeristische kaart en dat deze laatste onder supervisie van cultuur diende te staan. De bedoeling was een culturele denktank te creëren om daar een mouw aan te passen in de overtuiging dat het samenbrengen van de actoren éénheid zou brengen in de verscheidenheid. Niet éénieder was hierover enthousiast. Het particularisme van de stakeholders, een gekend en terugkerend fenomeen in de culturele wereld, met uitzondering van De Grote Post, heeft de creatie van zo’n draaischijf verhinderd of bemoeilijkt. Spilliaert Huis Camelot is evenwel niet bij de pakken blijven zitten. Als gevolg daarvan werd het geweer van schouder veranderd en werd gewerkt aan diepgang en kwaliteit in een aantal disciplines. Mede dank zij de inzet, en de middelen van de familie Vanmoerkerke, werd het Huis van Spilliaert opgericht. Drie van de vier eerste bestuurders waren lid van de VZW Camelot. Dit project werd, zoals de bedoeling was, volledig overgelaten aan de familie Vanmoerkerke die er ook de noodzakelijke basisvoorwaarden voor creëerde. Dit stemde overeen met de tweede doelstelling: projecten aanreiken, helpen opstarten, en tenslotte definitief overdragen. Het Huis van Spilliaert functioneert ondertussen voorspoedig en sedert de aanvang onafhankelijk van de VZW CAMELOT. Het bracht een kettingreactie op gang, in Muzee, in de Venetiaanse gaanderijen en zelfs op wereldvlak met belangrijke exposities her en der (o.a. in Bonn: Munch & Spilliaert). VERVOLGT OP PAGINA 4 Editoriaal CAMELOT 01/2019 - EDITORIAAL 3 S.M.A.K. NAJAAR EUROPALIA ROMANIA CIPRIAN MURESAN RONNY DELRUE CORRESPONDANCES 26.10 2019-19.01 2020 NASHASHIBI/SKAER UIT DE COLLECTIE 30.11 2019-16.02 2020 TONYBEVANCRISTINAIGLESIASTIMMULRICHSMICHAELDEANJÓZEFLUKOMSKIPHILIPPETONNARDMARLENEDUMASWALTERSWENNENANNABLUME&BERNHARDJOHANNESPRAVDOLIUBIVANOVMICHAELROSSMANFREDUSCHUTHOMASHOUSEAGO JOHANDEWILDEHANS-PETERFELDMANNPIPILOTTIRISTCADYNOLANDKATHARINASIEVERDINGJUSJUCHTMANSPETERBRANDALICIAFRAMISJOHANESZECHNERJANLENICAWESLEYMEURISGÉRARDTITUS-CARMELRICHARDVENLETSOFIAHULTÉNMARIELLA SIMONIANDREAROSSIBERTCOOLENSPJEROOROOBJEEMEKHITARGARABEDIANGEYSELLCAPETILLOANTONIOSAURADANIELLANGSERGEPOLIAKOFFNICKERVINCKADRIANGHENIEPAOLOICAROEDUARDOCHILLIDAMARCNAGTZAAMCARSTENNICOLAI
  3. 3. Nieuwe activiteiten Ondertussen kwamen verschillende activiteiten en projecten op gang, waarvan hetzij de kwaliteit, hetzij de singulariteit opvallen: de literaire club Dans van Ganesh, opgericht een drietal jaar geleden, werd opgeslorpt door de VZW, en wordt op heden geleid door Jean-Paul Robyns. De muzikale kring De sluier van Sarasvati brengt muziekthema’s, een nooit geziene benadering, en wel onder de inhoudelijke impulsen van Sabien Van Dale en de bestuurlijke leiding van Martine Pierre en Ingrid Birlouet. De werkgroep Stad in Beweging en Maritiem Erfgoed wordt geleid door Jean-Paul Robyns, Willy Deswaef en Philippe Lievens en formuleerde recentelijk een volledig voorbereid plan met ontwerp van reconversie van het teloorgegane aquarium in een maritieme hub met planontwerp van architect Luc Maes. Een weergave hiervan in deze editie (pagina 12-14). FILOSOFIE ZONDER GRENZEN En het neusje van de zalm is de werkgroep Filosofie zonder Grenzen, die zich ondertussen kan verheugen in een vruchtbare samenwerking met verschillende filosofen en niet in het minst met Maarten van Buuren, Rector Caroline Pauwels, de Voorzitter en geestelijk testamentuitvoerster van de zeer waardevolle nalatenschap van Ulrich Libbrecht, Els Janssens, cultuurfilosoof Marc Van Den Bossche(VUB), Hans Achterhuis, ex-denker des Vaderlands van Oranje, filosoof Bart Vandenabeele (RUG). Dit is een zeer sterke ketting zonder zwakke schakels, met een zeer degelijke werkgroep bestaande uit een tiental fervente medewerkers (Jean Bernheim, Jean-Luc Cottyn, Daniël Crabeels, Joseph De Wolf, Johan Goekint, Els Janssens, Rudy Nys, Caroline Pauwels, Pascale Pinsart, Jean-Paul Robyns, Christian Toisoul, Maarten van Buuren, Marc Van Den Bossche en Sonja Vanhee), die tweemaandelijks voordrachten en lezingen organiseert, waarbij nedergedaald wordt uit de ivoren torens om kwalitatieve basisfilosofie om te zetten in toegepaste filosofie, helder, duidelijk, transparant, waarbij de grote, noch de kleine thema’s gezwicht worden en de verbinding gelegd wordt tussen Oosters en Westers gedachtengoed. Volgende lezingen zijn ingepland: 14 september: in-de-wereld-zijn; 9 november: Existentialisme, Sartre, Camus; 29 januari: Schopenhauer; etc. ... In de zomer van 2020 (21-23 augustus) is een filosofieweekend gepland in Oostende, wellicht in de gerenoveerde Anglikaanse Kerk. VERVOLG VAN PAGINA 3 VERVOLGT OP PAGINA 6 ©FotoDaniëldeKievith 4 CAMELOT 01/2019 - EDITORAAL PLEIDOOI VOOR ESTHETIEKBlaise Pascal had het in zijn ‘Pensées’ al over de noodzaak van het cultiveren en beoefenen van ‘le discernement’, over de gave van het onderscheid. Het wordt, naar mijn gevoel, dringend tijd dat wij daar even aandacht aan besteden, ergerlijke uitwassen verwijderen, ruimte creëren en respect opbrengen voor wat echt met beeldende kunst te maken heeft. Het is meer dan honderd jaar geleden dat Marcel Duchamp ophef maakte met zijn ‘Fountain’, zijn urinoir in wit porselein die hij in 1917 inzond om deel te nemen aan de tentoonstelling in New York van de Society of Independent Artists onder de naam R.Mutt. De inzending werd niet geweigerd, maar werd niet tentoongesteld. Het oorspronkelijke ‘kunstwerk’ is verdwenen maar er werden wel 15 replica’s gemaakt die nu in de betere musea worden geëxposeerd. Wat honderd jaar geleden werd getoond en in ruime mate zo niet uitsluitend als een grap werd bedoeld, wordt, hoe vreemd het ook mag lijken, niet als een ouderwetse ingreep beschouwd maar wordt nog steeds door hedendaagse kunstenaars nagevolgd, ernstig en zelfzeker geponeerd en als belangrijk aanzien door een schare ingewijden. Het volstaat nog steeds om het even wel object of ‘objet trouvé’ als kunstwerk voor te stellen en in het ideale geval in een museum te kunnen binnenloodsen opdat het zijn waardigheid en uitstraling als artistieke creatie zou toegeworpen krijgen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld een video omtrent de maatschappelijke positie van de vrouw in een Siberisch dorp, omtrent het zielige van een boot met vluchtelingen of omtrent het smelten van een gletsjer. Kan dat soort dingen vergeleken worden met een schilderij van Luc Tuymans of van Michael Borremans, met een landschap van Yves Beaumont of een droge naald van Werner Watty? Is een op een hoop gegooide berg stoelen of een megalomaan uitvergroten van een portret in duizenden legosteentjes van een Ai Weiwei die vooral als dissident dient te worden gecatalogeerd even waardevol als een stilleven van Morandi, een aquarel van Hockney of een doek van Rothko? Ik vind dat esthetiek en een gedragen métier niet zomaar klakkeloos moeten worden geplaatst naast het hedendaagse en veelal erg zelfingenomen gedoe van ‘kunstenaars’ die weliswaar op verdienstelijke wijze een vaak frappante kijk bieden op onze maatschappij en daarbij gesteund worden door lieden die er op een of andere manier belang bij hebben als kenners te worden bestempeld. Daar moet een andere term voor gevonden worden, iets in de trant van ‘society view’, maatschappelijk vertoon, objectologie, museale infiltratie. Of vergis ik me? Volstaat het een object als kunstwerk voor te stellen opdat het zijn waardigheid als artistieke creatie zou krijgen? ©lievesinaeve foto JohanGoekint werk ©aiweiwei CAMELOT 01/2019 - HUGO BRUTIN 5
  4. 4. CAMELOT MAGAZINE De VZW Camelot Vlaanderen wil een organisatie zijn die zaken brengt, die door niemand anders gedaan worden, waar niemand anders aan denkt, maar ook wil zij een levenswijze vertegenwoordigen, zich daarbij inspirerend op het idee van Camelot, een kring van “ bewuste“ en “warme“ mensen, die van integriteit en empathie voor de medemens hun devies maken en daarbij ook oog hebben voor een niet te verwaarlozen sociale dimensie. Enige cultuur is hen daarbij uiteraard niet vreemd, want kunst en cultuur zijn vehikels die mensen samenbrengen en het ‘goede’ leven mogelijk maken.Daardoor mondt Camelot ook uit in een levenswijze in vrijheid en blijheid, waar vriendschap belangrijkst is. En tenslotte heeft u het laatste exploot van de VZW in uw handen, het Camelot Magazine waar ook een blog van bestaat (www.camelotvlaanderen.be). Hoofdredacteur krant en blog zijn Johan Goekint en Christian Toisoul, met inhoudelijke sleutelrol voor Hugo Brutin, die de VZW hielp oprichten en van bij de aanvang steunde met raad en daad. LID WORDEN VAN CAMELOT Gelet op de enorme toevloed van leden, en de noodzaak de continuïteit te garanderen, kunt u solliciteren om aangesloten lid te worden, met de mogelijkheid om met de tijd werkend lid te worden. In september worden daartoe ( wellicht) de statuten aangepast. Uw lidmaatschap is ongetwijfeld een meerwaarde voor de VZW, maar ook voor uzelf. We laten uw aanvraag en de daaropvolgende toetreding pas ingaan bij aanvang van het nieuwe jaar 2020, teneinde uw beurs niet twee maal te belasten op korte termijn. U ontvangt dan het Camelot Magazine gratis thuisgestuurd en u krijgt voorrang op elke activiteit. Ook bij aankoop van de genummerde en gesigneerde prints krijgt u voorrang en korting. Mits de goedkeuring van de nieuwe statuten wordt de bijdrage voor een aangesloten lid 50 EU per jaar minimum. Solliciteren bij Christian Toisoul, info@camelot-vlaanderen.be vanaf 1 oktober a.s. Daniël CRABEELS Voorzitter Camelot MEER INFO: WWW.CAMELOTVLAANDEREN.BE VERVOLG VAN PAGINA 4 6 CAMELOT 01/2019 - EDITORIAAL CAMELOTART biedt in elke editie een exclusieve genummerde en gesigneerde print op veertig exemplaren aan van een belangrijke en opmerkelijke kunstenaar. Start nu met je verzameling. Karl MechnigKarl Mechnig bezit een uitmuntend métier als schilder en als tekenaar en geeft daarnaast blijk van een rijke verbeelding en van de gave om aan de hand van meerdere bedenkingen een boeiende en intrigerende structuur op te bouwen waarin verbanden worden gesuggereerd, golven van sensibiliteit tekens worden, betekenissen verschijnen die de kijker met aandacht moet vatten vooraleer ze weer verdwijnen. Zo is iedere tekening een speels en tevens indringend raadsel dat om een persoonlijke interpretatie vraagt en dat iedere afzonderlijke kijker een beklijvend antwoord biedt, een samenhang formuleert, een moment van emotie en van binnentreden in een tuin van lusten. Dat wordt in de hand gewerkt door het ritme van wezens en dingen, door een spanning die groeit naarmate men kijkt, door de beeldende kracht van de maker en bedenker, Karl Mechnig. Hugo BRUTIN Deze print is een top kwaliteitsdruk op zuurvrij Hahnemühle papier. 40 x 60. Hij wordt te koop aangeboden aan € 175 (Excl. BTW)* Ingelijst (museumkwaliteit) Beukenhouten lijst 40x50: € 265(Excl. BTW)* Ingelijst, ontspiegeld glas € 315 (Excl. BTW)* Info voor aankoop: www.camelotvlaanderen.be Het origineel (80 x 100) wordt geëxposeerd in de boeiende tentoonstelling ‘Wonderland, humans & landscapes’ in PAK (Gistel). *Korting voor leden (Niet op BTW)
  5. 5. DE volgende lezingen 2019-2020 Dinsdag 3 december, 14.30 u Geloof het of niet! De Jezuïeten, of het boeiende muzikale relaas achter de strijd van de contrareformatie en het missiewerk in verre continenten Dinsdag 4 februari,14.30 u Wat doe je in mijn hof? Spitten naar gemeenschappelijke wortels van tuinarchitectuur en muziekcompositie Dinsdag 31 maart,14.30 u Archi-mooi en steengoed Over bouwstijlen en muziekstijlen, iconische muziektempels en wederzijdse beïnvloeding tussen architecten en componisten CAMELOT 01/2019 - SARASVATI 98 CAMELOT 01/2019 - SARASVATI Salt water Ballads Bryn Terfel (bas-bariton) & Malcolm Martineau (piano) (Deutsche Grammophon) Deze liedverzameling biedt een ander karakter van de zee. Bryn Terfel, een van de meest veelzijdige baritons van de voorbije decennia, wordt aan de piano bijgestaan door de al even fijnzinnige Malcolm Martineau. Naast gevestigde namen als Benjamin Britten en Ralph Vaughan Williams komen vooral minder voor de hand liggende componisten aan bod. Liefhebbers van het liedgenre en van Engelse poëzie zullen ongetwijfeld aan hun trekken komen en zich laten bekoren door de melodieën van Keel, Quilter, Gurney of Somervell. In het oeuvre van de dichter John Masefield (1878-1967) is de zee een belangrijk onderwerp. Zijn eerste bundel Salt Water Ballads verscheen toen hij 24 was. Van de roep van de golven (Sea Fever, Trade Winds), het onrustige zwerversbestaan in vreemde havenplaatsen (Port of many ships, The Vagabond) en het rauwe vissersleven (The Bells of St. Marie) tot een ode aan de rum (Captain Stratton’s Fancy) of volkse typeringen (Mother Carey), geen enkel facet van het zeeleven liet hij onbesproken. NEPTUNE Cyrill Scott (1879-1970) BBC Philharmonic o.l.v. Martyn Brabbins (Chandos) De Brit Cyrill Scott is vooral gekend bij beroepsgenoten maar nauwelijks bij het grote publiek. Zoon van een schipper en een amateur pianiste, greep zijn interessesfeer ontzaglijk ver (medische wetenschappen, religie, occultisme, schilderen, meubelontwerp, psychologie, humor, muziek). Door de meeste van zijn collega’s werd hij net daarom nooit als volwaardig componist erkend. Enkele uitzonderingen, zoals Stravinsky, Ravel en Debussy, hadden nochtans immense bewondering voor Scotts originaliteit. Hij componeerde tot op hoge leeftijd, schreef operalibretto’s, poëzie en proza. Zijn erfenis beslaat 41 boeken, die naast muziek ook over filosofie, esoterie, alternatieve geneeskunde en gezonde voeding handelen. Bij Chandos verscheen zijn symfoniecyclus, bij Dutton Vocalion een reeks met pianowerken. Neptune beschrijft de ramp met de Titanic in effectvolle kleuren. In de eerste maten herken je zonder moeite de zacht klotsende golven tegen de scheepswand, de opdoemende Titanic of de signalen van de misthoorn. Origineel zijn ondermeer het noodsein in morsecode, flarden walsmuziek en een citaat van de hymne Nearer, My God, To Thee. Verder op deze cd nog enkele opvallende orkestrale bladzijden die ‘schipperen’ tussen impressionistische toetsen en romantische, haast filmische verbeelding. De zee, la mer, the sea. Op dit toverwoord voor schilders, poëten en componisten deint van oudsher de inspiratie. Met de zee als onderwerp zijn er voorbeelden in overvloed om de band tussen kleur, klank en beweging te onderzoeken. Veel muziekstukken lijken als vanzelfsprekend beelden op te roepen. De omgekeerde oefening ligt minder voor de hand: hoe zou een schilderij klinken? Om de nauwe band tussen meesterwerken uit de schilderkunst en uit de klassieke muziek via verschillende invalshoeken aan te tonen, presenteren we tijdens deze voordracht een selectie met werken van ondermeer Dirk Braeckman, Thierry De Cordier, William Turner, Henri-Victor Wolvens, Theo van Rysselberghe, Pablo Picasso, Léon Spiliaert, Paul Cézanne, Anselm Kiefer en René Magritte. We brengen ze tot klank met luisterfragmenten van hun componerende evenknieën. Verhalen over spookvaarders, ontdekkingsreizigers, piraten, mythologische zeehelden, arglistige sirenen en watermonsters ontbreken evenmin. Sabien Van Dale Camelot, cd’s bij ‘EN EEUWIG ZINGT DE ZEE’ Een gevarieerd aanbod met luistervoorbeelden wordt tijdens de lezingen noodgedwongen slechts fragmentarisch beluisterd. Deze rubriek met extra luister- suggesties en cd-voorstellen is een aanvulling op de aangekondigde lezing, weg van de plat getreden paden en met enige zin voor avontuur. Sabien Van Dale kreeg haar opleiding aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel. Ze was jarenlang verbonden aan diverse academies als docente muziekgeschiedenis en muziekcultuur en als medewerkster bij de festivals voor oude muziek te Brugge en Innsbruck. Nu is ze voornamelijk actief als redacteur en legt ze zich toe op de verdere studie van viola da gamba. Daarnaast is ze ook begeleidster en organisator van muziekreizen en oprichtster van vzw Eustachius. Ze geeft voordrachten en concert-inleidingen waarin actief luisteren met een brede invalshoek centraal staat. Verkenningen over muziek en maatschappij De godin Sarasvati wordt in de Veda’s beschouwd als moedergodin van de oorspronkelijke oeroceaan, de godin van alle kennis en kunst, muziek, poëzie, literatuur en wijsheid. Uit de snaren van het instrument waarmee ze steevast wordt afgebeeld, laat ze de trillingen van de hele schepping ontstaan. De werkgroep die haar naam draagt, wil een bescheiden oase mogelijk maken, een moment om zich te laven aan de diepere lagen en betekenissen van klassieke muziek. Per seizoen bieden vier thema’s een brede muzikale stroom waaruit kennis rond poëzie, literatuur, filosofie, schilderkunst, architectuur, politiek en maatschappij mag opborrelen en waar plaats is voor bewust luisteren en vragen. De lezingen worden gebracht door Sabien Van Dale, telkens geïllustreerd met beeldpresentatie en luistervoorbeelden. Syllabus, koffie en gebak zijn inbegrepen. CAMELOT EVENT SARASVATI EN EEUWIG ZINGT DE ZEE SABIEN Van Dale 22/10/2019 - 14u30 FORUMZAAL BIBLIOTHEEK KRIS LAMBERT Wellingtonstraat 17, 8400 Oostende deelname in de kosten: € 16 Inschrijven: Een mail te sturen naar: info@camelotvlaanderen.be Over te schrijven op rekening BE61 7350 5298 4317 van de VZW CAMELOT-VLAANDEREN. meer info www.camelotvlaanderen.be De Sluier van Sarasvati En eeuwig zingt de zee
  6. 6. enzovoorts.’), maar als een reden voor trots en geluk. Juist omdat het bestaan geen vooraf gegeven zin heeft, ben ik vrij het leven de vorm te geven die ik wil, en ontleen ik aan mijn pogingen de trots mens te zijn, omdat alleen mensen over deze vrijheid beschikken, dieren niet. Sartre legt het accent eerder op de vrijheid. Sartres vrijheid betekent niet dat we alles mogen doen waar we zin in hebben. Zijn vrijheid is niet de vrijheid van fanfares, wapperende vlaggen en dansen om de vrijheidsboom. Sartres vrijheid is een noodlot dat als een zware last op onze schouders drukt. Of zoals Sartre het uitdrukt: ‘We zijn gedoemd om vrij te zijn’. Existentiële keuzes (bijvoorbeeld wat iemand moet doen in een vastgelopen relatie) stellen de mens voor voortdurende dilemma’s. Toch is ook Sartres ethiek optimistisch, want ze is gericht op ontvoogding, op authenticiteit en op een vrijheid waarin de mens zich voortdurend ontwerpt. Em. Prof. M.B. van BUURENIn ieders leven doen zich momenten van crisis voor die de mens terugwerpen op zichzelf. Iemands relatie met een dierbaar geliefde loopt vast; hij komt in een crisis terecht die hem naar de afgrond sleurt; hij moet zijn relatie verbreken, maar kan dat niet, omdat zijn leven zonder haar niets waard is. In dergelijke situaties hebben de adviezen van vertrouwde raadgevers – ouders, vrienden, dominees, priesters, God – geen inhoud meer en verzinken in betekenisloosheid. De mens staat plotseling alleen, oog in oog met zijn onbarmhartige lotsbestemming. Albert Camus en Jean- Paul Sartre kiezen bij voorkeur dit soort situaties om ons duidelijk te maken dat het menselijk bestaan, ontdaan van alle schone schijn, een kern heeft van absurditeit, waarmee ze bedoelen dat het bestaan op zichzelf geen zin heeft en de mens zijn eigen plan moet trekken. Deze visie op het leven, herleid tot het kale bestaan wordt existentialisme genoemd. Camus en Sartre zijn als vaandeldragers bestempeld, hoewel hun visies op het menselijk bestaan sterk uiteen lopen en Albert Camus zelfs helemaal niet met het existentialisme wilde worden geassocieerd. Toch passen beiden binnen deze stroming als we haar ruim genoeg opvatten. Albert Camus benadrukte de absurditeit van het bestaan. Hij zag die niet als een reden om bij de pakken neer te zitten (‘Waarom zou ik me inzetten voor wit? Waarom zou ik me inzetten voor zwart? Het maakt allemaal niks uit. Het leven heeft toch geen zin, Rien au monde ne vaut qu’on se détourne de ce qu’on aime. Albert Camus L’homme n’est rien d’autre que ce qu’il se fait Jean-Paul Sartre “ “ HETEXISTENTIALISMECAMUS & SARTRE 10 CAMELOT 01/2019 - FILOSOFIE ZONDER GRENZEN CAMELOT EVENT Filosofie zonder grenzen Existentialisme Camus & sartre Prof. Em. Maarten van buuren (sartre) - hans Achterhuis (camus) 9 november 9u30-12u en 14u-17u DE CIERK, VISMIJNLAAN 40, OOSTEROEVER, oostende deelname in de kosten: €30 • STUDENTEN: €20 Koffie, thee en water inbegrepen Inschrijven Een mail te sturen naar: info@camelotvlaanderen.be Uw mail geldt als inschrijving. Over te schrijven op rekening BE61 7350 5298 4317 van de VZW CAMELOT-VLAANDEREN. lunch (facultatief): €20 Breughelbuffet met vis, water en artisanaal fruitsap inbegrepen. Aangeboden in De CIERK. Enkel mits inschrijving op voorhand en betaling via bovenstaand rekeningnummer. deze titel is geïnspireerd op het boek van Prof. Ulrich Libbrecht en prof. Els Janssens, met gelijknamige titel. Filosofie is de koninginnewetenschap en alhoewel ze ten onrechte een tijdje tot hulpje van de theologie (ancilla theologiae) werd herleid, is ze weer volkomen aan zet. Ze is het fundament van onze vrijheid, het vrij onderzoek en de wetenschappen, naar de verzen van Pieroo Roobjee die de visie van FZG bloemrijk vertolken: En dat er geen andere demonen zijn, dan deze van vlees en bloed. Dat zijn zij die hiernederwaarts met scepters zwaaien. En geen andere spoken dan de vuil microben Die ons duistere ziekten zenden, en ons wegmaaien als strontvliegen En geen groter dwaallicht Dan dat der droevigste onwetendheid . Dit is het leitmotiv van Camelot en Filosofie zonder Grenzen. (D. Crabeels) SPREKERS Maarten van Buuren Maarten van Buuren is emeritus hoogleraar moderne letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. Hij publiceerde boeken over Franse en Nederlandse letterkunde, daarnaast essays, vertalingen en studies op het gebied van de filosofie: Ricoeur, Cioran, Sartre, La Rochefoucauld, Heisenberg. De laatste tien jaar concentreert hij zich vrijwel uitsluitend op Spinoza. Naast een aantal fundamentele studies, Spinoza: Vijf wegen naar de vrijheid (AMBO 2016), De essentie van Spinoza (ISVW Uitgevers 2017), Spinoza. Zijn filosofie in vijftig sleutelwoorden (Ambo 2019), vertaalde hij Spinoza’s Ethica (Spinoza. Ethica, vertaald, toegelicht en samengevat door Maarten van Buuren, AMBO 2017). Op dit moment legt hij de laatste hand aan de vertaling van Spinoza’s Politiek traktaat en van een studie waarin hij een nieuw licht werpt op Spinoza’s politieke theorie. Hans Achterhuis (°1942) studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Straatsburg. In 1967 promoveerde hij op een studie over Albert Camus. Vanaf 1990 tot 2007 was prof. dr. H.J. Achterhuis hoogleraar Algemene Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. In 2010 werd Hans Achterhuis door o.a. Trouw en Filosofie Magazine uitgeroepen tot Denker des Vaderlands (doorgegeven in 2013). Naast talrijke publicaties in diverse wetenschappelijke en algemene tijdschriften en verzamelbundels, schreef prof. Achterhuis onder meer de volgende boeken: Camus, de moed om mens te zijn. Baarn 1969, De markt van welzijn en geluk, Baarn, 1979, Het rijk van de schaarste, Lemniscaat 2018 (1988), De erfenis van de utopie, Baarn, 1998, Met alle geweld, Lemniscaat, 2008, De kunst van het vreedzaam vechten (Samen met Nico Koning) Lemniscaat 2014, Erfenis zonder testament. Filosofische overwegingen bij de tien geboden (samen meet Maarten van Buuren),Lemniscaat 2015, Koning van Utopia. Nieuw licht op het utopisch denken. Lemniscaat 2016, Coetzee, een filosofisch leesavontuur. Lemniscaat 2019 Zowel Met alle geweld als De utopie van de vrije markt werd bekroond met de Socrates Wisselbeker voor het beste Nederlandstalige filosofieboek van het jaar. meer info www.camelotvlaanderen.be ©chrisvanhouts CAMELOT 01/2019 -FILOSOFIE ZONDER GRENZEN 11
  7. 7. MARITIEME HUB CAMELOT 01/2019 - MARITIEME HUB 1312 CAMELOT 01/2019 - MARITIEME HUB Camelot Vlaanderen is uitermate verheugd over het feit dat het stadsbestuur dit project ook heeft opgepikt Op 28 juni besliste het stadsbestuur van Oostende om het Noordzeeaquarium te sluiten voor het publiek. Het aftands gebouw dat een bedroevende collectie herbergt is een doorn in het oog van de duizenden Oostendenaars en toeristen die er regelmatig langs wandelen. Zelfs voor kinderen was een bezoek aan het aquarium geen plezier meer, gezien de erbarmelijke toestand waarin de vissen moesten leven. Vanuit de idee dat de staat van dit gebouw onze stad onwaardig is, stuurde Camelot Vlaanderen vzw, enkele maanden geleden, een brief met bedenkingen aan het stadsbestuur. In deze brief werd de lamentabele toestand van betreffend gebouw aangekaart, en werd aangekondigd dat eerstdaags een vrijblijvend, nieuw, inspirerend alternatief zou voorgesteld worden. Dit alternatief zou, volgens Camelot, idealiter de vorm moeten aannemen van een maritieme “hub”, een klein, functioneel gebouw, mooi voor het oog en voldoende aan alle moderne normen van veiligheid en esthetiek. Aan dit maritiem “station” zouden alle toeristische vaartuigen kunnen aanmeren zoals bijvoorbeeld de Franlis, de Nele en de Cognard. In het gebouw zelf zou een actieve expo opgezet kunnen worden, met uitleg over de Oostendse havencapaciteiten, de windmolenparken en de groene energie, de havenbedrijven, de visserij en een brok geschiedenis met de RMT en de Marine. Succesrijke maritieme evenementen zoals Oostende voor Anker krijgen er ook de plaats die ze verdienen. Het gebouw zou tevens een congreszaaltje kunnen bevatten voor een 100tal deelnemers. Figuur 3: Zijaanzicht maritiem station Architect Luc Maes werkte, als lid van Camelot een voorstel uit, waarin onze ideeën op visuele manier worden voorgesteld. Bedoeling is dat dit voorstel als inspiratie kan dienen voor eventuele latere projecten. Het plan geeft een grondplan (fig 1), vooraanzicht (fig 2), zijaanzicht (fig 3), exporuimte (fig 5) en congreszaal (fig 6). Camelot Vlaanderen is uitermate verheugd over het feit dat het stadsbestuur dit project ook heeft opgepikt en bereid is om het de nodige aandacht te schenken. We blijven met onze vereniging het project van dichtbij opvolgen, met het volste vertrouwen dat het stadsbestuur deze toplocatie opnieuw zal laten schitteren. Jean-Paul ROBYNS
  8. 8. MARITIEMEHUB Literaire kringOpgericht in 2015 werd De Literaire Kring van Ganesh, in 2018 geïntegreerd in VZW CAMELOT , gelet op de samenvallende ledenbestanden. Actueel is Jean-Paul Robyns hier voorzitter . Vertrekkend van de wijsheid dat wie leest vele levens leidt, heeft dit genootschap tientallen boeken gelezen en besproken en al wat schrijvers uitgenodigd om lezingen te geven. Een samenvatting der activiteiten vindt u op de website. Op dit ogenblik is er geen ruimte voor opname van nieuwe leden, maar Camelot is bereid een tweede genootschap op poten te helpen zetten, indien hiertoe interesse bestaat en er een potentieel is van tien leden. Hierna volgen de boeken welke in september en oktober aan de beurt komen. Ingrid Birlouet bereidt de bespreking van The Power and the Glory van Graham Greene voor en Jean Paul Robyns Pachinko. TRAP MECH. HELLING VIDE EXPOSITIE RUIMTE Figuur 5: Plattegrond expositieruimte CONFERENTIEZAAL 12,5 X9,35 m 117,00 m2 100 pers. MECH. HELLING TRAP VIDE Figuur 6: Plattegrond congreszaal heren ONTHAAL TRAP TRAPLIFT dames 20,50 m 10,10m CAMELOT EVENT Leeskring THE POWER OF GLORY GRAHAM GREEN PACHINKO MIN JIN LEE meer info www.camelotvlaanderen.be CAMELOT 01/2019 - HUGO BRUTIN 15 Figuur 1: GRONDPLAN maritiem station The Power and the Glory Graham Greene werd geboren op 2 oktober 1904 in Berkhamsted, Hertfordshire in Groot-Brittannië en stierf op 3 april 1991 in Vevey, Zwiterserland. Zijn boeken zijn geschreven in een modern- realistische stijl, en bevatten vaak figuren die twijfelen aan zichzelf en in een donkere wereld leven. De twijfel gaat vaak ook over religieuze zaken. Greenes boeken werden in eerste instantie onderverdeeld in twee genres. De thrillers en mysteries die als ‘vermaak’ werden getypeerd, maar die vaak een zeer filosofische kant in zich hadden, en de hoog literaire boeken zoals The Power and the Glory waarop zijn reputatie was gebaseerd. Naarmate zijn carrière vorderde, bleek dat zijn vermaak vrijwel net zoveel waarde had als de literaire schrijfsels. De twee factoren werden in zijn latere boeken met veel succes met elkaar verweven. Voorbeelden zijn The Human Factor, The Comedians, Our Man in Havana en The Quiet American. The Power and the Glory speelt zich af in Zuid- Mexico begin jaren 30. Het verhaal volgt een naamloze “whiskypriester”, die op de vlucht is voor een rabiaat antikatholieke luitenant (gebaseerd op Tomás Garrido Canabal, een revolutionair die in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw gouverneur was in de Mexicaanse staat Tabasco, welke hij als een dictator bestuurde en wiens doel het was religie in zijn deelstaat Tabasco uit te roeien). Ingrid BIRLOUET Pachinko Het is een generaties overspannend verhaal over een Koreaanse familie die een nieuw leven opbouwt in een ander land, met name Japan. De roman start in Korea in 1932. De jonge Sunia raakt zwanger van een rijke vreemdeling, die echter een vrouw en kinderen blijkt te hebben in Japan. Het zou bijzonder moeilijk worden om als jonge moeder met kind alleen te overleven in haar thuisland, maar de jonge dominee Isak ontfermt zich over haar uit medelijden en samen vertrekken ze naar Japan. Korea was van 1910 tot het einde van de tweede wereldoorlog een Japanse kolonie. Honderdduizenden Koreanen maakten de oversteek, hopend op een beter leven. Door de Japanners werden ze “zainichi” genoemd. Maar eens ter plekke werd er op hen neergekeken. Ze woonden in sloppenwijken en kregen de slechtste jobs, waarbij ze uiteraard ook heel slecht betaald werden. Min Jin Lee (1968) is een Amerikaanse schrijfster die zelf van Koreaanse afkomst is. Haar roman is dan ook een krachtige beschouwing over de offers die immigranten brengen elders in de wereld om een thuis op te bouwen. Min Jin Lee, die dikwijls omschreven wordt als de Dickens of Tolstoï van vandaag is van mening dat ook wie hard werkt, altijd de immigrant blijft. Als besluit van haar zeer actuele roman zegt ze: het leven is als Pachinko. Je weet dat je uiteindelijk verliest, maar toch moet je doorzetten Jean-Paul ROBYNS
  9. 9. JAAR 10 Stichting Pelicano strijdt duurzaam tegen Belgische kinderarmoede Help jij mee? Onze doelstellingenOnze doelstellingen www.pelicano.be of bekijk onze andere oplossingen om Belgische kinderen te ondersteunen DONEER Concrete hulp Met jouw steun bekostigen we de basisbehoeften van kinderen die in armoede leven. Ook kleine bedragen zijn meer dan welkom. Duurzame ondersteuning We steunen het kind tot hij of zij afstudeert. Op die manier doorbreken we de vicieuze cirkel en creëren we echte toekomstkansen. Gelijke kansen Daar hebben alle kinderen recht op. Voldoende voeding en in goede omstandigheden kunnen opgroeien, is het minimum.

×