Successfully reported this slideshow.

januarmont

203 views

Published on

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

januarmont

  1. 2. <ul><li>Comprensió d’un nou marc delictiu: Internet </li></ul><ul><li>Prendre en consideració les vulneracions dels drets fonamentals que s’hi poden produir </li></ul><ul><li>Valorar la legislació vigent al respecte </li></ul><ul><li>Extreure conclusions normatives </li></ul>
  2. 3. DRETS FONAMENTALS Internet és un espai públic i global que ha de ser obert, i accessible a totes les persones
  3. 4. Dret a la informació i a la comunicació Dret a la intimitat i a la protecció de les dades. Dret a la llibertat de la informació Garantir la protecció i el tractament de Les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones. CLASSIFICACIÓ DRETS FONAMENTALS
  4. 5. Dret al coneixement Dret a la propietat intel·lectual És reconeix l’accés a Internet Aspectes dels drets d’autor i drets afins als drets d’autor en la societat de la informació. CLASSIFICACIÓ DRETS FONAMENTALS
  5. 6. <ul><li>Agencia protecció de dades </li></ul>NORMATIVA matèries de Propietat Intel·lectual matèries de Dret al honor i a la intimitat Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 de abril Agencia de Protecció de dades 2/2008 de 25 Abr. Llei Orgànica 1/1982, del 5 de Maig
  6. 7. <ul><li>Internet com a nou espai on es poden produir vulneracions dels drets fonamentals </li></ul><ul><li>Degut a la novetat que suposa, pot: </li></ul><ul><li>- Generar conflicte entre la preeminència d’uns drets sobre altres </li></ul><ul><li>-Adaptació jurídica un pas enrere </li></ul><ul><li>↓ </li></ul><ul><li>Hauran de prevaldre els drets en un sentit molt abstracte </li></ul>CONCLUSIONS
  7. 8. <ul><li>Necessitat d’establir un equilibri entre drets i interessos dels usuaris i dels titulars dels mateixos </li></ul><ul><li>Necessitat d’establir fermament les esferes de responsabilitat delictiva així com de negligència </li></ul><ul><li>Cal valorar positivament les tècniques de protecció i prevenció que ofereix la mateixa informàtica </li></ul>CONCLUSIONS
  8. 9. <ul><li>Les administracions hauien de bloquejar l'accés a deterinades fonts d'informació cibernàutica en aquells ordenadors on hi tinguéssin accés menors d'edat? -biblioteques, escoles, o fins i tot llars-&quot; </li></ul><ul><li>Considereu interessant la llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis Públics. En base a l’art. 149.1.18 de la constitució sobre les competències de l’Estat. Seria un pas endavant en el món de les TICS? </li></ul><ul><li>Realment a Internet es fa un seguiment, sobre tot en les pagines socials, callejeros, imatges de guies virtuals de viatges, etc.... creieu realment que les empreses que controlen aquestes webs fan us de les lleis al respecte dels drets dels usuaris?.  </li></ul>QÜESTIONS

×