Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Asta Raami, Aalto yliopisto: "Intuitio, oppimisen alihyödynnetty voimavara", Esitys Uusi koulutus -foorumilla 22.1.2015
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Laajennettu äly - parempia päätöksiä intuition avulla (Raami & Mielonen 2015)

Download to read offline

Miten laajentaa älykkyyttä perinteisten analyyttisten menetelmien parantamiseksi?

Laajennettu älykkyys valjastaa ihmisen tiedostamattomat päätöksenteon tietovarannot ja menetelmät tietoisesti parempien päätösten tueksi.

Tuloksen on tutkitusti nopeampia ja enemmän oikeassa olevia päätöksiä, vähemmän päätöksen jälkeistä jarruttavaa epäilystä ja suurempi päätöksentekotyytyväisyys. Tuloksina enemmän innovaatiota, enemmän epävarmuuden sietokykyä ja kykyä kohdata muutoksia myös vaikeissa tilanteissa, joista ei ole mahdollista analyyttisesti löytää tietä ulos.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Laajennettu äly - parempia päätöksiä intuition avulla (Raami & Mielonen 2015)

 1. 1. Laajennettu Äly Parempia päätöksiä, luovia ideoita ja innostusta Photo: Joshua Earle 2015 Samu Mielonen & Asta Raami
 2. 2. PÄÄTÖKSENTEKO TEORIASSA Määrittele ongelma Selvitä tarvittavat taustatiedot Ideoi uusia ratkaisuja Simuloi ratkaisujen seurauksia Analysoi vastaavat ongelmat Vertaile ratkaisu- vaihtoehtoja Rakenna konsensus Päätä Ajoita Toteuta Photo: Keith Misner
 3. 3. TEORIA EI OLE KÄYTÄNTÖ Photo: Ryan McGuire
 4. 4. PÄÄTÖKSENTEKO KÄYTÄNNÖSSÄ Miten rajata ongelma? Tiedot epävarmoja, ei käytettävissä Ideoita liikaa tai liian vähän Seuraukset epäselviä – ei näkyvyyttä Ei valmiita ratkaisuja Vertailu halvaannuttaa analyysiin Faktat/tunteet riitelevät – ei konsensusta Ei sitoutumista, päätös venyy Aika loppuu Huono päätös, epävarmuus, luottamuspula
 5. 5. HUONON PÄÄTÖKSEN SYYT & SEURAUKSET Ei osata katsoa ongelmaa uusin silmin Infoähky + oleellinen tieto hukassa Luovuus lukossa, kopioidaan vanhaa Intuitio ja ajattelu ristiriidassa Ongelmaa ei ymmärretty Tarvittava tieto ei käytettävissä Sopivia ratkaisuideoita ei löydy Päätöksenteko puuroutuu Ratkotaan turhaa ongelmaa Ymmärrys vajaavaista ja ristiriitaista Menetetään mahdollisuudet, kopioidaan muita Väärä päätös, lisää kuluja, vaikea korjata ONGELMAT SYYT SEURAUKSET Photo: Jay Mantri VAIN TIETOISTA PÄÄTTELYÄ – INTUITIO EI KÄYTÖSSÄTAUSTA
 6. 6. ESIMERKKEJÄ CASE 1 – PK-yrityksen tuotekehitys ja investoinnit ◦ Nykyisten tuotteiden myynti ja kate laskussa ◦ Yrityksessä useita tuoteideoita, ei yhtään selkeää voittajaa ◦ Satsataan useampaan hankkeeseen, resurssit leviävät liikaa ◦ Kulut nousevat, uudet tuotteet eivät vielä tuota ja kassatilanne heikkenee Pelkkä ideointi ja toteuttaminen ei auta, jos ei osata valita voittavia ideoita CASE 2 – Asiantuntijayrityksen kehittäminen ◦ Asiantuntijoilla valtavasti piilossa olevaa tietoa ◦ Ideoita ja tietoa kerätään tietojärjestelmiin epäsystemaattisesti ◦ Toteutetaan yrityksen tiukkojen prosessirajojen sisällä: välttävin tuloksin ◦ Asiantuntijat tyytymättömiä, työteho laskee, ideat hyödyntämättä Ideoiden, sisäisen motivaation ja toiminnan tuen oltava linjassa
 7. 7. PAREMPIA PÄÄTÖKSIÄ LAAJENNETTU ÄLY PÄÄTTELY Usko (unohdettu muisti) Tieto (tiedetty muisti) Kehotieto Tiedostamaton tieto Emootiot LÄSNÄ -OLO INTUITIO
 8. 8. ASIANTUNTIJOIDEN NÄKEMYS ”Emphasis on intuition facilitates good strategic decisions.” – Intuition and its Role in Strategic Thinking' Gisle Henden, 2004 "Key players in the Silicon Valley were excellent in making quick decisions based on their intuition.“ – On Giftedness and Economy, L. Shavinina, 2009 “Individuals possessing high intuitive skills just seem to be more creative and innovative – not only in R&D" – Intuition: A Newly Recognized Factor for Innovation, Glaser, 1995 "Great managers... possess exceptional intuition“ – Understanding Managerial Talent, Marianna Medvid, 2009 "Executives need to be able to recognize and understand intuition, accept it, establish ways in which they can be comfortable with it, and leverage its potential."– The intuitive executive, Sadler-Smith, 2004 “Rapid tactical decision making was intimately linked to intuition.“ – Making Rapid Tactical Decisions Under Stress, Davis, 2010
 9. 9. YMMÄRRÄ, HARJOITTELE & SOVELLA Laajennetun älyyn tutustuminen • Mitä ovat intuitio ja päättely – rajoitukset ja hyödyt • Intuition käyttö ja sudenkuoppien välttäminen • Intuition ja päättelyn yhdistäminen: laajennettu äly YMMÄRRÄ HARJOITTELE SOVELLA Intuition harjoittelu ja yhdistäminen päättelyyn • Oman ajattelun minäkuvan kartoitus ja suuntaus • Intuition harjoittelu: esimerkit, kokeilu ja sudenkuopat • Laajennetun älyn vahvistuminen Laajennetun älyn soveltaminen työtehtäviin • Osa-alueiden luokittelu: päättely, äly vai molemmat • Älyn eri menetelmien soveltaminen eri tehtäviin • Seuranta, vertailu, palaute ja uudeelleen suuntaus
 10. 10. YMMÄRRÄ 1. Tutustuminen Laajennetun älyn mahdollisuuksiin (lyhyt luento, visuaalinen malli, esimerkkejä) 2. Tutkimustulokset, esimerkit ja pienet harjoitteet (käytön mahdollisuudet ja tulokset, kokemuksellinen harjoitus) 3. Keskustelua haasteista ja menetelmistä (miten voi käyttää, haasteet, ratkaisut, soveltamistavat) Toteutus: 2-4t ryhmätyöskentelyä, asiakkaan tiloissa, 1-2 kouluttajaa Hinta: alk. 2 200 € + alv Tulos: Uusi tapa katsoa ongelmia ja etsiä ratkaisuja, omien rajojen ylitys
 11. 11. HARJOITTELE 1. Oman päätöksenteon kuvaaminen ja suuntaus (miten päätän, miten ajattelen, mitä tarvitsen, tavoitteen asettaminen) 2. Tutustuminen päätöksenteon tapoihin (analyysi vs intuitio, itsesäätely, menetelmät) 3. Ajattelun vinoumat – esimerkit ja harjoitukset (päättelyn ja intuition vinoumat, tunnistaminen, tarkistaminen, kokeilut) 4. Intuition menetelmät ja oman intuition suuntaus (intuition harjoittaminen, aktivointi, soveltaminen, varmistaminen ja suuntaus) Toteutus: 2 pv, ryhmätyöskentelyä, 2 kouluttajaa Hinta: alk. 6 000 € + alv Tulos: Parempia ja nopeampia päätöksiä, luovempia ideoita, kyky integroida keskeneräistä ja laajaa tietomäärää
 12. 12. SOVELLA 1. Taitojen soveltaminen omiin työtehtäviin (Työtehtävät, tavoitteet, tarpeet ja ongelmakohdat -> laajennetun älyn sovellus) 2. Alitajunnan hyödyntäminen jaettuihin tavoitteisiin (tunteiden käsittely, jäsentymättömän ja ryhmäintuition hyödyntäminen) 3. Päätösten varmistaminen käytännössä (intuition arviointi, analyysin ja intuition tasapainotus, onnistumisen varmennus) 4. Päätösten seuranta, oppiminen ja korjaava palaute (tavoitteet, mittarit, arviointimenetelmät, palaute itse/muut, uudelleensuuntaus) Toteutus: 4-7 pv, ryhmätyöskentelyä, 2 kouluttaja Hinta: alk. 12 000 € + alv Tulos: Tehokkuus, luovuus, sitoutuminen ja innostuminen
 13. 13. LISÄPALVELUT § Kartoitus: Päätöksenteon tavat, vinoumat ja tarpeet § Valmennus: Henkilökohtainen harjoittelu § Tiimisparraus: Laajennetun Älyn vieminen tiimiin § Strategiatyö: Uuden suunnan poikkeukselliset ratkaisut ja vaikutusten ennakkoarviointi § Tulevaisuuskuva: Toimialan/sovellusalueen tulevaisuuden puolueeton kartoitus, räätälöidyistä kysymyksistä (toteutetaan asiantuntijaverkon avulla)
 14. 14. Taustaa Osaaminen Asiakkaat Yhteys: Asta Raami, väitellyt intuitiosta, Aalto, 2015 Samu Mielonen, intuition kouluttaja, yrittäjä Laajennetun älyn käytön kehittäminen, soveltaminen ja arviointi, myös perinteiset luovuuden ja päätöksenteon menetelmät Aalto Yliopisto, työterveyslaitos, Laurea, Pohjola-Ryhmä, Eximia, Shantia Oy Asta.Raami@gmail.com / +358 50 562 6555 Samu.Mielonen@iki.fi / +358 50 5549 707 ASTA RAAMI & SAMU MIELONEN

Miten laajentaa älykkyyttä perinteisten analyyttisten menetelmien parantamiseksi? Laajennettu älykkyys valjastaa ihmisen tiedostamattomat päätöksenteon tietovarannot ja menetelmät tietoisesti parempien päätösten tueksi. Tuloksen on tutkitusti nopeampia ja enemmän oikeassa olevia päätöksiä, vähemmän päätöksen jälkeistä jarruttavaa epäilystä ja suurempi päätöksentekotyytyväisyys. Tuloksina enemmän innovaatiota, enemmän epävarmuuden sietokykyä ja kykyä kohdata muutoksia myös vaikeissa tilanteissa, joista ei ole mahdollista analyyttisesti löytää tietä ulos.

Views

Total views

554

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×