Tridnik SfB

2,967 views

Published on

Published in: Spiritual, Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,967
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tridnik SfB

 1. 1. Třídník CI/SfB
 2. 2. Tabulka 1 Konstrukční části (1-) Přípravné práce, zemní práce a základy (2-) Konstrukce (3-) Kompletace (4-) Úpravy povrchu (5-) Stavební instalace (6-) Elektroinstalace (7-) Vestavěné zařizovací předměty (8-) Volně stojící nábytek, příslušenství (9-) Venkovní práce a konstrukce (1-) (2-) (3-) (4-) (5-) (6-) (7-) (8-) (9-) Přípravné Konstrukce Kompletace Úpravy povrchu Stavební Elektroinstalace Vestavěné Volně stojící Venkovní práce práce, zemní instalace zařizovací nábytek, a konstrukce práce a základy předměty příslušenství (90) Podzemní objekty (11) (21) (31) (41) (51) (61) (71) (81) (91) Demolice Zdi venkovní a Okna Venkovní stěny Likvidace Zásobování el. Komunikační Komunikační Nezpevněné vnitřní pevného energií prostory prostory plochy, trávníky, odpadu osázené plochy (12) (22) (32) (42) (52) (62) (72) (82) (92) Přípravné a Příčky Dveře, vrata, Vnitřní stěny Kanalizace Silnoproudé Obytné Obývací Vodohospodářské zemní práce zárubně rozvody a místnosti prostory objekty příslušenství (13) (23) (33) (43) (53) (63) (73) (83) (93) Zpevňování Stropy, galerie Stropy, Nášlapné vrstvy Voda Osvětlení Kuchyně Kuchyňské Opěrné zdi, zemin podlahy podlah prostory oplocení, bariéry (24) (34) (44) (54) (64) (74) (84) (94) Schodiště, rampy, Schodiště Nášlapné vrstvy Plyn, Telekomunikace Toalety, Zdravotnické Komunikace a konstrukce pro (vertikální schodišť stlačený koupelny, šatny a hygienické zpevněné plochy vertikální komunikace) vzduch prostory komunikace (35) (45) (55) (75) (85) (95) Zavěšené Stropy, podhledy Chlazení Prádelny Prostory pro Vedení trubní podhledy čištění a údržbu (16) (26) (46) (56) (66) (76) (86) (96) Zvláštní Rámové Vnější úpravy teras, Vytápění Přepravní Prostory pro Prostory pro Elektrické vedení zakládání (kromě konstrukce, balkónů (plochých zařízení úklid a skladování pilot) skelety, ostatní skladování střech do 10°) (17) (27) (37) (47) (57) (77) (87) (97) Piloty Střechy Střechy Střešní krytiny Ventilace, Ostatní Prostory pro Zařizovací klimatizace prostory zvláštní předměty činnosti (18) (38) (48) (58) (68) (78) (88) (98) Základy Okapy, žlaby, Ostatní (např. Ostatní Zabezpečení, Ostatní zař. Ostatní Speciální krajinné svody skelety) trubní, řízení a ostatní předměty úpravy kanálové instalace (19) (29) (39) (49) (59) (69) (79) (89) (99) Doplňky Doplňky Doplňky Doplňky Doplňky Doplňky Doplňky Doplňky Doplňky 2 Třídník CI/SfB 2003
 3. 3. (16.2) Studny (pro zakládání) (1-) Přípravné práce, zemní práce a základy (16.3) Kesony (16.4) Vrty (10) Neobsazeno (16.5) Zpevňování hornin (11) Demolice např.: injektáže (11.1) Demoliční práce (16.8) Ostatní (12) Přípravné a zemní práce (16.9) Speciální části a doplňky (17) Piloty (12.1) Odstranění porostů, příprava a vyčištění území (12.2) Odkopávky a prokopávky (17.1) Betonované na místě (12.3) Hloubené vykopávky (17.2) Montované (prefabrikované) (12.4) Protlačování a ražení (17.3) Plovoucí (12.5) Roubení (17.4) Mikropiloty (12.6) Přesun zemin, manipulace s výkopkem (17.8) Ostatní (12.7) Konstrukce ze zemin (17.9) Speciální části a doplňky (12.8) Ostatní (12.9) Speciální části a doplňky (18) Základy (18.1) Zděné (13) Zpevňování zemin (18.2) Monolitické (18.3) Montované (prefabrikované) (18.7) Speciální (13.1) Odvodnění (povrchová i spodní voda) např.: pod stroje (13.2) Zpevňování podloží (13.3) Podkladní vrstvy (18.8) Ostatní (13.5) Torkretování např.: podchycování základů (13.8) Ostatní (18.9) Speciální části a doplňky (13.9) Speciální části a doplňky (19) Speciální části, doplňky atd. konstrukčních (14) Neobsazeno částí spodní stavby mohou být zařazeny zde, jestliže jsou určeny (15) Neobsazeno odlišně od charakteristických typ_ uvedených výše např.: izolace proti vodě, ostatní izolace, výztuž (16) Zvláštní zakládání konstrukcí spodní stavby všeobecně Celkové náklady (16.1) Štětové stěny Třídník CI/SfB 2003 3
 4. 4. (2-) Konstrukce výše, např.: izolace proti vlhkosti, izolace proti vodě, výztuž venkovních zdí a zdí všeobecně Stavební konstrukce nad spodní stavbou Konstrukce skeletu bez doplňkových konstrukčních částí s kódem (3-); povrchových (22) Příčky úprav stavebních konstrukcí (4-); domovních instalací (5-) a (6-); zařizovacích předmětů (7-) a (8-) Širší vymezení: Nosné stavební konstrukce, skelet jako celek Doplňkové konstrukční části, pokud jsou uvedeny samostatně, viz (3-) Povrchové úpravy stavebních konstrukcí, pokud jsou uvedeny samostatně, viz (4-) Domovní instalace, pokud jsou uvedeny Vnitřní Příčky nad úrovní vodorovné izolace samostatně, viz (5-) a (6-) nejníže položené podlahy, kromě doplňkových Zařizovací předměty, pokud jsou uvedeny konstrukčních částí, povrchových úprav samostatně, viz (7-) a (8) stavebních konstrukcí, domovních instalací Venkovní práce, pokud jsou uvedeny a zařizovacích předmětů, pokud ty nejsou samostatně, viz (90) klasifikovány společně s nosnými zdmi Širší vymezení: (20) Neobsazeno Vnitřní zdi, Příčky jako celek: Kompletace vnitřních zdí, skládací dveře/příčky, pokud jsou určeny samostatně, viz (32) (21) Zdi venkovní a vnitřní Povrchové úpravy vnitřních stěn, pokud jsou určeny samostatně, viz (42) (22.1) Zděné (22.2) Monolitické (22.3) Montované např.: Venkovní a vnitřní nosné zdi nad úrovní sádrokartón vodorovné izolace nejníže položené podlahy, kromě doplňkových konstrukčních částí, (22.4) Přestavitelné, demontavatelné povrchových úprav stavebních konstrukcí, domovních instalací a zařizovacích předmětů, (22.6) Hrázděné a obezdívky pokud ty nejsou klasifikovány společně s nosnými zdmi. (22.8) Ostatní Širší vymezení: např.: Zdi jako celek, svislé d_licí konstrukce venkovní protipožární stěny i vnitřní; vnější zdi jako celek Opěrné zdi jako celek viz (93.2) (22.9) Speciální části a doplňky Kompletace vnějších zdí, pokud je určena samostatně, viz (31) mohou být zařazeny zde, jestliže jsou určeny Povrchové úpravy venkovních zdí, pokud jsou odlišně od charakteristických typů uvedených určeny samostatně, viz (41) výše, např.: izolace proti vlhkosti, výztuž vnitřních zdí (21.1) Zděné všeobecně (21.2) Monolitické (23) Stropy, galerie (21.3) Montované (prefabrikované) (21.4) Opláštění (21.6) Hrázděné a obezdívky (21.8) Ostatní typy zdí např.: protipožární zdi, štítové zdi, parapetní zdi Stropy, galerie, balkónové nosná konstrukce, tj. bez doplňkových konstrukčních částí, (21.9) Speciální části, doplňky atd. konstrukcí zdi, povrchových úprav konstrukcí, stavebních vnějších zdí instalací a zařizovacích předmětů, pokud ty nejsou klasifikovány společně v této skupině mohou být zařazeny zde, jestliže jsou určeny odlišně od charakteristických typů uvedených Širší vymezení: 4 Třídník CI/SfB 2003
 5. 5. (24.1) Schodiště přímá Stropy, galerie, balkony jako celek včetně podhledů (24.3) Schodiště víceramenná přímá Kompletace stropů, pokud je určena samostatně, viz (33) (24.4) Schodiště zakřivená Zavěšené podhledy, pokud jsou určeny samostatně, viz (43) např.: Podlahové zařizovací předměty viz (71) točitá (23.1) Zděné (24.5) Schodiště ostatní např.: (24.6) žebříky, stoupací železa, kluzné tyče klenby (24.7) Rampy (23.2) Monolitické (24.8) Ostatní konstrukce pro vertikální např.: komunikace stropy deskové s jednoosým napětím; stropy deskové s dvouosým napětím např.: výtahová šachta (23.4) Montované (prefabrikované) Výtahy, instalace pro komunikace viz (66.1) např.: (24.9) Speciální části a doplňky vertikálních nosníky se stropním zákrytem; nosníky s výplní; komunikací žebrové monolitické stropy mohou být zařazeny zde, jsou-li určeny odlišně (23.6) Složené od charakteristických typů uvedených výše, např.: např.: výztuž konstrukčních částí vertikálních hurdisky do nosníků komunikací všeobecně (23.8) Ostatní typy stropů (25) Neobsazeno např.: společné stropy, oddělovací stropy, protipožární stropy (26) Rámové konstrukce, skelety, ostatní nosné konstrukční části (23.9) Speciální části, doplňky atd. konstrukcí stropů, galerií mohou být zařazeny zde, jsou-li určeny odlišně od charakteristických typů uvedených výše, např.: izolace proti vlhkosti, výztuž stropů, galerií všeobecně (24) Schodiště, rampy, konstrukce pro vertikální Rámové konstrukce bez doplňkových komunikace konstrukčních částí, povrchových úprav předmětů, pokud nejsou určeny společně v této klasifikační skupině. Také komíny, šachty Širší vymezení: Rámové konstrukce, skelety jako celek; ostatní hlavní konstrukční části Nosné konstrukce schodišť a ramp bez doplňkových konstrukčních částí, povrchových úprav konstrukcí, stavebních instalací (26.2) Ze sloupů a trámů (průvlak), plnostěnné a zařizovacích předmětů, pokud ty nejsou rámy klasifikovány společně v této skupině. Také nosná konstrukce výtahové šachty, jestliže je (26.3) Ze sloupů a desek uváděna samostatně (26.5) Ze sloupů a lan Širší vymezení: Schodiště, rampy, včetně podhledů; konstrukce (26.6) Prostorové rámové konstrukce, buňky, pro svislou komunikaci jako celek garáže apod. Schodišťová sloupková zábradlí, jsou-li uváděna samostatně, viz (34) (26.7) Ostatní Povrchové úpravy schodišť, jsou-li uváděna samostatně, viz (44) např.: kloubové Třídník CI/SfB 2003 5
 6. 6. (26.8) Komínové a větrací systémy (vč. zděných) (26.9) Speciální části a doplňky (např. izolace) (27) Střechy Nosné konstrukce střech bez doplňkových konstrukčních částí, povrchových úprav střešních konstrukcí, stavebních instalací a zařizovacích předmětů, pokud ty nejsou klasifikovány společně s nosnými konstrukcemi Širší vymezení: Střechy jako celek včetně podhledů Zavěšené podhledy, pokud jsou určeny samostatně viz (35) Kompletace střech, pokud je určena samostatně, viz (37) Povrchové úpravy střech, pokud jsou určeny samostatně, viz (47) (27.1) Ploché střechy, terasy, balkóny, římsy, atiky (27.2) Pultové, valbové, stanové, mansardové atd. (27.4) Pilové, šedové (27.5) Báně, kopule např.: valené, ve tvaru konoidu, hyperbolického paraboloidu, báně, kupole, věže, kužely (27.6) Zborcené např.: skořepinové střechy, obloukové střechy, klenby, zavěšené střechy, střechy s prostorovou rámovou konstrukcí (27.7) Konzolové (baldachýny) (27.8) Ostatní typy střech např.: zasouvatelné střechy (27.9) Speciální části, doplňky atd. konstrukcí střech mohou být zařazeny zde, jsou-li určeny odlišně od charakteristických typů uvedených výše, např.: vazby krovů, izolace proti vodě, ostatní izolace, výztuž konstrukčních částí střech všeobecně (29) Speciální části, doplňky atd. mohou být zařazeny zde, jestliže jsou určeny odlišně od charakteristických typů uvedených výše např.: izolace proti vodě, ostatní izolace, výztuž hlavních konstrukčních částí všeobecně Celkové náklady 6 Třídník CI/SfB 2003
 7. 7. (32.2) Vstupní stěny (3-) Kompletace např.: Kompletace okolí i výplní otvorů hlavních kombinace dveří s prosklením konstrukčních částí a ostatní doplňkové konstrukce (32.3) Dveře a zárubně vnější Stavební konstrukce jako celek viz (2-) Povrchové úpravy, pokud jsou určeny (32.5) Vrata samostatně, viz (4-) Venkovní práce, pokud jsou určeny samostatně, (32.7) Dveře a zárubně vnitřní viz (91) (32.8) Ostatní (30) Neobsazeno např.: mříže, rolety, dveře protipožární (31) Okna (32.9) Speciální části a doplňky mohou být zařazeny zde, jestliže jsou určeny odlišně od charakteristických typů uvedených výše např.: nadpraží, kování okenních a dveřních otvorů vnitřních zdí všeobecně, těsnění (33) Stropy, podlahy Jestliže jsou uvedeny samostatně mimo klasifikační skupinu (21) Kompletace okolí i výplní otvorů venkovních zdí; a ostatní doplňkové konstrukce venkovních zdí např.: závětří Venkovní zdi jako celek viz (21) Doplňkové konstrukce vnitřních zdí, pokud jsou určeny samostatně, viz (32) Jsou-li určeny samostatně mimo klasifikační Venkovní povrchové úpravy zdí, pokud jsou skupinu (23) určeny samostatně, viz (41) Kompletace okolí i výplní otvorů stropů, (31.2) Prosklené stěny, výkladce, skleníky podlahové podklady; a ostatní Doplňkové konstrukce stropů, galerií např.: Stropy jako celek viz (23) vstupní stěny Zavěšené podhledy viz (35) Povrchové úpravy podlah, jsou-li určeny (31.4) Okna, balkónové dveře samostatně, viz (43) Podlahové Zařizovací předměty viz (7-) (31.7) Vnitřní okna, přepážkové otvory a jejich výplně (33.1) Zavěšené konstrukce, plošiny, lávky, dutiny, vrstvy (31.8) Ostatní (33.2) Podlahové konstrukce např.: mříže, žaluzie, rolety, větrací otvory např.: mazaniny, desky, sádrokartony (31.9) Speciální části a doplňky (33.5) Otvory a jejich výplně např.: nadpraží, kování okenních a dveřních otvorů zdí např.: všeobecně, těsnění padací dveře (33.8) Ostatní (32) Dveře, vrata, zárubně např.: mříže (33.9) Speciální části a doplňky podlah, doplňkových konstrukcí galerií mohou být zařazeny zde, jestliže jsou určeny odlišně od charakteristických typů uvedených výše např.: výztuž, kování podlahových otvorů všeobecně Třídník CI/SfB 2003 7
 8. 8. (34) Schodiště světlíky (35.8) Ostatní typy zavěšených stropních konstrukcí např.: zastřešení chodníků, ochozů, pergoly (35.9) Speciální části, doplňky atd. zavěšených mohou být zařazeny zde, jestliže jsou určeny Jsou-li určeny samostatně mimo klasifikační odlišně od charakteristických typů uvedených skupinu (24) výše např.: izolace zavěšených podhledů všeobecně Kompletace okolí a vnitřního prostoru schodišť; a ostatní doplňkové konstrukční části stupňů, ramp, výtahových šachet např.: (36) Neobsazeno schodišťová zábradlí, zábradlí ramp, vodicí kolejnice výtahových šachet Schodiště, rampy jako celek viz (24) (37) Střechy Povrchové úpravy schodišťových konstrukcí, pokud jsou uváděny samostatně, viz (44) (34.2) Zábradlí, madla (34.6) Zábrany např.: lana, řetězy, klády, břevna Kompletace okolí i výplní otvorů střech; a ostatní (34.8) Ostatní doplňkové konstrukce střech Střechy jako celek viz (27) např.: Zavěšené podhledy viz (35) vodicí kolejnice výtahových šachet Povrchové úpravy střech, pokud jsou určeny samostatně, viz (47) (34.9) Speciální části a doplňky (37.3) Kombinované okenní/dveřní otvory a jejich výplně (35) Zavěšené podhledy včetně kombinovaných oken a dveří a jejich výplně (37.4) Okenní otvory a jejich výplně např.: 1 střešní světlíky včetně světlíků klenutých 2 světlíky válcové, kopulovité, hřebenové, pilové 4 Střešní poklopy, nahlížecí otvory 5 Střešní okna Jsou-li určeny samostatně mimo klasifikační 7 Chodníkové světlíky skupiny (23) a (27) 8 Ostatní typy okenních otvorů ve střechách Kompletace pod konstrukcemi stropů, střech (37.5) Dveřní otvory, výlezy a jejich výplně Stropní konstrukce jako celek viz (23) Střešní konstrukce jako celek viz (27) (37.6) římsy, atiky, zábradlí Stavební instalace, pokud jsou určeny samostatně, viz (5-), (6-) (37.8) Ostatní typy doplňkových konstrukcí střech (35.1) Zavěšené podhledy např.: lávky, ochozy, pochozí střechy zavěšené podhledy stropů z panel_, obklad_, podbití, která mohou být plná, perforovaná, (37.9) Speciální části, doplňky atd. doplňkových lamelová, s dekorativním povrchem, konstrukcí střech s plastickým povrchem atd. např.: mohou být zařazeny zde, jestliže jsou určeny deskové, sádrokartón, fólie odlišně od charakteristických typů uvedených výše např.: (35.2) Lamelové zavěšené podhledy ochrana proti povětrnostním vlivům, výztuž doplňkových konstrukcí střech všeobecně složené z lamel, nikoli panelové (35.5) Otvory a jejich výplně v podhledech např.: 8 Třídník CI/SfB 2003
 9. 9. (38) Okapy, žlaby, svody (39) Speciální části, doplňky atd. např.: nátěry tesař. a truhlář. konstrukcí, izolace, kování Celkové náklady Třídník CI/SfB 2003 9
 10. 10. (4-) Úpravy povrchu Povrchové úpravy prováděné na vnitřním povrchu vnitřních a venkovních zdí včetně Povrchové úpravy prováděné na povrchu přípravných prací, podkladů nebo kotvení stavebních konstrukcí včetně přípravných prací, Speciální části, doplňky atd. vnitřních podkladů nebo kotvení povrchových úprav zdí mohou být zařazeny zde Hlavní stavební konstrukce jako celek viz (2-) Vnitřní zdi jako celek viz (22) Kompletace stavebních konstrukcí viz (3-) Kompletace vnitřních zdí viz (32) Jestliže rozlišení mezi venkovními úpravami (40) Neobsazeno povrch_ a vnitřními úpravami povrchů zdí není podstatné, může být klasifikační skupina (42) vypuštěna (41) Venkovní stěny (42.1) Omítky (42.2) Obklady bezesparé např.: deskové, obkladačky (42.3) Obklady lamelové na rošty Jsou-li určeny samostatně mimo klasifikační (42.4) Tapety skupiny (21) a (31) (42.5) Malby Povrchové úpravy prováděné na venkovním povrchu venkovních zdí včetně přípravných (42.6) Nátěry prací, podkladů nebo kotvení Speciální části, doplňky atd. venkovních (42.7) Čalounění povrchových úprav zdí mohou být zařazeny zde Venkovní zdi jako celek viz (21) (42.8) Ostatní Kompletace venkovních zdí viz (31) např.: (41.1) Omítky metalizace (41.2) Obklady bezesparé (42.9) Speciální části a doplňky např.: např.: dekové, obkladačky zakrývání konstrukcí, izolace, spojovací materiály, pletiva (41.3) Obklady lamelové na rošty (43) Nášlapné vrstvy podlah (41.4) Zavěšené fasády (41.5) Zateplovací systémy (41.6) Nátěry (41.8) Ostatní např.: metalizace Jsou-li určeny samostatně mimo klasifikační skupiny (23) a (33) (41.9) Speciální části a doplňky Povrchové úpravy prováděné na povrchu např.: stropních konstrukcí a podlahových podkladech ochrana proti povětrnostním vlivům, izolace, včetně přípravných prací, podkladů nebo spojovací materiál, pletiva kotvení; včetně plovoucích podlah (povrchová úprava) Speciální části, doplňky atd. povrchových úprav (42) Vnitřní stěny podlah mohou být zařazeny zde, např.: úpravy styků zdí a podlah Podlahy jako celek viz (23) Kompletace podlah viz (33) Povrchové úpravy schodišťových konstrukcí viz (44) (43.1) Monolitické, lité např.: Jsou-li určeny samostatně mimo klasifikační beton, teraco, asfalt, plastbeton, syntetická skupiny (22), (32) a (41) 10 Třídník CI/SfB 2003
 11. 11. (43.2) Dlažba (45) Stropy, podhledy (43.3) Tesařské, truhlářské např.: vlysy, parkety (43.6) Nátěry (43.7) Povlakové Jsou-li určeny samostatně mimo klasifikační (43.8) Ostatní skupinu (35) např.: Povrchové úpravy prováděné na podhledech zdvojené, podlahové rošty stropů, střech, zavěšených podhledech a ostatních stropních plochách včetně (43.9) Speciální části a doplňky přípravných prací, podkladů nebo kotvení Speciální části, doplňky atd. povrchových úprav např.: stropů mohou být zařazeny zde, např.: izolace, spojovací materiály, přechodové lišty úpravy styků zdí a stropů, lemové lišty Stropní konstrukce jako celek viz (23) Střešní konstrukce jako celek viz (27) (44) Nášlapné vrstvy schodišť Zavěšené podhledy jako celek viz (35) (45.1) Omítky (45.2) Obklady bezesparé např.: Jsou-li určeny samostatně mimo klasifikační deskové, obkladačky skupiny (24) a (34) (45.3) Obklady lamelové na rošty Povrchové úpravy prováděné na povrchu schodišťových konstrukcí, ramp, včetně (45.4) Tapety přípravných prací, podkladů nebo kotvení Speciální části, doplňky atd. povrchových úprav (45.5) Malby schodišťových konstrukcí mohou být zařazeny zde, např.: (45.6) Nátěry schodišťové hrany Schodišťové konstrukce jako celek viz (24) (45.7) Čalounění Kompletace schodišťových konstrukcí, ramp viz (34) (45.8) Ostatní (44.1) Monolitické, lité např.: metalizace např.: beton, teraco, asfalt, plastbeton, syntetické (45.9) Speciální části a doplňky (44.2) Dlažba např.: izolace, spojovací materiál (44.3) Tesařské, truhlářské (44.6) Nátěry (46) Vnější povrchové úpravy teras, balkónů (plochých střech do 10 °) (44.7) Povlakové (46.1) Monolitické, lité (44.8) Ostatní např.: např.: beton, teraco, asfalt, plastbeton, syntetické podlahové lišty (46.2) Dlažba (44.9) Speciální části a doplňky (46.3) Tesařské, truhlářské např.: izolace, spojovací materiály, schodišťové hrany (46.6) Nátěry (46.7) Povlakové (46.8) Ostatní např.: zelené střechy Třídník CI/SfB 2003 11
 12. 12. (46.9) Speciální části a doplňky např.: izolace, spojovací materiály (47) Střešní krytiny (47.1) Plechová krytina, oplechování, lemování (47.3) Tvrdé (47.6) Nátěry (47.7) Povlakové (47.8) Ostatní (47.9) Speciální části a doplňky např.: izolace, spojovací materiály (48) Ostatní např.: ocelové konstrukce, skelety (48.6) Nátěry např.: ocelové konstrukce, kovové stavební Doplňkové konstrukce, pletiva (48.9) Speciální části a doplňky např.: izolace (49) Speciální části, doplňky mohou být zařazeny zde, jestliže jsou určeny odlišně od charakteristických typů uvedených výše např.: podklady nebo kotvení, oplechování , lemování upravovaných konstrukcí všeobecně Celkové náklady (49.1) Dekorace, umělecká díla (49.9) speciální části a doplňky např.: podklady, kotvení, lemování 12 Třídník CI/SfB 2003
 13. 13. (53) Voda (5-) Stavební instalace Převážně trubní a kanálové instalace, bez dodávky elektrické energie a zařizovacích předmětů příslušejících dvěma nebo více oborům stavebních instalací Širší vymezení: Stavební instalace jako celek Stavební instalace jako součást venkovních prací, jsou-li určeny samostatně, viz (9.5) (50) Neobsazeno (53.1) Trubky a tvarovky (51) Likvidace pevného odpadu (53.2) Čerpadla, pumpy, kompresory (53.3) Úprava vody (52) Kanalizace např.: filtry, změkčování (53.4) Zásobníky, ohřívače, bojlery (53.5) Ventily, uzávěry a ostatní armatury (53.6) Vodoměry Stavební instalace pro likvidaci odpadů a kanalizaci kromě instalací uvedenými (53.8) Ostatní společně s jiným vybavením, např.: odpadní jímka (53.9) Speciální části a doplňky Širší vymezení: např.: Stavební instalace pro likvidaci jako celek izolace, opláštění, nátěry (52.1) Roury a armatury (54) Plyn, stlačený vzduch (52.2) Čerpání splašků (52.3) Likvidace odpadních vod např.: lapače, filtry (52.4) Septiky, kalové jímky (52.5) Odkanalizování přírodních vod Stavební instalace pro zásobování plyny kromě instalací uvedených společně s jiným vybavením např.: např.: dešťových vod, povrchových vod Plynový ohřívák pro dodávku teplé vody (viz Zemní drenáže viz (94.4) 53.4) (52.8) Ostatní Širší vymezení: Stavební instalace pro zásobování plyny jako (52.9) Speciální části a doplňky celek např.: (54.1) Plynná paliva - potrubí, armatury odvětrání např.: zemní plyn; propan, butan (54.3) Vzduch (54.4) Ostatní plyny např.: medicínské, technologické (54.5) Odsávací zařízení Vakuové přepravníky odpadu viz (52.1) Třídník CI/SfB 2003 13
 14. 14. (56.8) Kamna, krby (54.6) Měřicí přístroje např.: (54.8) Ostatní lokální vytápění např.: (56.9) Speciální části a doplňky pneumaticé systémy mohou být zařazeny zde, jestliže jsou určeny (54.9) Speciální části a doplňky odlišně od charakteristických typů uvedených výše např.: stavebních instalací pro zásobování plyny izolace, Nátěry mohou být zařazeny zde, jestliže jsou určeny odlišně od charakteristických typů uvedených výše např.: (57) Ventilace, klimatizace měřicí přístroje pro instalace pro zásobování plyny všeobecně (55) Chlazení Stavební instalace pro klimatizaci (s úpravou vzduchu) nebo ventilaci (bez úpravy vzduchu) kromě instalací uvedených společně s jiným vybavením Širší vymezení: Stavební instalace pro chlazení, zmrazování Stavební instalace pro klimatizaci, ventilaci jako vnitřních prostor, kromě instalací uvedených celek společně s jiným vybavením např.: Kuchyňské chladicí zařízení viz (73.5) (57.1) Klimatizace (57.2) Ventilace (56) Vytápění vnitřních prostor (57.3) Čištění vzduchu (57.8) Ostatní (57.9) Speciální části a doplňky mohou být zařazeny zde, jestliže jsou určeny odlišně od charakteristických typů uvedených výše např.: Instalace pro vytápění vnitřních prostor, kromě izolace instalací uvedených společně s jiným vybavením např.: (58) Ostatní trubní, kanálové instalace Vytápění vnitřních prostor pro klimatizaci viz (57) Širší vymezení: (59) Speciální části a doplňky Instalace pro vytápění vnitřních prostor jako celek mohou být zařazeny zde, jestliže jsou určeny odlišně od charakteristických typů uvedených (56.1) Zásobníky paliva výše např.: izolace (56.2) Kotle (56.3) Ohříváky, bojlery, zásobníky, regulace (56.4) Rozvod teplé vody, páry, horkého vzduchu, teplovodní podlahové vytápění (56.5) Armatury, čerpadla (56.6) Topná tělesa včetně plynových (56.7) Elektrické vytápění např.: skryté, podlahové, akumulační, přímotopy 14 Třídník CI/SfB 2003
 15. 15. (6-) Elektroinstalace pro silnoproudé rozvody mohou být zařazeny zde, např.: zásuvky Převážně elektrické instalace, bez zařizovacích předmětů příslušejících dvěma nebo více Širší vymezení: oborům stavebních instalací, bez instalací Silnoproudé instalace jako celek uvedených v jiných částech např.: Elektrické vytápění viz (56) elektrické obvody pro vytápění vnitřních prostor v části (56) (62.1) Rozvodné skříně, jističe, elektroměry Širší vymezení: (62.3) Instalační trubky, kanály, lišty, rošty apod. Instalace elektrických rozvodů jako celek Zařizovací předměty společné pro více (62.4) Vodiče, kabely instalačních oborů viz (7-) Elektrické instalace jako součást venkovních (62.7) Zásuvky, zástrčky, kompletace prací, jsou-li určeny samostatně, viz (12) (62.8) Ostatní (60) Neobsazeno (62.9) Speciální části a doplňky např.: (61) Zásobování elektrickou energií měřicí přístroje (63) Osvětlení Elektrické energetické centrum a hlavní napájecí vedení včetně přívodu, ovládací zařízení, napájecí vedení k lokálním distribučním rozvodnám jednotlivých v_tví nebo k zařízením Jestliže je zařazeno samostatně mimo skupinu trvale připojeným k elektrické síti; kromě (61) instalací uvedených s jiným vybavením Elektrické světelné okruhy z lokálních distribučních rozvoden, včetně svítidel; kromě Širší vymezení: instalací zařazených společně s jiným Instalace pro zásobování elektrickou energií vybavením např.: jako celek světelná značení viz (71.1) (61.1) Generátory, zdroje energie, baterie Širší vymezení: Instalace pro elektrické osvětlení jako celek (61.7) Záložní zdroje (63.1) Zdroje světla, svítidla, nouzová svítidla např.: havarijní/náhradní zásobování (63.2) Speciální a venkovní (61.8) Ostatní např.: nárazuvzdorná, ohnivzdorná, vodovzdorná (61.9) Speciální části a doplňky (63.4) Příslušenství např.: měřicí skříně např.: vypínače, reostaty, časové spínače Celkové náklady (63.6) Neelektrické zdroje světla (62) Silnoproudé rozvody a příslušenství plynové, olejové lampy (63.8) Ostatní (63.9) Speciální části a doplňky např.: žárovky včetně halogenových; výbojky včetně zářivek; ostatní světelné zdroje podle typu Jestliže jsou zařazeny samostatně mimo svítidel skupinu (61) Elektrické silnoproudé okruhy z lokálních distribučních rozvoden do všeobecně použitelných zásuvek; kromě instalací uvedených společně s jiným vybavením Speciální části, doplňky atd. stavebních instalací Třídník CI/SfB 2003 15
 16. 16. (64) Telekomunikace teleskopické výtahy; zvedací plošiny, hydraulické výtahy (66.2) Ostatní vnitřní zvedací zařízení např.: kladkostroje (66.3) Pojízdné lávky atd. např.: Slaboproudé instalace včetně instalace pro pro čištění fasády připojení veřejné sítě a celé soukromé sítě; kromě instalací zahrnutých společně s jiným (66.4) Eskalátory vybavením (66.5) Dopravníky Širší vymezení: Slaboproudé instalace jako celek např.: pohyblivé chodníky; točny, pneumatické, (64.1) Audiovizuální systémy gravitační dopravníky např.: (66.7) Jeřáby televize, filmová projekce např.: (64.3) Zvukové mostové jeřáby, portálové jeřáby Jeřáby jako stavební mechanizmy viz (1) např.: rádio, telefon (66.8) Ostatní (64.4) Telegraf, telex, fax např.: přepravní, skladovací, paletizační zařízení (64.5) Pro indikaci společného času (66.9) Speciální části a doplňky (64.6) Datové rozvody mohou být zařazeny zde, jestliže jsou určeny např.: odlišně od charakteristických typů uvedených počítačové sítě výše např.: bzučáky, motory, kladky pro přepravní zařízení (64.8) Ostatní všeobecně (64.9) Speciální části a doplňky (67) Neobsazeno mohou být zařazeny zde, jestliže jsou určeny odlišně od charakteristických typů uvedených výše např.: (68) Zabezpečení, řízení, ostatní stavební reproduktory, spojové ústředny, mikrotelefony, instalace zásuvky pro slaboproudé instalace všeobecně (65) Neobsazeno (66) Přepravní zařízení Stavební instalace a opatření pro zabezpečení, ochranu, řízení kromě instalací zahrnutých společně s jiným vybavením Širší vymezení: Stavební instalace pro ochranu, řízení jako celek Ochranné prostředky viz u. Instalace pro přepravu, mechanickou komunikaci kromě instalací zahrnutých společně (68.1) Bezpečnostní s jiným vybavením (68.5) Protipožární Širší vymezení: Instalace pro přepravu, mechanickou (68.6) Protipovodňové, bleskosvod, proti ptactvu komunikaci jako celek (68.7) Řídicí systémy, ovládání (66.1) Výtahy např.: např.: pneumatická, hydraulická ovládání;elektrická, osobní, nákladní, obslužné výtahy; páternostery, 16 Třídník CI/SfB 2003
 17. 17. elektronická, radiová ovládání; mechanická, časoměrná ovládání (68.8) Ostatní např.: protihluková ochrana (68.9) Speciální části a doplňky mohou být zařazeny zde, jestliže jsou určeny odlišně od charakteristických typů uvedených výše např.: bzučáky, zvonky, trubková vedení, opravny všeobecně (69) Speciální části a doplňky el. instalací mohou být zařazeny zde, jestliže jsou určeny odlišně od charakteristických typů uvedených výše např.: bzučáky, trubková vedení, drobný instalační materiál pro elektrické instalace všeobecně Celkové náklady Třídník CI/SfB 2003 17
 18. 18. (7-) Vestavěné zařizovací předměty odlišně od charakteristických typů uvedených výše (72) Obytné místnosti Zařizovací předměty bez volně stojícího nábytku a příslušenství a bez instalací zahrnutých společně s jiným vybavením např.: Kohouty jako součást instalací pro zásobování vodou viz (53.9) Širší vymezení Vestavěná nebo jiným způsobem připevněná Zařizovací předměty jako celek, včetně účelová vybavení obytných místností kromě vestavěných nebo jinak připevněných předmětů instalací určených samostatně v jiných částech a volně stojícího nábytku, příslušenství např.: Volně stojící nábytek, příslušenství, pokud jsou Kuchyňská vybavení viz (73) určeny samostatně, viz (8-) Zařizovací předměty jako součást venkovních Širší vymezení: prací, pokud jsou určeny samostatně, viz (90.7) Účelová vybavení obytných místností a příslušenství jako celek, včetně vestavěného nebo jinak připevněného nábytku a voln_ (70) Neobsazeno stojícího nábytku, příslušenství Volně stojící nábytek, pokud je určen samostatně, viz (82) (71) Komunikační prostory (72.1) Pro spánek např. lůžka, šatníky (72.2) Pro odpočinek např.: křesla, klubovky, pohovky Vestavěná nebo jiným způsobem připevněné (72.3) Pro práci Zařizovací předměty prostorů komunikací kromě instalací určených samostatně v jiných částech. např.: Patří sem i vybavení, která nejsou spojená pracovní židle, kancelářské stoly s řádnými aktivitami obsaženými v klasifikačních skupinách (72)/(77) (72.6) Lavice, stoly, sedadla, křesla Širší vymezení: (72.8) Ostatní Zařizovací předměty prostorů komunikací s příslušenstvím jako celek, včetně vestavěných (72.9) Speciální části a doplňky nebo jinak připevněných předmětů a volně stojícího příslušenství účelových vybavení pro oddech a pracovní Volně stojící nábytek, příslušenství, jsou-li proces mohou být zařazeny zde, jestliže jsou určeny samostatně, viz (81) určeny odlišně od výše uvedených charakteristických typů (71.1) Znamení, značky čalounění viz (78.3) např.: orientační značky, světelné značky, značky pro (73) Kuchyně nouzové situace, nápis oznamovací tabule (71.2) Zobrazovací zařízení např.: podnikové informační panely (71.3) Přístupové např.: rohože, plošiny, označení schodů Vestavěná nebo jiným způsobem připevněná kuchyňská vybavení včetně obslužných (71.8) Ostatní vybavení kromě instalací určených samostatně v jiných částech. (71.9) Speciální části a doplňky Širší vymezení Kuchyňská vybavení jako celek, včetně mohou být zařazeny zde, jestliže jsou určeny vestavěného nebo jinak připevněného 18 Třídník CI/SfB 2003
 19. 19. příslušenství a volně stojícího nábytku, vany, umývadla, bidety, sprchy, sauny příslušenství (74.3) Vysoušecí zařízení Volně stojící kuchyňský nábytek, příslušenství, pokud jsou určeny samostatně, viz (83) např.: vysoušecí kabiny, vysoušeče rukou (73.1) Pracovní desky, nábytek (73.2) Dřezy, odkapávací plochy, zařízení na (74.4) WC likvidaci odpadků, mycí stroje např.: (73.4) Kuchyňské stroje a zařízení klozety, urinály, chemické WC např.: (74.5) Baterie, kohoutky loupače brambor, sporáky, ohřívače, smažicí (74.7) Skladovací pánve, fritézy, grilovací zařízení, pečicí trouby, odsavače např.: dávkovače mýdla, zásobníky osušek (73.5) Skladovací vybavení (74.8) Ostatní např.: chladicí zařízení, mrazicí zařízení; ohřívací např.: lázně, ohřívací skříně, teple/studené toaletní potřeby, zrcadla skladovací/pultové zařízení, zařízení zásobních skladů (74.9) Speciální části a doplňky (73.7) Barové pulty, jídelní pulty, jídelní stoly, mohou být zařazeny zde, jestliže jsou určeny sedadla atd. odlišně od výše uvedených charakteristických typů Volně stojící zařízení, pokud jsou určena samostatně, viz (83) (75) Prádelny (73.8) Ostatní typy kuchyňských a obslužných vybavení např.: prodejní automaty pro jídla a nápoje; kašny na pití Stolní náčiní, pokud je určeno samostatně, viz (83) (73.9) Speciální části a doplňky Vestavěná nebo jiným způsobem připevněná mohou být zařazeny zde, jestliže jsou určeny vybavení pro čištění a údržbu kromě instalací odlišně od výše uvedených charakteristických určených samostatně v jiných částech např.: typů Kuchyňské dřezy viz (73.2) Širší vymezení: (74) Toalety, koupelny, šatny Vybavení pro čištění a údržbu jako celek včetně vestavěných nebo jiným způsobem připevněných vybavení a volně stojící nábytek, příslušenství Volně stojící zařízení pro čištění a údržbu, pokud je určen samostatně, viz (85) (75.1) Prací vybavení např.: pračky, výlevky Vestavěná nebo jiným způsobem připevněná zdravotní, hygienická zařízení kromě instalací (75.3) Vysoušecí vybavení určených samostatně v jiných částech např.: Širší vymezení: větrací zařízení, vysoušecí stroje Zdravotní, hygienická vybavení jako celek, vestavěná nebo jiným způsobem připevněná (75.4) Žehlicí vybavení, mandly vybavení a volně stojící nábytek, příslušenství Zdravotní, hygienický volně stojící nábytek, (75.8) Ostatní pokud je určen samostatně, viz (84) např.: (74.1) Komplety, soupravy vybavení pro chemické čištění Vysavače, leštiče parket, pokud jsou určeny (74.2) Umývací vybavení samostatně, viz (85) např.: Třídník CI/SfB 2003 19
 20. 20. (75.9) Speciální části a doplňky (76.8) Ostatní (76.9) Speciální části a doplňky mohou být zařazeny zde, jestliže jsou určeny odlišně od výše uvedených charakteristických mohou být zařazeny zde, jestliže jsou určeny typů odlišně od výše uvedených charakteristických typů (76) Pro úklid a skladování (77) Ostatních prostor Vestavěná nebo jiným způsobem připevněná Zařizovací předměty pro zvláštní činnosti kromě instalací určených samostatně v jiných částech Širší vymezení: Zařizovací předměty pro zvláštní činnosti jako celek včetně vestavěných nebo jiným způsobem Vestavěná nebo jiným způsobem připevněná připevněných vybavení a volně stojící nábytek, skladovací a třídicí vybavení kromě instalací příslušenství určených samostatně v jiných částech např.: Kuchyňské skladovací vybavení viz (73.5) (78) Ostatní Zařizovací předměty Širší vymezení: Skladovací a třídicí vybavení jako celek včetně Ostatní vestavěné nebo jiným způsobem vestavěných nebo jiným způsobem připevněné Zařizovací předměty kromě instalací připevněných vybavení a volně stojící nábytek, určených samostatně v jiných částech příslušenství Volně stojící nábytek, zařízení, pokud jsou Širší vymezení: určeny samostatně, viz (86) Ostatní Zařizovací předměty jako celek včetně vestavěných nebo jiným způsobem (76.1) Kombinovaná, různé sestavy skříní, zásuvek, připevněných vybavení a volně stojící nábytek, polic příslušenství příslušenství např.: skladovací stěny (78.3) Bytový textil včetně čalounění (76.2) Skříňová (78.6) Dekorace, umělecká díla která mohou obsahovat police, zásuvky, (78.8) Ostatní skladovací závěsy (78.9) Speciální části a doplňky (76.3) Zásuvková která mohou obsahovat skladovací závěsy (79) Speciální části a doplňky (76.4) Policová, regálová mohou být zařazeny zde, jestliže jsou určeny odlišně od charakteristických typů uvedených která mohou obsahovat skříně, zásuvky výše např.: skladovací závěsy nábytková kolečka (76.5) Závěsná Celkové náklady (76.6) S přídavným vybavením např.: Bezpečnostní skladovací zařízení včetně sejfů, uzamykatelných skříněk, teplého/studeného skladování Ostatní typy skladovacích zařízení např.: skladovací zařízení podle sortimentu např.: skladování oděvů Trezory, pojízdná zařízení, pokud jsou určeny samostatně, viz (86) Skladování potravin viz (73.5) (76.7) Stínicí zařízení např.: stínidla, uzavřené obaly, clony; žaluzie; vysouvací clony, záclony, závěsy 20 Třídník CI/SfB 2003
 21. 21. (85) Prostory pro čištění a údržbu (8-) Volně stojící nábytek, příslušenství Volně stojící Zařizovací předměty, nábytek, příslušenství Je-li rozdíl mezi upevněnými a volnými zařizovacími předměty, nábytkem a příslušenstvím nedůležitý, lze skupinu (8-) celou nebo zčásti vypustit Jestliže je určeno samostatně mimo klasifikační skupinu (75) (80) Neobsazeno např.: vysavače (81) Komunikační prostory (86) Prostory pro skladování Jestliže je určeno samostatně mimo klasifikační Jestliže je určeno samostatně mimo klasifikační skupinu (71) skupinu (76) např.: přenosné schody (87) Prostory pro zvláštní činnosti Jestliže je určeno samostatně mimo klasifikační _ (82) Obývací prostor_ skupinu (77) (88) Ostatní Jestliže je určeno samostatně mimo klasifikační skupinu (78) Jestliže je určeno samostatně mimo klasifikační skupinu (72) (89) Speciální části a doplňky např.: křesla, židle Celkové náklady (83) Kuchyňské prostory Jestliže je určeno samostatně mimo klasifikační skupinu (73) např.: nádobí (84) Zdravotní a hygienické prostory Jestliže je určeno samostatně mimo klasifikační skupinu (74) např.: fény Třídník CI/SfB 2003 21
 22. 22. (94) Komunikace a zpevněné plochy (9-) Venkovní práce a konstrukce (94.1) Podkladní konstrukce (91) Nezpevněné plochy, trávníky, osázené (94.2) Vozovky plochy (94.3) Chodníky (91.1) Rozprostření ornice, obdělání půdy (94.4) Zpevněné plochy, rigoly (91.2) Výsadba (94.5) Letiště (91.4) Trávník (94.6) Mosty, propustky (91.7) Rekultivace (94.7) Kolejové svršky (91.8) Ostatní (94.8) Ostatní (91.9) Speciální části a doplňky např.: dopravní značky, tvarovky, barvy pro vodorovné (92) Vodohospodářské objekty značení (92.1) Koryta vodních toků (94.9) Speciální části a doplňky (92.2) Kanály (95) Vedení trubní (92.3) Nádrže (95.1) Studny (92.4) Objekty (95.2) Vodovody např.: jezy, plavební komory (95.4) Kanalizace (92.5) Štoly a tunely (95.5) Teplovody, parovody (92.6) Kolektory a šachty (95.6) Plynovody (92.7) Meliorace a závlahy (95.7) Ropovody a jiné produktovody (92.8) Ostatní (95.8) Ostatní (92.9) Speciální části a doplňky (95.9) Speciání části a doplňky (93) Opěrné zdi, oplocení, bariéry (96) Elektrické vedení (96.1) Nadzemní (96.2) Kabely (96.3) Kabelovody (96.4) Venkovní osvětlení (93.2) Opěrné, zárubní, obkladní a kotvené zdi (96.8) Ostatní (93.3) Oplocení (96.9) Speciální části a doplňky (93.8) Ostatní (97) Zařizovací předměty (93.9) Speciální části a doplňky např.: (98) Speciální krajinné úpravy výztuž (99) Speciální části a doplňky mohou být zařazeny zde, jestliže jsou určeny odlišně od charakteristických typů uvedených výše Celkové náklady (99.1) Chladící věže včetně příslušenství 22 Třídník CI/SfB 2003
 23. 23. Tabulka 2 Tvary A Tvar neurčený B Bourání a demolice Sypaniny, směsi C – E C Sypaniny D Živičné směsi E Betonové směsi Bloky F – G F Cihly, tvárnice, kamenné kvádry G Prefabrikáty, bloky a panely (rozměrné) Dílce H – J H Tuhé tyče (průřezové konstrukce včetně dutých) I Trouby a trubní díly, žlaby (rozvod kapalin, plynů) J Dráty, kabely, lana, pletiva a sítě Plošné tvary K – V K Plošné výrobky pro izolace, rohože L Tenkovrstvé výrobky pro izolace (ochranné) M Tenkovrstvé pružné tvarovatelné (plechy) N Tenkovrstvé tuhé spojované na přesahy (krytiny) P Omítkové a maltové směsi R Tenkovrstvé tuhé (stěnové desky, pláště, bednění) S Obkladačky, dlaždičky, tuhé podlahoviny T Ohebné folie pro povrchové úpravy (tapety, textilie) U Výplně otvorů tuhé (okna, dveře, výkladce) V Malířské a nátěrové hmoty, impregnace Ostatní W – Z W Rostliny, stromy, keře, sazenice, semena X Kompletační výrobky a vybavení z komponent Y Beztvaré hmoty (lepidla, pěny, emulze) Z Spoje, těsnění, dilatace (svary, šroubení, kotvy, hmoždinky, příruby, konektory) Třídník CI/SfB 2003 23
 24. 24. A Tvar neurčený železobetonové dílce plošné, prostorové a kombinované: Příprava a všeobecné podmínky - překlady, průvlaky, panely, schodišťová Tvar výrobku se nedá určit ramena a stupně; Práce necharakterizuje tvar - velké kamenné bloky, umělecká díla a pod.; - prostorové komplety stavebních objektů. Cihly, tvárnice, výrobky kamenické viz F B Bourání a demolice Trubní dílce, trubní vedení, žlaby, dílce pro kabelovody viz I Demolice a podpěrné konstrukce, bourání Dílce H – J Sypaniny, směsi C – E H Tuhé tyče (průřezové konstrukce včetně C Sypaniny dutých) Výkopy a násypy - kamenivo, štěrkopísky, písky, jíly. Konstrukce z profilů (nosné i nenosné) D Živičné směsi - průřezy oblé: kulatina, tyčovina, pruty, tyče, válcované profily; Konstrukce ze živic - průřezy hranaté: lišty, latě, prkna, fošny, hranoly, desky, omítané řezivo, pásky; - průřezy kombinované: úhelníky, profily I, U, T, E Betonové směsi Z, tenkostěnné profily otevřené i uzavřené. Dílce pro příkopy, žlaby, kanály, kolektory viz G Trubky a trubní vedení viz I Dráty a kabely viz J I Trouby a trubní díly, žlaby Konstrukce betonované na staveništi Bloky F – G Konstrukce potrubní (rozvod plynu, kapalin, F Cihly, tvárnice, kamenné kvádry kabelů) Výrobky potrubního charakteru pro vedení plynů, kapalin, sypkých hmot, kabelů apod.: - trubky a tvarovky betonové, železobetonové, kameninové, ocelové, z neželezných kovů, plastové, skleněné, hadicové atd.; - trubky se spoji hrdlovými, na pero a drážku, na sraz, šroubovými, svařovanými, na pryžové Konstrukce z cihel, tvárnic a lomového kroužky atd.; kamene - kabelové tvárnice a průchodky konstrukcemi; - cihly, cihelné bloky; - potrubí hlavní, sběrná, sací, výtlačná, - tvarovky větrací, komínové a jinak speciálně rozvodná, technologická pro rozvody plynů, tvarované; kapalin, sypkých hmot, tlaku, vakua; - tvárnice; - potrubí vzduchotechnické, pro pneumatickou - výrobky kamenické, kamenné kvádry, kopáky, dopravu; haklíky, dlažební kostky, kamenná mozaika, - kabelové trati, prostupy konstrukcemi, trubky krajníky, obrubníky, lomový kámen. instalační, skluzy pro sypké hmoty; Velké kamenné bloky a umělecká díla viz G - střešní žlaby a svody. Materiály pro obklady a dlažby tenkovrstvé viz S G Prefabrikáty, bloky a panely (rozměrné) Konstrukce z velkých bloků a panelů 24 Třídník CI/SfB 2003
 25. 25. J Dráty, kabely, lana, pletiva a sítě M Tenkovrstvé pružné tvarovatelné (plechy) Konstrukce tenkovrstvé tvárné (klempířské) Konstrukce z drátů, pletiva a drátěných sítí, Výrobky z tenkovrstvých plátů, pásů a dílců výztuž které mohou být tvarovány zaoblením bez zlomů Výrobky z drátů, kabelů, šňůr, lan, pletiv, sítí do trvalých prostorových tvarů: apod.; - tabule a pásy z plechů železných - dráty, vodiče, kabely, šňůry, lana, provazy, a z barevných kovů řetězy; - plechy bez opláštění, pokovené, opláštěné - sítě, pletivo; plasty; - pletiva pod omítku, výztuže z drátěných sítí, - střešní krytina z plechových tabulí, výplně z drátěných a jiných sítí; oplechování konstrukcí a výrobků. - venkovní a vnitřní rozvody elektrické energie, Střešní žlaby a svody viz I rozvody slaboproudé a osvětlení. N Tenkovrstvé tuhé desky spojované na Plošné tvary K – V přesahy (krytiny) K Plošné výrobky pro izolace, rohože Konstrukce z tenkovrstvých tuhých desek Konstrukce z rohoží a desek (tepelné izolace) spojovaných na přesahy (krytiny) Výrobky z desek, pásů a různě tvarovaných Výrobky a konstrukce z tenkovrstvých tuhých plošných materiálů sloužících jako izolace dílců a tvarových kusů hladkých, drážkových, tepelné, protipožární, akustické a protiotřesové: vlnitých a jinak tvarovaných spojovaných na - rohože, matrace, pásy, desky, bloky, přesahy: segmenty, skruže, hadicové návleky z izolačních - tašky střešní keramické, cementové, hmot. plechové, skleněné; Výrobky tenkovrstvé pružné pro povrchové - šablony břidlicové, cementovláknité, plechové, úpravy viz T šindele; - desky a pásy vlnité, profilované a korýtkové plechové, cementovláknité, laminátové, L Tenkovrstvé výrobky pro izolace (ochranné) plastové. P Omítkové a maltové směsi Konstrukce tenkovrstvé ohebné pro izolace Výrobky z fólií, pásů a jiných plošných materiálů sloužících jako izolace proti vodě, parozábrany, izolace proti chemickým vlivům, izolace Konstrukce silnovrstvé plášťové (omítky, plynotěsné a proti záření: podkladní vrstvy) - asfaltované lepenky, tkaniny, rohože, plstě, Směsi maltové z jakýchkoliv pojiv a kameniva kovové fólie, dehtované lepenky; a konstrukce z těchto směsí nanášené - pásy a fólie z pryží a plastů. rozprostřením, nástřikem nebo jinými způsoby Výrobky tenkovrstvé pružné pro povrchové kromě nanášení štětcem: úpravy viz T - směsi maltové vápenné, vápenocementové, cementové, sádrové, tepelně izolační, žárovzdorné, vodovzdorné, pohlcující záření; - nanášené nahozením, rozprostřením, nástřikem, litím; Třídník CI/SfB 2003 25

×