SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
~ PLÀNOL: Ruta dels forns de calç
         Temps aproximat: 3 hores • Dificultat: mitja • Longitud: 10,2 km.
                                      7
       6
         5
                                        8
                4


                                    10
                              9
                                          11
                            3
                                    12


1. Església de Campredó          2
2. La Sirena
3. Casa Pintor Llop Marquès
                                             13
4. Barranc de Rocacorba
5. Argilers de Campredó
6. Camí dels Xiprers
7. Conjunt dels forns de calç
8. Sifó del minitransvasament
9. Entrada a la sendera
10. Torre d’electricitat
11. Bassa del Mas de la Missa
12. Molí d’oli                         14
13. Costa de la Pepa
14. Arribada a Campredó                 1
15. Parròquia de Campredó
                         15
~ ELS FORNS DE CALÇ
         Temps aproximat: 3 hores • Dificultat: mitja • Longitud: 10,2 km.
1. Església de Campredó            2. La Sirena

   Sortim de la plaça de l’Església i pujant per l’Avinguda de don Álvaro prenem
la via de servei que seguim en paral·lel a l’autovia. Si ens fixem, abans de creuar
el barranc del pont trencat, a la nostra dreta, veurem unes runes del que va ser
el darrer forn de calç en funcionament a Campredó. Com més endavant veurem
uns forns complets, allí explicarem com funcionaven i per a què es feia servir la
calç.

   Passem el barranc del pont        la cruïlla, deixant el camí principal i
trencat, deixem uns xipresos que       la següent a la dreta. Passem per la
queden a la nostra dreta i agafem el     caseta del pintor Llop Marquès, el
següent encreuament, abans d’arribar     millor representant d’aquest gènere
a la parada del bus: el camí de Font     dels fills del nostre poble. Nascut a
de Quinto.                  Campredó el 1873, mor a Barcelona
   Passem per davant de la caseta      el 1970. Llop va ser un mestre en l’art
de la Sirena, l’hort de Tupí i arribem    de l’aquarel·la. Un pintor estrictament
a la casa d’Agustina Ferreres, pugem     paisatgístic que jugava amb la
                       combinació de tonalitats verdoses i
                       la blavor de l’aigua marina. Va estar
                       influenciat pel corrent impressionista,
                       la característica més evident del qual
                                            Ruta 4 | Els forns de calç

                       era la representació de la llum per
                       sobre dels colors, que donaven una
                       aparença molt més
3. Casa del pintor Llop Marquès        viva de la realitat
                       representada.   En
                       el  nostre  poble
                       es troben alguns
                       quadres que són
                       propietat   privada
                       així com d’altres que
                       són de l’associació
                       que porta el seu
Obra de Llop Marquès             nom.           Llop Marquès


                       11
Arribem al barranc de Rocacorba
               que remuntarem, fins arribar a la via
               de servei. Per baix el pont, creuem
               l’autovia. Seguim el barranc a la dreta i
               el següent entrador a l’esquerra.
               Passarem per darrera la granja anant a
               buscar la casa de color rosa. Ull viu! No
               hem de remuntar. Al davant mateix de
               la porta d’entrada de la casa rosa surt
               una sendera que va vorejant en alçada
               el barranc, deixant unes perspectives a     4. Barranc de Rocacorba

               la dreta que ens permeten contemplar
               la profunditat del barranc i el conjunt de
               pinar i matoll que el poblen.


                 Continuem tota la sendera fins
               creuar el barranc. Pugem a la dreta i hem
               arribat als argilers. La zona coneguda
               popularment com els ‘Argilers de
               Campredó’ és un espai que ocupa una
               superfície considerable on s’hi extreu
               argila des de fa moltes dècades. Aquesta
               activitat d’extracció porta associades
               tota una sèrie de modificacions del
               terreny, les quals ens donen a conèixer
               una sèrie de formacions geològiques de     5. Argilers de Campredó

               l’indret de gran interès educatiu. Així,
               en aquest lloc, es pot arribar a observar
               des d’antigues terrasses al·luvials del
               riu Ebre, fins el límit on arribava el mar fa
               milers d’anys. Seguint el camí principal
               deixem a la nostra esquerra el camí de
               Rocacorba i el camí dels Xiprers, fins
               arribar al camí del Ranxero, actualment
               el carrer principal del polígon “Catalunya
               Sud”.                      6. Camí dels Xiprers
Ruta 4 | Els forns de calç
                 Girem a l’esquerra, i arribem
               a una rotonda de la que agafem la
               primera sortida a la dreta. Seguim el
               camí, deixarem a la nostra esquerra
               l’antic abocador comarcal i el camí
               alquitranat s’acaba. Seguint pel camí
               de terra, i abans de creuar el pont, a
               la nostra dreta ens queda el forn de
               calç de “Maso de la calcinera”. Val la
               pena arrimar-se a visitar-lo per veure
               una construcció gran i ampla en la que
               es poden observar tres forns de calç
               i encara es poden veure els sistemes      7. Conjunt dels forns de calç


                                    12
començaven entre el gener i el febrer,
                        quan no hi havia tanta feina agrícola.
                          Primer de tot, es necessitava
                        combustible, que s’obtenia desem-
                        brossant el bosc. El següent pas era la
                        pesada feina d’arrencar la pedra amb
                        pics i malls. Després es transportava
                        la pedra i la llenya, per fer foc, amb els
                        carros fins el lloc on era situat el forn,
                        que constava de les següents parts:
Forn de calç
                        la més profunda és l’olla, on es porta
                        a terme la combustió de la llenya i on
com funcionaven. El forn de calç és       queda emmagatzemat tot el residu de
una cavitat circular feta de pedra i fang    la combustió. Per damunt de l’olla es
on es coïa pedra calcària per convertir-    troba el cordó, un escaló damunt el qual
la en calç. Antigament la calç era un      es comença la volta del forn amb les
material molt necessari, s’utilitzava en    pedres calcàries que es convertiran en
la construcció per a fer les parets -per a   calç. Així per damunt del cordó hi ha el
unir les pedres-, barrejada amb aigua i     forn pròpiament dit que és troncocònic.
argila o arena s’utilitzava per a arrebossar  Les parets que el formen són el marge
les façanes i emblanquinar les cases.      del forn on s’allotja la pedra que s’ha
També servia per a impermeabilitzar       de convertir en calç. La corona és la
les cisternes i safarejos així com per a    rematada superior del forn -la cúpula-.
desinfectar, i també tenia un ús agrícola    A la part inferior es deixava una porta
per a ensulfatar les plantes contra les     o boca per introduir-hi la llenya. Quan
plagues. El procés de transformació de     començava l’encesa, ja no es podia
la pedra en calç es feia per combustió,     parar fins que el mestre calcinaire deia
mitjançant un forn de forma rodona fet     que la pedra era ben cuita. Un forn podia
dins la terra o la roca. Es necessitaven    estar de 8 a 10 dies encès fins que els
temperatures d’entre 800ºC i 1000ºC       entesos deien que ja era al seu punt. En
perquè el carbonat càlcic s’alliberés      aquell moment segellaven la boca del
de l’anhídrid carbònic i passés a l’òxid    forn i la part superior amb pedres i fang
de calci, però per aconseguir aquest      durant 4 o 5 dies més. Passat aquest
procés es necessitava una preparació      temps ja era a punt per desenfornar i
llarga i feixuga. Aquestes tasques       transportar la calç amb carros a la seva
duraven al voltant d’uns tres mesos i      destinació per al seu ús.          Ruta 4 | Els forns de calç
Boca per introduir la llenya al forn de calç


                        13
8. Sifó del minitransvasament        9. Entrada a la sendera

                 Creuem el pont de l’autovia, girem   en pujades i baixades fins arribar a una
               en direcció a Campredó i seguim per     torre d’electricitat. Seguirem baixant,
               la via de servei, deixant a la nostra    -atenció! és un lloc amb certa dificultat-,
               esquena l’autopista, fins que arribem a   fins trobar una altra sendera que ve del
               una corba on trobem un tros de l’antiga   sifó del minitransvasament.
               carretera, aquí trencarem a l’esquerra
               per un entrador de formigó, passarem
               per davant d’una caseta, i seguim tot
               recte fins que veiem la via. Anem a la
               dreta, en direcció al poble, i veurem un
               sifó del minitransvasament de l’Ebre,
               que deixarem a la nostra esquerra, i
               anem a buscar una caseta, després
               de la qual el camí fa una corba molt
               tancada. Pugem amunt, i al cap d’un
               moment, trencarem a l’esquerra.
                 Baixem una suau pendent, i després
               d’una corba a l’esquerra, en uns 50
               metres, buscarem una sendera que
               baixa a la nostra esquerra. La seguirem,
                                     10. Torre d’electricitat


                 Seguim paral·lels a la via i avancem  antiga zona d’extracció d’argila, en la
               per aquest camí que ens portarà al     que es poden trobar diferents espècies
               Raval del Pom. Si anem bé de temps,     d’ànecs, i altres animals que acudeixen
Ruta 4 | Els forns de calç
               podem fer una parada de contemplació    allí a veure i a menjar. Com hi arribem a
               de la naturalesa: veurem una bassa,     la bassa?
               11. Bassa del Mas de la Missa


                                  14
Seguint paral·lels a la via deixarem
a la nostra esquerra uns túnels que la
creuen. En arribar al tercer túnel veurem
un tancat que alberga unes connexions
del gas natural. Anem fins aquest
tancat, trobarem la bassa i els tallats
que són també una mostra interessant
de les estratificacions del terreny que
es mostren a causa de les excavacions
que es van realitzar.
                       Bassa del Mas de la Missa
12. Molí d’oli                13. Costa de la Pepa amb la casa de l’aube


   Retornem al camí paral·lel a la       Per la vora del canal deixem dos
via que ens portarà al Raval del Pom.    masies a la nostra dreta. Arribem al pont
Seguint recte trobarem el molí d’oli,    de Mauri, deixant a l’esquerra la masia
tombarem a l’esquerra i creuarem la     que porta aquest nom. Seguim recte i
via per dalt del pont, seguirem el camí   trobem el hivernacles. Quan arribem al
que ens porta a Font de Quinto i el     camí asfaltat, “Avinguda de la Llum”, ja
travessarem, passant per davant de la    veurem l’estació de tren de Campredó.
botigueta, la costa de la Pepa i l’antiga    Enfilant pel carrer Benicarló arribem
ermita de la Verge del Bon Viatge que    una altra vegada al punt final que ha
després va ser la taberna de Caquetilla,   estat l’incici de la nostra quarta ruta.
–també coneguda com la “casa de
                                             Ruta 4 | Els forns de calç
l’aube”-.
14. Arribada a Campredó           15. Parròquia de Campredó


                      15
Ruta De Campredó 4

More Related Content

Viewers also liked

Aunque Tengas El Iphone, No Atiendas
Aunque Tengas El Iphone, No AtiendasAunque Tengas El Iphone, No Atiendas
Aunque Tengas El Iphone, No Atiendasesanorbridge
 
Presentacion Final
Presentacion FinalPresentacion Final
Presentacion Finalgloabraham
 
Les MOOC/CLOM en Afrique
Les MOOC/CLOM en AfriqueLes MOOC/CLOM en Afrique
Les MOOC/CLOM en AfriqueMejdi Ayari
 
La Ciudad De Los NiñOs. Sonia
La Ciudad De Los NiñOs. SoniaLa Ciudad De Los NiñOs. Sonia
La Ciudad De Los NiñOs. Soniamarorso
 
Des champions en devenir
Des champions en devenirDes champions en devenir
Des champions en devenirInvestors Group
 
pejerrey acuicultura
pejerrey acuiculturapejerrey acuicultura
pejerrey acuiculturaarielpantera
 
Avancées et perspectives de la convergence macroéconomique en Afrique centrale
Avancées et perspectives de la convergence macroéconomique en Afrique centrale Avancées et perspectives de la convergence macroéconomique en Afrique centrale
Avancées et perspectives de la convergence macroéconomique en Afrique centrale Abel Akara Ticha
 
Graffitis en américa latina
Graffitis en américa latinaGraffitis en américa latina
Graffitis en américa latinaSilvia Cazavant
 

Viewers also liked (20)

Pleazy
PleazyPleazy
Pleazy
 
Nuestro Planeta
Nuestro PlanetaNuestro Planeta
Nuestro Planeta
 
En El Almuerzo 3253
En El Almuerzo 3253En El Almuerzo 3253
En El Almuerzo 3253
 
Aunque Tengas El Iphone, No Atiendas
Aunque Tengas El Iphone, No AtiendasAunque Tengas El Iphone, No Atiendas
Aunque Tengas El Iphone, No Atiendas
 
Presentacion Final
Presentacion FinalPresentacion Final
Presentacion Final
 
Macho
MachoMacho
Macho
 
Llamada Movistar
Llamada MovistarLlamada Movistar
Llamada Movistar
 
Les MOOC/CLOM en Afrique
Les MOOC/CLOM en AfriqueLes MOOC/CLOM en Afrique
Les MOOC/CLOM en Afrique
 
La Ciudad De Los NiñOs. Sonia
La Ciudad De Los NiñOs. SoniaLa Ciudad De Los NiñOs. Sonia
La Ciudad De Los NiñOs. Sonia
 
Beautiful Colima
Beautiful ColimaBeautiful Colima
Beautiful Colima
 
Des champions en devenir
Des champions en devenirDes champions en devenir
Des champions en devenir
 
Migrants
MigrantsMigrants
Migrants
 
pejerrey acuicultura
pejerrey acuiculturapejerrey acuicultura
pejerrey acuicultura
 
Avancées et perspectives de la convergence macroéconomique en Afrique centrale
Avancées et perspectives de la convergence macroéconomique en Afrique centrale Avancées et perspectives de la convergence macroéconomique en Afrique centrale
Avancées et perspectives de la convergence macroéconomique en Afrique centrale
 
Lleg¾Elfi..
Lleg¾Elfi..Lleg¾Elfi..
Lleg¾Elfi..
 
Un Ciego Con Luz!
Un Ciego Con Luz!Un Ciego Con Luz!
Un Ciego Con Luz!
 
Eempa 1266 1º AñO
Eempa 1266 1º AñOEempa 1266 1º AñO
Eempa 1266 1º AñO
 
Avent 2012
Avent 2012Avent 2012
Avent 2012
 
Graffitis en américa latina
Graffitis en américa latinaGraffitis en américa latina
Graffitis en américa latina
 
Incertidumbre
IncertidumbreIncertidumbre
Incertidumbre
 

Similar to Ruta De Campredó 4

Els follets del Gorg
Els follets del GorgEls follets del Gorg
Els follets del Gorgjoaanclotet
 
Artana la vilavella pel colladet roig
Artana  la vilavella pel colladet roigArtana  la vilavella pel colladet roig
Artana la vilavella pel colladet roigxgoterris
 
Eixida de la tardor2
Eixida de la tardor2Eixida de la tardor2
Eixida de la tardor2masialosar
 
Vallbona de les monges ruta
Vallbona de les monges rutaVallbona de les monges ruta
Vallbona de les monges rutamanuelamartin
 
Aquaductesromans
AquaductesromansAquaductesromans
Aquaductesromansjagilop75
 
Aquaductesromans
AquaductesromansAquaductesromans
Aquaductesromansjagilop75
 
Fuente de la calzada a alcudia pel pic d'espadà
Fuente de la calzada a alcudia pel pic d'espadàFuente de la calzada a alcudia pel pic d'espadà
Fuente de la calzada a alcudia pel pic d'espadàxgoterris
 
Mola i molins ares
Mola i molins aresMola i molins ares
Mola i molins aresxgoterris
 
Aquaductes Romans
Aquaductes RomansAquaductes Romans
Aquaductes Romansjonymr.93
 
Fuente de la calzada a alcudia pel pic d'espadà
Fuente de la calzada a alcudia pel pic d'espadàFuente de la calzada a alcudia pel pic d'espadà
Fuente de la calzada a alcudia pel pic d'espadàxgoterris
 
La ruta de l'aigua a Santa Eugènia
La ruta de l'aigua a Santa EugèniaLa ruta de l'aigua a Santa Eugènia
La ruta de l'aigua a Santa EugèniaMestre Tomeu
 
Travessant la serra d'Irta per vora mar
Travessant la serra d'Irta per vora marTravessant la serra d'Irta per vora mar
Travessant la serra d'Irta per vora marxgoterris
 
Ruta: Natura i modernisme
Ruta: Natura i modernismeRuta: Natura i modernisme
Ruta: Natura i modernismeMbici
 
Roses Castello d’ Empuries
Roses  Castello d’ EmpuriesRoses  Castello d’ Empuries
Roses Castello d’ EmpuriesFeArnau
 
Punta de Benifallim - Mirador de Trampa
Punta de Benifallim - Mirador de TrampaPunta de Benifallim - Mirador de Trampa
Punta de Benifallim - Mirador de TrampaJoaquin Valls
 

Similar to Ruta De Campredó 4 (20)

Els follets del Gorg
Els follets del GorgEls follets del Gorg
Els follets del Gorg
 
Excursió a raixa
Excursió a raixaExcursió a raixa
Excursió a raixa
 
Revista entorn 1819
Revista entorn 1819Revista entorn 1819
Revista entorn 1819
 
Artana la vilavella pel colladet roig
Artana  la vilavella pel colladet roigArtana  la vilavella pel colladet roig
Artana la vilavella pel colladet roig
 
Excursió a Raixa
Excursió a RaixaExcursió a Raixa
Excursió a Raixa
 
Eixida de la tardor2
Eixida de la tardor2Eixida de la tardor2
Eixida de la tardor2
 
Vallbona de les monges ruta
Vallbona de les monges rutaVallbona de les monges ruta
Vallbona de les monges ruta
 
Aquaductesromans
AquaductesromansAquaductesromans
Aquaductesromans
 
Aquaductesromans
AquaductesromansAquaductesromans
Aquaductesromans
 
Xavi canoves
Xavi canovesXavi canoves
Xavi canoves
 
Fuente de la calzada a alcudia pel pic d'espadà
Fuente de la calzada a alcudia pel pic d'espadàFuente de la calzada a alcudia pel pic d'espadà
Fuente de la calzada a alcudia pel pic d'espadà
 
Mola i molins ares
Mola i molins aresMola i molins ares
Mola i molins ares
 
Papers ambientals-abril-2012-num19
Papers ambientals-abril-2012-num19Papers ambientals-abril-2012-num19
Papers ambientals-abril-2012-num19
 
Aquaductes Romans
Aquaductes RomansAquaductes Romans
Aquaductes Romans
 
Fuente de la calzada a alcudia pel pic d'espadà
Fuente de la calzada a alcudia pel pic d'espadàFuente de la calzada a alcudia pel pic d'espadà
Fuente de la calzada a alcudia pel pic d'espadà
 
La ruta de l'aigua a Santa Eugènia
La ruta de l'aigua a Santa EugèniaLa ruta de l'aigua a Santa Eugènia
La ruta de l'aigua a Santa Eugènia
 
Travessant la serra d'Irta per vora mar
Travessant la serra d'Irta per vora marTravessant la serra d'Irta per vora mar
Travessant la serra d'Irta per vora mar
 
Ruta: Natura i modernisme
Ruta: Natura i modernismeRuta: Natura i modernisme
Ruta: Natura i modernisme
 
Roses Castello d’ Empuries
Roses  Castello d’ EmpuriesRoses  Castello d’ Empuries
Roses Castello d’ Empuries
 
Punta de Benifallim - Mirador de Trampa
Punta de Benifallim - Mirador de TrampaPunta de Benifallim - Mirador de Trampa
Punta de Benifallim - Mirador de Trampa
 

Ruta De Campredó 4

 • 1. ~ PLÀNOL: Ruta dels forns de calç Temps aproximat: 3 hores • Dificultat: mitja • Longitud: 10,2 km. 7 6 5 8 4 10 9 11 3 12 1. Església de Campredó 2 2. La Sirena 3. Casa Pintor Llop Marquès 13 4. Barranc de Rocacorba 5. Argilers de Campredó 6. Camí dels Xiprers 7. Conjunt dels forns de calç 8. Sifó del minitransvasament 9. Entrada a la sendera 10. Torre d’electricitat 11. Bassa del Mas de la Missa 12. Molí d’oli 14 13. Costa de la Pepa 14. Arribada a Campredó 1 15. Parròquia de Campredó 15
 • 2.
 • 3. ~ ELS FORNS DE CALÇ Temps aproximat: 3 hores • Dificultat: mitja • Longitud: 10,2 km. 1. Església de Campredó 2. La Sirena Sortim de la plaça de l’Església i pujant per l’Avinguda de don Álvaro prenem la via de servei que seguim en paral·lel a l’autovia. Si ens fixem, abans de creuar el barranc del pont trencat, a la nostra dreta, veurem unes runes del que va ser el darrer forn de calç en funcionament a Campredó. Com més endavant veurem uns forns complets, allí explicarem com funcionaven i per a què es feia servir la calç. Passem el barranc del pont la cruïlla, deixant el camí principal i trencat, deixem uns xipresos que la següent a la dreta. Passem per la queden a la nostra dreta i agafem el caseta del pintor Llop Marquès, el següent encreuament, abans d’arribar millor representant d’aquest gènere a la parada del bus: el camí de Font dels fills del nostre poble. Nascut a de Quinto. Campredó el 1873, mor a Barcelona Passem per davant de la caseta el 1970. Llop va ser un mestre en l’art de la Sirena, l’hort de Tupí i arribem de l’aquarel·la. Un pintor estrictament a la casa d’Agustina Ferreres, pugem paisatgístic que jugava amb la combinació de tonalitats verdoses i la blavor de l’aigua marina. Va estar influenciat pel corrent impressionista, la característica més evident del qual Ruta 4 | Els forns de calç era la representació de la llum per sobre dels colors, que donaven una aparença molt més 3. Casa del pintor Llop Marquès viva de la realitat representada. En el nostre poble es troben alguns quadres que són propietat privada així com d’altres que són de l’associació que porta el seu Obra de Llop Marquès nom. Llop Marquès 11
 • 4. Arribem al barranc de Rocacorba que remuntarem, fins arribar a la via de servei. Per baix el pont, creuem l’autovia. Seguim el barranc a la dreta i el següent entrador a l’esquerra. Passarem per darrera la granja anant a buscar la casa de color rosa. Ull viu! No hem de remuntar. Al davant mateix de la porta d’entrada de la casa rosa surt una sendera que va vorejant en alçada el barranc, deixant unes perspectives a 4. Barranc de Rocacorba la dreta que ens permeten contemplar la profunditat del barranc i el conjunt de pinar i matoll que el poblen. Continuem tota la sendera fins creuar el barranc. Pugem a la dreta i hem arribat als argilers. La zona coneguda popularment com els ‘Argilers de Campredó’ és un espai que ocupa una superfície considerable on s’hi extreu argila des de fa moltes dècades. Aquesta activitat d’extracció porta associades tota una sèrie de modificacions del terreny, les quals ens donen a conèixer una sèrie de formacions geològiques de 5. Argilers de Campredó l’indret de gran interès educatiu. Així, en aquest lloc, es pot arribar a observar des d’antigues terrasses al·luvials del riu Ebre, fins el límit on arribava el mar fa milers d’anys. Seguint el camí principal deixem a la nostra esquerra el camí de Rocacorba i el camí dels Xiprers, fins arribar al camí del Ranxero, actualment el carrer principal del polígon “Catalunya Sud”. 6. Camí dels Xiprers Ruta 4 | Els forns de calç Girem a l’esquerra, i arribem a una rotonda de la que agafem la primera sortida a la dreta. Seguim el camí, deixarem a la nostra esquerra l’antic abocador comarcal i el camí alquitranat s’acaba. Seguint pel camí de terra, i abans de creuar el pont, a la nostra dreta ens queda el forn de calç de “Maso de la calcinera”. Val la pena arrimar-se a visitar-lo per veure una construcció gran i ampla en la que es poden observar tres forns de calç i encara es poden veure els sistemes 7. Conjunt dels forns de calç 12
 • 5. començaven entre el gener i el febrer, quan no hi havia tanta feina agrícola. Primer de tot, es necessitava combustible, que s’obtenia desem- brossant el bosc. El següent pas era la pesada feina d’arrencar la pedra amb pics i malls. Després es transportava la pedra i la llenya, per fer foc, amb els carros fins el lloc on era situat el forn, que constava de les següents parts: Forn de calç la més profunda és l’olla, on es porta a terme la combustió de la llenya i on com funcionaven. El forn de calç és queda emmagatzemat tot el residu de una cavitat circular feta de pedra i fang la combustió. Per damunt de l’olla es on es coïa pedra calcària per convertir- troba el cordó, un escaló damunt el qual la en calç. Antigament la calç era un es comença la volta del forn amb les material molt necessari, s’utilitzava en pedres calcàries que es convertiran en la construcció per a fer les parets -per a calç. Així per damunt del cordó hi ha el unir les pedres-, barrejada amb aigua i forn pròpiament dit que és troncocònic. argila o arena s’utilitzava per a arrebossar Les parets que el formen són el marge les façanes i emblanquinar les cases. del forn on s’allotja la pedra que s’ha També servia per a impermeabilitzar de convertir en calç. La corona és la les cisternes i safarejos així com per a rematada superior del forn -la cúpula-. desinfectar, i també tenia un ús agrícola A la part inferior es deixava una porta per a ensulfatar les plantes contra les o boca per introduir-hi la llenya. Quan plagues. El procés de transformació de començava l’encesa, ja no es podia la pedra en calç es feia per combustió, parar fins que el mestre calcinaire deia mitjançant un forn de forma rodona fet que la pedra era ben cuita. Un forn podia dins la terra o la roca. Es necessitaven estar de 8 a 10 dies encès fins que els temperatures d’entre 800ºC i 1000ºC entesos deien que ja era al seu punt. En perquè el carbonat càlcic s’alliberés aquell moment segellaven la boca del de l’anhídrid carbònic i passés a l’òxid forn i la part superior amb pedres i fang de calci, però per aconseguir aquest durant 4 o 5 dies més. Passat aquest procés es necessitava una preparació temps ja era a punt per desenfornar i llarga i feixuga. Aquestes tasques transportar la calç amb carros a la seva duraven al voltant d’uns tres mesos i destinació per al seu ús. Ruta 4 | Els forns de calç Boca per introduir la llenya al forn de calç 13
 • 6. 8. Sifó del minitransvasament 9. Entrada a la sendera Creuem el pont de l’autovia, girem en pujades i baixades fins arribar a una en direcció a Campredó i seguim per torre d’electricitat. Seguirem baixant, la via de servei, deixant a la nostra -atenció! és un lloc amb certa dificultat-, esquena l’autopista, fins que arribem a fins trobar una altra sendera que ve del una corba on trobem un tros de l’antiga sifó del minitransvasament. carretera, aquí trencarem a l’esquerra per un entrador de formigó, passarem per davant d’una caseta, i seguim tot recte fins que veiem la via. Anem a la dreta, en direcció al poble, i veurem un sifó del minitransvasament de l’Ebre, que deixarem a la nostra esquerra, i anem a buscar una caseta, després de la qual el camí fa una corba molt tancada. Pugem amunt, i al cap d’un moment, trencarem a l’esquerra. Baixem una suau pendent, i després d’una corba a l’esquerra, en uns 50 metres, buscarem una sendera que baixa a la nostra esquerra. La seguirem, 10. Torre d’electricitat Seguim paral·lels a la via i avancem antiga zona d’extracció d’argila, en la per aquest camí que ens portarà al que es poden trobar diferents espècies Raval del Pom. Si anem bé de temps, d’ànecs, i altres animals que acudeixen Ruta 4 | Els forns de calç podem fer una parada de contemplació allí a veure i a menjar. Com hi arribem a de la naturalesa: veurem una bassa, la bassa? 11. Bassa del Mas de la Missa 14
 • 7. Seguint paral·lels a la via deixarem a la nostra esquerra uns túnels que la creuen. En arribar al tercer túnel veurem un tancat que alberga unes connexions del gas natural. Anem fins aquest tancat, trobarem la bassa i els tallats que són també una mostra interessant de les estratificacions del terreny que es mostren a causa de les excavacions que es van realitzar. Bassa del Mas de la Missa 12. Molí d’oli 13. Costa de la Pepa amb la casa de l’aube Retornem al camí paral·lel a la Per la vora del canal deixem dos via que ens portarà al Raval del Pom. masies a la nostra dreta. Arribem al pont Seguint recte trobarem el molí d’oli, de Mauri, deixant a l’esquerra la masia tombarem a l’esquerra i creuarem la que porta aquest nom. Seguim recte i via per dalt del pont, seguirem el camí trobem el hivernacles. Quan arribem al que ens porta a Font de Quinto i el camí asfaltat, “Avinguda de la Llum”, ja travessarem, passant per davant de la veurem l’estació de tren de Campredó. botigueta, la costa de la Pepa i l’antiga Enfilant pel carrer Benicarló arribem ermita de la Verge del Bon Viatge que una altra vegada al punt final que ha després va ser la taberna de Caquetilla, estat l’incici de la nostra quarta ruta. –també coneguda com la “casa de Ruta 4 | Els forns de calç l’aube”-. 14. Arribada a Campredó 15. Parròquia de Campredó 15