Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adevarata Putere Ppt97 Show

spiritual

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Adevarata Putere Ppt97 Show

 1. 1. Adev ărata putere
 2. 2. Ce în seamn ă putere a ? <ul><li>Onoare a ? </li></ul><ul><li>Finante le ? </li></ul><ul><li>Frumuseţea? </li></ul><ul><li>Femei le ? </li></ul><ul><li>Muschii? </li></ul><ul><li>C unoştinţ a ? </li></ul><ul><li>Influen ţ a? </li></ul>
 3. 3. Ce spune Biblia? <ul><li>1 Ioan 2,16a / Căci tot ce este în lume ... </li></ul><ul><li>pofta firii pământeşti , </li></ul><ul><li>pofta ochilor , </li></ul><ul><li>şi lăudăroşenia vieţii , </li></ul><ul><li>– nu este de la Tatăl, ci este d in lume. </li></ul>
 4. 4. ... pofta firii pamânteşti <ul><li>satisfacer ea dorinţelor egoiste </li></ul><ul><li>independenţa fa ţ ă de Dumnezeu </li></ul><ul><li>d uce la egoi s m , desfr â nare şi rebeliune împotriv a lui Dumnezeu </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Lăcomi a ne duce la consum f ă r ă voia lui Dumnezeu </li></ul><ul><li>D ragoste a pentru frumuseţe inainte de dragoste a pentru binele aproapelui </li></ul>... pofta ochilor,
 6. 6. ... şi lăudăroşenia vieţii <ul><li>Mândrie </li></ul><ul><li>Pretindere </li></ul><ul><li>Laudă de sine </li></ul><ul><li>Să fiu cineva </li></ul>
 7. 7. Care este urmarea? <ul><ul><li>Stresul – să nu afecte ze imaginea despre mine </li></ul></ul><ul><ul><li>Izolaţie – pentru că nimeni nu are voie să mă cunoască cu adevărat </li></ul></ul><ul><ul><li>Datorii – pentru că nu mă pot abţine de la achizitii c â t mai multe </li></ul></ul><ul><ul><li>Incapacitatea de a avea relaţii – pentru că nu căutăm binele aproapelui </li></ul></ul><ul><ul><li>Fără Dumnezeu – pentru că mă caut pe mine şi nu î l caut pe El </li></ul></ul><ul><li>Păcat – pentru că ignor nevoile altora </li></ul>
 8. 8. Ce spune Dumnezeu despre calea lumii? <ul><li>1Ioan 2,17  </li></ul><ul><li>Iar lumea şi poftele ei trec, însă cel ce va face voia lui Dumnezeu, va rămâne în veac. </li></ul>
 9. 9. Dumnezeu vrea să fim puternici, dar cum trebuie!! <ul><li>Ps 147,10-11 </li></ul><ul><li>Nu în puterea calului Îşi găseşte El mul ţumirea ; nu de puterea omului se bucură;  </li></ul><ul><li>ci Domnul Îşi găseşte mul ţumirea în cei ce se tem de El, în cei ce nădăjduiesc în îndurarea Lui. </li></ul>
 10. 10. Putere în personalitate <ul><li>Isus ştia cine este! </li></ul><ul><li>Mt 27,11 Eşti Tu Împăratul iudeilor? Isus i-a răspuns: „Este aşa cum spui.” </li></ul><ul><li>Biblia ne cheamă: Preoţi, Sfinţi, neprihăniţi, lumina lumii, sarea pământului, copii iubiţi a lui Dumnezeu, etc.! </li></ul>
 11. 11. Putere în ispită <ul><li>L uca 4,2 … fiind ispitit de diavol timp de patruzeci de zile. </li></ul><ul><li>Isus a rezistat la orice ispita pentru că îl ştia pe Dumnezeu </li></ul><ul><li>1. Cor 10,13 ... Şi Dumnezeu, c are este credincios, nu va permite să fiţi ispitiţi peste puterea voastră, ci odată cu ispita a pregătit şi mijlocul de a o putea suporta . </li></ul>
 12. 12. Putere în chemare <ul><li>Isus ştia de chemarea vieţii sale : </li></ul><ul><li>Jo an 6,38 Căci am coborât din cer nu ca să fac voia Mea, ci voia Celui Ce M-a trimis. </li></ul><ul><li>De aceea a sluji pe Dumnezeu ne arat ă perspectiva corectă şi sănătoasă asupra vie ţ ii noastre. </li></ul>
 13. 13. Putere în relaţia cu oameni <ul><li>Mt 9,36 / Când a văzut El mulţimile, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi neajutorate ca nişte oi care nu au păstor. </li></ul><ul><li>Isus nu a rămas indiferent la nevoile oamenilor. El a acţionat aşa cum trebuie. </li></ul>
 14. 14. Putere în necaz <ul><li>Luca 23,34 / Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!“ </li></ul><ul><li>Relaţia Lui cu T atăl C eresc la ajuta t sa rămână puternic chiar cand a avut necazul cel mai mare. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Puterea mea adevărată depinde de temeli a pe care o construiesc </li></ul>Cum creşte puterea noastră adevărată? 90% d in g h e ţ ar este sub apa !
 16. 16. 1. Relaţia ta cu Dumnezeu <ul><li>C heia „succesului“ lui Isus! </li></ul><ul><li>E feseni 3,16 … şi mă rog ca, potrivit cu bogăţiile Sale slăvite, să fiţi întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în launtrul vostru. </li></ul>
 17. 17. 2. Învaţă bucuria adevărată <ul><li>Ne emia 8,10 .. Nu vă mâhniţi, căci bucuria Domnului este tăria voastră! </li></ul><ul><li>Unde lipseşte bucuria, lipseşte ş i p uterea! </li></ul><ul><li>Hotărârea de a te bucura în D omnul , trimite puterea Lui, în viaţa ta! </li></ul>
 18. 18. 3. Trăieşte din puterea Lui Dumnezeu <ul><li>Efeseni 6,10 În cele din urmă, întărâţi-vă (încredeţi-vă) în Domnul şi în puterea tăriei Lui. </li></ul><ul><li>Zilnic îmbrăcaţi toată armura pe care v-o dă Dumnezeu (Efeseni 6,11-18) </li></ul>
 19. 19. 4. Separaţi-vă de imagini false de putere <ul><li>1Cor.12,10 / ... pentru că atunci când sunt slab, sunt puternic. </li></ul><ul><li>C â nd port o mască? C ând joc un rol? Ce nu pot lăsa? Ce îmi dă impresia că „sunt cineva“? </li></ul><ul><li>Daca nu este Dumnezeu , atunci este o putere falsă! </li></ul>
 20. 20. 5. Fii autentic = fii cine eşti <ul><li>Pentru că: </li></ul><ul><li>Eşti iubit, iertat şi acceptat. Nu ai nevoie să porţi o mască! </li></ul><ul><li>Dumnezeu este bun! Şi El i ţ i vrea binele! Întotdeauna!!! </li></ul><ul><li>Fără excepţi i! </li></ul>

×