{}
{} 1nelm.io trueundefined null
{}
new Object();
{}// v.s.new Object();
(function (){  var Object = function () {    this.changed = true;  }  console.log(new Object());}());// {changed...
(function (){  var Object = function () {    this.changed = true;  }  console.log(new Object());}());// {changed...
(function (){  var Object = function () {    this.changed = true;  }  console.log(new Object());}());// {changed...
(function (){  var Object = function () {    this.changed = true;  }  console.log(new Object());}());// {changed...
(function (){  var Object = function () {    this.changed = true;  }  console.log(new Object());}());// {changed...
(function (){  var Object = function () {    this.changed = true;  }  console.log(new Object());}());// {changed...
{}new Object();
var o = new Object(1);console.log(o.constructor);// function Number() { }// new Number(1);
var o = new Object(1);console.log(o.constructor);// function String() { }// new String(1);
var o = new Object(true);console.log(o.constructor);// function Boolean() { }// new Boolean(true);
var a = {};var b = new Object();var c = Object();
var a = {};var b = new Object();var c = Object();
var a = {};var b = new Object();var c = Object();
new
new Object();
var Car, myCar;Car = function (brand) {  this.brand = brand;};myCar = new Car(Fiat);// {brand: Fiat}
var Car, myCar;Car = function (brand) {  this.brand = brand;};myCar = new Car(Fiat);// {brand: Fiat}
var Car, myCar;Car = function (brand) {  this.brand = brand;};myCar = new Car(Fiat);// {brand: Fiat}
var Car, myCar;Car = function (brand) {  this.brand = brand;};myCar = new Car(Fiat);// {brand: Fiat}
var Car, myCar;Car = function (brand) {  this.brand = brand;};myCar =    Car(Fiat);// undefined
var Car, myCar;Car = function (brand) {  this.brand = brand;};myCar =    Car(Fiat);// undefined
var Car, myCar;Car = function (brand) {  this.brand = brand;};myCar = new Car(Fiat);// {brand: Fiat}
var Car, myCar;Car = function (brand) {  this.brand = brand;};myCar = new Car(Fiat);// {brand: Fiat}
var Car, myCar;Car = function (brand) {  this.brand = brand;  console.log(    this.constructor === Car  );  //...
var Car, myCar;Car = function (brand) {  this.brand = brand;  console.log(    this.constructor === Car  );  //...
var Car, myCar;Car = function (brand) {  if (this.constructor !== Car) {    return new Car(brand);  }  this.bran...
var Car, myCar;Car = function (brand) {  if (this.constructor !== Car) {    return new Car(brand);  }  this.bran...
prototype
{}prototype
var C = function () {};console.log(C.prototype);{  constructor: C,  __proto__: Object.prototype}
var C = function () {};console.log(C.prototype);{  constructor: C,  __proto__: Object.prototype}
var C = function () {};console.log(C.prototype);{  constructor: C,  __proto__: Object.prototype}
var C = function () {};console.log(C.prototype);{  constructor: C,  __proto__: Object.prototype}
var C = function () {};console.log(C.prototype);{  constructor: C,  __proto__: Object.prototype}
var C = function () {};C.prototype = {  a: "A",  b: "B",  constructor: C};console.log(C.prototype);{  a: "A",  b: "...
var C = function () {};C.prototype = {  a: "A",  b: "B",  constructor: C};console.log(C.prototype);{  a: "A",  b: "...
var C = function () {};C.prototype = {  a: "A",  b: "B",  constructor: C // !!!};console.log(C.prototype);{  a: "A", ...
var C = function () {};C.prototype = {  a: "A",  b: "B",  constructor: C};console.log(C.prototype);{  a: "A",  b: "...
var C = function () {};C.prototype = {  a: "A",  b: "B",  constructor: C};console.log(C.prototype);{  a: "A",  b: "...
var C = function () {};C.prototype = {  a: "A",  b: "B",  constructor: C};console.log(C.prototype);{  a: "A",  b: "...
var C = function () {};C.prototype = {  a: "A",  b: "B",  constructor: C};console.log(C.prototype);{  a: "A",  b: "...
var C = function () {};C.prototype.a = "A";C.prototype.b = "B";console.log(C.prototype);{  a: "A",  b: "B",  constru...
var C = function () {};C.prototype.a = "A";C.prototype.b = "B";console.log(C.prototype);{  a: "A",  b: "B",  constru...
{}prototype
property v.s.attribute
var Car, myCar;Car = function (brand) {  this.brand = brand;};myCar = new Car(Fiat);Car.prototype; // { /* ... */ }myCar...
var Car, myCar;Car = function (brand) {  this.brand = brand;};myCar = new Car(Fiat);Car.prototype; // { /* ... */ }myCar...
var Car, myCar;Car = function (brand) {  this.brand = brand;};myCar = new Car(Fiat);Car.prototype; // { /* ... */ }myCar...
var Car, myCar;Car = function (brand) {  this.brand = brand;};myCar = new Car(Fiat);Car.prototype; // { /* ... */ }myCar...
var Car, myCar;Car = function (brand) {  this.brand = brand;};myCar = new Car(Fiat);Car.prototype; // { /* ... */ }myCar...
var Car, myCar;Car = function (brand) {  this.brand = brand;};myCar = new Car(Fiat);Car.prototype; // { /* ... */ }myCar...
property v.s.attribute
var Car, myCar;Car = function (brand) {  this.brand = brand;};Car.prototype.getBrand = function () {  return this.bran...
var Car, myCar;Car = function (brand) {  this.brand = brand;};Car.prototype.getBrand = function () {  return this.bran...
var Car, myCar;Car = function (brand) {  this.brand = brand;};Car.prototype.getBrand = function () {  return this.bran...
var Car, myCar;Car = function (brand) {  this.brand = brand;};Car.prototype.getBrand = function () {  return this.bran...
var Car, myCar;Car = function (brand) {  this.brand = brand;};Car.prototype.getBrand = function () {  return this.bran...
var Car, myCar;Car = function (brand) {  this.brand = brand;};Car.prototype.getBrand = function () {  return this.bran...
var Car, myCar;Car = function (brand) {  this.brand = brand;};Car.prototype.getBrand = function () {  return this.bran...
{}prototype
inheritance
classicalinheritance modern
classicalinheritance
var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () ...
var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () ...
var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () ...
var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () ...
var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () ...
var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () ...
var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () ...
classical inheritance1.  Default Pattern2.  Rent-a-Constructor3.  Rent and Set Prototype4.  Share Prototype5.  Temp. ...
classical inheritance1.  Default Pattern2.  Rent-a-Constructor3.  Rent and Set Prototype4.  Share Prototype5.  Temp. ...
var inherit = function (Child, Parent) { Child.prototype = new Parent();}
var inherit = function (Child, Parent) { Child.prototype = new Parent();}myCar = new ItalianCar();myCar.getBrand();// Hom...
var inherit = function (Child, Parent) { Child.prototype = new Parent();}myCar = new ItalianCar();myCar.getBrand();// Hom...
var inherit = function (Child, Parent) { Child.prototype = new Parent();}myCar = new ItalianCar();myCar.getBrand();// Hom...
var inherit = function (Child, Parent) { Child.prototype = new Parent();}myCar = new ItalianCar();myCar.getBrand();// Hom...
myCar.brand = "Fiat";myCar.getBrand(); // Fiat
myCar.getBrand();// Fiat
myCar = new ItalianCar();myCar.brand = Fiat;
myCar = new ItalianCar(Fiat)
myCar = new ItalianCar(Fiat)myCar.getBrand(); // Homemade
var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () ...
classical inheritance1.  Default Pattern2.  Rent-a-Constructor3.  Rent and Set Prototype4.  Share Prototype5.  Temp. ...
ItalianCar = function (brand) { Car.apply(this, [brand]);}
var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () ...
var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () ...
var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () ...
var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () ...
var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () ...
var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () ...
var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () ...
var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () ...
classical inheritance1.  Default Pattern2.  Rent-a-Constructor3.  Rent and Set Prototype4.  Share Prototype5.  Temp. ...
ItalianCar = function (brand) { Car.apply(this, [brand]);}ItalianCar.prototype = new Car();
ItalianCar = function (brand) { Car.apply(this, [brand]);}ItalianCar.prototype = new Car();
ItalianCar = function (brand) { Car.apply(this, [brand]);}ItalianCar.prototype = new Car();
ItalianCar = function (brand) { Car.apply(this, [brand]);}ItalianCar.prototype = new Car();
var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () ...
var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () ...
var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () ...
var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () ...
var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () ...
var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () ...
var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () ...
var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () ...
var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () ...
var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () ...
classical inheritance1.  Default Pattern2.  Rent-a-Constructor3.  Rent and Set Prototype4.  Share Prototype5.  Temp. ...
var inherit = function (Child, Parent) { Child.prototype = Parent.prototype;}
classical inheritance1.  Default Pattern2.  Rent-a-Constructor3.  Rent and Set Prototype4.  Share Prototype5.  Temp. ...
var inherit = function (Child, Parent) { var F = function () {}; F.prototype = Parent.prototype; Child.prototype = new ...
var inherit = function (Child, Parent) { var F = function () {}; F.prototype = Parent.prototype; Child.prototype = new ...
var inherit = function (Child, Parent) { var F = function () {}; F.prototype = Parent.prototype; Child.prototype = new ...
var inherit = function (Child, Parent) { var F = function () {}; F.prototype = Parent.prototype; Child.prototype = new ...
var inherit = function (Child, Parent) { var F = function () {}; F.prototype = Parent.prototype; Child.prototype = new ...
inherit(ItalianCar, Car);myCar = new ItalianCar();myCar.brand;  // undefinedmyCar.getBrand; // function
inherit(ItalianCar, Car);myCar = new ItalianCar();myCar.brand;  // undefinedmyCar.getBrand; // function
inherit(ItalianCar, Car);myCar = new ItalianCar();myCar.brand;  // undefinedmyCar.getBrand; // function
inherit(ItalianCar, Car);myCar = new ItalianCar();myCar.brand;  // undefinedmyCar.getBrand; // function
inherit(ItalianCar, Car);myCar = new ItalianCar();myCar.brand;  // undefinedmyCar.getBrand; // function
inherit(ItalianCar, Car);myCar = new ItalianCar();myCar.brand;  // undefinedmyCar.getBrand; // function
var inherit = function (Child, Parent) { var F = function () {}; F.prototype = Parent.prototype; Child.prototype = new ...
var inherit = function (Child, Parent) { var F = function () {}; F.prototype = Parent.prototype; Child.prototype = new ...
var inherit = function (Child, Parent) { var F = function () {}; F.prototype = Parent.prototype; Child.prototype = new ...
var inherit = function (Child, Parent) { var F = function () {}; F.prototype = Parent.prototype; Child.prototype = new ...
classical inheritance1.  Default Pattern2.  Rent-a-Constructor3.  Rent and Set Prototype4.  Share Prototype5.  Temp. ...
classical inheritance1.  Default Patternklass2.  Rent-a-Constructor3.  Rent and Set Prototype4.  Share Prototype5.  T...
var Parent = klass(  null,  {   __construct: function () {},   someMethod: function () {}  });var Child = klass(  ...
var Parent = klass(  null,  {   __construct: function () {},   someMethod: function () {}  });var Child = klass(  ...
var Parent = klass(  null,  {   __construct: function () {},   someMethod: function () {}  });var Child = klass(  ...
var Parent = klass(  null,  {   __construct: function () {},   someMethod: function () {}  });var Child = klass(  ...
var Parent = klass(  null,  {   __construct: function () {},   someMethod: function () {}  });var Child = klass(  ...
var Parent = klass(  null,  {   __construct: function () {},   someMethod: function () {}  });var Child = klass(  ...
var Parent = klass(  null,  {   __construct: function () {},   someMethod: function () {}  });var Child = klass(  ...
var Man = klass(  null,  {   __construct: function (what) {    console.log(man constructor);    this.name = wh...
var Man = klass(  null,  {   __construct: function (what) {    console.log(man constructor);    this.name = wh...
var Man = klass(  null,  {   __construct: function (what) {    console.log(man constructor);    this.name = wh...
var Man = klass(  null,  {   __construct: function (what) {    console.log(man constructor);    this.name = wh...
var Man = klass(  null,  {   __construct: function (what) {    console.log(man constructor);    this.name = wh...
var Man = klass(  null,  {   __construct: function (what) {    console.log(man constructor);    this.name = wh...
var Man = klass(  null,  {   __construct: function (what) {    console.log(man constructor);    this.name = wh...
var first = new Man(Adam);// logs man constructorfirst.getName();// Adam
var first = new Man(Adam);// logs man constructorfirst.getName();// Adam
var first = new Man(Adam);// logs man constructorfirst.getName();// Adam
var first = new Man(Adam);// logs man constructorfirst.getName();// Adam
var SuperMan = klass(  Man,  {   __construct: function (what) {    console.log(super man constructor);   },   ...
var SuperMan = klass(  Man,  {   __construct: function (what) {    console.log(super man constructor);   },   ...
var SuperMan = klass(  Man,  {   __construct: function (what) {    console.log(super man constructor);   },   ...
var SuperMan = klass(  Man,  {   __construct: function (what) {    console.log(super man constructor);   },   ...
var SuperMan = klass(  Man,  {   __construct: function (what) {    console.log(super man constructor);   },   ...
var SuperMan = klass(  Man,  {   __construct: function (what) {    console.log(super man constructor);   },   ...
var SuperMan = klass(  Man,  {   __construct: function (what) {    console.log(super man constructor);   },   ...
var clark = new SuperMan(Clark Kent);// logs man constructor// and super man constructorclark.getName();// I am Clark Kent
var clark = new SuperMan(Clark Kent);// logs man constructor// and super man constructorclark.getName();// I am Clark Kent
var clark = new SuperMan(Clark Kent);// logs man constructor// and super man constructorclark.getName();// I am Clark Kent
var clark = new SuperMan(Clark Kent);// logs man constructor// and super man constructorclark.getName();// I am Clark Kent
var clark = new SuperMan(Clark Kent);// logs man constructor// and super man constructorclark.getName();// I am Clark Kent
var klass = function (Parent, props) { var Child, F, i;   Child = function () {    if (Child.uber && Child.uber.has...
var klass = function (Parent, props) { var Child, F, i;   Child = function () {    if (Child.uber && Child.uber.has...
var klass = function (Parent, props) { var Child, F, i;   Child = function () {    if (Child.uber && Child.uber.has...
var klass = function (Parent, props) { var Child, F, i;   Child = function () {    if (Child.uber && Child.uber.has...
var klass = function (Parent, props) { var Child, F, i;   Child = function () {    if (Child.uber && Child.uber.has...
Child = function () {  if (Child.uber && Child.uber.hasOwnProperty(__construct)) {   Child.uber.__construct.apply(this,...
Child = function () {  if (Child.uber && Child.uber.hasOwnProperty(__construct)) {   Child.uber.__construct.apply(this,...
Child = function () {  if (Child.uber && Child.uber.hasOwnProperty(__construct)) {   Child.uber.__construct.apply(this,...
Child = function () {  if (Child.uber && Child.uber.hasOwnProperty(__construct)) {   Child.uber.__construct.apply(this,...
Child = function () {  if (Child.uber && Child.uber.hasOwnProperty(__construct)) {   Child.uber.__construct.apply(this,...
Parent = Parent || Object;F = function () {};F.prototype = Parent.prototype;Child.prototype = new F();Child.uber = Parent....
Parent = Parent || Object;F = function () {};F.prototype = Parent.prototype;Child.prototype = new F();Child.uber = Parent....
Parent = Parent || Object;F = function () {};F.prototype = Parent.prototype;Child.prototype = new F();Child.uber = Parent....
Parent = Parent || Object;F = function () {};F.prototype = Parent.prototype;Child.prototype = new F();Child.uber = Parent....
Parent = Parent || Object;F = function () {};F.prototype = Parent.prototype;Child.prototype = new F();Child.uber = Parent....
Parent = Parent || Object;F = function () {};F.prototype = Parent.prototype;Child.prototype = new F();Child.uber = Parent....
var klass = function (Parent, props) {   /* ... */   for (i in props) {    if (props.hasOwnProperty(i)) {     C...
var klass = function (Parent, props) {   /* ... */   for (i in props) {    if (props.hasOwnProperty(i)) {     C...
var klass = function (Parent, props) {   /* ... */   for (i in props) {    if (props.hasOwnProperty(i)) {     C...
var klass = function (Parent, props) {   /* ... */   for (i in props) {    if (props.hasOwnProperty(i)) {     C...
var klass = function (Parent, props) {   /* ... */   for (i in props) {    if (props.hasOwnProperty(i)) {     C...
var klass = function (Parent, props) {   /* ... */   for (i in props) {    if (props.hasOwnProperty(i)) {     C...
var klass = function (Parent, props) { var Child, F, i;   Child = function () {    if (Child.uber && Child.uber.has...
X
Oop in java script
Oop in java script
Oop in java script
Oop in java script
Oop in java script
Oop in java script
Oop in java script
Oop in java script
Oop in java script
Oop in java script
Oop in java script
Oop in java script
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oop in java script

2,759 views

Published on

Presentation on Classical Inheritance Patterns in JavaScript.

Published in: Technology, Business
0 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,759
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
90
Comments
0
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oop in java script

 1. 1. {}
 2. 2. {} 1nelm.io trueundefined null
 3. 3. {}
 4. 4. new Object();
 5. 5. {}// v.s.new Object();
 6. 6. (function (){ var Object = function () { this.changed = true; } console.log(new Object());}());// {changed: true}
 7. 7. (function (){ var Object = function () { this.changed = true; } console.log(new Object());}());// {changed: true}
 8. 8. (function (){ var Object = function () { this.changed = true; } console.log(new Object());}());// {changed: true}
 9. 9. (function (){ var Object = function () { this.changed = true; } console.log(new Object());}());// {changed: true}
 10. 10. (function (){ var Object = function () { this.changed = true; } console.log(new Object());}());// {changed: true}
 11. 11. (function (){ var Object = function () { this.changed = true; } console.log(new Object());}());// {changed: true}
 12. 12. {}new Object();
 13. 13. var o = new Object(1);console.log(o.constructor);// function Number() { }// new Number(1);
 14. 14. var o = new Object(1);console.log(o.constructor);// function String() { }// new String(1);
 15. 15. var o = new Object(true);console.log(o.constructor);// function Boolean() { }// new Boolean(true);
 16. 16. var a = {};var b = new Object();var c = Object();
 17. 17. var a = {};var b = new Object();var c = Object();
 18. 18. var a = {};var b = new Object();var c = Object();
 19. 19. new
 20. 20. new Object();
 21. 21. var Car, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand;};myCar = new Car(Fiat);// {brand: Fiat}
 22. 22. var Car, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand;};myCar = new Car(Fiat);// {brand: Fiat}
 23. 23. var Car, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand;};myCar = new Car(Fiat);// {brand: Fiat}
 24. 24. var Car, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand;};myCar = new Car(Fiat);// {brand: Fiat}
 25. 25. var Car, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand;};myCar = Car(Fiat);// undefined
 26. 26. var Car, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand;};myCar = Car(Fiat);// undefined
 27. 27. var Car, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand;};myCar = new Car(Fiat);// {brand: Fiat}
 28. 28. var Car, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand;};myCar = new Car(Fiat);// {brand: Fiat}
 29. 29. var Car, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand; console.log( this.constructor === Car ); // true};myCar = new Car(Fiat);
 30. 30. var Car, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand; console.log( this.constructor === Car ); // undefined};myCar = Car(Fiat);
 31. 31. var Car, myCar;Car = function (brand) { if (this.constructor !== Car) { return new Car(brand); } this.brand = brand;};myCar = Car(Fiat);
 32. 32. var Car, myCar;Car = function (brand) { if (this.constructor !== Car) { return new Car(brand); } this.brand = brand;};myCar = new Car(Fiat);
 33. 33. prototype
 34. 34. {}prototype
 35. 35. var C = function () {};console.log(C.prototype);{ constructor: C, __proto__: Object.prototype}
 36. 36. var C = function () {};console.log(C.prototype);{ constructor: C, __proto__: Object.prototype}
 37. 37. var C = function () {};console.log(C.prototype);{ constructor: C, __proto__: Object.prototype}
 38. 38. var C = function () {};console.log(C.prototype);{ constructor: C, __proto__: Object.prototype}
 39. 39. var C = function () {};console.log(C.prototype);{ constructor: C, __proto__: Object.prototype}
 40. 40. var C = function () {};C.prototype = { a: "A", b: "B", constructor: C};console.log(C.prototype);{ a: "A", b: "B", constructor: C, __proto__: Object.prototype}
 41. 41. var C = function () {};C.prototype = { a: "A", b: "B", constructor: C};console.log(C.prototype);{ a: "A", b: "B", constructor: C, __proto__: Object.prototype}
 42. 42. var C = function () {};C.prototype = { a: "A", b: "B", constructor: C // !!!};console.log(C.prototype);{ a: "A", b: "B", constructor: C, __proto__: Object.prototype}
 43. 43. var C = function () {};C.prototype = { a: "A", b: "B", constructor: C};console.log(C.prototype);{ a: "A", b: "B", constructor: C, __proto__: Object.prototype}
 44. 44. var C = function () {};C.prototype = { a: "A", b: "B", constructor: C};console.log(C.prototype);{ a: "A", b: "B", constructor: C, __proto__: Object.prototype}
 45. 45. var C = function () {};C.prototype = { a: "A", b: "B", constructor: C};console.log(C.prototype);{ a: "A", b: "B", constructor: C, __proto__: Object.prototype}
 46. 46. var C = function () {};C.prototype = { a: "A", b: "B", constructor: C};console.log(C.prototype);{ a: "A", b: "B", constructor: C, __proto__: Object.prototype}
 47. 47. var C = function () {};C.prototype.a = "A";C.prototype.b = "B";console.log(C.prototype);{ a: "A", b: "B", constructor: C, __proto__: Object.prototype}
 48. 48. var C = function () {};C.prototype.a = "A";C.prototype.b = "B";console.log(C.prototype);{ a: "A", b: "B", constructor: C, __proto__: Object.prototype}
 49. 49. {}prototype
 50. 50. property v.s.attribute
 51. 51. var Car, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand;};myCar = new Car(Fiat);Car.prototype; // { /* ... */ }myCar.prototype; // undefined
 52. 52. var Car, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand;};myCar = new Car(Fiat);Car.prototype; // { /* ... */ }myCar.prototype; // undefined
 53. 53. var Car, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand;};myCar = new Car(Fiat);Car.prototype; // { /* ... */ }myCar.prototype; // undefined
 54. 54. var Car, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand;};myCar = new Car(Fiat);Car.prototype; // { /* ... */ }myCar.prototype; // undefined
 55. 55. var Car, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand;};myCar = new Car(Fiat);Car.prototype; // { /* ... */ }myCar.prototype; // undefined
 56. 56. var Car, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand;};myCar = new Car(Fiat);Car.prototype; // { /* ... */ }myCar.prototype; // undefined
 57. 57. property v.s.attribute
 58. 58. var Car, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand;};Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;};myCar = new Car(Fiat);myCar.brand;myCar.getBrand();
 59. 59. var Car, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand;};Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;};myCar = new Car(Fiat);myCar.brand;myCar.getBrand();
 60. 60. var Car, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand;};Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;};myCar = new Car(Fiat);myCar.brand;myCar.getBrand();
 61. 61. var Car, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand;};Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;};myCar = new Car(Fiat);myCar.brand;myCar.getBrand();
 62. 62. var Car, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand;};Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;};myCar = new Car(Fiat);myCar.brand;myCar.getBrand();
 63. 63. var Car, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand;};Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;};myCar = new Car(Fiat);myCar.brand;myCar.getBrand();
 64. 64. var Car, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand;};Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;};myCar = new Car(Fiat);myCar.brand;myCar.getBrand();
 65. 65. {}prototype
 66. 66. inheritance
 67. 67. classicalinheritance modern
 68. 68. classicalinheritance
 69. 69. var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;}ItalianCar = function (brand) {};inherit(ItalianCar, Car);myCar = new ItalianCar(Fiat);
 70. 70. var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;}ItalianCar = function (brand) {}inherit(ItalianCar, Car);myCar = new ItalianCar(Fiat);
 71. 71. var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;}ItalianCar = function (brand) {}inherit(ItalianCar, Car);myCar = new ItalianCar(Fiat);
 72. 72. var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;}ItalianCar = function (brand) {};inherit(ItalianCar, Car);myCar = new ItalianCar(Fiat);
 73. 73. var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;}ItalianCar = function (brand) {}inherit(ItalianCar, Car);myCar = new ItalianCar(Fiat);
 74. 74. var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;}ItalianCar = function (brand) {}inherit(ItalianCar, Car);myCar = new ItalianCar(Fiat);
 75. 75. var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;}ItalianCar = function (brand) {};inherit(ItalianCar, Car);myCar = new ItalianCar(Fiat);
 76. 76. classical inheritance1. Default Pattern2. Rent-a-Constructor3. Rent and Set Prototype4. Share Prototype5. Temp. Constructor
 77. 77. classical inheritance1. Default Pattern2. Rent-a-Constructor3. Rent and Set Prototype4. Share Prototype5. Temp. Constructor
 78. 78. var inherit = function (Child, Parent) { Child.prototype = new Parent();}
 79. 79. var inherit = function (Child, Parent) { Child.prototype = new Parent();}myCar = new ItalianCar();myCar.getBrand();// Homemade
 80. 80. var inherit = function (Child, Parent) { Child.prototype = new Parent();}myCar = new ItalianCar();myCar.getBrand();// Homemade
 81. 81. var inherit = function (Child, Parent) { Child.prototype = new Parent();}myCar = new ItalianCar();myCar.getBrand();// Homemade
 82. 82. var inherit = function (Child, Parent) { Child.prototype = new Parent();}myCar = new ItalianCar();myCar.getBrand();// Homemade
 83. 83. myCar.brand = "Fiat";myCar.getBrand(); // Fiat
 84. 84. myCar.getBrand();// Fiat
 85. 85. myCar = new ItalianCar();myCar.brand = Fiat;
 86. 86. myCar = new ItalianCar(Fiat)
 87. 87. myCar = new ItalianCar(Fiat)myCar.getBrand(); // Homemade
 88. 88. var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;}ItalianCar = function (brand) {}inherit(ItalianCar, Car);// ItalianCar.prototype = new Car();
 89. 89. classical inheritance1. Default Pattern2. Rent-a-Constructor3. Rent and Set Prototype4. Share Prototype5. Temp. Constructor
 90. 90. ItalianCar = function (brand) { Car.apply(this, [brand]);}
 91. 91. var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;}ItalianCar = function (brand) { Car.apply(this, [brand]);}myCar = new ItalianCar(Fiat);myCar.brand; // Fiat;
 92. 92. var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;}ItalianCar = function (brand) { Car.apply(this, [brand]);}myCar = new ItalianCar(Fiat);myCar.brand; // Fiat;
 93. 93. var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;}ItalianCar = function (brand) { Car.apply(this, [brand]);}myCar = new ItalianCar(Fiat);myCar.brand; // Fiat;
 94. 94. var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;}ItalianCar = function (brand) { Car.apply(this, [brand]);}myCar = new ItalianCar(Fiat);myCar.brand; // Fiat;
 95. 95. var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;}ItalianCar = function (brand) { Car.apply(this, [brand]);}myCar = new ItalianCar(Fiat);myCar.brand; // Fiat;
 96. 96. var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;}ItalianCar = function (brand) { Car.apply(this, [brand]);}myCar = new ItalianCar(Fiat);myCar.brand; // Fiat;myCar.getBrand; // undefined
 97. 97. var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;}ItalianCar = function (brand) { Car.apply(this, [brand]);}myCar = new ItalianCar(Fiat);myCar.brand; // Fiat;myCar.getBrand; // undefined
 98. 98. var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;}ItalianCar = function (brand) { Car.apply(this, [brand]);}myCar = new ItalianCar(Fiat);myCar.brand; // Fiat;myCar.getBrand; // undefined
 99. 99. classical inheritance1. Default Pattern2. Rent-a-Constructor3. Rent and Set Prototype4. Share Prototype5. Temp. Constructor
 100. 100. ItalianCar = function (brand) { Car.apply(this, [brand]);}ItalianCar.prototype = new Car();
 101. 101. ItalianCar = function (brand) { Car.apply(this, [brand]);}ItalianCar.prototype = new Car();
 102. 102. ItalianCar = function (brand) { Car.apply(this, [brand]);}ItalianCar.prototype = new Car();
 103. 103. ItalianCar = function (brand) { Car.apply(this, [brand]);}ItalianCar.prototype = new Car();
 104. 104. var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;}ItalianCar = function (brand) { Car.apply(this, [brand]);}ItalianCar.prototype = new Car();myCar = new ItalianCar(Fiat);myCar.brand; // Fiat;myCar.getBrand(); // Fiatdelete myCar.brand;myCar.getBrand(); // Homemade
 105. 105. var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;}ItalianCar = function (brand) { Car.apply(this, [brand]);}ItalianCar.prototype = new Car();myCar = new ItalianCar(Fiat);myCar.brand; // Fiat;myCar.getBrand(); // Fiatdelete myCar.brand;myCar.getBrand(); // Homemade
 106. 106. var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;}ItalianCar = function (brand) { Car.apply(this, [brand]);}ItalianCar.prototype = new Car();myCar = new ItalianCar(Fiat);myCar.brand; // Fiat;myCar.getBrand(); // Fiatdelete myCar.brand;myCar.getBrand(); // Homemade
 107. 107. var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;}ItalianCar = function (brand) { Car.apply(this, [brand]);}ItalianCar.prototype = new Car();myCar = new ItalianCar(Fiat);myCar.brand; // Fiat;myCar.getBrand(); // Fiatdelete myCar.brand;myCar.getBrand(); // Homemade
 108. 108. var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;}ItalianCar = function (brand) { Car.apply(this, [brand]);}ItalianCar.prototype = new Car();myCar = new ItalianCar(Fiat);myCar.brand; // Fiat;myCar.getBrand(); // Fiatdelete myCar.brand;myCar.getBrand(); // Homemade
 109. 109. var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;}ItalianCar = function (brand) { Car.apply(this, [brand]);}ItalianCar.prototype = new Car();myCar = new ItalianCar(Fiat);myCar.brand; // Fiat;myCar.getBrand(); // Fiatdelete myCar.brand;myCar.getBrand(); // Homemade
 110. 110. var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;}ItalianCar = function (brand) { Car.apply(this, [brand]);}ItalianCar.prototype = new Car();myCar = new ItalianCar(Fiat);myCar.brand; // Fiat;myCar.getBrand(); // Fiatdelete myCar.brand;myCar.getBrand(); // Homemade
 111. 111. var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;}ItalianCar = function (brand) { Car.apply(this, [brand]);}ItalianCar.prototype = new Car();myCar = new ItalianCar(Fiat);myCar.brand; // Fiat;myCar.getBrand(); // Fiatdelete myCar.brand;myCar.getBrand(); // Homemade
 112. 112. var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;}ItalianCar = function (brand) { Car.apply(this, [brand]);}ItalianCar.prototype = new Car();myCar = new ItalianCar(Fiat);myCar.brand; // Fiat;myCar.getBrand(); // Fiatdelete myCar.brand;myCar.getBrand(); // Homemade
 113. 113. var Car, ItalianCar, myCar;Car = function (brand) { this.brand = brand || Homemade;}Car.prototype.getBrand = function () { return this.brand;}ItalianCar = function (brand) { Car.apply(this, [brand]);}myCar = new ItalianCar(Fiat);myCar.brand; // Fiat;myCar.getBrand; // undefined
 114. 114. classical inheritance1. Default Pattern2. Rent-a-Constructor3. Rent and Set Prototype4. Share Prototype5. Temp. Constructor
 115. 115. var inherit = function (Child, Parent) { Child.prototype = Parent.prototype;}
 116. 116. classical inheritance1. Default Pattern2. Rent-a-Constructor3. Rent and Set Prototype4. Share Prototype5. Temp. Constructor
 117. 117. var inherit = function (Child, Parent) { var F = function () {}; F.prototype = Parent.prototype; Child.prototype = new F();}
 118. 118. var inherit = function (Child, Parent) { var F = function () {}; F.prototype = Parent.prototype; Child.prototype = new F();}
 119. 119. var inherit = function (Child, Parent) { var F = function () {}; F.prototype = Parent.prototype; Child.prototype = new F();}
 120. 120. var inherit = function (Child, Parent) { var F = function () {}; F.prototype = Parent.prototype; Child.prototype = new F();}
 121. 121. var inherit = function (Child, Parent) { var F = function () {}; F.prototype = Parent.prototype; Child.prototype = new F();}
 122. 122. inherit(ItalianCar, Car);myCar = new ItalianCar();myCar.brand; // undefinedmyCar.getBrand; // function
 123. 123. inherit(ItalianCar, Car);myCar = new ItalianCar();myCar.brand; // undefinedmyCar.getBrand; // function
 124. 124. inherit(ItalianCar, Car);myCar = new ItalianCar();myCar.brand; // undefinedmyCar.getBrand; // function
 125. 125. inherit(ItalianCar, Car);myCar = new ItalianCar();myCar.brand; // undefinedmyCar.getBrand; // function
 126. 126. inherit(ItalianCar, Car);myCar = new ItalianCar();myCar.brand; // undefinedmyCar.getBrand; // function
 127. 127. inherit(ItalianCar, Car);myCar = new ItalianCar();myCar.brand; // undefinedmyCar.getBrand; // function
 128. 128. var inherit = function (Child, Parent) { var F = function () {}; F.prototype = Parent.prototype; Child.prototype = new F(); Child.uber = Parent.prototype;}
 129. 129. var inherit = function (Child, Parent) { var F = function () {}; F.prototype = Parent.prototype; Child.prototype = new F(); Child.uber = Parent.prototype;}
 130. 130. var inherit = function (Child, Parent) { var F = function () {}; F.prototype = Parent.prototype; Child.prototype = new F(); Child.uber = Parent.prototype; Child.prototype.constructor = Child;}
 131. 131. var inherit = function (Child, Parent) { var F = function () {}; F.prototype = Parent.prototype; Child.prototype = new F(); Child.uber = Parent.prototype; Child.prototype.constructor = Child;}
 132. 132. classical inheritance1. Default Pattern2. Rent-a-Constructor3. Rent and Set Prototype4. Share Prototype5. Temp. Constructor
 133. 133. classical inheritance1. Default Patternklass2. Rent-a-Constructor3. Rent and Set Prototype4. Share Prototype5. Temp. Constructor
 134. 134. var Parent = klass( null, { __construct: function () {}, someMethod: function () {} });var Child = klass( Parent, { __construct: function () {}, childMethod: function () {} });
 135. 135. var Parent = klass( null, { __construct: function () {}, someMethod: function () {} });var Child = klass( Parent, { __construct: function () {}, childMethod: function () {} });
 136. 136. var Parent = klass( null, { __construct: function () {}, someMethod: function () {} });var Child = klass( Parent, { __construct: function () {}, childMethod: function () {} });
 137. 137. var Parent = klass( null, { __construct: function () {}, someMethod: function () {} });var Child = klass( Parent, { __construct: function () {}, childMethod: function () {} });
 138. 138. var Parent = klass( null, { __construct: function () {}, someMethod: function () {} });var Child = klass( Parent, { __construct: function () {}, childMethod: function () {} });
 139. 139. var Parent = klass( null, { __construct: function () {}, someMethod: function () {} });var Child = klass( Parent, { __construct: function () {}, childMethod: function () {} });
 140. 140. var Parent = klass( null, { __construct: function () {}, someMethod: function () {} });var Child = klass( Parent, { __construct: function () {}, childMethod: function () {} });
 141. 141. var Man = klass( null, { __construct: function (what) { console.log(man constructor); this.name = what; }, getName: function () { return this.name; } });
 142. 142. var Man = klass( null, { __construct: function (what) { console.log(man constructor); this.name = what; }, getName: function () { return this.name; } });
 143. 143. var Man = klass( null, { __construct: function (what) { console.log(man constructor); this.name = what; }, getName: function () { return this.name; } });
 144. 144. var Man = klass( null, { __construct: function (what) { console.log(man constructor); this.name = what; }, getName: function () { return this.name; } });
 145. 145. var Man = klass( null, { __construct: function (what) { console.log(man constructor); this.name = what; }, getName: function () { return this.name; } });
 146. 146. var Man = klass( null, { __construct: function (what) { console.log(man constructor); this.name = what; }, getName: function () { return this.name; } });
 147. 147. var Man = klass( null, { __construct: function (what) { console.log(man constructor); this.name = what; }, getName: function () { return this.name; } });
 148. 148. var first = new Man(Adam);// logs man constructorfirst.getName();// Adam
 149. 149. var first = new Man(Adam);// logs man constructorfirst.getName();// Adam
 150. 150. var first = new Man(Adam);// logs man constructorfirst.getName();// Adam
 151. 151. var first = new Man(Adam);// logs man constructorfirst.getName();// Adam
 152. 152. var SuperMan = klass( Man, { __construct: function (what) { console.log(super man constructor); }, getName: function () { var name = SuperMan.uber.getName.call(this); return I am + name; } });
 153. 153. var SuperMan = klass( Man, { __construct: function (what) { console.log(super man constructor); }, getName: function () { var name = SuperMan.uber.getName.call(this); return I am + name; } });
 154. 154. var SuperMan = klass( Man, { __construct: function (what) { console.log(super man constructor); }, getName: function () { var name = SuperMan.uber.getName.call(this); return I am + name; } });
 155. 155. var SuperMan = klass( Man, { __construct: function (what) { console.log(super man constructor); }, getName: function () { var name = SuperMan.uber.getName.call(this); return I am + name; } });
 156. 156. var SuperMan = klass( Man, { __construct: function (what) { console.log(super man constructor); }, getName: function () { var name = SuperMan.uber.getName.call(this); return I am + name; } });
 157. 157. var SuperMan = klass( Man, { __construct: function (what) { console.log(super man constructor); }, getName: function () { var name = SuperMan.uber.getName.call(this); return I am + name; } });
 158. 158. var SuperMan = klass( Man, { __construct: function (what) { console.log(super man constructor); }, getName: function () { var name = SuperMan.uber.getName.call(this); return I am + name; } });
 159. 159. var clark = new SuperMan(Clark Kent);// logs man constructor// and super man constructorclark.getName();// I am Clark Kent
 160. 160. var clark = new SuperMan(Clark Kent);// logs man constructor// and super man constructorclark.getName();// I am Clark Kent
 161. 161. var clark = new SuperMan(Clark Kent);// logs man constructor// and super man constructorclark.getName();// I am Clark Kent
 162. 162. var clark = new SuperMan(Clark Kent);// logs man constructor// and super man constructorclark.getName();// I am Clark Kent
 163. 163. var clark = new SuperMan(Clark Kent);// logs man constructor// and super man constructorclark.getName();// I am Clark Kent
 164. 164. var klass = function (Parent, props) { var Child, F, i; Child = function () { if (Child.uber && Child.uber.hasOwnProperty(__construct)) { Child.uber.__construct.apply(this, arguments); } if (Child.prototype.hasOwnProperty(__construct)) { Child.prototype.__construct.apply(this, arguments); } }; Parent = Parent || Object; F = function () {}; F.prototype = Parent.prototype; Child.prototype = new F(); Child.uber = Parent.prototype; Child.prototype.constructor = Child; for (i in props) { if (props.hasOwnProperty(i)) { Child.prototype[i] = props[i]; } } return Child;};
 165. 165. var klass = function (Parent, props) { var Child, F, i; Child = function () { if (Child.uber && Child.uber.hasOwnProperty(__construct)) { Child.uber.__construct.apply(this, arguments); } if (Child.prototype.hasOwnProperty(__construct)) { Child.prototype.__construct.apply(this, arguments); } }; Parent = Parent || Object; F = function () {}; F.prototype = Parent.prototype; Child.prototype = new F(); Child.uber = Parent.prototype; Child.prototype.constructor = Child; for (i in props) { if (props.hasOwnProperty(i)) { Child.prototype[i] = props[i]; } } return Child;};
 166. 166. var klass = function (Parent, props) { var Child, F, i; Child = function () { if (Child.uber && Child.uber.hasOwnProperty(__construct)) { Child.uber.__construct.apply(this, arguments); } if (Child.prototype.hasOwnProperty(__construct)) { Child.prototype.__construct.apply(this, arguments); } }; Parent = Parent || Object; F = function () {}; F.prototype = Parent.prototype; Child.prototype = new F(); Child.uber = Parent.prototype; Child.prototype.constructor = Child; for (i in props) { if (props.hasOwnProperty(i)) { Child.prototype[i] = props[i]; } } return Child;};
 167. 167. var klass = function (Parent, props) { var Child, F, i; Child = function () { if (Child.uber && Child.uber.hasOwnProperty(__construct)) { Child.uber.__construct.apply(this, arguments); } if (Child.prototype.hasOwnProperty(__construct)) { Child.prototype.__construct.apply(this, arguments); } }; Parent = Parent || Object; F = function () {}; F.prototype = Parent.prototype; Child.prototype = new F(); Child.uber = Parent.prototype; Child.prototype.constructor = Child; for (i in props) { if (props.hasOwnProperty(i)) { Child.prototype[i] = props[i]; } } return Child;};
 168. 168. var klass = function (Parent, props) { var Child, F, i; Child = function () { if (Child.uber && Child.uber.hasOwnProperty(__construct)) { Child.uber.__construct.apply(this, arguments); } if (Child.prototype.hasOwnProperty(__construct)) { Child.prototype.__construct.apply(this, arguments); } }; Parent = Parent || Object; F = function () {}; F.prototype = Parent.prototype; Child.prototype = new F(); Child.uber = Parent.prototype; Child.prototype.constructor = Child; for (i in props) { if (props.hasOwnProperty(i)) { Child.prototype[i] = props[i]; } } return Child;};
 169. 169. Child = function () { if (Child.uber && Child.uber.hasOwnProperty(__construct)) { Child.uber.__construct.apply(this, arguments); } if (Child.prototype.hasOwnProperty(__construct)) { Child.prototype.__construct.apply(this, arguments); }};
 170. 170. Child = function () { if (Child.uber && Child.uber.hasOwnProperty(__construct)) { Child.uber.__construct.apply(this, arguments); } if (Child.prototype.hasOwnProperty(__construct)) { Child.prototype.__construct.apply(this, arguments); }};
 171. 171. Child = function () { if (Child.uber && Child.uber.hasOwnProperty(__construct)) { Child.uber.__construct.apply(this, arguments); } if (Child.prototype.hasOwnProperty(__construct)) { Child.prototype.__construct.apply(this, arguments); }};
 172. 172. Child = function () { if (Child.uber && Child.uber.hasOwnProperty(__construct)) { Child.uber.__construct.apply(this, arguments); } if (Child.prototype.hasOwnProperty(__construct)) { Child.prototype.__construct.apply(this, arguments); }};
 173. 173. Child = function () { if (Child.uber && Child.uber.hasOwnProperty(__construct)) { Child.uber.__construct.apply(this, arguments); } if (Child.prototype.hasOwnProperty(__construct)) { Child.prototype.__construct.apply(this, arguments); }};
 174. 174. Parent = Parent || Object;F = function () {};F.prototype = Parent.prototype;Child.prototype = new F();Child.uber = Parent.prototype;Child.prototype.constructor = Child;
 175. 175. Parent = Parent || Object;F = function () {};F.prototype = Parent.prototype;Child.prototype = new F();Child.uber = Parent.prototype;Child.prototype.constructor = Child;
 176. 176. Parent = Parent || Object;F = function () {};F.prototype = Parent.prototype;Child.prototype = new F();Child.uber = Parent.prototype;Child.prototype.constructor = Child;
 177. 177. Parent = Parent || Object;F = function () {};F.prototype = Parent.prototype;Child.prototype = new F();Child.uber = Parent.prototype;Child.prototype.constructor = Child;
 178. 178. Parent = Parent || Object;F = function () {};F.prototype = Parent.prototype;Child.prototype = new F();Child.uber = Parent.prototype;Child.prototype.constructor = Child;
 179. 179. Parent = Parent || Object;F = function () {};F.prototype = Parent.prototype;Child.prototype = new F();Child.uber = Parent.prototype;Child.prototype.constructor = Child;
 180. 180. var klass = function (Parent, props) { /* ... */ for (i in props) { if (props.hasOwnProperty(i)) { Child.prototype[i] = props[i]; } } return Child;};
 181. 181. var klass = function (Parent, props) { /* ... */ for (i in props) { if (props.hasOwnProperty(i)) { Child.prototype[i] = props[i]; } } return Child;};
 182. 182. var klass = function (Parent, props) { /* ... */ for (i in props) { if (props.hasOwnProperty(i)) { Child.prototype[i] = props[i]; } } return Child;};
 183. 183. var klass = function (Parent, props) { /* ... */ for (i in props) { if (props.hasOwnProperty(i)) { Child.prototype[i] = props[i]; } } return Child;};
 184. 184. var klass = function (Parent, props) { /* ... */ for (i in props) { if (props.hasOwnProperty(i)) { Child.prototype[i] = props[i]; } } return Child;};
 185. 185. var klass = function (Parent, props) { /* ... */ for (i in props) { if (props.hasOwnProperty(i)) { Child.prototype[i] = props[i]; } } return Child;};
 186. 186. var klass = function (Parent, props) { var Child, F, i; Child = function () { if (Child.uber && Child.uber.hasOwnProperty(__construct)) { Child.uber.__construct.apply(this, arguments); } if (Child.prototype.hasOwnProperty(__construct)) { Child.prototype.__construct.apply(this, arguments); } }; Parent = Parent || Object; F = function () {}; F.prototype = Parent.prototype; Child.prototype = new F(); Child.uber = Parent.prototype; Child.prototype.constructor = Child; for (i in props) { if (props.hasOwnProperty(i)) { Child.prototype[i] = props[i]; } } return Child;};
 187. 187. X

×