Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Het normaleHet normalecoronairangiogramcoronairangiogramMoeder natuur is meestal logischMoeder natuur is meestal logisch …...
normale voor-achterwaartse projectie hart:©WF Heesen
vereenvoudigd model : 2-vlakken1: AV-klepring2: interventriculaire septumLVRVmitraliskleptricuspidalis-klep©WF Heesen
als we het opnieuw mochten doenals we het opnieuw mochten doen ……Benaming:Benaming:►► voorste hartkamer (ipv rechter)voors...
hoe zou jij het doen?hoe zou jij het doen?©WF Heesen
stap 1:stap 1: septumseptum en vrije wanden vrije wand©WF Heesen
LAD,LAD, septaleseptale en diagonale takkenen diagonale takkenLADSeptaletakkenDiagonaletakken©WF Heesen
Stap 2: achterste AV groeveStap 2: achterste AV groeve©WF Heesen
RCX, MO en LPL takkenRCX, MO en LPL takkenRamusCircumfleXMargoObtusisLinksPosterolateraletakkenLM =hoofdstam©WF Heesen
Margo Acutis:scherpe hartrand(rechtsvoor)Margo Obtusis:= stompe hartrand(linksachter)wanneer IM, AL, MO= ??©WF Heesen
de chirurg ziet het:de chirurg ziet het:►► vrije wand vvrije wand vóóóór der de margomargo obtusisobtusis::intermediair of...
AL/IM tak: voor margoobtusis, parallel aandiagonale takkenMargo ObtusisMO tak: over destompe rand heen©WF Heesen
3: welke vlakken blijven er nog over?3: welke vlakken blijven er nog over?©WF Heesen
stap 3: Rechterstap 3: Rechter CoronairarterieCoronairarterieRCA(AVdeel)RV takRDP, met:Septale takkenRechtsPosteroLaterale...
rechtsrechts-- of links dominant:of links dominant:►► = die tak die de RDP levert en de= die tak die de RDP levert en de p...
crux van de crux??crux van de crux??►► crux = kruispunt AV groeve encrux = kruispunt AV groeve en interventriculaireinterv...
als we opnieuw mochten doen danals we opnieuw mochten doen dan ……(2)(2)benamingbenaming coronairencoronairen::►► voorstevo...
Deel 2:Deel 2: angiografieenangiografieen en de positieen de positievan de beeldbuisvan de beeldbuisgoed van alle kanten b...
beginnersblikbeginnersblik::meest eenvoudige beeldherkenning:meest eenvoudige beeldherkenning:►► wervelkolom rechts in bee...
standaard opnamesstandaard opnamesLCA:LCA:►► RAO 25,RAO 25, caudaalcaudaal 1515►► RAO 35,RAO 35, craniaalcraniaal 1515►► L...
LCA – RAO 25 caud 15►vooral geschikt voor LM, proximale LAD enproximale + mid CX en MO©WF Heesen
RAO 25caud 15LMCXLADMO©WF Heesen
LCA – RAO 35 cran 15►vooral geschikt voor mid en distale LAD►soms meer craniaal minder rechts angulerenvoor proximale LAD©...
LADseptalenRAO 35cran 15©WF Heesen
LCA – LAO 50 cran 25►vooral geschikt voor mid en distale LAD endistale CX►goede scheiding septalen en diagonalen©WF Heesen
LAO 50cran 25CXLADdiagonalen©WF Heesen
LCA – LAO 20 caud 30 (spider)►vooral geschikt voor LM, proximale LAD enproximale CX (wel goed opendraaien!)►rest CX vaak o...
LAO 20caud 30LMCXLAD©WF Heesen
LCA – evt aanvullende opnames:►0/0 of RAO 5: hoofdstam, prox LAD en CX►caudaal 30-40 (“blaas”): distale hoofdstam– prox LA...
RCA – LAO 50►vooral geschiktvoor ostium,prox en midgedeelte RCA©WF Heesen
RCA – LAO 30 cran 35►vooral geschiktvoor bifurcatieRDP/RPL enverloop RPL©WF Heesen
RCA – RAO 40►vooral geschiktvoor RDP©WF Heesen
conclusie► opbouw coronairsysteem is redelijk logisch► basis standaard opnames, zo nodig aanpassen► werk systematisch, kij...
any questions?any questions?©WF Heesen
Powerpoint Presentatie van de diagnostische coronair angiografie
Powerpoint Presentatie van de diagnostische coronair angiografie
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Powerpoint Presentatie van de diagnostische coronair angiografie

8,670 views

Published on

Powerpoint Presentatie van de diagnostische coronair angiografie

Published in: Health & Medicine
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Powerpoint Presentatie van de diagnostische coronair angiografie

 1. 1. Het normaleHet normalecoronairangiogramcoronairangiogramMoeder natuur is meestal logischMoeder natuur is meestal logisch ……CAG symposium 8 maart 2013CAG symposium 8 maart 2013Dr. W.F. Heesen, cardioloogDr. W.F. Heesen, cardioloogVieCuri Medisch Centrum NoordVieCuri Medisch Centrum Noord--LimburgLimburg
 2. 2. normale voor-achterwaartse projectie hart:©WF Heesen
 3. 3. vereenvoudigd model : 2-vlakken1: AV-klepring2: interventriculaire septumLVRVmitraliskleptricuspidalis-klep©WF Heesen
 4. 4. als we het opnieuw mochten doenals we het opnieuw mochten doen ……Benaming:Benaming:►► voorste hartkamer (ipv rechter)voorste hartkamer (ipv rechter)met kleine bloedsomloop of longcirculatiemet kleine bloedsomloop of longcirculatie►► achterste hartkamer (ipv linker)achterste hartkamer (ipv linker)idem: grote of lichaamscirculatieidem: grote of lichaamscirculatie©WF Heesen
 5. 5. hoe zou jij het doen?hoe zou jij het doen?©WF Heesen
 6. 6. stap 1:stap 1: septumseptum en vrije wanden vrije wand©WF Heesen
 7. 7. LAD,LAD, septaleseptale en diagonale takkenen diagonale takkenLADSeptaletakkenDiagonaletakken©WF Heesen
 8. 8. Stap 2: achterste AV groeveStap 2: achterste AV groeve©WF Heesen
 9. 9. RCX, MO en LPL takkenRCX, MO en LPL takkenRamusCircumfleXMargoObtusisLinksPosterolateraletakkenLM =hoofdstam©WF Heesen
 10. 10. Margo Acutis:scherpe hartrand(rechtsvoor)Margo Obtusis:= stompe hartrand(linksachter)wanneer IM, AL, MO= ??©WF Heesen
 11. 11. de chirurg ziet het:de chirurg ziet het:►► vrije wand vvrije wand vóóóór der de margomargo obtusisobtusis::intermediair ofintermediair of anterolateraleanterolaterale takken (lopend alstakken (lopend alsdiagnonalendiagnonalen))►► over deover de margomargo obtusisobtusis heen lopend:heen lopend:MO takken (1 of 2)MO takken (1 of 2)►► achter deachter de margomargo obtusisobtusis::posterolateraleposterolaterale takkentakken©WF Heesen
 12. 12. AL/IM tak: voor margoobtusis, parallel aandiagonale takkenMargo ObtusisMO tak: over destompe rand heen©WF Heesen
 13. 13. 3: welke vlakken blijven er nog over?3: welke vlakken blijven er nog over?©WF Heesen
 14. 14. stap 3: Rechterstap 3: Rechter CoronairarterieCoronairarterieRCA(AVdeel)RV takRDP, met:Septale takkenRechtsPosteroLateraletakken©WF Heesen
 15. 15. rechtsrechts-- of links dominant:of links dominant:►► = die tak die de RDP levert en de= die tak die de RDP levert en de posterolateraleposterolateraletakkentakken►► 8585--90 % rechts dominant: zowel RDP als RPL uit90 % rechts dominant: zowel RDP als RPL uitRCARCA►► 11--5 % links dominant; RDP (en RPL) uit CX5 % links dominant; RDP (en RPL) uit CX►► 1010--15 %15 % ““gebalanceerdgebalanceerd””: RDP uit RCA, PL takken: RDP uit RCA, PL takkenuit CXuit CX©WF Heesen
 16. 16. crux van de crux??crux van de crux??►► crux = kruispunt AV groeve encrux = kruispunt AV groeve en interventriculaireinterventriculairegroeve (post.)groeve (post.)►► nbnb vaakvaak nietniet hetzelfde punt als vertakking RCA inhetzelfde punt als vertakking RCA inRDP/RPL! Vaak onjuist benoemdRDP/RPL! Vaak onjuist benoemd ©WF Heesen
 17. 17. als we opnieuw mochten doen danals we opnieuw mochten doen dan ……(2)(2)benamingbenaming coronairencoronairen::►► voorstevoorste interventriculaireinterventriculaire coronairarteriecoronairarterie= bestaand,= bestaand, nlnl. RIVA. RIVA ramusramus interventricularisinterventricularis anterioranterior►► RR**DP = achtersteDP = achterste interventriculaireinterventriculaire coronairarteriecoronairarteriedan ook:dan ook:►► voorste AV circumflex arterie (Rvoorste AV circumflex arterie (R**CA)CA)►► achterste circumflex arterie (Rachterste circumflex arterie (R**CX)CX)*: gebruik*: gebruik RR ook verwarrend: somsook verwarrend: soms ““rechtsrechts”” somssoms ““ramusramus””©WF Heesen
 18. 18. Deel 2:Deel 2: angiografieenangiografieen en de positieen de positievan de beeldbuisvan de beeldbuisgoed van alle kanten bekijken van essentieel belang:goed van alle kanten bekijken van essentieel belang:►► we kijken in 2D naar 3D werkelijkheidwe kijken in 2D naar 3D werkelijkheid►► cavecave kronkels, overlappende vaten,kronkels, overlappende vaten,foreshorteningforeshortening, asymmetrische, asymmetrische stenosesstenoses, kalk, kalketceteraetcetera►► (het afwijkende CAG: volgende praatje)(het afwijkende CAG: volgende praatje)©WF Heesen
 19. 19. beginnersblikbeginnersblik::meest eenvoudige beeldherkenning:meest eenvoudige beeldherkenning:►► wervelkolom rechts in beeld: opname vanwervelkolom rechts in beeld: opname vanlinker zijde, en omgekeerdlinker zijde, en omgekeerdtak naar wervelkolom toelopend: CXtak naar wervelkolom toelopend: CX►► diafragma in beeld: waarschijnlijkdiafragma in beeld: waarschijnlijk craniaalcraniaal,,niet = meestalniet = meestal caudaalcaudaal©WF Heesen
 20. 20. standaard opnamesstandaard opnamesLCA:LCA:►► RAO 25,RAO 25, caudaalcaudaal 1515►► RAO 35,RAO 35, craniaalcraniaal 1515►► LAO 50,LAO 50, craniaalcraniaal 2525►► LAO 20,LAO 20, caudaalcaudaal 30 (spider)30 (spider)RCA:RCA:►► LAO 50LAO 50►► LAO 30,LAO 30, craniaalcraniaal 3535►► RAO 40RAO 40• maar vele variaties mogelijk• zo nodig individueel aanpassen, aanvullende opnames• zuinigheid (ALARA) versus incompleet onderzoek!©WF Heesen
 21. 21. LCA – RAO 25 caud 15►vooral geschikt voor LM, proximale LAD enproximale + mid CX en MO©WF Heesen
 22. 22. RAO 25caud 15LMCXLADMO©WF Heesen
 23. 23. LCA – RAO 35 cran 15►vooral geschikt voor mid en distale LAD►soms meer craniaal minder rechts angulerenvoor proximale LAD©WF Heesen
 24. 24. LADseptalenRAO 35cran 15©WF Heesen
 25. 25. LCA – LAO 50 cran 25►vooral geschikt voor mid en distale LAD endistale CX►goede scheiding septalen en diagonalen©WF Heesen
 26. 26. LAO 50cran 25CXLADdiagonalen©WF Heesen
 27. 27. LCA – LAO 20 caud 30 (spider)►vooral geschikt voor LM, proximale LAD enproximale CX (wel goed opendraaien!)►rest CX vaak ook goed te vervolgen©WF Heesen
 28. 28. LAO 20caud 30LMCXLAD©WF Heesen
 29. 29. LCA – evt aanvullende opnames:►0/0 of RAO 5: hoofdstam, prox LAD en CX►caudaal 30-40 (“blaas”): distale hoofdstam– prox LAD en CX►craniaal 30-40 (hoofd): prox LAD►LAO 90: hele LAD (maar straling!)©WF Heesen
 30. 30. RCA – LAO 50►vooral geschiktvoor ostium,prox en midgedeelte RCA©WF Heesen
 31. 31. RCA – LAO 30 cran 35►vooral geschiktvoor bifurcatieRDP/RPL enverloop RPL©WF Heesen
 32. 32. RCA – RAO 40►vooral geschiktvoor RDP©WF Heesen
 33. 33. conclusie► opbouw coronairsysteem is redelijk logisch► basis standaard opnames, zo nodig aanpassen► werk systematisch, kijk per segment► CAG = invasief niet risicovrij onderzoek, metstraling > zo kort en systematisch mogelijk► … maar niets zo erg als een onvolledig niet-conclusief onderzoek!©WF Heesen
 34. 34. any questions?any questions?©WF Heesen

×