Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Robot Coupe MP 350 El Blender Cafemarkt

460 views

Published on

Robot Coupe MP 350
El blender çeşitleri ev mutfaklarının dışında endüstriyel mutfaklar için de önemli ekipmanlar arasındadır. Endüstriyel mutfakların yoğun çalışmaları arasında pratik ve bu tempoya olması uyum sağlayabilecek ekipmanların olması çok önemlidir.
Robot Coupe Mp 350 el blender endüstriyel mutfakların yoğun sirkulasyonu için özel olarak tasarlanmıştır. Tutma bölümünün şekli iyi kavrama ve böylece kullanıcının yorgunluğunu azaltmak için özel olarak dizayn edilmiștir.

Profesyonel El Blender Robot Coupe Mp 350

Artırılmış uzun bir ömür için modele göre 220 W ya da 270 W güçlü motora sahiptir. Daha mükemmel bir sağlamlık için Robot Coupe Mp 350 el blenderının içi, tamamen metalik bir yapıya sahip çırpıcı kutusu vardır. Kusursuz bir hijyen için bıçak ve boru sökülebilir, Robot-Coupe patentli özel tertibat. Paslanmaz çelik boru, çan ve bıçak uzun ömür sağlar. Ekstra güçlendirilmiş paslanmaz bıçak, kusursuz bir hijyen sağlar ve çorbalar, yağlı salçalı çorbalar ve soslar hazırlamak için öngörülmüştür. Soğuk veya sıcak sosları havalandırmak ve köpüklendirmek için sökülebilir bir paslanmaz emülsiyonlayıcı disk. Daha iyi bir kullanım için, tencere kenarında dayanak noktası olarak kullanıma olanak sağlayan Motor parçası uzantıları.

Profesyonel El Blender Robot Coupe Mp 350

Robot Coupe Mp 350 Teknik Özellikleri:

Model: Mp 350
Hız: 9500 devir/dk
Güç: 440 Watt
Voltaj : 230 V 50 Hz - 2,1
Ebatlar: 125 x 725 x 100 x 360 mm
Ağırlık : 4,6 kg

Robot Coupe Mp 350 El Blender Aparatlar ile Zenginleştirilebilir:

Ayarlanabilir tencere destekleri
Evrensel tencere desteği

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Robot Coupe MP 350 El Blender Cafemarkt

  1. 1. irtibat: Tel: 0212 514 5121 Fax: 0212 355 35 32 o Mail: info@cafemarkt. com cafe restoran ve ate eklp m an I ar l Hoca Glyaseddin Mah. Hacl Kadln Cad. No:39 istanbul robot Q coupe® å EL MiKSERLERi www. cafemarkt. c0m www. cafemarkt. c0m www. cafemarkt. c0m tuorppetuapawmnnm ulozrppetuegezrmnnm unormaewapermnnm
  2. 2. ca fem cafe IESTOIGI) V2 ote MiNi oMini MP MiniMP MiniMP MiniMP 160V. V. l90V. V, 240V. V, Küçük miktarda I 2000 - 12500 devir/ dk l D Küçük miktarda malzemenin . cafemarkt. com www. cafemarkt. c0m www. cafemarkt. c0m grkt eklpmanlan CMP 250 V. V. CMP 300 V. V. CMP 350 V. V. 15 Iitre “_ 2300 › 9600 devir/ dk 1 o 45 Iitreye kadar restoran hizmetine özel 30 Iitre u' irtibat: Tel: 0212 514 5121 Fax: 0212 355 35 32 Mail: info@cafemarkt. com Hoca Glyaseddin Mah. HacI KadIn Cad. Noz39 istanbul BüYüK 1 850W J 750W I 1« l rl rl N a i m 450 mm m' Fi' 11v- H l "Il MP 350 Ultra MP 450 Ultra MP 550 Ultra MP 600 Ultra 50 Iitre 100 Iitre 200 Iitre 300 Iitre 'TT 9000 9500 devir/ clk devir/ dk özel bütünIük/ asçilar, yo§un kullanim r_i_r MP 350/MP 450: 9500 devir/ dk MP 350 V. V./ MP 450 V. V.: 1500 - 9000 deVir/ dk tuorppeuuapawmnnm IUOZTIDHEWQJEZYMMM ulozrmaewapea'
  3. 3. .cafemarkt. com www. cafemarkt. c0m www. cafemarkt. c0m irtibat: Tel: 0212 514 5121 Fax: 0212 355 35 32 o Mail: info@cafemarkt. com cafe restoran ve ate eklp m an I ar l Hoca Glyaseddin Mah. Hacl Kadln Cad. No:39 istanbul DBüYüK SERi ! '_'-1 MP 350 Ultra MP 450 Ultra MP 550 Ultra MP 600 Ultra MP 800 Turbo MP 350 Combi MP 450 Combi MP 450 FW Ultra Ultra Ultra i M280 mm j. 3:. .. 9500 devir/ dk _ _ _ Mikser: 1500 - 9000 devir/ dk 9000 devIr/ dk 9500 devIr/ dk 9500 devIr/ dk _ MP 350 V. V./ MP 450 V. V.: çlrplcllar: 250 › 1500 devIr/ dk 1500 - 9000 deVir/ dk 250 -1500 devir/ dk MP 350/MP 450: | tuorppetuapaymnnm Luorppetuêgermnnm unormaewapea'
  4. 4. ca fem cafe restoran ve otel ekrpmanlan S? M P V. V. ve konforu Paslanmaz saglam ya sökülebilir paslanmaz çan ve . cafemarkt. com www. cafemarkt. c0m www. cafemarkt. c0m KONFOR modellerinde, daha iyi bir kullanim daha ergonomik hIz düémeleri. UZgH öMüR j bloku sayesinde HlJYEN Daha kolaylastlrllmls bir temizlik ve baklm için, PERFORMANS l Güçlendirilmis motor: daima daha etkin bir makine için + %20 Karlstlrma süresinin optimizasyonu için artlrllmls performans. irtibat: Tel: 0212 514 5121 Fax: 0212 355 35 32 Mail: info@cafemarkt. com Hoca Glyaseddin Mah. HacI Kadln Cad. No:39 istanbul rkt OBUYUK SERi öZEL BUTUNLUK/ A$çILAR, YoGuN KULLANIM MP Combi için çok MP Combi METAL çARK KUTUSU motor pl. PASLANMÅZ 0 Mükemmel hijyen için kallp ; eklinde çlrpma aparatlarl. PASLANMAZ paslanmaz blçak. 1.' ll . l PASLANMAZ tuorppetuapaymnnm Luorppetuegermnnm uiormaewi-uea'
  5. 5. ca fem grkt cafe restoran ve ate ekrpmanlan . cafemarkt. com www. cafemarkt. c0m www. cafemarkt. c0m irtibat: Tel: 0212 514 5121 Fax: 0212 355 35 32 Mail: info@cafemarkt. com Hoca Glyaseddin Mah. HacI KadIn Cad. No:39 istanbul DTENCERE DESTEGI MP/ CMP Mikseri fazla güç sarf etmeden eâmenize veya tek basma çallsmaslna imkan verir. Tamamen paslanmaz çeliktir ve sökülebilmektedir. Kolay temizlenirler ve kullanlml çok pratiktir. Ayarlanabilir tencere destekleri Uç farklI tencere destegi seçenecji bulunmaktadlr. Tencerenin boyuna göre ayarlanabilirler: -Tencere çapl Ø 330 mm ila 650 mm. -Tencere çapl Ø 500 mm ila 1000 mm. -Tencere çapl Ø 850 mm ila 1300 mm. l) KARISTIRICI ALET Ergonomik sap Kauçuk koruma 0 150 ila 510 devir/ dakika deåistirilebilir hIz 0 Cihazln toplam uzunluéu 690 mm. ' MP Combi Ultra modellerinde isteåe baáll. Uygulamalar: susuz konserve püreler, hazlr çorbalar, baharatlar+soslar. Evrensel tencere deste§i . Z Bütün tencere çaplarl için uygundur. o) TEMiZLEMETAVSiYELERi TEMiZLEME ql ll hf Kolay çIkarIIan çan biçimindeki uç ve blçak Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarl (HACCP) prosedürü geregince, kullanlcllara çan biçimindeki uç ve blçagl temizledlkten sonra socjuk odada muhafaza etrnelerini öneriyoruz. tuorppetuapaawmnm uIODTDHElUaJEZYMMM uiormaewapaa'
  6. 6. ca fem , rkt cafe restoran ve ate ekrpmanlan . cafemarkt. com www. cafemarkt. c0m www. cafemarkt. c0m irtibat: Teh02125145121 Hmc02123553532 Mail: info@cafemarkt. com Hoca Glyaseddin Mah. HacI KadIn Cad. No:39 istanbul Elektrik özellikleri Boyutlar (mm) Degisken l1IZlI devir/ dk Voltaj* (Amp. ) B C Mlnl MP 160V. V. 2000 - 12500 23OV/50HZ-1,1 65 Mini MP 190V. V. 2000 -12500 23OV/50HZ- 1,3 65 Mini MP 240 V. V. 2000 42500 230V/50HZ- 1,5 65 ORTA Elektrik özellikleri SERi Degisken l'lIZlI devlr/ dk Güç (Watt) Vo Itaj* (Am PJ CMP 250 V. V. 2300 - 9600 310 230V/50 HZ-1,1 CMP 300 V. V. 2300 - 9600 350 230V/ SO HZ-1,2 CMP 350 V. V. 2300 - 9600 400 230V/ SO Hz-l,4 BüYüK SERi Elektrik özellikleri Boyutlar (mm) HIZlI devir/ dk Güç Mikser Degisken hIzlI (Watt) (A m p. ) Voltaj* MP 350 Ultra 440 230V S0 Hz-2,1 MP 350 V. V. Ultra 1500 v 9000 440 230V 50 HZ-2,1 MP 450 Ultra 230 V 50 Hz - 2,3 MP 450 V. V. Ultra 1500 -9000 Z30 V 50 Hz - 2,3 MP 550 Ultra 230 V 50 Hz - 3,5 MP 600 Ultra 230 V 50 HZ ⁄ 3,4 MP 800 Turbo 230V 50 HZ v 4,5 KOMBi SERi Elektrik özell ikleri Boyutlar (m Mikser Deglsken hIzII devir/ dk çlrplcllar Degisken hIzlI devir/ dk Güç Voltaj* (Watt) (Amp. ) Mlnl MP 190 Combi 2000 - 12500 350 - 1560 250 230V 50 HZ- 1,3 Mlnl MP240 Combi 2000 -12500 350 - 1560 230V 50 HZ-1,5 CMP 250 Combi 2300 › 9600 500 - 1800 230V 50 HZ-1,1 CMP 300 Combi 2300 › 9600 500 - 1800 230V S0 HZ-1,4 MP 350 Com bl Ultra 1500 › 9000 250-1500 230V 50 HZ- 2,1 MP 450 Com bi Ultra 1500 › 9000 250-1500 230V 50 HZ- 2,3 MP 450 FW Ultra 250 ⁄1500 230V 50 HZ ⁄ 2,3 *Kullanllabilir baska voltajlar. . Tüm Robot Coupe ve Robot Coupe Aparat ihtiyaçlarlnlz için bizimle irtibata geçin. IUOTMJEUIBJEZTMMM IUOTJHJEIUQJBTMMM IUOTDHELUGJED'

×