Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maudefede

304 views

Published on

Màquina automàtica de fer deures

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Maudefede

 1. 1. MAUDEFEDEmàquinaautomàtica de ferdeures<br />La Maudefedeés una màquina que fa elsdeures, elsescriuamb la lletra de cada persona i els guarda a la carpeta classificadora.<br />
 2. 2. MAUDEFEDE. Procésd’invenció.<br />La construcció de la MAUDEFEDE , és tant complexa que l’he dividit en quatre parts.<br /><ul><li>Unitat d’anàlisi i lectura dels deures.</li></ul> Servirà per escanejar els deures que ens han posat a l’escola.<br /><ul><li>Unitat de càlcul i coneixement del medi.
 3. 3. Unitat de llengües.
 4. 4. Unitat d’escriptura amb lletra personal i braç robot classificador.</li></ul> Els deures sortiran escrits amb la lletra de cada persona i seran ordenats directament a la carpeta classificadora pel braç robot. <br />
 5. 5. MAUDEFEDE. Descripció.<br /><ul><li>La MAUDEFEDE és un invent que voldran la majoria de nens i nenes quan surtin de l’escola, ja que els farà els deures de càlcul, matemàtiques i llengües amb la seva mateixa lletra en un moment.
 6. 6. Més endavant es crearan els mòduls de deures de plàstica i música.
 7. 7. Per a poder fer els deures amb la lletra de cada nen és imprescindible que la primera vegada que s’utilitzi, s’ompli la plantilla de lletres, números i dibuixos. Aquesta plantilla quedarà gravada a la màquina i servirà fins el curs següent.
 8. 8. És necessari tenir internet per a que la MAUDEFEDE pugui connectar-se a totes les biblioteques del món. </li></li></ul><li>MAUDEFEDE. Unitat I.<br /><ul><li>La Unitat d’Anàlisi i Lectura de Deures serveix per a introduir els deures que ens han posat a la MAUDEFEDE.
 9. 9. Per fer-ho, posem el llibre o el full a l’escàner i amb el teclat i la pantalla de l’ordinador de la Unitat d’Anàlisi i Lectura de Deures els entrarem a la MAUDEFEDE.
 10. 10. Caldrà informar amb el teclat de l’ordinador si els deures són de català, castellà, anglès, càlcul o c. del medi, ja que en funció de l’assignatura que sigui, passaran a la Unitat corresponent.</li></li></ul><li>MAUDEFEDE. Unitat I.<br />La Unitat d’Anàlisi i Lectura de Deures està formada per:<br /><ul><li>un escàner de gran resolució
 11. 11. un ordinador amb pantalla i teclat
 12. 12. un programa informàtic per seleccionar l’assignatura
 13. 13. el cablejat per enviar els deures a les unitats de llengües o de càlcul i c.medi. </li></li></ul><li>MAUDEFEDE. Unitat II.<br /><ul><li>La Unitat de càlcul matemàtic i coneixement del medi serveix per a solucionar els deures que hem escanejat amb la MAUDEFEDE.
 14. 14. Per fer-ho, aquesta unitat es connecta a totes les biblioteques del món a través d’internet. Aquesta unitat no escriu cap resultat. Només calcula les respostes dels problemes i els passos que ha seguit per resoldre’ls i els envia a la unitat d’escriptura.
 15. 15. Si la unitat de càlcul no resolgués correctament un problema, cosa que fins ara no ha passat mai, es donarà un premi al professor.</li></li></ul><li>MAUDEFEDE. Unitat II.<br />La Unitat de càlcul i c. Medi està formada per:<br /><ul><li>Un ordinador amb gran potència de càlcul matemàtic
 16. 16. Un llistat de biblioteques científiques ordenat de les que tenen més llibres a menys llibres
 17. 17. Connexió a internet per consultar dubtes i problemes
 18. 18. Connexió amb la unitat d’escriptura personalitzada</li></li></ul><li>MAUDEFEDE. Unitat III.<br /><ul><li>La Unitat de llengües o idiomes serveix per a solucionar els deures que hem escanejat amb la MAUDEFEDE.
 19. 19. Per fer-ho, aquesta unitat es connecta a totes les biblioteques i enciclopèdies del món a través d’internet. Aquesta unitat no escriu cap resultat. Només memoritza les respostes dels exercicis i els textos que necessita per fer els deures correctament.
 20. 20. Les enciclopèdies a les que es connecta són en qualsevol idioma.</li></li></ul><li>MAUDEFEDE. Unitat III.<br />La Unitat de llengües està formada per:<br /><ul><li>Un ordinador amb un disc dur molt gran per guardar llibres i enciclopèdies en tots els idiomes.
 21. 21. Un programa informàtic per traduir d’un idioma a l’altre.
 22. 22. Connexió a internet per consultar dubtes i problemes
 23. 23. Connexió amb la unitat d’escriptura personalitzada</li></li></ul><li>MAUDEFEDE. Unitat IV.<br /><ul><li>La Unitat d’escriptura amb lletra personalitzada i el braç robot classificador escriu amb la lletra de cada persona els deures. La primera vegada que es fa servir s’ha de omplir una plantilla amb la nostra lletra i posar-la a l'escàner.
 24. 24. Aquesta plantilla durarà com a molt un curs, però la podem canviar sempre que vulguem.
 25. 25. Quan la Unitat IV ja sàpiga la teva lletra, escriurà tot el que vagi rebent de la unitat de càlcul o de la unitat de llengua, i el braç robot posarà els deures a l’apartat de la carpeta corresponent.</li></li></ul><li>MAUDEFEDE. Unitat IV.<br />La unitat d’escriptura està formada per:<br /><ul><li>Un ordinador
 26. 26. Un escàner
 27. 27. Un braç robot
 28. 28. Una impressora digital interna.
 29. 29. Connexió amb les unitats de càlcul i idiomes</li></li></ul><li>MAUDEFEDE. Unitat IV.<br />Quan els deures de l’alumne ja s’han imprès correctament el braç robot agafarà amb molt de compte cada full i el guardarà a la carpeta classificadora. <br />Per saber en quin apartat de la carpeta ha de deixar els fulls es donaran unes enganxines amb relleu per a cada assignatura que es posaran a la carpeta i així el braç robot sabrà on cal guardar-ho<br />
 30. 30. MAUDEFEDE. Plantilla de lletres.<br />La plantilla que cal omplir per tal que la MAUDEFEDE aprengui la lletra és:<br /> <br />Nom i cognoms: ________________________ Escola: ______________ Curs i clase: _______<br />Nom del professor: _______________________ Data de naixement: ____________________<br /> <br />Escriu totes les lletres i números que apareixen aquí per tal que la màquina pugui aprendre com escrius i pugui fer els deures amb la teva lletra.<br />A ___ B___ C___ D___ E___ F___ G___ H___ I___ J___ K___ L___ M___ N___ O___ P___ Q___ R___ S___ T___ U___ V___ W___ X___ Y___ Z___ <br /> <br />a___ b___ c___ d___ e___ f___ g___ h___ i___ j___ k___ l___ m___ n___ o___ p___ q___ r___ s___ t___ u___ v___ w___ x___ y___ z___ <br /> <br />0___ 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6___ 7___ 8___ 9___<br /> <br />Dibuixa i pinta a sota aquestes formes:<br /> <br />
 31. 31. MAUDEFEDE. Problemes.<br />Per a la construcció de la MAUDEFEDE s’han hagut de superar els següents problemes:<br /><ul><li>Trobar un programa informàtic que aprengui la lletra personal de cada persona.
 32. 32. Buscar un sistema que faci que el braç robot pugui ordenar els deures dins la carpeta classificadora.
 33. 33. Tenir un llistat de totes les biblioteques, enciclopèdies, llibres, ... per tal de poder consultar els problemes i deures que s’hauran de resoldre.
 34. 34. Fer un programa informàtic que tradueixi les paraules en els diferents idiomes.</li>

×