Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DIEM PROU: INSUBMISSIÓ FISCAL EN ACCIÓ

1,884 views

Published on

Tutorial per al pagament dels impostos a l'Agència Tributària de Catalunya. Tenim la força per aturar l'espoli fiscal.

Published in: Self Improvement
  • Be the first to comment

DIEM PROU: INSUBMISSIÓ FISCAL EN ACCIÓ

  1. 1. Campanya DiemProu!TUTORIAL Com fer el pagament de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) a l’Agència Tributària Catalana ?
  2. 2. Pas 1: Càlcul Calcularem de la forma habitual l’import de l’IVA. Utilitzarem el model de formulari 303 de l’Hisenda estatal.
  3. 3. Pas 2: Domiciliació Senyalarem l’opció de pagament per domiciliació bancària i posarem el nº de compte de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).  Aquest compte de l’ATC figura en els models (S26- BARCELONA) (S27-GIRONA) (S28-LLEIDA) (S29- TARRAGONA)
  4. 4. Pas 3: Sol·licitud de constitucióde dipòsits a l’Agència Tributaria Catalana (ATC Emplenem el formulari que ens correspongui per província:Barcelona: http://www20.gencat.cat/docs/e- tributs/Documents/S26.pdfGirona: http://www20.gencat.cat/docs/e- tributs/Documents/S27.pdfLleida: http://www20.gencat.cat/docs/e- tributs/Documents/S28.pdfTarragona: http://www20.gencat.cat/docs/e- tributs/Documents/S29.pdf A l’apartat “Descripció de la finalitat del dipòsit” escollim opció B. Finalitat Tributària, subopció Altres A l’apartat “Organització a què va destinat”escriurem: Generalitat de Catalunya, Agència Tributària de Catalunya. Apuntem: pagament del 1er trimestre de l’IVA del 2012
  5. 5. Pas 4: Anirem a l’oficina bancària més propera (CAIXABANC o BSCH) que ens correspongui segons la província ATENCIÓ: Eviteu en tot cas fer una transferència telemàticament; s’ha de fer manualment per obtenir el comprovant per triplicat. Una còpia és pel banc, una per nosaltres i l’altre l’entregarem amb el formulari S26,S27,S28 o S29, per Barcelona, Girona, Lleida o Tarragona respectivament, a l’ATC. Ingressarem al compte els diners que ens cal abonar de la liquidació del trimestre amb indicació del NIF de la persona constituent del dipòsit i del número de referència del S26, S27, S28 o S29 Donarem les nostres dades com a ORDENANT posarem “Agència Tributària Catalana (ATC)” com a BENEFICIARI i “pagament del primer trimestre de l’IVA” com a CONCEPTE Recordeu: les comptes les teniu en les fulles de l’ATC S26, S27,S28 o S29 segons la província Us donaran un resguard de pagament.
  6. 6. Pas 5:Fer dues còpies dels originals:a) Resguard bancarib) Full dIngrés de l’ATC S26/S27/S28 o S29 segons provínciac) Autoliquidació de l’IVA amb el Model 303Per últim entregarem els documents personalment a l’Oficina de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) més propera i en guardarem una còpia segellada. Felicitats, ja heu pagat els impostos a Catalunya!

×