Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slide show pengurusan tingkah laku

7,848 views

Published on

 • Be the first to comment

Slide show pengurusan tingkah laku

 1. 1. KBK 3043 PENGURUSAN TINGKAH LAKU DALAM PENDIDIKAN KHAS KUMPULAN SATU Definisi dan Konsep Pengurusan Tingkah LakuShahru Azniza D20101037231Azyan Syuzana D20101037214Aisyah Aqilah D20101037289Muhammad Fitri D20101037233Nadia Amani D20101037284
 2. 2.  Respon ‘convert’ (terselindung) seperti perasaan & emosi dan respon ‘overt’ (dapat dilihat) seperti tantrum & sikap agresif. Apa yang dilakukan atau diperkatakan oleh seseorang. Tingkah laku boleh diperhati, diukur, dan dinilai.
 3. 3. Definisi Lewis M.Beaker (2001) Sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separa sedar. Tingkah laku adalah manifestasi fizikal sebarang sikap yang berasaskan nilai-nilai tertentu.Definisi Garry Martin & Joseph Pear (2003) Tingkah laku merangkumi aktiviti, aksi, prestasi, bertindak balas, tindakan, dan reaksi. Dari segi teknik, aktiviti yang melibatkan otot- otot, kelenjar (glandular) dan aktiviti elektrik oleh setiap organ. Tingkah laku adalah apa sahaja yang diperkatakan atau dilakukan oleh individu.
 4. 4. Definisi oleh Carl Rogers (1999) Rogers menekankan bahawa seseorangindividu bertingkah laku mengikut persepsi diri sendiri dan keadaan. Sekiranya individu itu mempunyai konsep kendiri yang positif maka dia berupaya berinteraksi dan bertindak dengan lebih yakin.
 5. 5. Definisi Menurut Al-Ghazali dari Perspektif Islam Tingkah laku manusia mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan. Tingkah laku manusia mempunyai ciri-ciri:a) Setiap tingkah laku manusia adalah berasaskan dorongan serta tujuan.b) Dorongan atau motivasi itu berasal dari dalam diri manusia itu sendiri.c) Motivasi ini boleh dirangsang oleh rangsangan-rangsangan luar atau dalaman yang berkaitan dengan keperluan-keperluan fisiologi atau emosi seperti perasaan lapar atau cinta dan takut kepada Allahd) Motivasi akan mendorong seseorang individu melakukan sesuatu.e) Tingkah laku yang timbul adalah berkaitan dengan perasaan dan kesedaran terhadap satu-satu situasi itu.f) Interaksi sentiasa berlaku secara terus menerus antara satu motivasi dan tingkah laku.
 6. 6. Definisi Tingkah Laku BermasalahDefinisi Mohd.Nazar Mohamad (1990),Tingkah laku yang menganggu perjalanan kehidupannya.Dari Konteks PendidikanSebarang tingkah laku pelajar yang boleh menjejaskan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran terutama dalam bilik darjah.
 7. 7. Tingkah laku yang dilakukan oleh guru, ibubapa atau pihak-pihak tertentu untukmembentuk perlakuan luaran dan dalamanindividu atau kumpulan supaya individutersebut mempunyai tingkahlaku yangbermanfaat, produktif, dan diterima olehmasyarakat.
 8. 8. Definisi Bear, Wolf dan Risley (1968) “Pengurusan tingkah laku adalah program tingkah laku yang berbentuk saintifik yang dibuat secara analisis untuk menghasilkan perubahan tingkah laku sosial yang positif bagi seorang individu”
 9. 9. Definisi Dr Ragbir Kaur A/P Joginder Singh (2005) Satu rancangan untuk memodifikasi tingkah laku bermasalah ke satu matlamat yang telah ditetapkan dengan teknik yang sesuai. Setiap guru harus mempunyai suatu bentuk sistem pengurusan tingkah laku--kawalan kelas, pembelajaran yang sihat dan produktif. Membimbing tingkah laku positif dan menghentikan tingkah laku negatif--bebas gangguan. Langkah asas:- i) Kenal pasti tingkah laku ii) Tentukan sasaran iii) Pilih strategi, kaji kesan iv) Aplikasi strategi baru jika perlu, bina yang baru
 10. 10. Tingkah Laku Positif @ Wajar Merupakan tingkah laku yang baik untuk perkembangan kanak-kanak kerana:- i) Kanak-kanak bersemangat untuk libatkan diri dalam aktiviti P&P. ii) Memperkembangkan aktiviti penerokaan oleh para guru kerana pelajar bersikap ingin tahu.
 11. 11. Rajin Bersemangat Cepat belajar Proaktif Sikap ingin tahu
 12. 12. Tingkah Laku Negatif @ Tidak Wajar• Merupakan tingkah laku yang memberi masalah dan mengganggu P&P.• Terbahagi kepada 2 jenis:- i) Tingkah Laku Pasif ii) Tingkah Laku Agresif
 13. 13. Tingkah Laku Bergantungo Murid yang mempunyai masalah untuk berdikari, selalu bimbang & menarik diri daripada aktiviti akademik atau KO-KO.o Murid yang berharap kepada orang lain untuk membuat kerjayanya & selesaikan masalah yang dihadapi.o Ciri-ciri:- i) Enggan menjawab soalan. ii) Tidak melibatkan diri dalam aktiviti dalam P&P.
 14. 14. a) Tingkah Laku Distruptif Tingkah laku yang menjejaskan kelicinan proses kelicinan P&P. Berlaku apabila murid tidak memberi kerjasama kepada gurunya. Murid distruptif adalah seorang murid yang dapat menarik perhatian gurunya dan mengakibatkan guru tersebut tidak dapat memberikan perhatian kepada pelajar lain. Contoh: Ganggu kawan, ketawa kuat
 15. 15. b) Tingkah Laku Distruktif Dikenali sebagai tingkah laku merosakkan. Tingkah laku ini menunjukkan permusuhan nyata iaitu secara fizikal atau lisan yang untuk menyakiti orang lain. Berlaku dalam kalangan murid berusia 10-14 tahun. Contoh: Vandalisme, bermusuh dengan rakan sekelas.
 16. 16.  Minor Major Kronik
 17. 17.  Minor-tidak perlu tindakan disiplin serius, pemulihan. Contoh:- i) Tidak ikut peraturan, prosedur. ii) Ganggu aktiviti bilik darjah dan pembelajaran. iii) Buat aktiviti yang tiada kaitan dengan pelajaran semasa P&P. iv) Enggan patuhi arahan guru
 18. 18. Masalah minor yang kerap.Contoh:- i) Ganggu kelas ii) Tidak mematuhi arahan iii) Cabar guru
 19. 19. o Masalah serius berterusan, konsisten dan sukar diubah.o Perlu intervensi jangka panjang.o Perlu kaunseling atau modifikasi tingkah laku.o Jika tidak dibetulkan, ia boleh menjadi masalah emosi dan sosial yang serius.o Contoh- Anti sosial, cabar autoriti,tidak hormat guru, murid lain, bergaduh, vandalisme dan lain-lain.

×