Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skatt og arbeidsliv NORSK

2,904 views

Published on

Skatt og arbeidsliv norsk

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Skatt og arbeidsliv NORSK

 1. 1. Laget av Oslo kemnerkontor i samarbeid med Vox. Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert
 2. 2. Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert
 3. 3. Skatt i Norge • Skatten finansierer tjenester som kommer alle i samfunnet til gode. – helse (legebehandling, sykehus etc.) – ytelser fra NAV (sykepenger, fødselspenger, pensjon etc.) – utdanning • Vi har ulike skatter og avgifter i Norge, som skatt på arbeidsinntekt, merverdiavgift MVA (moms) og særavgifter (årsavgift for bil, bensin, tobakk og alkohol). • Alle bidrar ved å betale skatt, både personer og bedrifter.
 4. 4. Skattepengene fordeles slik: 40 17 13 11 8 4 3 2 1 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Sosial beskyttelse Helse Utdanning Alminnelig offentlig tjenesteyting Næringsøkonomiske formål Forsvar Fritid, kultur og religion Offentlig orden og trygghet Miljøvern Boliger og nærmiljø Skattepengene fordeles slik:
 5. 5. Merverdiavgift MVA (moms) Det du har betalt for matenBetalt i skatt til staten (mva)
 6. 6. Skatt når du jobber • Arbeidsgiver skal trekke skatt hver gang du får utbetalt lønn. Dette er en forhåndsbetaling av skatt. • Neste år regner skattekontoret ut den endelige skatten din, som sammenlignes med skatten arbeidsgiver har trukket av lønnen din. Har du forhåndsbetalt for mye skatt?  Du får penger tilbake. Har du forhåndsbetalt for lite skatt?  Du må betale restskatt.
 7. 7. Liliya Akaeva • Liliya Akaeva og hennes to barn på 5 og 7 år kom til Norge som tsjetsjenske flyktninger for tre år siden. • Mannen er i flyktningleir. Liliya og barna ønsker at han skal komme til Norge. • Etter å ha gjennomført introduksjons- programmet har hun begynt å søke jobb. • Liliya søker ulike jobber. Hun er utdannet jurist fra hjemlandet, men det er vanskelig å få en jobb som passer til utdannelsen. Hun takker derfor ja til å begynne som renholdsarbeider hos Vox.
 8. 8. Liliyas arbeidsavtale Alle skal ha en skriftlig arbeidsavtale som gir informasjon om:  arbeidets innhold  ferierettigheter og feriepenger  arbeidstakers og arbeidsgivers  oppsigelsesfrister  avtalt lønn  avtalt arbeidstid og pauser  prøvetidsbestemmelser For mer informasjon se arbeidstilsynet.no
 9. 9. Søknad om skattekort For å få skattekort første gang må Du kontakte skattekontoret. Du må ta med følgende:  gyldig pass  oppholds- eller arbeidstillatelse  norsk fødselsnummer (hvis du har)
 10. 10. Liliyas skattekort Del 1 leveres til hovedarbeidsgiveren. Del 2 leveres til andre arbeidsgivere. Ved utbetaling av vanlig lønn, som månedslønn, beregnes skatten etter tabellen. Ved utbetaling av annen lønn beregnes skatten med prosent. Skattekort 2012 Del 1 Skatt øst Leveres til hovedarbeidsgiveren Tlf. 800 80 000 Fødselsnummer 020280 22222 Tabellnummer 7215 Skatteklasse 2 Trekkprosent 36 Skattekommune 0301 Utskriftsdato 28.12.11 AKAEVA LILIYA Tabellkort SVINGEN 159 C Av hovedinntekten skal det trekkes skatt etter 0123 OSLO tabell 7215. Utdrag av tabellen står på Del 3. (Av all inntekt utenom hovedinntekten skal det trekkes 36 prosent skatt). Får du ytelser fra NAV, trenger du ikke levere skattekortet dit. Skattekort 2012 Del 2 Skatt øst Leveres til biarbeidsgivere Tlf. 800 80 000 Fødselsnummer 020280 22222 Tabellnummer 7215 Skatteklasse 2 Trekkprosent 36 Skattekommune 0301 Utskriftsdato 28.12.11 AKAEVA LILIYA Det skal trekkes 36 prosent skatt av biinntekter. SVINGEN 159 C 0123 OSLO Utdrag av trekktabell 7215 Tabellen gjelder månedslønn. Andre tabeller får du på skattekontoret. Grunnlag Trekk Grunnlag Trekk Grunnlag Trekk Grunnlag Trekk 22 000 2 726 22 500 2 933 23 000 3 139 23 500 3 346 22 100 2 767 22 600 2 974 23 100 3 180 23 600 3 387 22 200 2 809 22 700 3 015 23 200 3 222 23 700 3 428 22 300 2 850 22 800 3 056 23 300 3 263 23 800 3 470 22 400 2 891 22 900 3 098 23 400 3 304 23 900 3 511 Har du mistet PIN-kodene du har fått tilsendt, meld fra på tlf 800 30 300, eller på www.norge.no Skal du bestille PIN-koder, send SMS: PINKODER <fødselsnummer> til 2080, eller bestill på skatteetaten.no/pin
 11. 11. Forhåndsbetalt skatt Lønn til bankkonto Liliyas lønnsslipp Lønnsmottaker Arbeidsgiver Ansatt ID: 128 VOX Navn: Liliya Akaeva Org.nr. 000 000 000 Adresse: Svingen 159 C Dato: 12.11.2012 0123 Oslo Periode: 11 Stilling: Renholdsarbeider Skattekommune: 0301 Oslo Trekkprosent: 36,00 Tabellnr.: 7215 Fødselsnummer: 02028022222 Lønnsart Hittil i år Denne periode Antall Sum Antall Sats Sum 001 Månedslønn 10,00 230 000,00 1,00 23 000,00 23 000,00 950 Tabelltrekk 10,00 - 31 390,00 1,00 - 3 139,00 - 3 139,00 Netto utbetalt 198 610,00 19 861,00 Feriepengegrunnlag 230 000,00 23 000,00 Trekkgrunnlag 230 000,00 23 000,00 Forskuddstrekk - 31 390,00 - 3 139,00 Utdrag av skattekortet
 12. 12. Liliya får lønn inn på sin bankkonto Dato: 30.11.2011 Retur: Bank ABC123 Serviceboks 100, 0001 OSLO Sidenr. 1 010279 2844 Organisasjonsnr. NO 987 654 321 Telefon: 87654321 Liliya Akaeva Svingen 159 C 0123 OSLO Kontoutskrift nr. 11 for konto 1234.55.56789 i perioden 01.11.2012 - 30.11.2012 Brukskonto IBAN: NO02 3902 33 84 806 BIC/SWIFT-adresse:AATQM144 Forklaring Rentedato Ut av konto Inn på konto Bokført Saldo fra kontoutskrift 31.10.2012 3.230,20 Uttak minibank 0211 2.500,00 0211 Varekjøp: Rema 1000 Oslo 0911 1.375,59 0911 Overførsel fra Vox 1311 19.861,00 1211 Varekjøp: Rimi Oslo 1711 963,13 1711 Nettbank: Barnehageplass 2811 2.243,00 2811 Nettbank: Aktivitetsskolen (SFO) 2811 2.153,00 2811 Varekjøp: Rema 1000 Oslo 2911 1.202,79 2911 Uttak minibank 2911 3.000,00 2911 Overførsel fra Nav Gamle Oslo – barnetrygd 3011 1.940,00 3011 Nettbank: Husleie 3011 6.000,00 3011 Varekjøp: H&M Oslo 3011 500,00 Overførsel til Sparekonto 3011 1.000,00 Saldo i Deres favør 4.093,69 Renter og provisjon bokført i år 0,00 8,68 Betalte omkostninger i år 0,00 0,00
 13. 13. Liliya får lønns- og trekkoppgave i månedsskiftet januar/februar 2013 Lønns- og trekkoppgaven bør kontrolleres mot lønnsslippene. Arbeidsgiver Fjorårets lønn Skattetrekk 2012
 14. 14. Eksempel på andre årsoppgaver • Penger i banken? • Banken sender en oppgave over innskudd og renter. • Barn i barnehage eller SFO? • Barnehage/SFO sender oppgaver som viser kostnadene til barnepass (private barnehager har ikke plikt til å sende oppgave). • Medlem av fagforening? • Foreningen sender en oppgave som viser betalt kontingent. Betales kontingenten via arbeidsgiveren, vil den stå på lønns- og trekkoppgaven.
 15. 15. Lønnen på 253 000 kr er hentet fra lønns- og trekkoppgaven som Vox har sendt inn. Alle som mottar lønn får minstefradrag. Det beregnes automatisk med 36 % av lønnen og settes aldri lavere enn 31 800 kr eller høyere enn 78 150 kr. Alle som har hatt utgifter til barnepass får foreldrefradrag. Fradraget er maksimalt 25 000 kr for ett barn og 15 000 kr for hvert barn etter det første. Alle som er medlem av en fagforening får fradrag for betalt kontingent. Fradraget er maksimalt 3 750 kr. Liliya får selvangivelse i månedsskiftet mars/april 2013 Kontroller selvangivelsen mot årsoppgavene 0400 02 02 80 222 22 2 Skattdal skattekontor Postboks 2233, 3332 Skattdal Tlf 99 99 99 99 Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv. Liliya Akaeva Fødselsnummer 020280 22222 Svingen 153 C Skatteklasse 2 0123 Oslo Ektefelles fødselsnummer 000000 00000 Lever selvangivelsen så snart som mulig! Siste frist er 30. april. Om levering, se informasjon lenger bak. Har du spørsmål om skatt, kontakt skattekontoret. E-postadressen finner du på www.skatteetaten.no Kontroller beløpene nedenfor. Sett strek over beløp som er feil og skriv det korrekte beløpet i kolonnen ved siden av. Bruk post 5.0 for eventuelle tilleggsopplysninger. Se rettledningen. Inntekt/fradrag Rettet til Formue/Gjeld Rettet til 2.1 Lønn og tilsvarende ytelser 253 000 2.1.1 Lønn og naturalytelser mv., VOX Kode 111-A 253 000 Sum grunnlag trygdeavgift (7,8 %) 253 000 3.1/4.1/4.5 Renter, innskudd, verdipapir, andre kapitalinntekter mv. 10 1 000 3.1.1/4.1.1 Renter/innskudd i innenlandsk bank: Sparebank 10 1 000 3.2 Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt mv. - 121 900 3.2.1 Minstefradrag i egen inntekt - 78 150 3.2.10 Foreldrefradrag (kostnader til barne-hage mv.) (RF-1030-B) - 40 000 3.2.11 Fagforeningskontingent, innbetalt beløp: 4 048 - 3 750
 16. 16. Liliyas foreløpige skatteberegning Kontroller skattetrekket mot lønns- og trekkoppgaven(e) Foreløpig beregning av skatter og avgifter 2012 Grunnlag *) Skatt / Avgift Formuesskatt til: Staten 0 0 Kommune 0 0 Inntektsskatt til: Staten, fellesskatt 131 100 5 555 Kommune og fylke 131 100 5 757 Staten, toppskatt av personinntekt 253 000 0 Trygdeavgift: Lønn mv. (7,8 %) 253 000 19 734 Sum skatter og avgifter i klasse 2 før skattefradrag 31 046 Foreløpig beregnet skatt og avgift etter skattefradrag 31 046 - Forskuddstrekk (trukket av arbeidsgiver mv.) 32 959 Foreløpig beregnet skatt til gode (uten renter) 1 913 Viser endelig skatteoppgjør at du får penger igjen, blir disse overført til konto *** ** 67890. For å endre dette, se ytterligere informasjon lenger bak. Tilleggsforskudd betalt etter 1. februar er ikke med i denne skatteberegningen, men blir godskrevet ved skatteoppgjøret. *) Avrunding kan i noen tilfeller føre til avvik i forhold til summene i selvangivelsen. Husk at ikke alle får skatteoppgjør i juni! Noen får det først til høsten. Du får brev fra oss hvis du er en av dem som får skatteoppgjøre til høsten.
 17. 17. Liliya må rette selvangivelsen Liliya må informere skatteoppkreveren om skattetrekket for å unngå restskatt. Ansatt: Liliya Akaeva Fødselsnummer: 020280 22222 Svingen 159 C 0123 OSLO Arbeidsgiver: Per Pappa Fødselsnummer: 030369 33333 Svingen 143 A 0123 OSLO Lønn for barnepass: kr 10 000 Skatt 36 %: kr 3 600 Til utbetalt: kr 6 400 Utbetalt kontant 01.08.11 Per Pappa Mottatt: Liliya Akaeva 0400 02 02 80 222 22 2 Skattdal skattekontor Postboks 2233, 3332 Skattdal Tlf 99 99 99 99 Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv. Liliya Akaeva Fødselsnummer 020280 22222 Svingen 153 C Skatteklasse 2 0123 Oslo Ektefelles fødselsnummer 000000 00000 Lever selvangivelsen så snart som mulig! Siste frist er 30. april. Om levering, se informasjon lenger bak. Har du spørsmål om skatt, kontakt skattekontoret. E-postadressen finner du på www.skatteetaten.no Kontroller beløpene nedenfor. Sett strek over beløp som er feil og skriv det korrekte beløpet i kolonnen ved siden av. Bruk post 5.0 for eventuelle tilleggsopplysninger. Se rettledningen. Inntekt/fradrag Rettet til Formue/Gjeld Rettet til 2.1 Lønn og tilsvarende ytelser 253 000 2.1.1 Lønn og naturalytelser mv., VOX Kode 111-A 253 000 Sum grunnlag trygdeavgift (7,8 %) 253 000 Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her Postnr Oppgi nummeret på posten, se rettledningene. Skriv tydelig! Inntekt/Fradrag Formue/Gjeld 2.1. 1 Lønn fra Per Pappa 10 000
 18. 18. Liliya får skatteoppgjør i slutten av juni 2013 Oslo kemnerkontor Skatteoppgjør 2012 Postboks 2 St. Olavs plass Ordinær likning 25.06.2013 0130 OSLO 0301 Fødselsnummer 020280 22222 Ektefelles f nr 000000 00000 Tlf. 23 46 91 30 Skatteklasse 2 Nettoformue 0 Pensjonspoeng 2,24 Alminnelig inntekt 141 100 Særfradrag 0 Akaeva Liliya Pensjonsgiv. inntekt 0 Bankkonto for skatt 6345 06 03017 Svingen 159 C IBAN nummer NO83 6345 0603 017 0123 OSLO BIC NDEANOKKXXX Skatten utskrevet i Skatt øst Adr. til skattekontoret Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Vær vennlig å ta med skatteoppgjørsblanketten ved henvendelse til skattekontoret eller skatteoppkreveren Beregningsgrunnlag Skatt og avgift Inntektsskatt til: Staten (fellesskatt) 141 100 6 462 Oslo kommune 141 100 7 930 Trygdeavgift: Lønn mv (7,8 %) 263 000 20 514 Utliknet skatt 34 906 Avregning: Forskuddstrekk 36 559- Overskytende 1 653 Rentegodtgjørelse +18 Til gode 1 671 Beløpet blir overført til konto 0123 45 67890. Overføringen vil bli registrert på kontoutskriften. Tilgodebeløp blir utbetalt/overført etter at det offentlige har foretatt motregning for eventuelle tidligere ubetalte krav. Skatteoppkreveren vil sende egen melding om eventuell slik motregning. Skatteoppgjøret inneholder også lønnen og skattetrekket fra sommerjobben. Endelig utregnet skatt Forhåndsbetalt skatt Skatt til gode (utbetales)
 19. 19. Trenger Liliya skjemaene senere? Ja, hun trenger dem hvis hun skal søke om: • familieinnvandring (familiegjenforening) • besøk av slektninger fra hjemlandet • banklån • dagpenger Hun trenger dem også hvis: • arbeidsgiveren ikke opplyser skattekontoret om skatten hun har betalt • arbeidsgiveren går konkurs
 20. 20. Liliya får feriepenger • Liliya får lønn i 11 måneder hvert år. Den siste måneden har hun ferie, og får feriepenger. • Alle har krav på fire uker og en dag ferie, og får 10,2 % av fjorårets lønn i feriepenger. • Noen har avtale om fem uker ferie, og får 12 % av fjorårets lønn i feriepenger. • Feriepenger utbetales av arbeidsgiveren, vanligvis i juni. • Hvor mye får Liliya i feriepenger fra Vox?
 21. 21. Sara jobber svart • Sara og hennes to barn kom til Norge som flyktninger i fjor. • Hun får tilbud om å jobbe svart som renholder. • Svart arbeid er å jobbe uten å betale skatt. • Sara vil tjene mye penger fort, og tror derfor at det lønner seg å takke ja til tilbudet. Hva tror du?
 22. 22. Sara jobber svart, og får ikke… • Familieinnvandring og besøk fra hjemlandet • Trygdeytelser (sykepenger, dagpenger og fødselspenger) • Banklån • Feriepenger • Alderspensjon • Arbeidsavtale • Sluttattest • Lønnsgaranti ved konkurs
 23. 23. Lønner det seg å jobbe svart? Sara Liliya Lønn for 11 måneder kr 209 000 kr 253 000 ”Tap” grunnet sykdom i 14 dager kr - 9 500 kr 0 Skatt* (skatteklasse 2) kr 0 kr 31 046 Utbetalt kr 199 500 kr 221 954 Feriepenger** fra Vox: kr 253 000 x 10,2 % kr 0 Kr 25 806 Sum kr 199 500 kr 247 760 * Skatteklasse 2 gir høyere fradrag og lavere skatt ** Feriepenger utbetales neste år
 24. 24. Samfunnskonsekvenser av svart arbeid • mindre penger til helsetjenester, trygdeytelser etc. • høyere skatter og avgifter (MVA, særavgifter og skatt på arbeidsinntekt) • urettferdige konkurransevilkår for bedrifter som følger loven
 25. 25. Siden sist… • Liliya er gjenforent med sin mann. • Hun har tatt kurs i saksbehandling hos NAV. • Hun har fått jobb i kommunen som saksbehandler, og har sluttet i jobben som renholder. • Sara er tatt for å jobbe svart, og må betale ekstra mye skatt av pengene hun har tjent. • For Saras arbeidsgiver får det også økonomiske konsekvenser. I tillegg kan det medføre andre straffereaksjoner, som bøter og fengselsstraff.
 26. 26. Liliyas sluttattest Oslo, 01.02.2013 ATTEST Liliya Akaeva, født 02.02.80 har vært ansatt som renholdsarbeider hos oss fra 01.01.2012 til og med 31.01.2013. I tiden hos oss har hennes arbeidsoppgaver bestått av rydding, støvsuging, støvtørking, samt generelt renhold. Vi gir Liliya våre anbefalinger og ønsker lykke til videre. Med hilsen for VOX Ola Nordmann Daglig leder
 27. 27. Liliya endrer skattekortet Utbetalt lønn hittil i 2013 Utbetalt introduksjonsstønad hittil i 2013 Forventet lønn i hele 2013 Forventet introduksjonsstønad i 2013 Liliyas ektemann har fått jobb og Liliya er ikke lenger enslig forsørger. For at skattetrekket hennes skal bli riktig, endrer hun skattekortet. SØKNAD OM ENDRING AV ELLER KRAV OM SKATTEKORT / FORSKUDDSSKATT 2013 Oppgi alltid lønn m.v./pensjon og skattetrekk hittil i 2013 Beløp hittil Brutto lønn, sykep., attf./rehab., tidsb.uførest. fra 1/1-13 - 31/01-13 ________ 23 000 5.1 Brutto trekkpliktig pensjon fra 1/1-13 - __/__-13 ______________ 5.2 Brutto lottinntekt fra 1/1-13 - __/__-13 ______________ 5.3 Skattetrekk fra 1/1-13 - 31/01-13 ________2 969 5.4 Betalt forskuddsskatt ______________ Forventet inntekt for hele 2013 Nytt beløp Lønn, inkl. feriepenger, sykepenger, dagpenger, attføring/rehabilitering, tidsbegrenset uførestønad m.v. ______ 300 000 2.1.1 Pensjon/kår/livrente/introduksjonsstønad - trekkpliktig _____________ 2.2.1 Pensjon/kår/livrente - ikke trekkpliktig _____________ 2.2.2 Personinntekt jord/skog/fiske (inkl. sykepenger) _____________ 1.6.1 Personinntekt annen næring (inkl. sykepenger) _____________ 1.6.2 Overskudd næring (inkl. sykepenger) _____________ 2.7 Renteinntekt __________100 3.1 Andre inntekter (spesifiser på baksiden) _____________ 3.1.8 Forventet fradrag for hele 2013 Reiseutgifter km tur/retur: _____ Antall arbeidsdager: ____ _____________ 3.2.8 Reiseutgifter pendler km tur/retur: _____ Antall reiser: ____ _____________ 3.2.9 Foreldrefradrag _______ 40 000 3.2.10 Fagforeningskontingent / pensjonspremie ________ 3 850 3.2.11 Trekkes av arbeidsgiver _____________ 3.2.12 Gjeldsrenter 2012(ikke avdrag) _____________ 3.3 Gjeldsrenter 2013 (ikke avdrag) _____________ Andre fradrag (spesifiser på baksiden) _____________ 3.3.7 Boligsparing for ungdom (BSU) – sparebeløp _____________ 1.5.1 Forventet formue og gjeld Likningsverdi egen bolig _____________ 4.3 Likningsverdi fritidsbolig _____________ 4.3.3 Annen formue (bankinnskudd, aksjer, bil etc.) _______ 10 000 4.7 Gjeld _____________ 4.8 Navn og adresse: Liliya Akaeva Svingen 159 C 0123 Oslo Ektefelles navn: Mr. Akaeva Fødselsnummer: 020280 22222 Fødselsnummer: Kommune: Oslo
 28. 28. Oppsummering et arbeidsår 31.12.12 Du får lønn • Lønnsslipp fra arbeidsgiver • Lønnen utbetales til bankkonto. Du får lønns- og trekkoppgave for 2012 • Summering av lønnsslippene fra hver arbeidsgiver i 2012 • Hvis den ikke er mottatt i starten av februar, kontakt arbeidsgiver. Du får selvangivelse for 2012 30.04.13 Du får skatteoppgjør for 2012 • Viser om det er betalt for mye eller for lite skatt i 2012 • Er det betalt for mye skatt, blir dette tilbakebetalt. • Er det betalt for lite, må restskatten betales. 25.06.13 Du får jobb • Oversikt fra skattekontoret over inntekter, fradrag, eiendeler og gjeld • Kontroller at alt har kommet med, og at alle beløp stemmer med oppgavene som er mottatt. • Er alt riktig, skal ikke selvangivelsen leveres. Eventuelle feil må rettes og selvangivelsen leveres innen 30. april. • Arbeidsavtale skrives med arbeidsgiver. • Skattekort bestilles hos skattekontoret. • Bankkonto opprettes.
 29. 29. Elektronisk innsending via Minside • Minside gir deg tilgang til ulike elektroniske tjenester fra det offentlige, som Skatteetaten og NAV. • På Minside kan du sende inn ulike søknader, skjemaer og registreringer som: • søke om eller endre skattekort • levere selvangivelsen (hvis du har endringer) • endre adresse i folkeregisteret • få oversikt over den forventede alderspensjonen din fra NAV • For å logge inn deg inn på Minside må du ha fødselsnummer og PIN-koder fra Skatteetaten. Mangler du PIN-koder, kan disse bestilles på skatteetaten.no. • Se minside.no for mer informasjon om elektronisk innsending.
 30. 30. Ønsker du å drive egen bedrift? • Hvis du starter egen bedrift, påtar du deg forpliktelser overfor norske myndigheter. • Skaff deg god informasjon og nok kunnskap før du starter opp. • På altinn.no under ”Starte og drive egen bedrift” finner du informasjon om å drive egen bedrift. Skattekontoret kan også gi deg informasjon. • I de fleste større kommuner er det personer som kan bistå deg når du skal starte egen bedrift.
 31. 31. Hvem svarer på hva? • Skatteoppkreveren (for din kommune) – skattetrekk – lønns- og trekkoppgave – skatteoppgjør • Skattekontoret (for din kommune) •skatteetaten.no •taxnorway.no – PIN-koder til Minside – skattekort – forhåndsberegning av skatt – selvangivelse – start av egen bedrift
 32. 32. Hvem svarer på hva? • NAV •nav.no – ledige jobber – yrkes- og utdanningsveiledning – trygdeytelser (sykepenger, dagpenger ol.) – fastlegeordning • Arbeidstilsynet •arbeidstilsynet.no – feriepenger – arbeidsavtaler – oppsigelser
 33. 33. Lykke til i arbeidslivet!

×