Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Made by Vox in cooperation
with Oslo kemnerkontor
and Oslo Voksenopplæring
Servicesenter
‫العاملة‬ ‫والحياة‬ ‫الضرائب‬
‫ال...
‫العاملة‬ ‫والحياة‬ ‫الضرائب‬
‫الرفاهية‬ ‫دولة‬ ‫تمول‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫الضرائب‬
‫النرويج‬ ‫في‬ ‫الضرائب‬
* ‫المجتمع‬ ‫افراد‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫بالفائدة‬ ‫تعود‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫الضرائب‬ ‫تمول‬
* ‫الخ‬ ،‫ال...
‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫الضرائب‬ ‫اموال‬ ‫:توزع‬
40
17
13
11
8
4
3
2
1 1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
ΔϋΎΗΟ ΍ΕΎΎο ΍ϳ ϣ ϧϣϻ ...
‫المشتريات‬ ‫قيمة‬‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫ضريبة‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫ضريبة‬
‫تعمل‬ ‫عندما‬ ‫الضريبة‬
* ‫فيها‬ ‫تتقاضى‬ ‫مرة‬ ‫كل‬ ‫في‬ (‫مقدما‬ ‫الضريبة‬ ‫)خصم‬ ‫الضريبة‬ ‫بإستقطاع‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫...
* ‫في‬ ‫طفليها‬ ‫مع‬ ‫اكافيا‬ ‫ليلى‬ ‫قدمت‬5‫و‬7‫الى‬ ‫العمر‬ ‫من‬
‫منذ‬ ‫الشيشان‬ ‫من‬ ‫النرويج‬3‫اعوام‬
* ‫وطفليها‬ ‫ليل...
‫بليلى‬ ‫الخاصة‬ ‫العمل‬ ‫اتفاقية‬
‫على‬ ‫تحتوي‬ ‫للعمل‬ ‫مكتوبة‬ ‫اتفاقة‬ ‫على‬ ‫الجميع‬ ‫يحصل‬ ‫ان‬ ‫يجب‬
‫:التي‬
* ‫الع...
‫البطاقة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫طلب‬
‫الضريبية‬
‫الضريبية‬ ‫البطاقة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫من‬ ‫تتمكن‬ ‫لكي‬‫للمرة‬
‫الولى‬‫الضرائب‬ ‫...
‫بليلى‬ ‫الخاصة‬ ‫الضريبية‬ ‫البطاقة‬
Skattekort 2009 Del 1
Skatt øst Leveres til hovedarbeidsgiveren
Tlf. 66668080
Fødsel...
‫بليلى‬ ‫الخاصة‬ ‫المرتب‬ ‫شهادة‬
Arbeidstaker Arbeidsgiver
Ansatt ID: 128 Vox
Navn: Liliya Akaeva Org.nr. 123 456 789
Adr...
‫البنكي‬ ‫حسابها‬ ‫في‬ ‫مرتبها‬ ‫على‬ ‫ليلى‬ ‫تحصل‬
Dato: 30.11.2009
Retur: Bank ABC123
Serviceboks 100, 0001 OSLO Sidenr....
‫لليلى‬ ‫الضريبي‬ ‫والخصم‬ ‫للمرتب‬ ‫السنوي‬ ‫الكشف‬‫وبداية‬ ‫يناير‬ ‫شهر‬ ‫نهاية‬ ‫في‬
‫فبراير‬2010
‫المرتب‬ ‫شهادات‬ ‫مع...
‫والضريبة‬ ‫للدخل‬ ‫السنوي‬ ‫الكشف‬ ‫على‬ ‫اخرى‬ ‫امثلة‬
‫البنك‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المبالغ‬ 
‫والفوائد‬ ‫المالية‬ ‫المبالغ‬...
0400 02 02 80 222 22 2
Skattdal skattekontor
Postboks 2233, 3332 Skattdal Tlf 99 99 99 99
Selvangivelse 2009
for lønnstake...
Foreløpig beregning av skatter og avgifter 2009
Grunnlag *) Skatt / Avgift
Formuesskatt til:
Staten 0 0
Kommune 0 0
Inntek...
‫الضريبي‬ ‫القرار‬ ‫بيانات‬ ‫بتصحيح‬ ‫ليلى‬ ‫تقوم‬ ‫ان‬ ‫يجب‬
0400 02 02 80 222 22 2
Skattdal skattekontor
Postboks 2233, ...
Oslo kemnerkontor Skatteoppgjør 2009
Postboks 2 St. Olavs plass Ordinær likning 24.06.2010
0130 OSLO 0301 Fødselsnummer 02...
‫لقحقا؟‬ ‫التستمارات‬ ‫هذه‬ ‫الى‬ ‫ليلى‬ ‫تستحتاج‬ ‫هل‬
‫على‬ ‫للحصول‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫رغبتها‬ ‫عند‬ ‫اليها‬ ‫تحتاج‬ ‫...
‫العطلة‬ ‫مرتب‬ ‫على‬ ‫ليلى‬ ‫تستحصل‬
* ‫لمدة‬ ‫مرتب‬ ‫على‬ ‫ليلى‬ ‫تحصل‬11‫وستحصل‬ ‫عطلة‬ ‫لديها‬ ‫الخير‬ ‫الشهر‬ ‫وفي‬ ‫...
‫السوداء‬ ‫العمل‬ ‫تسوق‬ ‫في‬ ‫تعمل‬ ‫تساره‬
* ‫الماضي‬ ‫العام‬ ‫في‬ ‫كلئجئين‬ ‫النرويج‬ ‫الى‬ ‫طفليها‬ ‫مع‬ ‫ساره‬ ‫اتت‬
...
‫على‬ ‫تحصل‬ ‫ولن‬ ‫السوداء‬ ‫العمل‬ ‫تسوق‬ ‫في‬ ‫تساره‬ ‫:عملت‬
* ‫بلدها‬ ‫من‬ ‫القارب‬ ‫زيارة‬ ‫او‬ ‫العائلة‬ ‫هجرة‬
* ‫...
‫السوداء؟‬ ‫العمل‬ ‫تسوق‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫المربح‬ ‫من‬ ‫هل‬
‫ليلى‬ ‫ساره‬
Kr 220 000 kr 190 000 ‫لمدة‬ ‫الئجمالي‬ ‫الدخل‬11‫...
‫التسود‬ ‫السوق‬ ‫اقتصاد‬ ‫بسبب‬ ‫المجتمع‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬ ‫النتائج‬
* ‫وخلفة‬ ‫الوطني‬ ‫الضمان‬ ‫وإعانات‬ ‫الصحية‬ ‫للخد...
‫الوقت‬ ‫ذلك‬ ‫...ومنذ‬
* ‫زوئجها‬ ‫مع‬ ‫العائلي‬ ‫الشمل‬ ‫لم‬ ‫علي‬ ‫ليلى‬ ‫حصلت‬
NAV* ‫في‬ ‫القضايا‬ ‫معالجة‬ ‫في‬ ‫دورة...
‫بليلى‬ ‫الخاصة‬ ‫الخدمة‬ ‫نهاية‬ ‫شهادة‬
γ ΍ϮϠϭˬ01.02.2010
ΓΩΎηϬ
Ζ ϋϠϤΎΪϨϳϟΦ έΎΘΑΓΪ ΍ΎΎ ΍ϳ ϮϤ ϔϳ ϰϠϟ ϟ ϛ ϴϟ02.02.78ΓήΘ ΍Δ...
‫الضريبية‬ ‫البطاقة‬ ‫تبدل‬ ‫ليلي‬
‫في‬ ‫تاريخه‬ ‫حتى‬ ‫المدفوع‬ ‫المرتب‬2010
‫في‬ ‫تاريخه‬ ‫حتى‬ ‫المدفوعة‬ ‫التمهيدية‬ ‫...
‫ملخص‬
31.12.09
‫على‬ ‫حصلت‬
‫المرتب‬
‫على‬ ‫حصلت‬
‫للراتب‬ ‫السنوي‬ ‫كشف‬
‫الضريبي‬ ‫والخصم‬
‫لعام‬2009
* ‫كل‬ ‫من‬ ‫تفصي...
Minside-‫صفحتي‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫اليكترونيا‬ ‫الوراق‬ ‫ارسال‬
‫الحكومية‬ ‫اللكترونية‬ ‫الخدمات‬ ‫من‬ ‫للعديد‬ ‫الدخول‬ ‫-امكان...
‫خاصة؟‬ ‫شركة‬ ‫إنشاء‬ ‫في‬ ‫ترغب‬ ‫هل‬
* ‫النرويجية‬ ‫للحكومة‬ ‫التزامات‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫تحمل‬ ‫فإنك‬ ‫خاصة‬ ‫لشركة‬ ‫تأسي...
‫ماذا؟‬ ‫على‬ ‫يجيب‬ ‫من‬
* ‫لبلديتك‬ ‫)التابع‬ ‫الضريبي‬ ‫)التحصيل‬
* ‫الضريبي‬ ‫الخصم‬
* ‫الضريبي‬ ‫والخصم‬ ‫للراتب‬ ‫ال...
‫ماذا؟‬ ‫على‬ ‫يجيب‬ ‫من‬
NAV*
nav.no-
* ‫الشاغرة‬ ‫الوظائف‬
* ‫والدراسي‬ ‫المهني‬ ‫الرشاد‬ ‫تقديم‬
* ‫الخ‬ ‫البطالة‬ ‫اعا...
‫العاملة‬ ‫حياتك‬ ‫في‬ ‫موفقا‬ ‫!حظا‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Skatt og arbeidsliv ARABISK

818 views

Published on

Skatt og arbeidsliv presentasjon på ARABISK

Published in: Business
 • Be the first to comment

Skatt og arbeidsliv ARABISK

 1. 1. Made by Vox in cooperation with Oslo kemnerkontor and Oslo Voksenopplæring Servicesenter ‫العاملة‬ ‫والحياة‬ ‫الضرائب‬ ‫الرفاهية‬ ‫دولة‬ ‫تمول‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫الضرائب‬
 2. 2. ‫العاملة‬ ‫والحياة‬ ‫الضرائب‬ ‫الرفاهية‬ ‫دولة‬ ‫تمول‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫الضرائب‬
 3. 3. ‫النرويج‬ ‫في‬ ‫الضرائب‬ * ‫المجتمع‬ ‫افراد‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫بالفائدة‬ ‫تعود‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫الضرائب‬ ‫تمول‬ * ‫الخ‬ ،‫المستشفيات‬ ،‫الطبيب‬ ‫لدى‬ ‫المعالجة‬ ) ‫)الصحة‬ * ‫الخ‬ ‫المعاش‬ ،‫الولدة‬ ‫اعانة‬ ،‫المرض‬ ‫)اعانة‬ ‫الوطني‬ ‫الضمان‬ ‫)..اعانات‬ * ‫التعليم‬ * ‫القيمة‬ ‫ضريبة‬ ،‫الدخل‬ ‫ضريبة‬ ‫مثل‬ ‫النرويج‬ ‫في‬ ‫والرسوم‬ ‫للضريبة‬ ‫مختلفة‬ ‫اشكال‬ ‫لدينا‬ ‫المضافة‬ ‫والخمور‬ ‫التبغ‬ ،‫البنزين‬ ،‫السنوية‬ ‫المركبات‬ ‫)رسوم‬ ‫الخاصة‬ ‫)والرسوم‬ * ‫الضريبة‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫ومؤسسات‬ ‫افرادا‬ ‫الجميع‬ ‫يساهم‬
 4. 4. ‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫الضرائب‬ ‫اموال‬ ‫:توزع‬ 40 17 13 11 8 4 3 2 1 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ΔϋΎΗΟ ΍ΕΎΎο ΍ϳ ϣ ϧϣϻ ϟ ΔΣλ ΍ϟ όΗ΍ϳϠϡ ϟ Δ Ύό΍Δ Σ΍ΕΎΩΧ΍ϣ ϳϣϭ ϣϟ ϛ ϟ ϟ ΔΩΎλ Η ΍Δ έΎΟΗ΍ν ΍έ ΍ϳ ϳϗϻ ϟ Ϗϻ ωΎΩ΍ϓϟ Ω΍Δ ΎΛ΍ύ΍έ ΍ΕΎ΍΍ϥϳ ϭ ϓ ϔ ϭϟ Ϙϟˬ ϟϗ Ύό ΍Ύυ ΍ ΍ϧϭϥϣϡ ϟϡ ϟ ϻ Δ΍Α΍΍ϳ ϟ Δρ Σ ΍Δ΍Α΍ γ΍΍ϳ ϣ ϳ ϭϥϟ ϟϛ ϟ
 5. 5. ‫المشتريات‬ ‫قيمة‬‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫ضريبة‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫ضريبة‬
 6. 6. ‫تعمل‬ ‫عندما‬ ‫الضريبة‬ * ‫فيها‬ ‫تتقاضى‬ ‫مرة‬ ‫كل‬ ‫في‬ (‫مقدما‬ ‫الضريبة‬ ‫)خصم‬ ‫الضريبة‬ ‫بإستقطاع‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫سيقوم‬ ‫.المرتب‬ ‫للضريبة‬ ‫مقدما‬ ‫خصما‬ ‫ذلك‬ ‫ويعد‬ . * ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫قام‬ ‫التي‬ ‫بالضريبة‬ ‫ومقارنتها‬ ‫النهائية‬ ‫الضريبة‬ ‫قيمة‬ ‫بحساب‬ ‫القادم‬ ‫العام‬ ‫في‬ ‫الضرائب‬ ‫مكتب‬ ‫سيقوم‬ ‫مرتبك‬ ‫من‬ ‫.بإستقطاعها‬ ‫المتبقية‬ ‫الضريبة‬ ‫دفع‬ ‫عليك‬ ‫يتحتم‬ ‫الموال‬ ‫هذه‬ ‫اليك‬ ‫تعاد‬ ‫سوف‬ ‫من‬ ‫اقل‬ ‫ضريبة‬ ‫بدفع‬ ‫قمت‬ ‫هل‬ ‫دفعها؟‬ ‫عليك‬ ‫المتحتم‬ ‫من‬ ‫اكثر‬ ‫ضريبة‬ ‫بدفع‬ ‫قمت‬ ‫هل‬ ‫دفعها؟‬ ‫عليك‬ ‫المتحتم‬ 
 7. 7. * ‫في‬ ‫طفليها‬ ‫مع‬ ‫اكافيا‬ ‫ليلى‬ ‫قدمت‬5‫و‬7‫الى‬ ‫العمر‬ ‫من‬ ‫منذ‬ ‫الشيشان‬ ‫من‬ ‫النرويج‬3‫اعوام‬ * ‫وطفليها‬ ‫ليلى‬ ‫وترغب‬ ‫للجئين‬ ‫معسكر‬ ‫في‬ ‫الزوج‬ ‫يقيم‬ ‫النرويج‬ ‫في‬ ‫اليهم‬ ‫يحضر‬ ‫ان‬ ‫في‬ * ‫دورة‬ ‫من‬ ‫انتهائها‬ ‫بعد‬ ‫عمل‬ ‫عن‬ ‫بالبحث‬ ‫هي‬ ‫بدأت‬ ‫التمهيدي‬ ‫البرنامج‬ * ‫في‬ ‫القانون‬ ‫درست‬ ‫فقد‬ ‫العمال‬ ‫مختلف‬ ‫عن‬ ‫ليلى‬ ‫تبحث‬ ‫مع‬ ‫يتناسب‬ ‫عمل‬ ‫ايجاد‬ ‫عليها‬ ‫الصعب‬ ‫من‬ ‫ولكن‬ ‫بلدها‬ ‫فوكس‬ ‫لدى‬ ‫نظافة‬ ‫كعاملة‬ ‫بالعمل‬ ‫قبلت‬ ‫ولذلك‬ ،‫دراستها‬ ‫اكايفا‬ ‫ليلى‬
 8. 8. ‫بليلى‬ ‫الخاصة‬ ‫العمل‬ ‫اتفاقية‬ ‫على‬ ‫تحتوي‬ ‫للعمل‬ ‫مكتوبة‬ ‫اتفاقة‬ ‫على‬ ‫الجميع‬ ‫يحصل‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫:التي‬ * ‫العمل‬ ‫طبيعة‬ * ‫الجازة‬ ‫ومرتب‬ ‫بالجازات‬ ‫الخاصة‬ ‫الحقوق‬ * ‫العامل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫والقالة‬ ‫بالستقالة‬ ‫الخاصة‬ ‫المواعيد‬ ‫العمل‬ ‫وصاحب‬ * ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫المرتب‬ * ‫والستراحات‬ ‫العمل‬ ‫مواعيد‬ * ‫الختبار‬ ‫بفترة‬ ‫الخاصة‬ ‫القوانين‬ ‫الى‬ ‫انظر‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫للمزيد‬ arbeidstilsynet.no Standard arbeidsavtale Beholdes av arbeidsgiver – kopi til arbeidstaker 1. Firma Navn Daglig leder Vox Ola Nordmann Adresse Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo 2. Ansatt Navn Liliya Akaeva Adresse Svingen 159 C, 0123 Oslo 3. Arbeidsplass (jf. arbeidsmiljøloven § 14-6 (1) b) Adresse Olaf Helsets vei 5, Oslo 4. Ansatt som (arb.oppgaver/stilling/tittel/arbeidskategori) Renholdsarbeider 5. Tariffavtale/verneombud Følgende tariffavtale(r) gjelder Tariffparter Verneombud Sjekk alle punkter nedenfor med tariffavtalen 6. Ansettelsesforholdets varighet og arbeidstid Ansatt fra Eventuelt til 15.01.2009 Ukentlig arbeidstid (lengde/plassering) Daglig arbeidstid (lengde/plassering) 37,50 7,50 Eventuell særlig arbeidstidsordning Pauser (lengde) 30 minutters lunsjpause Arbeidstakers oppsigelsesfrist Arbeidsgivers oppsigelsesfrist 3 måneder 3 måneder Ferietid, fastsettes i henhold til ferielovens bestemmelser 25 dager 7. Eventuell prøvetid Prøvetidens lengde Oppsigelsesfrist i prøvetiden 6 måneder 14 dager Ev. forlengelse av prøvetid (jf. arbeidsmiljøloven § 15-6 (4)) 8. Lønn Lønn pr. time/måned Utbetalingsmåte Utbetalingstidspunkt Kr 20 000 pr. måned Bank 12. hver måned Overtidstillegg (min. 40%) Helge-/nattillegg Andre tillegg 50 % Godtgjørelse/diett I henhold til statens satser Feriepenger kommer i tillegg til lønn, jf. ferieloven Feriepenger beregnes med 12 % 9. Andre opplysninger 10. Underskrifter Dato Underskrift arbeidsgiver Underskrift arbeidstaker 18.12.2008 Ola Nordmann Liliya Akaeva 563-B (Godkj. 07-2006) Elektronisk utgave Side 1 av 2 Best.nr. 563 Standard arbeidsavtale
 9. 9. ‫البطاقة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫طلب‬ ‫الضريبية‬ ‫الضريبية‬ ‫البطاقة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫من‬ ‫تتمكن‬ ‫لكي‬‫للمرة‬ ‫الولى‬‫الضرائب‬ ‫بمكتب‬ ‫التصال‬ ‫عليك‬ ‫معك‬ ‫التالية‬ ‫الشياء‬ ‫جلب‬ ‫عليك‬ ‫:يتحتم‬ * ‫المفعول‬ ‫ساري‬ ‫سفر‬ ‫جواز‬ * ‫العمل‬ ‫او‬ ‫القامة‬ ‫تصريح‬ * ‫للميلد‬ ‫رقم‬ ‫لديك‬ ‫كان‬ ‫)اذا‬ ‫الميلد‬ ‫)رقم‬
 10. 10. ‫بليلى‬ ‫الخاصة‬ ‫الضريبية‬ ‫البطاقة‬ Skattekort 2009 Del 1 Skatt øst Leveres til hovedarbeidsgiveren Tlf. 66668080 Fødselsnummer 020278 22222 Tabellnummer 7215 Skatteklasse 2 Trekkprosent 36 Skattekommune 0301 Utskriftsdato 28.12.08 AKAEVA LILIYA Tabellkort SVINGEN 159 C Av hovedinntekten skal det trekkes skatt etter 0123 OSLO tabell 7215. Utdrag av tabellen står på Del 3. (Av all inntekt utenom hovedinntekten skal det trekkes 36 prosent skatt). Får du ytelser fra NAV, trenger du ikke levere skattekortet dit. Skattekort 2009 Del 2 Skatt øst Leveres til biarbeidsgivere Tlf. 66668080 Fødselsnummer 020278 22222 Tabellnummer 7215 Skatteklasse 2 Trekkprosent 36 Skattekommune 0301 Utskriftsdato 28.12.08 AKAEVA LILIYA Det skal trekkes 36 prosent skatt av biinntekter. SVINGEN 159 C 0123 OSLO Utdrag av trekktabell 7215 Tabellen gjelder månedslønn. Andre tabeller får du på skattekontoret. Grunnlag Trekk Grunnlag Trekk Grunnlag Trekk Grunnlag Trekk Grunnlag Trekk Grunnlag Trekk Grunnlag Trekk 18 900 1 871 19 400 2 077 19 900 2 284 20 400 2 490 20 900 2 697 21 400 2 904 21 900 3 110 19 000 1 912 19 500 2 119 20 000 2 325 20 500 2 532 21 000 2 738 21 500 2 945 22 000 3 152 19 100 1 953 19 600 2 160 20 100 2 366 20 600 2 573 21 100 2 780 21 600 2 986 22 100 3 193 19 200 1 995 19 700 2 201 20 200 2 408 20 700 2 614 21 200 2 821 21 700 3 028 22 200 3 234 19 300 2 036 19 800 2 242 20 300 2 449 20 800 2 656 21 300 2 862 21 800 3 069 22 300 3 276 Har du mistet PIN-kodene du har fått tilsendt, meld fra på tlf 800 30 300, eller på www.norge.no Skal du bestille PIN-koder, send SMS: PINKODER <fødselsnummer> til 2080, eller bestill på skatteetaten.no/pin ‫الرئيسي‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫الى‬ ‫يسلم‬ ‫الاضافي‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫الى‬ ‫يسلم‬ ‫لجدول‬ ‫وفقا‬ ‫الضريبة‬ ‫قيمة‬ ‫تحسب‬ ‫المرتب‬ ‫دفع‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الضريبة‬ ‫التعتيادي‬ ‫.الشهري‬ ‫بصورة‬ ‫المرتب‬ ‫دفع‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫اما‬ ‫وفقا‬ ‫الضريبة‬ ‫قيمة‬ ‫تحسب‬ ‫اخرى‬ ‫للضريبة‬ ‫المئوية‬ ‫.للنسبة‬
 11. 11. ‫بليلى‬ ‫الخاصة‬ ‫المرتب‬ ‫شهادة‬ Arbeidstaker Arbeidsgiver Ansatt ID: 128 Vox Navn: Liliya Akaeva Org.nr. 123 456 789 Adresse: Svingen 159 C Dato: 12.11.2009 0123 Oslo Periode: 11 Stilling: Renholdsarbeider Skattekommune: 0301 Oslo Tabellnr.: 7215 Fødselsnummer: 020278 22222 Hittil i år Denne periode Lønnsart Antall Sum Antall Sats Sum 001 Månedslønn 10,00 200 000,00 1,00 20 000,00 20 000,00 950 Forskuddstrekk 10,00 - 23 250,00 1,00 - 2 325,00 - 2 325,00 Netto utbetalt 176 750,00 17 675,00 Feriepengegrunnlag 200 000,00 20 000,00 Trekkgrunnlag 200 000,00 20 000,00 Forskuddstrekk - 23 250,00 - 2 325,00 ‫المستقطعة‬ ‫الضريبة‬ ‫الى‬ ‫المحول‬ ‫المرتب‬ ‫البنكي‬ ‫الحساب‬ ‫الضريبية‬ ‫البطاقة‬ ‫من‬ ‫مقتطف‬
 12. 12. ‫البنكي‬ ‫حسابها‬ ‫في‬ ‫مرتبها‬ ‫على‬ ‫ليلى‬ ‫تحصل‬ Dato: 30.11.2009 Retur: Bank ABC123 Serviceboks 100, 0001 OSLO Sidenr. 1 010279 2844 Organisasjonsnr. NO 987 654 321 Telefon: 87654321 Liliya Akaeva Svingen 159 C 0123 OSLO Kontoutskrift nr. 11 for konto 1234.55.56789 i perioden 01.11.2009 - 30.11.2009 Brukskonto IBAN: NO02 3902 33 84 806 BIC/SWIFT-adresse:AATQM144 Forklaring Rentedato Ut av konto Inn på konto Bokført Saldo fra kontoutskrift 31.10.2009 3.230,20 Uttak minibank 0211 1.500,00 0211 Varekjøp: Rema 1000 Oslo 0911 1.375,59 0911 Fra: Vox 1311 17.675,00 1211 Varekjøp: Rimi Oslo 1711 963,13 1711 Nettbank: Barnehageplass 2811 2.071,00 2811 Nettbank: Aktivitetsskolen (SFO) 2811 2.092,00 2811 Varekjøp: Rema 1000 Oslo 2911 1.202,79 2911 Uttak minibank 2911 3.000,00 2911 Fra: Nav Gamle Oslo – barnetrygd 3011 1.940,00 3011 Nettbank: Husleie 3011 6.000,00 3011 Varekjøp: H&M Oslo 3011 500,00 Overførsel til Sparekonto 3011 1.000,00 Saldo i Deres favør 3.140,69 Renter og provisjon bokført i år 0,00 8,68 Betalte omkostninger i år 0,00 0,00
 13. 13. ‫لليلى‬ ‫الضريبي‬ ‫والخصم‬ ‫للمرتب‬ ‫السنوي‬ ‫الكشف‬‫وبداية‬ ‫يناير‬ ‫شهر‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫فبراير‬2010 ‫المرتب‬ ‫شهادات‬ ‫مع‬ ‫الضريبي‬ ‫والخصم‬ ‫للمرتب‬ ‫السنوي‬ ‫الكشف‬ ‫مقارنة‬ ‫يجب‬ ! ‫ملحوظة‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫خصم‬ ‫قبل‬ ‫المرتب‬ ‫الضريبة‬ ‫المدفوعة‬ ‫الضريبة‬ ‫عام‬ ‫في‬2009 (‫المستقطعة‬ ‫الضريبة‬ ‫)مقدما‬
 14. 14. ‫والضريبة‬ ‫للدخل‬ ‫السنوي‬ ‫الكشف‬ ‫على‬ ‫اخرى‬ ‫امثلة‬ ‫البنك‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫المبالغ‬  ‫والفوائد‬ ‫المالية‬ ‫المبالغ‬ ‫تعن‬ ‫سنويا‬ ‫كشفا‬ ‫البنك‬ ‫يرسل‬ SFO- ‫النشاطات‬ ‫مدرسة‬ ‫او‬ ‫الطفال‬ ‫حضانة‬  ‫التعتناء‬ ‫تكاليف‬ ‫يوضح‬ ‫سنويا‬ ‫كشفا‬ ‫النشاطات‬ ‫مدرسة‬ ‫او‬ ‫الطفال‬ ‫حضانة‬ ‫ترسل‬ ‫السنوي‬ ‫الكشف‬ ‫بإرسال‬ ‫ملزمة‬ ‫غير‬ ‫الخاصة‬ ‫الطفال‬ ‫حضانات‬ ) ‫)بالطفال‬ ‫العمال؟‬ ‫نقابة‬ ‫في‬ ‫العضوية‬ ‫المدفوتعة‬ ‫العضوية‬ ‫اشتراكات‬ ‫يوضح‬ ‫سنويا‬ ‫كشفا‬ ‫العمال‬ ‫نقابة‬ ‫.ترسل‬ ‫في‬ ‫مدونا‬ ‫الشتراك‬ ‫سيكون‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫طريق‬ ‫تعن‬ ‫الشتراك‬ ‫دفع‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الضريبي‬ ‫والخصم‬ ‫للمرتب‬ ‫السنوي‬ ‫.الكشف‬
 15. 15. 0400 02 02 80 222 22 2 Skattdal skattekontor Postboks 2233, 3332 Skattdal Tlf 99 99 99 99 Selvangivelse 2009 for lønnstakere og pensjonister mv. Liliya Akaeva Fødselsnummer 020280 22222 Svingen 153 C Skatteklasse 2 0123 Oslo Ektefelles fødselsnummer 000000 00000 Lever selvangivelsen så snart som mulig! Siste frist er 30. april. Om levering, se informasjon lenger bak. Har du spørsmål om skatt, kontakt skattekontoret. E-postadressen finner du på www.skatteetaten.no Kontroller beløpene nedenfor. Sett strek over beløp som er feil og skriv det korrekte beløpet i kolonnen ved siden av. Bruk post 5.0 for eventuelle tilleggsopplysninger. Se rettledningen. Inntekt/fradrag Rettet til Formue/Gjeld Rettet til 2.1 Lønn og tilsvarende ytelser 220 000 2.1.1 Lønn og naturalytelser mv., VOX Kode 111-A 220 000 Sum grunnlag trygdeavgift (7,8 %) 220 000 3.1/4.1/4.5 Renter, innskudd, verdipapir, andre kapital- inntekter mv. 10 1 000 3.1.1/4.1.1 Renter/innskudd i innenlandsk bank: Sparebank 10 1 000 3.2 Fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt mv. - 113 950 3.2.1 Minstefradrag i egen inntekt - 70 350 3.2.10 Foreldrefradrag (kostnader til barnehage mv.) (RF-1030-B) - 40 000 3.2.11 Fagforeningskontingent, innbetalt beløp: 3 740 - 3 600 ‫المرتب‬ ‫مبلغ‬000220 ‫السنوي‬ ‫الكشف‬ ‫من‬ ‫جلب‬ ‫الضريبي‬ ‫الخصم‬ ‫للمرتب‬ ‫من‬ ‫المستقطع‬ - -VOX-‫قبل‬ ‫فوكس‬ ‫والضريبة‬ ‫للمرتب‬ ‫السنوي‬ ‫بالكشف‬ ‫ومقارنته‬ ‫الضريبي‬ ‫القرار‬ ‫مراجعة‬ ‫تعليك‬ ‫خصم‬ ‫تعلى‬ ‫مرتب‬ ‫يتقاضى‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يحصل‬ ‫بمقدار‬ ‫الية‬ ‫بصورة‬ ‫ذلك‬ ‫يحسب‬ .‫الدنى‬ ‫للحد‬ %36‫تعن‬ ‫يقل‬ ‫ل‬ ‫ان‬ ‫تعلى‬ ‫المرتب‬ ‫من‬ 80031‫تعن‬ ‫يزيد‬ ‫ول‬ ‫كرونة‬35070 ‫كرونة‬ ‫لرتعاية‬ ‫تكاليف‬ ‫لديهم‬ ‫الذين‬ ‫كافة‬ ‫يحصل‬ ‫باولياء‬ ‫الخاص‬ ‫الخصم‬ ‫تعلى‬ ‫الطفال‬ ‫المور‬ ‫بمقدار‬ ‫الخصم‬ ‫يكون‬00025‫كرونة‬ ‫و‬ ‫الول‬ ‫الطفل‬ ‫تعن‬00015‫تعن‬ ‫كرونة‬ ‫الول‬ ‫الطفل‬ ‫بعد‬ ‫طفل‬ ‫كل‬ ‫تعلى‬ ‫العمال‬ ‫نقابة‬ ‫في‬ ‫التعضاء‬ ‫كافة‬ ‫يحصل‬ ‫المدفوتعة‬ ‫الشتراكات‬ ‫قيمة‬ ‫تعن‬ ‫خصم‬ ‫هو‬ ‫للخصم‬ ‫التعلى‬ ‫والسقف‬6003 ‫كرونة‬ ‫تحصل‬‫ليلى‬‫ال‬ ‫على‬‫اقرارالضريبي‬‫ابريل‬ ‫وبداية‬ ‫مارس‬ ‫نهاية‬ ‫في‬2010
 16. 16. Foreløpig beregning av skatter og avgifter 2009 Grunnlag *) Skatt / Avgift Formuesskatt til: Staten 0 0 Kommune 0 0 Inntektsskatt til: Staten, fellesskatt 106 050 3 778 Kommune og fylke 106 050 3 068 Staten, toppskatt av personinntekt 220 000 0 Trygdeavgift: Lønn mv. (7,8 %) 220 000 17 160 Sum skatter og avgifter i klasse 2 før skattefradrag 24 006 Foreløpig beregnet skatt og avgift etter skattefradrag 24 006 - Forskuddstrekk (trukket av arbeidsgiver mv.) 24 412 Foreløpig beregnet skatt til gode (uten renter) 406 Viser endelig skatteoppgjør at du får penger igjen, blir disse overført til konto *** ** 67890. For å endre dette, se ytterligere informasjon lenger bak. Tilleggsforskudd betalt etter 1. februar er ikke med i denne skatteberegningen, men blir godskrevet ved skatteoppgjøret. *) Avrunding kan i noen tilfeller føre til avvik i forhold til summene i selvangivelsen. Husk at ikke alle får skatteoppgjør i juni! Noen får det først til høsten. Du får brev fra oss hvis du er en av dem som får skatteoppgjøre til høsten. ‫الكشف‬ ‫مع‬ ‫المستقطعة‬ ‫الضريبة‬ ‫مقدار‬ ‫راجع‬ ‫الضريبي‬ ‫والخصم‬ ‫للمرتب‬ ‫السنوي‬ ‫بليلى‬ ‫الخاص‬ ‫المؤقت‬ ‫الضريبي‬ ‫الحساب‬
 17. 17. ‫الضريبي‬ ‫القرار‬ ‫بيانات‬ ‫بتصحيح‬ ‫ليلى‬ ‫تقوم‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ 0400 02 02 80 222 22 2 Skattdal skattekontor Postboks 2233, 3332 Skattdal Tlf 99 99 99 99 Selvangivelse 2009 for lønnstakere og pensjonister mv. Liliya Akaeva Fødselsnummer 020280 22222 Svingen 159 C Skatteklasse 2 0123 Oslo Ektefelles fødselsnummer 000000 00000 Lever selvangivelsen så snart som mulig! Siste frist er 30. april. Om levering, se informasjon lenger bak. Har du spørsmål om skatt, kontakt skattekontoret. E-postadressen finner du på www.skatteetaten.no Kontroller beløpene nedenfor. Sett strek over beløp som er feil og skriv det korrekte beløpet i kolonnen ved siden av. Bruk post 5.0 for eventuelle tilleggsopplysninger. Se rettledningen. Inntekt/fradrag Rettet til Formue/Gjeld Rettet til 2.1 Lønn og tilsvarende ytelser 220 000 2.1.1 Lønn og naturalytelser mv., VOX Kode 111-A 220 000 Sum grunnlag trygdeavgift (7,8 %) 220 000 Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her Postnr Oppgi nummeret på posten, se rettledningene. Skriv tydelig! Inntekt/Fradrag Formue/Gjeld 2.1.1 Lønn fra Per Pappa 10 000 ‫للتجنب‬ ‫المستقطعة‬ ‫الضريبة‬ ‫قيمة‬ ‫تعن‬ ‫الضرائب‬ ‫محصلي‬ ‫إخطار‬ ‫ليلى‬ ‫تعلى‬ ‫يتحتم‬ ‫لحقا‬ ‫متبقة‬ ‫كضريبة‬ ‫الضريبة‬ ‫.دفع‬
 18. 18. Oslo kemnerkontor Skatteoppgjør 2009 Postboks 2 St. Olavs plass Ordinær likning 24.06.2010 0130 OSLO 0301 Fødselsnummer 020280 22222 Ektefelles f nr 000000 00000 Tlf. 23 46 91 30 Skatteklasse 2 Nettoformue 1 000 Pensjonspoeng 2,19 Alminnelig inntekt 116 060 Særfradrag 0 Akaeva Liliya Pensjonsgiv. inntekt 220 000 Bankkonto for skatt 6345 06 03017 Svingen 159 C IBAN nummer NO83 6345 0603 017 0123 OSLO BIC NDEANOKKXXX Skatten utskrevet i Skatt øst Adr. til skattekontoret Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Vær vennlig å ta med skatteoppgjørsblanketten ved henvendelse til skattekontoret eller skatteoppkreveren Beregningsgrunnlag Skatt og avgift Inntektsskatt til: Staten (fellesskatt) 116 060 5 324 Oslo kommune 116 060 4 325 Trygdeavgift: Lønn mv (7,8 %) 230 000 17 940 Utliknet skatt 27 589 Avregning: Forskuddstrekk 28 012- Overskytende 423 Rentegodtgjørelse 15+ Til gode 438 Beløpet blir overført til konto 0123 45 67890. Overføringen vil bli registrert på kontoutskriften. Tilgodebeløp blir utbetalt/overført etter at det offentlige har foretatt motregning for eventuelle tidligere ubetalte krav. Skatteoppkreveren vil sende egen melding om eventuell slik motregning. ‫للضريبة‬ ‫النهائي‬ ‫الحساب‬ ‫مقدما‬ ‫المدفوتعة‬ ‫الضريبة‬ ‫لك‬ ‫)ستدفع‬ ‫لصالحك‬ ‫)مقدارالضريبة‬ ‫يونيو‬ ‫شهر‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫الضريبية‬ ‫التصفية‬ ‫على‬ ‫ليلى‬ ‫تحصل‬2010 ‫الضريبية‬ ‫التصفية‬ ‫تشتمل‬ ‫المرتب‬ ‫تعلى‬ ‫ايضا‬ ‫للعمل‬ ‫الضريبي‬ ‫والخصم‬ ‫الصيفية‬ ‫العطلة‬ ‫في‬
 19. 19. ‫لقحقا؟‬ ‫التستمارات‬ ‫هذه‬ ‫الى‬ ‫ليلى‬ ‫تستحتاج‬ ‫هل‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫رغبتها‬ ‫عند‬ ‫اليها‬ ‫تحتاج‬ ‫سوف‬ ،‫:نعم‬ * ‫العائلة‬ ‫هجرة‬ * ‫بلدها‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫اقربائها‬ ‫زيارة‬ * ‫البنك‬ ‫من‬ ‫قرض‬ * ‫البطالة‬ ‫إعانة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫ايضا‬ ‫اليها‬ ‫:وستحتاج‬ * ‫بدفعها‬ ‫قامت‬ ‫التي‬ ‫الضرائب‬ ‫عن‬ ‫الضرائب‬ ‫مكتب‬ ‫العمل‬ ‫إخطارصاحب‬ ‫عدم‬ * ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫إفل س‬
 20. 20. ‫العطلة‬ ‫مرتب‬ ‫على‬ ‫ليلى‬ ‫تستحصل‬ * ‫لمدة‬ ‫مرتب‬ ‫على‬ ‫ليلى‬ ‫تحصل‬11‫وستحصل‬ ‫عطلة‬ ‫لديها‬ ‫الخير‬ ‫الشهر‬ ‫وفي‬ ‫عام‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫شهرا‬ ‫للعطلة‬ ‫مرتب‬ ‫على‬ * ‫اسابيع‬ ‫اربع‬ ‫لمدة‬ ‫عطلة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫للجميع‬‫واحد‬ ‫ويوم‬% ‫على‬ ‫والحصول‬10,2‫من‬ ‫للعطلة‬ ‫كمرتب‬ ‫المنصرم‬ ‫للعام‬ ‫المرتب‬ ‫قيمة‬ * ‫لمدة‬ ‫عطلة‬ ‫على‬ ‫بالحصول‬ ‫اتفاقية‬ ‫البعض‬ ‫لدى‬5% ‫على‬ ‫والحصول‬ ‫اسابيع‬12‫قيمة‬ ‫من‬ ‫المنصرم‬ ‫للعام‬ ‫.المرتب‬ * ‫يوليو‬ ‫شهر‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫العادة‬ ‫وفي‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫العطلة‬ ‫مرتب‬ ‫يدفع‬ -VOX-* ‫فوكس‬ ‫لدى‬ ‫للعطلة‬ ‫كمرتب‬ ‫ليلي‬ ‫ستتقاضى‬ ‫كم‬
 21. 21. ‫السوداء‬ ‫العمل‬ ‫تسوق‬ ‫في‬ ‫تعمل‬ ‫تساره‬ * ‫الماضي‬ ‫العام‬ ‫في‬ ‫كلئجئين‬ ‫النرويج‬ ‫الى‬ ‫طفليها‬ ‫مع‬ ‫ساره‬ ‫اتت‬ * ‫السوداء‬ ‫العمل‬ ‫سوق‬ ‫في‬ ‫للنظافة‬ ‫كعاملة‬ ‫للعمل‬ ‫عرض‬ ‫على‬ ‫حصلت‬ * ‫الضريبة‬ ‫دفع‬ ‫دون‬ ‫العمل‬ ‫هو‬ ‫السوداء‬ ‫العمل‬ ‫سوق‬ ‫في‬ ‫العمل‬ * ‫العمل‬ ‫بعرض‬ ‫تقبل‬ ‫ان‬ ‫لها‬ ‫المربح‬ ‫من‬ ‫انه‬ ‫وتعتقد‬ ‫سريعة‬ ‫بطريقة‬ ‫كثيرة‬ ‫اموال‬ ‫سارة‬ ‫ستجني‬ ‫انت؟‬ ‫تعتقد‬ ‫ماذا‬
 22. 22. ‫على‬ ‫تحصل‬ ‫ولن‬ ‫السوداء‬ ‫العمل‬ ‫تسوق‬ ‫في‬ ‫تساره‬ ‫:عملت‬ * ‫بلدها‬ ‫من‬ ‫القارب‬ ‫زيارة‬ ‫او‬ ‫العائلة‬ ‫هجرة‬ * ‫الولدة‬ ‫إعانة‬ ،‫البطالة‬ ‫إعانة‬ ،‫المرض‬ ‫)إعانة‬ ‫الوطني‬ ‫الضمان‬ ‫)إعانات‬ * ‫البنك‬ ‫من‬ ‫قرض‬ * ‫العطلة‬ ‫مرتب‬ * ‫المعاش‬ * ‫عمل‬ (‫)عقد‬ ‫اتفاقية‬ * ‫الخدمة‬ ‫نهاية‬ ‫شهادة‬ * ‫الفل س‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫للراتب‬ ‫ضمان‬
 23. 23. ‫السوداء؟‬ ‫العمل‬ ‫تسوق‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫المربح‬ ‫من‬ ‫هل‬ ‫ليلى‬ ‫ساره‬ Kr 220 000 kr 190 000 ‫لمدة‬ ‫الئجمالي‬ ‫الدخل‬11‫شهرا‬ Kr 0 Kr – 8 500 ” ‫لمدة‬ ‫المرض‬ ‫بسبب‬ “‫الخسارة‬14‫يوما‬ Kr 24 006 Kr 0 ‫الضريبي‬ ‫)المستوى‬ *‫الضريبة‬2 ) Kr 195 994 Kr 181 500 ‫المدفوعة‬ ‫المبالغ‬ Kr 22 440 Kr 0 -VOX-‫فوكس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ** ‫العطلة‬ ‫مرتب‬ Kr 220 000 X 10,2 % Kr 218 434 Kr 181 500 ‫المجموع‬ * ‫الضريبي‬ ‫المستوى‬2‫اقل‬ ‫وضريبة‬ ‫اعلى‬ ‫خصومات‬ ‫يمنح‬ ** ‫القادم‬ ‫العام‬ ‫في‬ ‫يدفع‬ ‫العطلة‬ ‫مرتب‬
 24. 24. ‫التسود‬ ‫السوق‬ ‫اقتصاد‬ ‫بسبب‬ ‫المجتمع‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬ ‫النتائج‬ * ‫وخلفة‬ ‫الوطني‬ ‫الضمان‬ ‫وإعانات‬ ‫الصحية‬ ‫للخدمات‬ ‫اقل‬ ‫مالية‬ ‫مبالغ‬ * ‫على‬ ‫والضرائب‬ ‫الخاصة‬ ‫الضرائب‬ ،‫المضافة‬ ‫الضريبة‬ ‫)قيمة‬ ‫اعلى‬ ‫وضرائب‬ ‫رسوم‬ ‫)الدخل‬ * ‫القانون‬ ‫تتبع‬ ‫التي‬ ‫للشركات‬ ‫بالنسبة‬ ‫المنافسة‬ ‫شروط‬ ‫في‬ ‫التكافؤ‬ ‫وعدم‬ ‫الظلم‬
 25. 25. ‫الوقت‬ ‫ذلك‬ ‫...ومنذ‬ * ‫زوئجها‬ ‫مع‬ ‫العائلي‬ ‫الشمل‬ ‫لم‬ ‫علي‬ ‫ليلى‬ ‫حصلت‬ NAV* ‫في‬ ‫القضايا‬ ‫معالجة‬ ‫في‬ ‫دورة‬ ‫اكملت‬ * ‫للنظافة‬ ‫كعاملة‬ ‫عملها‬ ‫وتركت‬ ‫البلدية‬ ‫مكتب‬ ‫لدى‬ ‫للقضايا‬ ‫كمعالجة‬ ‫عمل‬ ‫على‬ ‫حصلت‬ * ‫اكبرعن‬ ‫اضافية‬ ‫ضريبة‬ ‫دفع‬ ‫عليها‬ ‫ويتحتم‬ ‫السوداء‬ ‫العمل‬ ‫سوق‬ ‫في‬ ‫ساره‬ ‫عمل‬ ‫اكتشاف‬ ‫تم‬ ‫ئجنتها‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫المبالغ‬ ‫.تلك‬ * ‫يؤدي‬ ‫قد‬ ‫انه‬ ‫الى‬ ‫وبالضافة‬ ‫ساره‬ ‫عمل‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫اقتصادية‬ ‫نتائج‬ ‫ايضا‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫سيترتب‬ ‫السجن‬ ‫وعقوبة‬ ‫الغرامة‬ ‫مثل‬ ‫اخر‬ ‫عقابي‬ ‫ئجزاء‬ ‫تطبيق‬ ‫الى‬
 26. 26. ‫بليلى‬ ‫الخاصة‬ ‫الخدمة‬ ‫نهاية‬ ‫شهادة‬ γ ΍ϮϠϭˬ01.02.2010 ΓΩΎηϬ Ζ ϋϠϤΎΪϨϳϟΦ έΎΘΑΓΪ ΍ΎΎ ΍ϳ ϮϤ ϔϳ ϰϠϟ ϟ ϛ ϴϟ02.02.78ΓήΘ ΍Δ ΎψΔ ΎόϦϣ ϔϲϓ ϓ ϨϠϠϣϟ ϟ ϛ01.01.09ΘΣϰ ϭ131.01.10. .ΔΎό΍Δ Ύψ ΍ Ύϋ΍ ΍Δ Ύο ΎΑΔΑήΗ΍Δ΍ί ΍β ΍ΐ ΗήΘ΍ Ύ Ϊ Ύ ϋΓήΘ Ύ ϋ Ύ Ζ Ύ΍ϣ ϓ Ϩ Ϥ ϰ ϓ ϭ ϨϜ ϭϲ ϫ Ϩϳ ϬϠϤ ϓϲϓ ϬϠϤ Ϭϣ ϧϟ ϟϝ ϟϻ ϻ ϟ ϟ ϴ ϟ ϟ ϡ ϛ . ΒΘδ ΍ ΘΎΑΎ ΎΗΎ Ηϊ ΎΘΰΗ ΍ Ύ΍Ϟ Ϥϲϓϖ ϓϮ Ϭ Ϩ ϨϤ ϣϨ ϰϠ ϨϤϧ ϨϧϘ ϟ ϴ ϟ ϟ ϴ ϴϛ ϴϟ ΐ Θ ΎΗΎΤΗϊϜϣϦϣϨ ϣϴ VOX Ύέ ΍ϥ ϣϮϧ ϭϻ ΍ή Ϊ ΍ϲϣϮ ϳ Ϥϴϟ ϟ
 27. 27. ‫الضريبية‬ ‫البطاقة‬ ‫تبدل‬ ‫ليلي‬ ‫في‬ ‫تاريخه‬ ‫حتى‬ ‫المدفوع‬ ‫المرتب‬2010 ‫في‬ ‫تاريخه‬ ‫حتى‬ ‫المدفوعة‬ ‫التمهيدية‬ ‫الدورة‬ ‫اعانة‬2010 ‫لعام‬ ‫المتوقع‬ ‫المرتب‬2010 ‫لعام‬ ‫المتوقعة‬ ‫التمهيدية‬ ‫الدورة‬ ‫اعانة‬2010 ‫تعد‬ ‫ولم‬ ‫عمل‬ ‫على‬ ‫ليلى‬ ‫زوج‬ ‫حصل‬ ‫للطفال‬ ‫الوحدة‬ ‫الراعية‬ ‫هي‬ ← ‫الضريبي‬ ‫الخصم‬ ‫يكون‬ ‫لكي‬ ‫البطاقة‬ ‫بتبديل‬ ‫قامت‬ ‫صحيحا‬ ‫الضريبية‬
 28. 28. ‫ملخص‬ 31.12.09 ‫على‬ ‫حصلت‬ ‫المرتب‬ ‫على‬ ‫حصلت‬ ‫للراتب‬ ‫السنوي‬ ‫كشف‬ ‫الضريبي‬ ‫والخصم‬ ‫لعام‬2009 * ‫كل‬ ‫من‬ ‫تفصيلي‬ ‫كشف‬ ‫للمرتب‬ ‫العمل‬ ‫اصحاب‬ ‫للعام‬ ‫الضريبي‬ ‫والخصم‬ 2009 * ‫عليه‬ ‫تحصل‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫عليك‬ ‫فيراير‬ ‫شهر‬ ‫بنهاية‬ ‫العمل‬ ‫بصاحب‬ ‫التصال‬ ‫على‬ ‫حصلت‬ ‫الذاتي‬ ‫الضريبي‬ ‫الرقرار‬ ‫لعام‬2009 * ‫مكتب‬ ‫من‬ ‫تفصيلي‬ ‫كشف‬ ‫الدخل‬ ‫عن‬ ‫الضرائب‬ ‫والممتلكات‬ ‫والخصومات‬ ‫والديون‬ * ‫الشياء‬ ‫كل‬ ‫تدوين‬ ‫من‬ ‫التـأكد‬ ‫للراتب‬ ‫السنوي‬ ‫للكشف‬ ‫مطابقته‬ ‫الضريبي‬ ‫والخصم‬ * ‫فل‬ ‫صحيح‬ ‫شيء‬ ‫كل‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الرقرار‬ ‫ارجاع‬ ‫عليك‬ ‫يتحتم‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ،‫الضريبي‬ ‫واعادة‬ ‫تعدل‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫اخطاء‬ ‫خلل‬ ‫في‬ ‫الضريبي‬ ‫الرقرار‬30 ‫.ابريل‬ 30.04.10 ‫على‬ ‫حصلت‬ ‫الضريبة‬ ‫تصفية‬ ‫لعام‬2009 * ‫رقمت‬ ‫رقد‬ ‫كنت‬ ‫ما‬ ‫اذا‬ ‫يبين‬ ‫ارقل‬ ‫او‬ ‫اكثر‬ ‫ضريبة‬ ‫بدفع‬ ‫عام‬ ‫في‬ ‫عليك‬ ‫المتحتم‬ ‫من‬ 2009 * ‫ضريبة‬ ‫بدفع‬ ‫رقمت‬ ‫اذا‬ ‫اليك‬ ‫ترد‬ ‫فسوف‬ ‫اكثر‬ * ‫لضريبة‬ ‫دفعك‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫سداد‬ ‫عليك‬ ‫يتحم‬ ‫.ارقل‬ 15.06.10 ‫على‬ ‫حصلت‬ ‫عمل‬ * ‫شهادة‬ ‫على‬ ‫حصلت‬ ‫الشهري‬ ‫المرتب‬ * ‫الى‬ ‫المرتب‬ ‫يرسل‬ ‫البنكي‬ ‫الحساب‬ * ‫اتفارقية‬ ‫كتابة‬ ‫تمت‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫مع‬ ‫العمل‬ * ‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫تم‬ ‫البطارقة‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫مكتب‬ ‫لدي‬ ‫الضريبية‬ ‫الضرائب‬ * ‫بنكي‬ ‫حساب‬ ‫فتح‬
 29. 29. Minside-‫صفحتي‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫اليكترونيا‬ ‫الوراق‬ ‫ارسال‬ ‫الحكومية‬ ‫اللكترونية‬ ‫الخدمات‬ ‫من‬ ‫للعديد‬ ‫الدخول‬ ‫-امكانية‬ Minside - * ‫صفحتي‬ ‫تمنحك‬ NAV ‫و‬ ‫الضرائب‬ ‫مكتب‬ ‫مثل‬ * ‫في‬ ‫والتسجيل‬ ‫المختلفة‬ ‫والستمارات‬ ‫الطلبات‬ ‫ارسال‬ ‫صفحتي‬ ‫خلل‬ ‫من‬ ‫:يمكنك‬ - ‫الضريبية‬ ‫البطارقة‬ ‫تغيير‬ ‫او‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬ - ‫الضريبي‬ ‫الرقرار‬ ‫ارسال‬‫تعديلت‬ ‫لديك‬ ‫كان‬ ‫)اذا‬ ) - ‫النفوس‬ ‫مكتب‬ ‫لدى‬ ‫البريدي‬ ‫العنوان‬ ‫تبديل‬ NAV - ‫رقبل‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫الحصول‬ ‫المتورقع‬ ‫للمعاش‬ ‫تورقعي‬ ‫عرض‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ * ‫الشخصي‬ ‫التعريف‬ ‫وررقم‬ ‫الميلد‬ ‫ررقم‬ ‫لديك‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يتحتم‬ ‫صفحتي‬ ‫الى‬ ‫الدخول‬ ‫من‬ ‫تتمكن‬ ‫لكي‬ ‫الشخصي‬ ‫التعريف‬ ‫ررقم‬ ‫توفر‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الضرائب‬ ‫مكتب‬ ‫رقبل‬ ‫من‬ ‫المرسلة‬ -PIN koder- Skatteetaten.no ‫الضرائب‬ ‫مكتب‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫طلب‬ ‫يمكنك‬ ‫لديك‬ minside.no* ‫انظر‬ ‫اليكترونيا‬ ‫الوراق‬ ‫ارسال‬ ‫عن‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫على‬ ‫للحصول‬
 30. 30. ‫خاصة؟‬ ‫شركة‬ ‫إنشاء‬ ‫في‬ ‫ترغب‬ ‫هل‬ * ‫النرويجية‬ ‫للحكومة‬ ‫التزامات‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫تحمل‬ ‫فإنك‬ ‫خاصة‬ ‫لشركة‬ ‫تأسيسك‬ ‫حالة‬ ‫في‬ * ‫للشركة‬ ‫تأسيسك‬ ‫رقبل‬ ‫جيدة‬ ‫ومعرفة‬ ‫معلومات‬ ‫على‬ ‫احصل‬ ’’Hjelp til regelverk’’- ‫للقوانين‬ ‫”مساعدة‬ ‫“تحت‬ altinn.no* ‫صفحة‬ ‫على‬ ‫ستجد‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫معلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫ايضا‬ ‫وتستطيع‬ ‫الخاصة‬ ‫شركتك‬ ‫ادارة‬ ‫كيفية‬ ‫عن‬ ‫معلومات‬ ‫الضرائب‬ ‫مكتب‬ ‫.من‬ * ‫لشركة‬ ‫تأسيسك‬ ‫عند‬ ‫لمعاونتك‬ ‫مسؤول‬ ‫شخص‬ ‫الكبرى‬ ‫البلديات‬ ‫غالبية‬ ‫في‬ ‫.يوجد‬
 31. 31. ‫ماذا؟‬ ‫على‬ ‫يجيب‬ ‫من‬ * ‫لبلديتك‬ ‫)التابع‬ ‫الضريبي‬ ‫)التحصيل‬ * ‫الضريبي‬ ‫الخصم‬ * ‫الضريبي‬ ‫والخصم‬ ‫للراتب‬ ‫السنوي‬ ‫الكشف‬ * ‫الضريبية‬ ‫التصفية‬ * ‫لبلديتك‬ ‫)التابع‬ ‫الضرائب‬ ‫)مكتب‬ skatteetaten.no- taxnorway.no- ‫لصفحتي‬ ‫-للدخول‬PIN koder- * ‫الشخصي‬ ‫التعريف‬ ‫ررقم‬ * ‫الضريبية‬ ‫البطارقة‬ * ‫الضريبة‬ ‫لقيمة‬ ‫المسبق‬ ‫التقدير‬ * ‫الذاتي‬ ‫الضريبي‬ ‫الرقرار‬ * ‫خاصة‬ ‫شركة‬ ‫تأسيس‬
 32. 32. ‫ماذا؟‬ ‫على‬ ‫يجيب‬ ‫من‬ NAV* nav.no- * ‫الشاغرة‬ ‫الوظائف‬ * ‫والدراسي‬ ‫المهني‬ ‫الرشاد‬ ‫تقديم‬ * ‫الخ‬ ‫البطالة‬ ‫اعانة‬ ،‫المرض‬ ‫اعانة‬ ) ‫الوطني‬ ‫الضمان‬ ‫اعانات‬ ‫)..تقديم‬ * ‫الخاص‬ ‫الطبيب‬ ‫نظام‬ * ‫العمل‬ ‫ررقابة‬ ‫مصلحة‬ arbeidstilsynet.no - * ‫الجازة‬ ‫مرتب‬ * ‫العمل‬ ‫اتفارقيات‬ * ‫العمل‬ ‫من‬ ‫والفصل‬ ‫الستقالت‬
 33. 33. ‫العاملة‬ ‫حياتك‬ ‫في‬ ‫موفقا‬ ‫!حظا‬

×