Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ord til divisjon

882 views

Published on

Divisjon og dele

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ord til divisjon

  1. 1. De fire regneartene Multiplikasjon Divisjon Addisjon Subtraksjon
  2. 2. Kan dere finne kvotienten til 15 og 5? Det blir 15 : 5 = 3 Kvotient? Da må jeg tenke dele
  3. 3. Divisjon  : dele <ul><li>dividend : divisor = kvotient </li></ul><ul><li>Dividend deler på divisor er kvotient </li></ul>
  4. 4. Ord i divisjonssoppgaver <ul><li>Finn kvotienten </li></ul><ul><li>Alle skal ha like mye </li></ul><ul><li>Dele likt </li></ul><ul><li>på hver </li></ul><ul><li>per stykk </li></ul>15 : 5 = 3
  5. 5. 15 : 5 = 3 femten delt på fem er lik tre dele

×