Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ç. Z. kuramı

1,238 views

Published on

Published in: Career
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

ç. Z. kuramı

 1. 1. ÇOKLU ZEKA KURAMI<br />
 2. 2. ÇOKLU ZEKA KURAMI<br />Gardner tarafından ortaya atılmıştır.<br />Zeka doğuştan kazanılır, sabittir bu nedenle asla değiştirilemez. <br />8 Ayrı zeka türü olduğunu savunur.<br />
 3. 3. 1.SÖZEL-DİLSEL ZEKA<br />Bireyin dile ait kavramları sözlü ya da yazılı olarak etkili bir biçimde kullanabilme yeteneğidir. <br />Sözel-Dilsel zekası baskın olan bireyler; Yazılı ve sözlü iletişimde başarılıdırlar<br />Yabancı dillere meraklıdırlar, bu dilleri kullanmada başarılıdırlar. Anlatmayı, dinlemeyi, okumayı ve tartışmayı severler. <br />
 4. 4. 2.MANTIKSAL-MATEMATİKSEL ZEKA<br />Sayıları etkili bir şekilde kullanabilme, neden-sonuç ilişkisinden varsayımlar oluşturma, sorgulama ve soyut işlemler yapabilme yeteneğidir.<br />Matematiksel-Mantıksal zekası baskın olan bireyler; Sayılarla çalışmayı severler. <br />Nesneleri gruplama, sentez ve analiz etmede başarılıdırlar. <br />
 5. 5. 3.GÖRSEL-UZAMSAL ZEKA<br />Görsel araştırma, fark etme, zihinsel benzeştirme, uzamsal akıl yürütme, hayalleri gerçekleştirme, içsel ve dışsal benzetmeleri birleştirme yetenekleridir.<br />Sanat etkinliklerini severler ve katılmaya heveslidirler. Hayal kurmayı severler. <br />Görsel sunuları izlemeyi severler. <br />
 6. 6. 4.MÜZİKSEL-RİTMİK ZEKA<br />Müzik formlarını algılama, ayırt etme ve müzikle ifade etme yetenekleridir. <br />Şarkıların melodilerini çok iyi hatırlarlar. Bir müzik aletini çok iyi çalarlar ya da çalmak isterler. Müzik dersini çok severler. <br />Bir şarkı duyduğunda farkında olmadan ona eşlik ederler. Çalışırken müzik dinlemekten hoşlanırlar. <br />
 7. 7. 5.BEDENSEL-KİNETİKSEL ZEKA<br />Bireyin düşünce ve duygularını anlatmak için vücudunu kullanması, ellerini kullanarak yeni şeyler üretmesi yeteneğidir. Bir problemi çözmek, bir model inşa etmek veya bir ürün meydana getirmek için vücudunun belli organlarını kullanabilme yeteneğidir. <br />Spor faaliyetlerine katılmaktan hoşlanırlar. <br />
 8. 8. 6.KİŞİLERARASI ZEKA<br />Çevresindeki insanların duygularını, isteklerini ve ihtiyaçlarını anlama, ayırt etme, onlarla etkili iletişim kurabilme yeteneğidir. <br />Kişilerarası zekası baskın olan bireyler; En az iki veya üç yakın arkadaşı vardır. Empati yetenekleri çok gelişmiştir. <br />
 9. 9. 7.İÇSEL ZEKA<br />Kendini tanıma ve kendisi hakkında sahip olduğu bu bilgi ve anlayış ile uyumlu davranışlar sergileme yeteneğidir. <br />İçsel zekası baskın olan bireyler; Bağımsız olma eğilimindedirler. <br />Kendilerinin zayıf ve güçlü yanları hakkında gerçekçi bir görüşe sahiptirler. Başkalarına pek fazla akıl danışmazlar. <br />
 10. 10. 8.DOĞACI ZEKA<br />Yaşayan canlıları tanıma, onları belli karakteristik özelliklerine bağlı olarak sınıflandırma ve diğerlerinden ayırt etme yeteneğidir. <br />Doğa zekası baskın olan bireyler; Doğa, hayvanat bahçesi gezilerini severler.<br />Mevsimlere, iklim olaylarına, yeryüzü şekillerine, gökyüzüne karşı meraklı ve ilgilidirler. Çevre bilinçleri iyi gelişmiştir.<br />

×