Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Den Digitala Arkeologiska Produktionskedjan (CAA-SE 2012; Marcus Smith, RAÄ)

684 views

Published on

Den Digitala Arkeologiska Produktionskedjan

Marcus Smith, Riksantikvarieämbetet

CAA-SE 2012, Stockholm

 • 1 minute a day to keep your weight away! ➤➤ https://tinyurl.com/1minweight4u
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Den Digitala Arkeologiska Produktionskedjan (CAA-SE 2012; Marcus Smith, RAÄ)

 1. 1. denDigitalaArkeologiskaProduktionskedjan ’Vart tar alla data vägen?!’ Marcus Smith marcus.smith@raa.se
 2. 2. Problembeskrivning• Inget gemensamt undersökningsregister
 3. 3. Problembeskrivning• Inget gemensamt undersökningsregister• Inget gemensamt lager för arkeologisk data ’Charles Babb parts stroage’ – SDASM (flickr)
 4. 4. Problembeskrivning• Inget gemensamt undersökningsregister• Inget gemensamt lager för arkeologisk data• Splittrad tillgänglighet för rapporterna
 5. 5. Problembeskrivning• Inget gemensamt undersökningsregister• Inget gemensamt lager för arkeologisk data• Splittrad tillgänglighet för rapporterna• Källorna är ej sammanlänkade ’silos’ – Doc Searls (flickr)
 6. 6. Problembeskrivning• Inget gemensamt undersökningsregister• Inget gemensamt lager för arkeologisk data• Splittrad tillgänglighet för rapporterna• Källorna är ej sammanlänkade• Ineffektiv informationsöverföring (digitalt → papper → digitalt) How It Works – The Computer. The Output Unit. (Ladybird books)
 7. 7. Slutsats• Information som beskriver en och samma sak, splittras upp• Relationerna mellan olika enheter beskrivs inte• Digital information hanteras utifrån analoga principer
 8. 8. Gemensamma behov• Ett undersökningsregister• Ett digitalt rapportregister• Ett lager för fältdokumentation (alt distribuerad enligt en gemensam modell)• Sömlös elektronisk dataöverföring mellan olika organisationer
 9. 9. Mål för DAP• Digitalt arkiv för arkeologisk data ’CERN storage servers’ – skimaniac (flickr)
 10. 10. Mål för DAP• Digitalt arkiv för arkeologisk data• Tillgång till källdatan
 11. 11. Mål för DAP• Digitalt arkiv för arkeologisk data• Tillgång till källdatan• Semantiskt länkad data ’Anchor Men of the Mauretania’ Tyne and Wear Archives and Museums (flickr)
 12. 12. Mål för DAP• Digitalt arkiv för arkeologisk data• Tillgång till källdatan• Semantiskt länkad data• Öppet licensierad och återanvändningsbar data ’Come in We’re Open’ – jilleatsapples (flickr)
 13. 13. Mål för DAP• Digitalt arkiv för arkeologisk data• Tillgång till källdatan• Semantiskt länkad data• Öppet licensierad och återanvändningsbar data• Händelsebaserat ’Come in We’re Open’ – jilleatsapples (flickr) FMIS
 14. 14. Objekt Resultat: Karta Sökgränssnitt Inventeringsd Undersökning Kartpresentation Kart- Kartsök Metadatasök ata sdata (FMIS) server UGC Händelseflöde Fråga SvarLitteratur (Libris)Wikipedia K-samsök (SOCH) UGC Platsr Rapporter Undersökni Fältdokume Bilder, Föremål Andra FMIS Media ngs-register ntation ritningar Museer (Dspace) K-Samsök källor… Varje fornlämning har en hemsida. Visar (länkar) till: -inventeringsdata -rapport, litteratur Besluts- -GIS-dataset alt skannat material register -Föremål/fynd -Bilder + ritningar -Analysdata
 15. 15. Pågående förstudier• Vintern 2011–2012: Peter Krantz & KTH• Hösten 2012: Länsstyrelsesamverkan Dp 2–3 – Länsstyrelsen – Arkeologiföretag – Museer – Arkiv & bibliotek – Forskare – M.fl.
 16. 16. Kända resultat – och lösningar…Problem: Lösning:• Det sker dubbelarbete • Det krävs ökad• Oklart ansvar för samordning och informationshantering samarbete mellan de• Analoga delprocesser olika aktörerna skapar friktion • Se till att alla processer• Informationen är svår att hanteras digitalt hitta • Skapa ett lager för• Akut behov av ett digitala rapporter och fältdokumentation digitallager Grävlagret
 17. 17. Händelsebaserat FMIS• Informationssystemet om fornminnen är ett system som innehåller information om fornminnen(!) ’Ottarshögen i Vendels socken, Uppland, 1979’ Upplandsmuseet (Kringla)
 18. 18. Händelsebaserat FMIS• Informationssystemet om fornminnen är ett system som innehåller information om fornminnen(!)• Inte så mycket om antikvariska händelser: undersökningar, utgrävningar, osv. Antikvarisk händelse: kattungar! En kokgrop; Straumen, Inderøya, Nord-Trøndelag NTNU Vitenskapsmuseet (flickr)
 19. 19. Händelsebaserat FMIS• Informationssystemet om fornminnen är ett system som innehåller information om fornminnen(!)• Inte så mycket om antikvariska händelser: undersökningar, utgrävningar, osv.• Informationen som finns ’bricks’ – Judy van der Velden (flickr) är ostrukturerad och därmed svårt att söka
 20. 20. Händelsebaserat FMISHuvudproblem: Konstaterande:• Det är svårt att hitta resultat • Undersökningar är händelser från arkeologiska som berör FMIS-objekt undersökningar (fornlämningar)Beroende på att: Lösning:• Det saknas (system för) • Händelser bör kopplas till strukturerad information om FMIS antikvariska händelser • FMIS-objekten får en ”biografi” • Objekt som beskriver händelser ska semantiskt länkas mot FMIS-objekt
 21. 21. Hur kan detta göras? Av vilka? Hur fortsätter vi?
 22. 22. Hur fortsätter vi?• Vi måste samarbeta kring gemensamma lösningar• Ambitionen är att skapa en eller flera samarbetsplattformar och gemensamma projekt• Tillämpningar/gränssnitt kan använda sig av plattformen efter olika behov
 23. 23. Hur fortsätter vi?• Kartläggning: Hur funkar det idag?• Behovsanalys: Hur borde det funka?• Standards och öppna format• Gradvis, hållbar förbättring (tänker inte lösa allt på en gång!)• För det mesta, den tekniska infrastrukturen redan finns!
 24. 24. Objekt Resultat: Karta Sökgränssnitt Inventeringsd Undersökning Kartpresentation Kart- Kartsök Metadatasök ata sdata (FMIS) server UGC Händelseflöde Fråga SvarLitteratur (Libris)Wikipedia K-samsök (SOCH) UGC Platsr Rapporter Undersökni Fältdokume Bilder, Föremål Andra FMIS Media ngs-register ntation ritningar Museer (Dspace) K-Samsök källor… Varje fornlämning har en hemsida. Visar (länkar) till: -inventeringsdata -rapport, litteratur Besluts- -GIS-dataset alt skannat material register -Föremål/fynd -Bilder + ritningar -Analysdata

×