Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

обиколка

1,826 views

Published on

mdtematika

Published in: Education

обиколка

 1. 1. ? ? ? ?м + м + м = м Колко метра въже е опънато между знаменцата? Запишете пресмятанията в тетрадките. а)
 2. 2. Колко метра въже е опънато между знаменцата? Запишете пресмятанията в тетрадките. 5 ? ? ?м + м + м = м4 3 12 а)
 3. 3. Колко метра въже е опънато между знаменцата? Запишете пресмятанията в тетрадките. 5 ? ? ?м + м + м = м4 3 12 а)
 4. 4. Колко метра въже е опънато между знаменцата? Запишете пресмятанията в тетрадките. 5 ? ? ?м + м + м = м4 3 12 а)
 5. 5. Колко метра въже е опънато между знаменцата? Запишете пресмятанията в тетрадките. 5 ? ? ?м + м + м = м4 3 12 а)
 6. 6. Колко метра въже е опънато между знаменцата? Запишете пресмятанията в тетрадките. 5 ? ? ?м + м + м = м4 3 12 а) 5 м 4 м 3 м ? ? ? ?м + м + м = м
 7. 7. Колко метра въже е опънато между знаменцата? Запишете пресмятанията в тетрадките. 5 ? ? ?м + м + м = м4 3 12 а) 5 м 4 м 3 м ? ? ? ?м + м + м = м45 3 12 Обиколката на триъгълника е 12 м.
 8. 8. б) ? ? ? ?м + м + м + м = м?2 5 2 5 14
 9. 9. б) ? ? ? ?м + м + м + м = м?2 5 2 5 14 ? ? ? ?м + м + м = м? м +
 10. 10. б) ? ? ? ?м + м + м + м = м?2 5 2 5 14 ? ? ? ?м + м + м + м = м?2 5 2 5 14 Обиколката на правоъгълника е 12 м.
 11. 11. в) ? ? ? ?м + м + м = м? м +2 2 2 2 8 Обиколката на квадрата е 12 м.
 12. 12. Обиколката на всяка от фигурите триъгълник, правоъгълник и квадрат се намира, като се пресметне сборът от дължините на страните ѝ. 5 м 4 м 3 м 5 м 5 м 2 м2 м 2 м 2 м 2 м 2 м
 13. 13. Измерете обиколката на всяка от фигурите. 3 см 4 см 2 см 1 см 1 см 1 см1 см 2 см 2 см 4 см 4 см 2 + 3 + 4 = 9 (см) 1 + 1 + 1 + 1 = 4 (см) 2 + 4 + 2 + 4 = 12 (см)
 14. 14. Измерете страните и намерете обиколката на всяка от фигурите. + + = = (см) (см) (см) (см)6 5 3 6 5 3 1 4
 15. 15. Измерете страните и намерете обиколката на всяка от фигурите. + + + = = (см) (см) (см) (см)6 22 6 2 6 2 1 6 (см)6
 16. 16. Измерете страните и намерете обиколката на всяка от фигурите. + + + = = (см) (см) (см) (см)3 3 3 3 3 3 1 2 (см)3 3
 17. 17. Измерете страните и намерете обиколката на всяка от фигурите. + + + = = (см) (см) (см) (см)4 33 4 3 4 3 1 4 (см)4
 18. 18. Намерете обиколката на: а) на триъгълника б) на квадрата в) на цялата фигура. + + + = = (см) + + = = (см) + + + + = = (см) 20 см 20 см 10 см 20 см 20 10 20 50 20 20 20 20 80 20 10 20 20 20 90 20 см 20 см
 19. 19. Вярно ли е, че триъгълниците имат еднакви обиколки? (см) (см)(см) (см) (см) (см) (см) (см) (см) 4 4 4 4 + 4 + 4 = 12 (см) 4 3 5 4 + 3 + 5 = 12 (см) 5 5 2 5 + 5 + 2 = 12 (см)

×