Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

намиране на лице на правоъгълник

намиране на лице на правоъгълник

 1. 1. 1. а) Намерете броя на квадратчетата със страна 11см Намерете броя на квадратчетата със страна см (на квадратните сантиметри) за всяка от фигурите. (на квадратните сантиметри) за всяка от фигурите. Запишете лицето им. Запишете лицето им. ? 12 кв.см
 2. 2. б) При коя от фигурите най-лесно пресметнахте броя на При коя от фигурите най-лесно пресметнахте броя на квадратните сантиметри (кв.см)? квадратните сантиметри (кв.см)? Аз най-бързо намерих броя на кв.см на правоъгълника – 2 реда по 6 квадратчета. ? 12 кв.см
 3. 3. 2. Намерете лицето на правоъгълник АВСD. Намерете лицето на правоъгълник АВСD. D С а) Броят на квадратчетата по двете съседни страни на правоъгълника (дължината и широчината) показва ли колко сантиметра е всяка от тях? 3 см А б) Достатъчно ли е да знаете броя на квадратчетата по редици и колони, за да намерите лицето на правоъгълника? 5 см В
 4. 4. D С А В Аз мислено си представям малки квадратчета със страна 1 см, начертани в правоъгълника.
 5. 5. D С А В Л АВСD = 3 . 5 = 5 . 3 (кв.см) Аз мислено си представям малки квадратчета със страна 1 см, начертани в правоъгълника.
 6. 6. D С А В Л АВСD = 3 . 5 = 5 . 3 (кв.см) За да намеря лицето на този правоъгълник, пресмятам броя на квадратните сантиметри, съдържащи се в него.
 7. 7. D С А За да намеря лицето на този правоъгълник, пресмятам броя на квадратните сантиметри, съдържащи се в него. В Л АВСD = 3 . 5 = 5 . 3 (кв.см) За да се намери лицето на правоъгълник, необходимо е: • да са измерени дължината и широчината му с една и съща мерна единица ( да знаем дължината и широчината му); • да се пресметне произведението от дължината и широчината на правоъгълника.
 8. 8. 4. Измерете страните на правоъгълника и намерете лицето му. Измерете страните на правоъгълника и намерете лицето му. а) К Т ? см 2 см М ? 4 смсм Р Л МРТК = .? . Л МРТК = 4 . 2 = 8 кв.см
 9. 9. 5. Пресметнете по показания начин в тетрадките си, за да отговорите: а) Колко квадратни милиметра се съдържат в 1 кв.см? 1 см 10 мм 1 см 1 кв.мм = ? . ? кв.мм 1 кв.мм = 10 . 10 кв.мм = 10 мм = 100 кв.мм
 10. 10. Пресметнете по показания начин в тетрадките си, за да отговорите: г) Колко квадратни милиметра се съдържат в цялата фигура? 20 мм 10 мм 5 мм 10 мм ? . ? + ? . ? = . ? . кв.мм 10 . 20 + 10 . 5 = 250 кв.мм
 11. 11. УТ 1. а) Разгледайте и назовете геометричните фигури. а) Разгледайте и назовете геометричните фигури. / / клик, върху геометричните фигури/ клик, върху геометричните фигури/ правоъгълник квадрат крива права квадрат
 12. 12. б) Кои от тях имат лице? Оцветете го. б) Кои от тях имат лице? Оцветете го. Рисувай ссPaint Рисувай Paint
 13. 13. УТ 3. а) Допълнете така, че да е вярно: 1 кв.см = 2 кв.см = 8 кв.см = кв.мм кв.мм кв.мм 300 б) 200 800 100 100 600 1 кв.дм = 3 кв.дм = кв.см кв.см 6 кв.дм = кв.см
 14. 14. Колко квадратни метра е всяка цветна леха в двора на Таня? Колко е общата площ на лехите? 3м 3м 5м Л. на 1 леха = 7. 3 =21 (кв.мм) Л. на 4 леха = 5 . 2 =10 (кв.мм) 21 + 21 + 10 + 10 = 62 (кв.мм) 2 . (7. 3) + 2 . (5 . 2) = = 2 . 21 + 2 . 10 = = 42 + 20 = = 62 (кв.мм) 7м Л. на 3 леха = 5 . 2 =10 (кв.мм) 7м Л. на 2 леха = 7. 3 =21 (кв.мм) 2м 5м 2м

×