Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

лице на правоъгълник

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

лице на правоъгълник

 1. 1. изд.Булвест – Цвета Гергова
 2. 2. 1. 1. За да изрежете тези геометрични фигури от листове цветна хартия, за коя от тях ще ви е необходим най-голям лист? А за коя – най-малък лист? Мога да определя фигурата, но не мога да кажа с колко повече. изд.Булвест – Цвета Гергова
 3. 3. 3. 3. Коя от фигурите заема по-голямо място при начертаването ѝ, и коя – по-малко място? изд.Булвест – Цвета Гергова
 4. 4. 3. 3. Коя от фигурите заема по-голямо място при начертаването ѝ, и коя – по-малко място? изд.Булвест – Цвета Гергова
 5. 5. 3. 3. Коя от фигурите заема по-голямо място при начертаването ѝ, и коя – по-малко място? Ако ги изрежа, ще ги сравня така. изд.Булвест – Цвета Гергова
 6. 6. 3. б) 3. 11 кв. 12 кв. 14 кв. изд.Булвест – Цвета Гергова 12 кв.
 7. 7. 3. 3. изд.Булвест – Цвета Гергова
 8. 8. 3. 3. изд.Булвест – Цвета Гергова
 9. 9. 3. 3. изд.Булвест – Цвета Гергова
 10. 10. 3. 3. изд.Булвест – Цвета Гергова
 11. 11. 3. 3. изд.Булвест – Цвета Гергова
 12. 12. 3. 3. Всяка от тези фигури има лице. Лицето на фиг. 11еепо-голямо от лицето на фиг.2. Всяка от тези фигури има лице. Лицето на фиг. по-голямо от лицето на фиг.2. Фигури 44и 66имат равни лица. Фигури и имат равни лица. изд.Булвест – Цвета Гергова
 13. 13. Коя от двете фигури има по-голямо лице? 5. 5. Мога да посоча коя има по-голямо лице, но с колко е по-голямо – не знам! изд.Булвест – Цвета Гергова
 14. 14. Коя от двете фигури има по-голямо лице? 5. 5. Дължините на страните на малките квадратчета са равни. изд.Булвест – Цвета Гергова
 15. 15. Коя от двете фигури има по-голямо лице? 5. 5. Ще намеря броя на малките квадратчета и ще сравня. 12 квадратчета 8 квадратчета изд.Булвест – Цвета Гергова
 16. 16. 1 дм 1м квадрат със страна 1 мм квадрат със страна 1 см квадрат със страна 1 дм квадрат със страна 1 м 1 кв. мм 1 кв. см 1 кв. дм 1 кв. м Мерни единици за измерване на лице Мерни единици за измерване на лице изд.Булвест – Цвета Гергова
 17. 17. 7. 7. Колко са квадратчета със страна 1 см в този правоъгълник? Лицето на ABCD = 8 кв.см Лицето на тази геометрична фигура еечисло, което показва от колко Лицето на тази геометрична фигура число, което показва от колко квадратчета със страна 11см (квадратни сантиметра) се състои тя. квадратчета със страна см (квадратни сантиметра) се състои тя. изд.Булвест – Цвета Гергова
 18. 18. УТ 2. УТ 2. Ако всяко квадратче във фигурите еесъс страна 1см, Ако всяко квадратче във фигурите със страна 1см, запишете под тях лицето им. запишете под тях лицето им. кв.см кв.см изд.Булвест – Цвета Гергова кв.см
 19. 19. УТ 2. УТ 2. Ако всяко квадратче във фигурите еесъс страна 1см, Ако всяко квадратче във фигурите със страна 1см, запишете под тях лицето им. запишете под тях лицето им. кв.см изд.Булвест – Цвета Гергова
 20. 20. УТ 2. УТ 2. Ако всяко квадратче във фигурите еесъс страна 1см, Ако всяко квадратче във фигурите със страна 1см, запишете под тях лицето им. запишете под тях лицето им. кв.см изд.Булвест – Цвета Гергова
 21. 21. Ако всяко квадратче във фигурите еесъс страна 1см, Ако всяко квадратче във фигурите със страна 1см, запишете под тях лицето им. запишете под тях лицето им. УТ 2. УТ 2. 20 кв.см изд.Булвест – Цвета Гергова
 22. 22. Ако всяко квадратче във фигурите еесъс страна 1см, Ако всяко квадратче във фигурите със страна 1см, запишете под тях лицето им. запишете под тях лицето им. УТ 2. УТ 2. 20 кв.см кв.см изд.Булвест – Цвета Гергова
 23. 23. Ако всяко квадратче във фигурите еесъс страна 1см, Ако всяко квадратче във фигурите със страна 1см, запишете под тях лицето им. запишете под тях лицето им. УТ 2. УТ 2. 20 кв.см 26 кв.см изд.Булвест – Цвета Гергова
 24. 24. Ако всяко квадратче във фигурите еесъс страна 1см, Ако всяко квадратче във фигурите със страна 1см, запишете под тях лицето им. запишете под тях лицето им. УТ 2. УТ 2. 20 кв.см 26 кв.см изд.Булвест – Цвета Гергова кв.см
 25. 25. Ако всяко квадратче във фигурите еесъс страна 1см, Ако всяко квадратче във фигурите със страна 1см, запишете под тях лицето им. запишете под тях лицето им. УТ 2. УТ 2. 20 кв.см 26 кв.см изд.Булвест – Цвета Гергова 18 кв.см
 26. 26. УТ 3. УТ 3. Пребройте колко квадратни сантиметра е оцветената част на фигурата, ако малкото квадратче е със страна 1 см. 2 кв.см 2 кв.см 6 кв.см 13 кв.см изд.Булвест – Цвета Гергова
 27. 27. В коя от фигурите може да оцветите: а) 18 кв.см б) 13 кв.см Оцветете ги и запишете броя на неоцветените квадратчета. Общо колко квадратни сантиметра са? 23 кв.см изд.Булвест – Цвета Гергова 15 кв.см
 28. 28. В коя от фигурите може да оцветите: а) 18 кв.см б) 13 кв.см Оцветете ги и запишете броя на неоцветените квадратчета. Общо колко квадратни сантиметра са? 23 кв.см 15 кв.см 5 кв.см изд.Булвест – Цвета Гергова
 29. 29. В коя от фигурите може да оцветите: а) 18 кв.см б) 13 кв.см Оцветете ги и запишете броя на неоцветените квадратчета. Общо колко квадратни сантиметра са? 23 кв.см 15 кв.см 5 кв.см + изд.Булвест – Цвета Гергова 2 кв.см = 7 кв.см

×