Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3 изваждане на естестествените числа

1,310 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

3 изваждане на естестествените числа

  1. 2. Пресметнете разликите. 8 000 - 3 000 = 460 000 - 60 000 = 54 000 - 2 000 = 975 420 - 5 420 = Как се проверява изваждането? 54 917 766 380 2 374 508 18 305 93 170 937 879 - 5 000 400 000 52 000 97 000 36 612 673 216 1 436 629 - -
  2. 3. Попълнете таблиците. Как се променя разликата във всяка от тях? умаляемо 93 428 73 428 53 428 умалител 4 200 4 200 4 200 разлика умаляемо 5 768 5 768 5 768 умалител 1 500 2 800 4 100 разлика
  3. 4. Пресметнете изразите. 7 328 – 2 086 = 5 242 31 269 – 8 861 = 22 408 7 328 – 2 086 = 75 657 10 000 – 9 000 = 1 000
  4. 5. Лека кола изминава 2 580 км, които са с 890 км повече от разстоянието, изминато от автобус. Камион изминал 940 км по-малко от автобуса. Намерете разстоянието, което е изминало всяко от тези превозни средства. 2 580 – 890 = 1 690 км /автобус/ 1 690 км – 940 = 750 км /камион/
  5. 6. С колко лева по-малко ще заплатят семействата, ако направят следните покупки през пролетното намаление. сем.Богданови сем. Станчеви 748 + 1 698 + 1 040 = 3 486лв 659 + 1 399 + 949 = 3 007 лв 2 050 + 748 +780 = 3 578лв 1 899 + 659 + 599 = 3 157 лв

×