Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Урок № 25

Математика 2клас

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Урок № 25

 1. 1. Урок №25
 2. 2. Пресметнете: а) 27 + 30 2 7 3 0+ 2 дес. + 7 ед. + 3 дес. = = (2 дес. + 3 дес.) + 7 ед. = = 5 дес. + 7 ед. = 57 ед. дес. ед. 2 7 3 0 + 75 дес. ед. б) 57 – 30
 3. 3. Пресметнете: а) 27 + 30 2 7 3 0+ 2 дес. + 7 ед. + 3 дес. = = (2 дес. + 3 дес.) + 7 ед. = = 5 дес. + 7 ед. = 57 ед. дес. ед. 2 7 3 0 + 75 б) 57 – 30 57 – 30 = 27 дес. ед.
 4. 4. Пресметнете: а) 27 + 30 2 7 3 0+ 2 дес. + 7 ед. + 3 дес. = = (2 дес. + 3 дес.) + 7 ед. = = 5 дес. + 7 ед. = 57 ед. дес. ед. 2 7 3 0 + 75 б) 57 – 30 57 – 30 = 27 дес. ед. 5 7 3 0 – 72 + 0 7 3 5 дес. ед.
 5. 5. Обяснете как пресмятат Галя и Петьо. 57 – 27 Галя Петьо (клик на имената)
 6. 6. Обяснете как пресмятат Галя и Петьо. 57 – 27 Галя – 27 57 – 20 37 – 7 30 Петьо
 7. 7. Обяснете как пресмятат Галя и Петьо. 57 – 27 Галя Петьо – 27 57 30 – 7 50 – 20
 8. 8. Обяснете как пресмятат Галя и Петьо. 57 – 27 Галя Петьо – 27 57 30 – 27 57 30 – 7 37 – 20 – 7 50 – 20
 9. 9. Пресметнете устно и открийте приликите при задачите. 35 + 50 = ? 82 + 10 = ? 85 – 50 = ? 85 – 35 = ? 92 – 10 = ? 92 – 82 = ? 85 35 50 92 82 10
 10. 10. + 40 – 72 – 30 70 + 20 60 + 9 69 29 72 42 – – 30 – 2 40 32 – 2 40 32 Открийте липсващите числа.
 11. 11. Пресметнете: – 20 50 56 58 30 36 38 – 20 34 54 74 14 34 54 56 56 56 56 56
 12. 12. Свържете. 58 – 38 50 20 56 94 6 10 = 20
 13. 13. Открий числото, което е отговор на всяка задачата. а) 44 = 4 + 82 = 92 – б) 57 > + 4 24 + 30 > + 52 65 + 20 > + 50 32 < 30 + 4 4 0 1 0 5 20 50 1
 14. 14. Открий числото, което е отговор на всяка задачата. а) 44 = 4 + 82 = 92 – б) 57 > + 4 24 + 30 > + 52 65 + 20 > + 50 32 < 30 + 4 4 0 1 0 5 20 50 1 1 5 20 50 1
 15. 15. Открий числото, което е отговор на всяка задачата. а) 44 = 4 + 82 = 92 – б) 57 > + 4 24 + 30 > + 52 65 + 20 > + 50 32 < 30 + 4 4 0 1 0 5 20 50 1 1 5 20 50 1 1
 16. 16. Открий числото, което е отговор на всяка задачата. а) 44 = 4 + 82 = 92 – б) 57 > + 4 24 + 30 > + 52 65 + 20 > + 50 32 < 30 + 4 4 0 1 0 5 20 50 1 1 5 20 50 1 1
 17. 17. Открий числото, което е отговор на всяка задачата. а) 44 = 4 + 82 = 92 – б) 57 > + 4 24 + 30 > + 52 65 + 20 > + 50 32 < 30 + 4 4 0 1 0 5 20 50 1 1 5 20 50 1 1 1 5 20
 18. 18. 30 30 30 30 11 13 15 42 43 44 45 46 Събираемо Събираемо Сбор Попълнете таблицата. 41 12 30 14 30 16
 19. 19. Намерете неизвестното събираемо. 70 20 30 40 0 90 10 50 0 20 + __ + 3020 0+__+30 40 + __ + 030 40+__+20 30 30 + 0 + __60 60 20

×