Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ИЗДАТЕЛСТВО БУЛВЕСТ 2000
 
По колко предмета има във всяка група? (кликни върху фигурите) 1.
Посочете цифрите, с които ще запишете числата: петнадесет 2 едно четири шест двадесет
Отговорете с да или не вярно ли е, че: а) броят на цифрите, с които записваме числата, е десет; б) 16 = 1 десетица +...
Кои числа са записани? 13, 20, 11, 4 4. десетици единици 1 3 десетици единици 2 0 десетици единици 1 1 десетици единици 0 4
10 0 2 5 9 7 3 13 20 10 > > > > > 5. > < =
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Кои номера на знаците са пропуснати? 6.
Запишете: а) едноцифрените числа, по-големи от 4; б) двуцифрените числа, по-малки от 18; 5, 6, 7, 8, 9 17 , 1 6, 15 , 14 ,...
Открий картинката, нареди пъзел. (кликни върху елементите)
 
2 5 5  0 1  9 3 1 0 8  2 < > < > > а) 1. > < =
б) Вярно ли е, че: < > < >
5 + 2 7 – 3 2.
3 7 4 + 4 + 1 + 3 Вярно ли е, че: 3 + 2 5 + 2 7 + 4 3 + 3 6 7 + 1 + 4 а) 3.
б) Постави знаците + или –  9 5 = 4 – 7 1 = 6 3 2 = 5 5 5 = 0 – + – (кликни върху знаците)
Пресметнете устно и открийте приликите при задачите. 6 + 2 = 8 – 2 = 8 – 6 = 7 + 0 = 7 – 7 = 7 – 0 = 8 6 2 7 0 7 4.
Отговорете с да или не вярно ли е, че: 10 + а) числото 10 е сбор на: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ...
Отговорете с да или не вярно ли е, че: 1 + 5 = 5 + 1 3 + 7 > 7 + 3 5 + 9 > 5 2 + 8 = 8 8 – 2 < 8 + 2 6 – 4 = 6 + 4 Св...
Запишете верни сборове и разлики. 6. Събираемо 5 Събираемо 2 Сбор 7 Умаляемо 9 Умалител 6 Разлика 3
Рисувай с Paint .
 
Кои числа са написани? а) 15 12 10 17 14 9 1. десетици единици 1 4 десетици единици 2 0 десетици единици 0 4 б) 1 дес. + 5...
Пресметнете в тетрадките. а) б) в) 10 + 1 + 1 + 1 = 17 + 2 = 11 + 9 = 13 – 3 = 19 – 2 = 2 0 – 11 = 13 – 10 = 1 9 – ...
7 + 5 = 5 + 7 = 1 2 1 = 2 7 + 5 + 3 + 2 1 2 10 7 + 5 7 + 5  5+ 7 3 .
9 + 8 + 1 + 7 17 10 9 + 8 = 8 + 9 = 1 7 1 = 7 9 + 8 8+ 9 9 + 8
8 + 4 + 2 + 2 12 10 8 + 4 = 1 2  8 + 4
15 – 7 = +7 =15 8  8  15 – 8 = +  8 =15 7  7
6 + 7 + 4 +3 13 10 6 + 7 = 7 + 6 6 + 7
Едното събираемо е числото 9, а другото – числото 8. Пресметнете сбора. Умаляемото е числото 20, а умалителят – числото 1...
В класна стая едната редица е с 6 чина, а другата – с 5 чина. Колко са чиновете в класната стая? 5.
11 5 12 10 11 7 20 11 – 6 + 7 – 2 + 1 – 4 + 13 – 9
 
Пресметнете устно: 9 + 6 = 15 – 9 = 15 – 6 = 6 + 8 = 14 – 8 = 14 – 6 = 15 6 9 14 6 8 1.
Пресметнете сбора и разликата на числата 8 и 5 . Числото 8 с колко е по-голямо от числото 5 ? Числото 5 с колко ...
Съставете и решете задачи по картините. 11 4 7 3. 7 4 ? 4 ? 11 7 ? 11
Във втори “а” клас има 12 момичета и 8 момчета. С колко момичетата са повече от момчетата? С колко момчетата са по-малк...
Еми оцветила 9 картинки, а Петя – с 3 повече. Колко картинки е оцветила Петя? а) 5.
б) Ивайло прочел през лятото 11 детски книжки, а Митко – с 4 по-малко. Колко детски книжки е прочел Митко? 5.
Съставете и решете задачи по картината. 4 лв. 1  лв. 8  лв. + – – 6. + + 4 8 + 1  + 4 8 + 4 1 – 8 4 –
Разгледайте таблиците. Съставете задачи по тях. ? с 3 лв. по-малко от Мая 15 5 8 5 7. 1. клас 2. клас всичко 7 8 ? 4 ? 9 ?...
 
Как се нарича всяка една от фигурите? 1.
Колко са…? 2.
Кой измерва правилно? 3.
Измерете начертаните отсечки. Сравнете ги. 6 см 4 см 3 см > > 4.
Начертай отсечка с дължина 9 см. Начертайте втора отсечка, която да е с 3 см по-къса от нея. 5.
6.
 
Посочете мястото на динята и пъпеша върху везната,след това на картофите. 1.
Колко лева има Владо? а) 2.
б) Как може да заплати всяка от играчките?
Кои часовници показват един и същи час? а) б) <ul><li>Колко ч á са е времето от: </li></ul><ul><li>от 9 часá до 12 часá? ...
 
Вярно ли е, че: 20 лв. – 3 лв. 9 ст. + 3 ст. 19 кг – 12 кг 7 см + 5 см 17лв. 7 кг 12см 12ст. 4.
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

начален преговор 2 клас

 • Be the first to comment

начален преговор 2 клас

 1. 1. ИЗДАТЕЛСТВО БУЛВЕСТ 2000
 2. 3. По колко предмета има във всяка група? (кликни върху фигурите) 1.
 3. 4. Посочете цифрите, с които ще запишете числата: петнадесет 2 едно четири шест двадесет
 4. 5. Отговорете с да или не вярно ли е, че: а) броят на цифрите, с които записваме числата, е десет; б) 16 = 1 десетица + 6 единици; в) 1 десетица + 0 единици = 10 3.
 5. 6. Кои числа са записани? 13, 20, 11, 4 4. десетици единици 1 3 десетици единици 2 0 десетици единици 1 1 десетици единици 0 4
 6. 7. 10 0 2 5 9 7 3 13 20 10 > > > > > 5. > < =
 7. 8. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Кои номера на знаците са пропуснати? 6.
 8. 9. Запишете: а) едноцифрените числа, по-големи от 4; б) двуцифрените числа, по-малки от 18; 5, 6, 7, 8, 9 17 , 1 6, 15 , 14 , 13 , 12 ,11,10
 9. 10. Открий картинката, нареди пъзел. (кликни върху елементите)
 10. 12. 2 5 5 0 1 9 3 1 0 8 2 < > < > > а) 1. > < =
 11. 13. б) Вярно ли е, че: < > < >
 12. 14. 5 + 2 7 – 3 2.
 13. 15. 3 7 4 + 4 + 1 + 3 Вярно ли е, че: 3 + 2 5 + 2 7 + 4 3 + 3 6 7 + 1 + 4 а) 3.
 14. 16. б) Постави знаците + или – 9 5 = 4 – 7 1 = 6 3 2 = 5 5 5 = 0 – + – (кликни върху знаците)
 15. 17. Пресметнете устно и открийте приликите при задачите. 6 + 2 = 8 – 2 = 8 – 6 = 7 + 0 = 7 – 7 = 7 – 0 = 8 6 2 7 0 7 4.
 16. 18. Отговорете с да или не вярно ли е, че: 10 + а) числото 10 е сбор на: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 + 5 + 4 4 + 3 + 3
 17. 19. Отговорете с да или не вярно ли е, че: 1 + 5 = 5 + 1 3 + 7 > 7 + 3 5 + 9 > 5 2 + 8 = 8 8 – 2 < 8 + 2 6 – 4 = 6 + 4 Светофарът ще ти помогне - кликни върху задачата.
 18. 20. Запишете верни сборове и разлики. 6. Събираемо 5 Събираемо 2 Сбор 7 Умаляемо 9 Умалител 6 Разлика 3
 19. 21. Рисувай с Paint .
 20. 23. Кои числа са написани? а) 15 12 10 17 14 9 1. десетици единици 1 4 десетици единици 2 0 десетици единици 0 4 б) 1 дес. + 5 ед. 1 дес. + 2 ед. 1 дес. + 0 ед. 7 ед. + 1 дес. 4 ед. + 1 дес. 0 дес. + 9 ед. в)
 21. 24. Пресметнете в тетрадките. а) б) в) 10 + 1 + 1 + 1 = 17 + 2 = 11 + 9 = 13 – 3 = 19 – 2 = 2 0 – 11 = 13 – 10 = 1 9 – 17 = 20 – 9 = 13 19 20 10 17 9 3 2 11 2.
 22. 25. 7 + 5 = 5 + 7 = 1 2 1 = 2 7 + 5 + 3 + 2 1 2 10 7 + 5 7 + 5 5+ 7 3 .
 23. 26. 9 + 8 + 1 + 7 17 10 9 + 8 = 8 + 9 = 1 7 1 = 7 9 + 8 8+ 9 9 + 8
 24. 27. 8 + 4 + 2 + 2 12 10 8 + 4 = 1 2 8 + 4
 25. 28. 15 – 7 = +7 =15 8 8 15 – 8 = + 8 =15 7 7
 26. 29. 6 + 7 + 4 +3 13 10 6 + 7 = 7 + 6 6 + 7
 27. 30. Едното събираемо е числото 9, а другото – числото 8. Пресметнете сбора. Умаляемото е числото 20, а умалителят – числото 14. Намерете разликата. 4 .
 28. 31. В класна стая едната редица е с 6 чина, а другата – с 5 чина. Колко са чиновете в класната стая? 5.
 29. 32. 11 5 12 10 11 7 20 11 – 6 + 7 – 2 + 1 – 4 + 13 – 9
 30. 34. Пресметнете устно: 9 + 6 = 15 – 9 = 15 – 6 = 6 + 8 = 14 – 8 = 14 – 6 = 15 6 9 14 6 8 1.
 31. 35. Пресметнете сбора и разликата на числата 8 и 5 . Числото 8 с колко е по-голямо от числото 5 ? Числото 5 с колко е по-малко от числото 8 ? 2. Числото 13 е техен сбор. 5 + 8 Числото 3 е тяхна разлика. 8 – 5
 32. 36. Съставете и решете задачи по картините. 11 4 7 3. 7 4 ? 4 ? 11 7 ? 11
 33. 37. Във втори “а” клас има 12 момичета и 8 момчета. С колко момичетата са повече от момчетата? С колко момчетата са по-малко от момичетата? 12 момичета 8 момчета 4.
 34. 38. Еми оцветила 9 картинки, а Петя – с 3 повече. Колко картинки е оцветила Петя? а) 5.
 35. 39. б) Ивайло прочел през лятото 11 детски книжки, а Митко – с 4 по-малко. Колко детски книжки е прочел Митко? 5.
 36. 40. Съставете и решете задачи по картината. 4 лв. 1 лв. 8 лв. + – – 6. + + 4 8 + 1 + 4 8 + 4 1 – 8 4 –
 37. 41. Разгледайте таблиците. Съставете задачи по тях. ? с 3 лв. по-малко от Мая 15 5 8 5 7. 1. клас 2. клас всичко 7 8 ? 4 ? 9 ? 9 17 Мая Роси
 38. 43. Как се нарича всяка една от фигурите? 1.
 39. 44. Колко са…? 2.
 40. 45. Кой измерва правилно? 3.
 41. 46. Измерете начертаните отсечки. Сравнете ги. 6 см 4 см 3 см > > 4.
 42. 47. Начертай отсечка с дължина 9 см. Начертайте втора отсечка, която да е с 3 см по-къса от нея. 5.
 43. 48. 6.
 44. 50. Посочете мястото на динята и пъпеша върху везната,след това на картофите. 1.
 45. 51. Колко лева има Владо? а) 2.
 46. 52. б) Как може да заплати всяка от играчките?
 47. 53. Кои часовници показват един и същи час? а) б) <ul><li>Колко ч á са е времето от: </li></ul><ul><li>от 9 часá до 12 часá? </li></ul><ul><li>от 6 часá до 10 часá? </li></ul>3.
 48. 55. Вярно ли е, че: 20 лв. – 3 лв. 9 ст. + 3 ст. 19 кг – 12 кг 7 см + 5 см 17лв. 7 кг 12см 12ст. 4.

×