Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Může být internet svobodný?

598 views

Published on

Pokus o foucaultovskou analýzu mocenských vztahů ve vybraných konfliktních tématech.

Více o pozadí prezentace na http://bzzzwa.tumblr.com/post/2379350121/muze-byt-internet-svobodny

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Může být internet svobodný?

 1. 1. Může být internet svobodný? pokus o foucaultovskou analýzu mocenských vztahů ve vybraných konfliktních tématech 16. 12. 2010 @ bzzzwa
 2. 2. Náčrt rozporu, konfliktu v obecné rovině
 3. 3. Příklady konfliktu
 4. 4. Foucault navrhuje zkoumat formy odporu vůči různým typům moci. Pro analýzu mocenských vztahů navrhuje kritéria: 1. Systém diferenciací 2. Typy cílů 3. Modalita prostředků 4. Formy institucionalizace 5. Stupně racionalizace
 5. 5. sdílení bez omezení každý obsah má právo na existenci ochrana soukromí Formy odporu
 6. 6. Aut. právo není jednotné, rozdíly po celém světě, nezakládá se na univerzálních hodnotách jak je často deklarováno; vzniklo jako ochrana autorů před komerčním zneužitím děl; ochrana byznysu není právo Některý obsah je nevhodný (presupozice), rozdílná interpretace v různých zemích, stát ochraňuje nevědomé občany (děti) Stát má právo dohlížet; je potřeba se bránit proti... (dosaďte svou hrozbu), „slušný občan se nemá čeho bát“ 1. Systém diferenciací
 7. 7. Ochrana statu quo (kontroly nad obsahem, ochrana byznysu), výhodnější pozice pro podnikání „v novém režimu sdílení“ Vzbudit zdání, že “nevhodné” je pod kontrolou (uklidnění), vzbudit strach u těch, kdo šíří “nevhodné” (výhrůžka), stanovení morálních hranic, ukázání na vnějšího nepřítele (odvedení pozornosti) Znalost historie jednání, zpětně odhalit nelegální jednání, dát záruku bezpečí 2. Typy cílů
 8. 8. Propaganda, totální kriminalizace sdílení; slídění a kontrola; tlak na poskytovatele připojení, aby sami dohlíželi, odpojování občanů Propaganda, cílená selekce populárních témat (ochrana dětí, potírání pedofilů, neonacismu, …), tlak na cenzuru (pro “dobrovolné” filtrování poskytovateli připojení) Povinné zaznamenávání informací o digitálním jednání; utajování informací o využití v praxi; přístup k datům ze strany moci bez rozhodnutí soudu, uplácení poskytovatelů připojení 3. Modalita prostředků
 9. 9. Autorské svazy, autorské právo; slogany “kopírování zabíjí muziku”, “housku bys taky neukradl”; výhružné dopisy, úřad HADOPI // p2p sítě, šifrování, poloveřejné sítě (friend2friend) Blacklisty od IWF apod., uzákonění blokování, hlasy “rodičů a obětí”, pražská deklarace, tabu // paralelní anonymní internet Zákony o data retention, terorista (jako hrozba), občan jako potenciální hrozba // PETs 4. Formy institucionalizace
 10. 10. Posun od pronásledování jednotlivců k důrazu na oslabování struktur (zavírání domén, soud s poskytovateli služeb) a na posílení mezinárodního rámce (dohoda ACTA) Posun od používání dobrovolných opatření k používání „dobrovolných“ opatření plošně, tlak na zavedení legislativy Odůvodňování účelnosti opatření, které je používáno jinak, než bylo avizováno (není používáno na hon teroristů), tlak na rozšíření působnosti data retention // obrana od zástupců profesí, které soukromí potřebují 5. Stupně racionalizace
 11. 11. V samém srdci mocenského vztahu je vzdor vůle a neústupnost svobody (Foucault, M.: Subjekt a moc, 1982, česky 2003) Odpor je věčný...
 12. 12. ...aspoň kousek internetu bude vždy svobodný... Děkuji za pozornost

×