Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Історія Чернігово-Сіверщини

282 views

Published on

Краєзнавча література з фонду Наукової бібліотеки Чернігівського національного технологічного університету

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Історія Чернігово-Сіверщини

 1. 1. Фонд НБ ЧНТУ
 2. 2. Благоверные князья и святые земли Черниговской / сост. В. Демиденко. – 2-изд., допол. – Чернигов : Деснянська правда, 2008. – 164 с. : ил. У книзі наведені діяння во славу Христа чернігівських князів, а також святителів, преподобних, мучеників, блаженних, що мають відношення до Чернігово-Сіверської землі.
 3. 3. Добриця, О. П. Князі чернігівські / О. П. Добриця. – Чернігів : Деснянська правда, 2007. – 80 с. У книзі нарисів у популярній формі подано життєписи найвідоміших князів, які залишили помітний слід не тільки в історії Чернігова, а й всієї Давньоруської держави.
 4. 4. Калібаба, Д. Відомі діячі культури, науки, політики Придесення : довідник / Д. Калібаба. – Чернігів, 1995. – 143 с. Видання знайомить читачів з відомими діячами культури, науки, політики Чернігово-Сіверщини від найдавніших часів. ЇЇ автор – відомий на Придесенні краєзнавець Дмитро Панасович Калібаба.
 5. 5. Кривошея, В. В. Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва. І. Борзна. ІІ. Волинка / В. В. Кривошея, І. І. Кривошея. – К. : ІПіЕД НАНУ, 1999. – 126 с. Дана робота ставить за мету розкрити історико-генеалогічні аспекти розвитку двох сотень північно-східного регіону: Борзнянської Ніжинського і Волинської Чернігівського полків.
 6. 6. Кузнецов, Г. Растерзанный Чернигов, или юность, опаленная войной / Г. Кузнецов. – Чернигов : Деснянська правда, 2005. – 480 с. Книга розповідає про дві військові долі - долі міста Чернігова та долі людини, для якого це місто стало Батьківщиною в найбільшому і широкому сенсі цього слова. Розтерзаний німецькою авіацією, а потім каральними операціями німців, їх поплічників поліцаїв, місто знайшло в собі сили для опору і вижило.
 7. 7. Кузнецов, Г. А. Тайны древнего Чернигова и его клады / Г. А. Кузнецов. – 3 – изд. – Чернигов : Деснянська правда, 2006. – 60 с. В даному виданні викладені відомості про історію стародавнього Чернігова в різні його періоди, починаючи з перших століть існування, нерозгадані його таємниці, перекази і легенди.
 8. 8. Леп’явко, С. Чернігів. Історія міста : наук.-попул. вид. / С. Леп’явко. –К. : Темпора, 2012. – 432 с. : іл. Пропонована книга є першою великою працею, присвяченою багатовіковій історії Чернігова – одного з найдавніших міст України. У ній викладаються основні події історії міста, розповідається про найвідоміших осіб, які в ньому жили, історичні та культурні скарби, що були створені або зберігаються в Чернігові.
 9. 9. Леп’явко, С. Чернігів у роки війни (1941-1943) / С. Леп’явко. – Чернігів : Лозовий В. М., 2011. – 64 с. Книга присвячена трагічним подіям оборони, окупації та визволення Чернігова у 1941 – 1943 роках. Поряд з ними дається огляд довоєнної історії міста і його відбудови у післявоєнні роки.
 10. 10. Леп’явко, С. Коротка історія Чернігова / С. Леп’явко. – К., 2009. – 64 с. Книжка пропонує подорож у минуле Чернігова – одного з найдавніших міст України, історія якого налічує понад 1100 років. Автор у стислій формі знайомить читача з початковою історією Чернігова, його розквітом як столиці давньоруського князівства, міським життям і культурою часів магдебурзького права і козацтва, губернського центру Російської імперії та метаморфозами XX сторіччя.
 11. 11. Метелкин, Н. В. Сокровища и ненайденные клады Украины / Н. В. Метелкин. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2006. – 192 с. : ил. У книзі розповідається про історію пошуку скарбів і археологічних досліджень в Україні. Територія Київської Русі багата закритими скарбами різних племен і народів. Тут і пам'ятки трипільської культури, і скарби скіфів, сарматів, гунів, готів, слов'ян і багатьох інших стародавніх землеробів і кочівників, що населяли ці місця, починаючи з IV - III тисячоліть до н. е. Розповідається про знахідки під час розкопок в Чернігові.
 12. 12. Новгород-Северский: Город десяти веков : фотопутеводитель / А. М. Федирко; фото М. К. Андреева и др. – К. : Мистецтво, 1989. – 167 с. : ил. Містом десяти століть називають Новгород- Сіверський. Його історія зберігає чимало загадок і таємниць. З глибини століть дійшло до нас немеркнуче світло геніального пам'ятника давньоруської літератури "Слова о полку Ігоревім", витоки якого – у цій стародавній Сіверської землі.
 13. 13. Руденок, В. Я. Тайны монастырских подземелий / В. Я. Руденок. – 4-е изд., доп. – Чернигов : Деснянська правдв, 2007. – 64 с. Книга розповідає про історію створення та таємниці, непояснених і понині, печер Чернігівської землі. Печери Чернігівської землі - це рукотворні підземелля, створені в різний час в Чернігові і інших населених пунктах. Більшість з них розташовані на територіях монастирів або біля них і мають виключно культове призначення.
 14. 14. Руденок, В. Я. Чернигов: из века в век / В. Я. Руденок. – 2-е изд. – Чернигов : Деснянська правда, 2006. – 48 с. Книга відомого історика і краєзнавця Володимира Руденка пропонує читачам здійснити цікаву екскурсію в багатовікову історію Чернігова. На відміну від інших подібних видань, автор не просто викладає в хронологічній послідовності важливі віхи, події і дати минулого міста на Десні, а й доповнює їх багатьма маловідомими фактами, а деякі з них вперше вводяться в науковий обіг.
 15. 15. Самойленко, Г. В. Літературне життя на Чернігівщині в ХІІ – ХХ столітті / Г. В. Самойленко. – 2-ге вид. доп. і перероб. – Чернігів : Лозовий В. М., 2011. – 328 с. У книзі розкриваються багатогранні особливості літературного життя на Чернігівщині в ХІІ – ХХ ст., аналізується творчість найважливіших його представників, спадщина яких виходить за межі цього регіону : Л. Баранович, І. Галятовський, І. Величковський, М. Гоголь, Є. Гребінка, Л. Глібов, М. Коцюбинський та ін.
 16. 16. Сапон, В. М. Вулиці старого Чернігова : історико-краєзнавчі етюди / В. М. Сапон. Чернігів : Деснянська правда, 2007. – 128 с. Про те, якими були чернігівські вулиці сто, двісті і більше літ тому, про їхні архітектурні старожитності, про тих, хто жив на них – як відомих, так і маловідомих чернігівців, про віколомні і незначні, але цікаві події, що відбувалися у старому Чернігові, розповідається в цій книжці.
 17. 17. Сіментов, Ю. Я. Краєзнавчі матеріали з історії Чернігівщини / Ю. Я. Сіментов, М. Т. Яцура. – К. : Радянська школа, 1968. – 169 с. У посібнику подано краєзнавчі матеріали з історії Чернігівщини від первіснообщинного ладу до сучасності. Крім фактичного матеріалу подано окремі методичні поради щодо використання під час викладання і навчання. Вміщено карту Чернігівської області з позначенням основних археологічних та архітектурних пам’яток.
 18. 18. Студьонова, Л. Чернігівки в житті славетних / Л. Студьонова. – Чернігів : Деснянська правда, 1996. – 79 с. У книзі розповідається про інтимні стосунки князя Святослава, О. Пушкіна, П. Пікассо, А. Чехова, М. Врубеля, О. Блока, П. Федотова, М. Лисенка, Т. Шевченка, Д. Мережковського, П. Тичини, А. Малишка з представницями Придесення.
 19. 19. Студьонова, Л. В. Чернігівські князі, полковники, губернатори / Л. В. Студьонова; ред. О. В. Ткаченко. – Чернігів : Деснянська правда, 1998. – 148 с. Це дослідження – перша спроба розповісти про тих, хто владарював на Чернігівщині упродовж ІХ –ХХ ст. У книзі подаються біографічні нариси про понад 100 осіб – князів, полковників, воєвод, намісників, губернаторів, голів облдержадміністрації.
 20. 20. Тищенко, М. О. Симфонія Сіверянського краю : фотоальбом / М. О. Тищенко. – Чернігів : Деснянська правда, 2005. – 160 с. : іл. Земля дідів і прадідів постає на сторінках фотоальбому в творінні їх рук – духовної і матеріальної культури з часів Київської Русі до нинішніх. Історичні пам’ятки домонгольської пори і пізніші – благодатний грунт для розвитку туристичного бізнесу, формування національної свідомості, патріотичного виховання.
 21. 21. Уривалкін, О. М. Історичне краєзнавство : навч. посіб. / О. М. Уривалкин. – К. : КНТ, 2006. – 296 с. В книзі читач дізнається про розвиток історичного краєзнавства на території України, про джерела вивчення минулого, ознайомиться з основними етапами історії Чернігово-Сіверської землі. Книга базується на великому фактичному матеріалі, який зібрав, систематизував і узагальнив автор.
 22. 22. Чернігівські старожитності : наук. зб. Вип. 1. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2008. – 247 с. Перший випуск наукової збірки «Чернігівські старожитності» продовжує публікацію наукових досліджень. Присвячених історії, археології, архітектурі і мистецтву давнього, середньовічного і сучасного Чернігова, його економічним і культурним зв’язкам з Візантією, Росією та Білоруссю.
 23. 23. Чернігівщина: Землі квітучої краса : фотоальбом / упоряд. та текст В. Ф. Шевченка; фото І. М. Корзуна, В. В. Школьного. – К. : Мистецтво, 1988. – 168 с. : іл. Фотоальбом про одну з найбільших областей України, розміщену на півночі країни вздовж мальовничих берегів Десни. Окрім неповторних за красою куточків природи, що ваблять численних туристів, сторінки альбому знайомлять з архітектурними пам’ятками старовинних міст Новгорода- Сіверського, Ніжина, Чернігова, розповідають про поліське село, про культурно-мистецьке життя Придесення.
 24. 24. Школьний, В. В. Десна : фотоальбом / В. В. Школьний. – К. : Мистецтво, 1988. – 256 с. : іл. Фотоальбом “Десна” – це книга, що зворушливо розповідає про мальовничу Десну – ріку дитинства автора. Про куточки рідної землі, через які протікає Десна, з її неперевершеними пейзажами, пам’ятками архітектури Новгорода-Сіверського та Чернігова.

×