Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Наукова бібліотека ЧНТУ
Пропонується виставка літератури з фонду Наукової бібліотеки
Чернігівського національного технологічного університету до
Д...
Соціальна робота належить до професій, які виникли з метою
задоволення насущних потреб суспільства і громадян.
Соціальна р...
60.9я73
В 84
Вступ до соціальної роботи : навч. посіб. / за ред. Т. В. Семигіної, І. І.
Миговича. – К. : Академвидав, 2005...
Як практична діяльність з надання допомоги, підтримки і захисту
нужденних, соціальна допомога відома ще в давніх цивілізац...
60.93я73
Г 69
Горілий, А. Г. Історія соціальної роботи : навч. посіб. / А. Г. Горілий. –
Тернопіль : Видавництво Астон, 20...
60.99
І 66
Інноваційні моделі соціальних послуг : Проекти Українського фонду
соціальних інвестицій / за ред. Н. В. Кабачен...
Першими країнами, де соціальна робота сформувалась як
особливий вид діяльності, а згодом була поставлена на
професійну осн...
65.9(4Укр)272я73
К 20
Капська, А. Й. Соціальна робота : навч. посіб. / А. Й. Капська. – К. : Центр
навчальної літератури, ...
Соціальні служби і соціальні працівники надають допомогу у
розв’язанні різних соціальних проблем, які виникають у людини а...
65.9(4Укр)272я73
К 20
Капська, А. Й. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах : навч.
посіб. / А. Й. Капська, Л. ...
60.9я73
К 82
Кривоконь, Н. І. Проблеми соціальної роботи та соціальної політики в
Україні : навч. посіб. / Н. І. Кривоконь...
60.9я73
Л 84
Лукашевич, М. П. Соціальна робота (теорія і практика) : підруч. / М. П.
Лукашевич, Т. В. Семигіна. – К. : Кар...
Менеджмент соціальної роботи на сучасному етапі є рушійною
силою і прискорювачем демократичного суспільного розвитку
украї...
60.9я73
Л 84
Лукашевич, М. П. Менеджмент соціальної роботи : теорія і практика : навч.
посіб. / М. П. Лукашевич, М. В. Тул...
Активне зростання в Україні чисельності бездомних громадян
розпочалося на початку 90-х років, проте на державному рівні
пр...
65.9(4Укр)272
Р 36
Рекомендації по організації соціальної роботи з бездомними громадянами
в регіонах / за ред. Л. І. Ільчу...
60.9
С 36
Сила, Т. І. Професійна інтеракція в соціальній роботі : соціально-
психологічні особливості взаємодії соціальног...
Спеціаліст соціальної сфери працює у взаємодії з управлінням
соціального захисту населення, службами зайнятості населення,...
60.9я73
С 69
Соціальна робота : технологічний аспект : навч. посіб. / за ред. А. Й.
Капської. – К. : Центр навчальної літе...
Соціальна політика – це діяльність держави з управління розвитком
соціальної сфери суспільства, спрямована на задоволення ...
60.5я73
Ш 38
Шевчук, П. І. Соціальна політика / П. І. Шевчук. – Львів : Світ, 2003. – 400 с.
У навчальному посібнику розгл...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

День працівника соц. сфери

391 views

Published on

Виставка літератури з фонду Наукової бібліотеки ЧНТУ до Дня працівників соціальної сфери в Україні.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

День працівника соц. сфери

 1. 1. Наукова бібліотека ЧНТУ
 2. 2. Пропонується виставка літератури з фонду Наукової бібліотеки Чернігівського національного технологічного університету до Дня працівників соціальної сфери. Приємного перегляду!
 3. 3. Соціальна робота належить до професій, які виникли з метою задоволення насущних потреб суспільства і громадян. Соціальна робота сприяє формуванню, здійсненню і реабілітації життєвих сил людини.
 4. 4. 60.9я73 В 84 Вступ до соціальної роботи : навч. посіб. / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. – К. : Академвидав, 2005. – 304 с. – (Альма-матер). Соціальна робота як феномен сучасної цивілізації виражає діалектику загальнолюдських цінностей і унікальність особистості. Ці ідеї втілені у навчальному посібнику, де розкрито її сутність , історію виникнення і розвитку, місце у структурі соціогуманітарних наук, а також висвітлено особливості її як прикладної діяльності (методологію, організаційні аспекти, систему моральних норм, правове регулювання, фахові, особистісні вимоги до соціальних працівників, специфіку суб’єкт-суб’єктних відносин у комунікативних процесах, морально- етичний вимір фахової діяльності, принципи і форми організації роботи соціальних служб).
 5. 5. Як практична діяльність з надання допомоги, підтримки і захисту нужденних, соціальна допомога відома ще в давніх цивілізаціях Єгипту, Китаю і Греції. Саме там були закладені її основні засади, які через багато століть послужили основою для формування наукової концепції соціальної роботи.
 6. 6. 60.93я73 Г 69 Горілий, А. Г. Історія соціальної роботи : навч. посіб. / А. Г. Горілий. – Тернопіль : Видавництво Астон, 2004. – 174 с. Навчальний посібник охоплює історію розвитку і створення такої важливої сфери діяльності людства від стародавніх часів і до кінця ХХ-го століття. Відображає основні етапи розвитку соціальної роботи в Україні, Росії та Західній Європі, основні події, роль історичних осіб. Підручник розрахований на студентів, що навчаються за спеціальностями «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка», іншими гуманітарними спеціальностями, а також на практичних працівників соціальної сфери.
 7. 7. 60.99 І 66 Інноваційні моделі соціальних послуг : Проекти Українського фонду соціальних інвестицій / за ред. Н. В. Кабаченко. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ», 2006. – 320 с. Мета цієї збірки – ознайомити читача з інноваційними проектами соціальних послуг для вразливих груп населення, які були розроблені та впроваджуються в різних соціальних агенціях Хмельницької та Харківської областей за підтримки Українського фонду соціальних інвестицій. Представлені моделі соціальних послуг для дітей-сиріт, дітей з особливими потребами, молоді, жінок, котрі зазнали насилля, людей з інвалідністю, громадян, що повернулися з ув’язнення, можуть служити зразками для створення подібних послуг як громадськими, так і державними організаціями та закладами в інших регіонах України.
 8. 8. Першими країнами, де соціальна робота сформувалась як особливий вид діяльності, а згодом була поставлена на професійну основу, вважають Великобританію та США. До фундаторів соціальної роботи належать Мері Річмонд, Джейн Адамс, Алісе Саламон, які зробили значний внесок у становлення наукових та навчальних аспектів соціальної роботи. Як самостійний вид діяльності соціальна робота утвердилася в Україні в середині 90-х років ХХ ст.
 9. 9. 65.9(4Укр)272я73 К 20 Капська, А. Й. Соціальна робота : навч. посіб. / А. Й. Капська. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с. На основі глибокого вивчення та аналізу особливостей соціально-педагогічної роботи в Україні пропонуються варіативні технології для спеціаліста соціальної сфери з урахуванням контингенту клієнтів; деякі методики організації життєдіяльності дітей і молоді з особливими потребами; робота з підлітками і молоддю схильними до девіантної поведінки, а також шляхи взаємодії, допомоги і підтримки кризових сімей, прийомних сімей та «дітей вулиці».
 10. 10. Соціальні служби і соціальні працівники надають допомогу у розв’язанні різних соціальних проблем, які виникають у людини або групи людей. Сфера професійної компетентності і діяльності соціального працівника в зарубіжних країнах включає такі елементи: реалізація соціальних і цивільних прав людей; компенсація соціального, фізичного або психічного збитку; ліквідація дефіциту в спілкуванні; допомога в організації дозвілля, доступу до основних соціальних благ і соціальних послуг.
 11. 11. 65.9(4Укр)272я73 К 20 Капська, А. Й. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах : навч. посіб. / А. Й. Капська, Л. М. Завацька, С. В. Грищенко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2011. – 248 с. Даний навчальний посібник є певним узагальненням наявного досвіду діяльності фахівців у сфері соціального захисту населення в зарубіжних країнах. Тому метою навчального посібника є розкриття змісту й особливостей технологій соціальної роботи за кордоном, визначення їх місця в системі загальних соціальних технологій; класифікація технологій соціальної роботи; аналіз технологій соціальної підтримки і допомоги тим категоріям населення, які мають певні проблеми.
 12. 12. 60.9я73 К 82 Кривоконь, Н. І. Проблеми соціальної роботи та соціальної політики в Україні : навч. посіб. / Н. І. Кривоконь. – Чернігів : Чернігівський державний технологічний університет, 2012. – 320 с. У навчальному посібнику висвітлюються питання, що стосуються концептуальних основ соціальної роботи та соціальної політики в Україні на сучасному етапі, особливостей соціальної роботи з різними категоріями населення, нагальних проблем і перспектив розвитку соціальної сфери держави. Розгляд матеріалів, що пропонуються читачеві, сприятиме створенню умов для формування складових професійної компетентності фахівців із соціальної роботи і дозволить формувати адекватну модель діяльності майбутнього спеціаліста.
 13. 13. 60.9я73 Л 84 Лукашевич, М. П. Соціальна робота (теорія і практика) : підруч. / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – К. : Каравела, 2009. – 368 с. У підручнику розкрито сутність поняття «соціальна робота» як галузі науки, навчальної дисципліни та фахової діяльності. Розглянуто основні типи теорії та моделей соціальної роботи, еволюцію теорії та практики соціальної роботи в Україні та за кордоном. Практична соціальна робота викладена відповідно до особливостей різних груп клієнтів та завдань в роботі з ними.
 14. 14. Менеджмент соціальної роботи на сучасному етапі є рушійною силою і прискорювачем демократичного суспільного розвитку українського суспільства. Його сутність і структура, а також механізми впровадження, спрямовані на підготовку та ухвалення оптимальних управлінських рішень щодо соціальної допомоги та соціального захисту певних соціальних груп у суспільстві.
 15. 15. 60.9я73 Л 84 Лукашевич, М. П. Менеджмент соціальної роботи : теорія і практика : навч. посіб. / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2007. – 296 с. У посібнику подане системне бачення менеджменту соціальної роботи як вирішального організаційного чинника упорядкування та удосконалення соціального захисту незахищених верств населення. У ньому предметно розглядається концептуальна еволюція, сутність та зміст цього суспільного явища, дається характеристика закономірностей, принципів і методів менеджменту соціальної роботи, його типологія, а також аналізуються управлінські практики та технології. Поряд з цим розглядається й сам процес менеджменту соціальної роботи, його основні функції, а також технологічні та процедурні засади реалізації стратегічних напрямків соціальної політики.
 16. 16. Активне зростання в Україні чисельності бездомних громадян розпочалося на початку 90-х років, проте на державному рівні проблема бездомності була визнана лише у 2003 році. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей».
 17. 17. 65.9(4Укр)272 Р 36 Рекомендації по організації соціальної роботи з бездомними громадянами в регіонах / за ред. Л. І. Ільчука, О. В. Суліми. – Херсон : Вид-во ПП Вишемирський, 2009. – 212 с. У роботі надані рекомендації щодо організації соціальної роботи з бездомними громадянами на рівні регіону та соціального закладу. Розглянуті загальні положення щодо соціального захисту бездомних громадян, соціальні послуги, що надаються в процесі вуличної роботи, основні характеристики соціальних закладів для даної категорії, питання індивідуальної та групової роботи з клієнтами, вимоги щодо професійних якостей та етики соціального працівника.
 18. 18. 60.9 С 36 Сила, Т. І. Професійна інтеракція в соціальній роботі : соціально- психологічні особливості взаємодії соціального працівника і клієнта : моногр. / Т. І. Сила. – Чернігів : Чернігівський державний інститут права , соціальних технологій та праці, 2010. – 241 с. Монографічне дослідження присвячене соціально-психологічному аналізові професійної інтеракції у соціальній роботі в системі соціального захисту населення. Розкрито зміст поняття та запропоновано структурно-функціональну модель професійної інтеракції в соціальній роботі, виділено соціально-психологічні особливості та охарактеризовано детермінанти цього феномену. Висвітлено результати емпіричного дослідження соціально-психологічних особливостей професійної взаємодії у соціальній роботі, виділено та охарактеризовано типи професійної інтеракції соціальних працівників.
 19. 19. Спеціаліст соціальної сфери працює у взаємодії з управлінням соціального захисту населення, службами зайнятості населення, опікунськими службами, інспекціями у справах неповнолітніх, виправно-трудовими колоніями, житловими управліннями, загсами, прокуратурою, народними судами, структурами МВС, Збройних Сил України, пансіонатами для учасників війни та ветеранів праці, радами ветеранів праці та війни, спецінтернатами, інтернатами для інвалідів, реабілітаційними службами для безпритульних, комерційними та іншими структурами.
 20. 20. 60.9я73 С 69 Соціальна робота : технологічний аспект : навч. посіб. / за ред. А. Й. Капської. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с. На основі глибокого вивчення та аналізу різних напрямів соціальної роботи в Україні в посібнику пропонуються теоретичні засади та окремі технології соціальної роботи з різними категоріями населення. Розкриття технологічного аспекту соціальної роботи передбачає не знайомство практиків з новітніми технологіями, а, перш за все, служить стимулом у пошуках умов і механізмів адаптації цих технологій у конкретному регіоні до конкретних клієнтів з врахуванням соціальних процесів, перспектив розвитку клієнта та визначення його місця у суспільстві.
 21. 21. Соціальна політика – це діяльність держави з управління розвитком соціальної сфери суспільства, спрямована на задоволення інтересів і потреб населення. Це вирішення соціальних проблем, поліпшення умов праці і життя людей, підвищення добробуту, забезпечення соціальної справедливості, сприяння адаптації громадян до нових соціально-економічних і політичних умов.
 22. 22. 60.5я73 Ш 38 Шевчук, П. І. Соціальна політика / П. І. Шевчук. – Львів : Світ, 2003. – 400 с. У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і методологічні засади та практичні питання сутності, змісту, формування фінансового, кадрового забезпечення, визначаються функції, основні форми і напрями реалізації соціальної політики, соціального захисту та соціальної безпеки людини в Україні, висвітлюється передовий вітчизняний та світовий досвід у цій царині.

×