Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

био тест

633 views

Published on

blogt hiih

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

био тест

 1. 1. НүүрНэр Мөнхзаяа Бүлэг вСургууль 92 Хичээл биологиАнги 11 Сэдэв Хөвчтөн Хувилбар 1 Хувилбар 2 Page 1
 2. 2. НүүрPage 2
 3. 3. тестНэр Мөнхзаяа Анги 11Сургууль 92 Бүлэг в Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5 6 Хариулт б в б в хилэм 1б,2а,3г,4вАсуулт 1Дараах амьтдаас 2 нутагтанг ол.а. Алгана б. Мэлхий в. МогойАсуулт 2Эгц хана руу ч авирах боломжтой ямар амьтан байдаг вэа. Шоргоолж б. Модны мэлхий в. ШувууАсуулт 3Дараах шинжүүдээс аль нь загасны ангид тохирох вэ1. Зүрх нь 3 тасалгаатай а. 1,2 б. 2,4 в. 1,32. Зүрх нь 2 тасалгаатай3. Уушгаар амьсгалдаг4. Заламгайгаар амьсгалдагАсуулт 4Монгол орны яст загасны ангийн зүйлийн тоог тодорхойла. 650 б. 600 в. 19500 г.20000Асуулт 5Манай орны загаснаас хамгийн эртний загас бол..................... юм./ хилэм алгана хэлтэг/Асуулт 6Зөв харгалзуул.1. Шавж а. Заламгай2. Загас б. Трахей3. Мэлхий в. Уушиг4. Туулай г. Арьс Page 3
 4. 4. тестДүн харах Page 4
 5. 5. анализЦахим тестийн анализ, график Анги 11 Мөнхзаяа Сургууль 92 биологи Бүлэг в Хөвчтөн Асуулт Хариулт Зөв хариулт 1 зө в 0 2 буруу 0 3 буруу 0 4 зө в 0 5 зө в / хилэм 6 зө в 1б,2а,3г,4в Page 5
 6. 6. анализ Анхаарах зүйл Дахин бөглөх хэрэггүйАлдсан байна дахин бөглөх хэрэгтэйАлдсан байна дахин бөглөх хэрэгтэй Дахин бөглөх хэрэггүй Дахин бөглөх хэрэггүй Дахин бөглөх хэрэггүй Page 6
 7. 7. анализPage 7
 8. 8. дүнҮнэлгээ харах хэсэгХувилбар 1 Асуулт Оноо Хариулт 1 1 зө в 2 0 буруу 3 0 буруу 4 1 зө в 5 1 зө в 6 4 зө в авах оноо 9 авсан оноо 7 зөв хариулт 4 буруу хариулт 2 Хувь ### Үсэгт үнэлгээ C Дөхөж байна дахин хийнэ үү Page 8
 9. 9. дүнPage 9

×