SlideShare a Scribd company logo

BVIS prospectus 2014

BVIS prospectus 2014

BVIS prospectus 2014

1 of 11
Download to read offline
NHỊP CẦU THẾ GIỚI
BRITISH VIETNAMESE INTERNATIONAL SCHOOL
Thành viên Hệ thống Trường Quốc tế BIS
Part of the BIS Group of Schools
Sứ mệnh của BVIS BVIS Mission Statement
BVIS thực hiện sứ mệnh của mình bằng cách:
BVIS achieves its mission by:
“ Trường Quốc tế BVIS mang lại một nền giáo dục ưu việt với hai ngôn
ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Tất cả học sinh của BVIS sẽ trở thành
những người có suy nghĩ độc lập bằng cách không ngừng tìm tòi, suy
ngẫm và phát huy tính kiên trì. Tất cả các thành viên của BVIS luôn
đối xử trung thực, tôn trọng nhau và cùng nhau học hỏi với tư cách là
những người công dân Việt Nam và toàn cầu có trách nhiệm.”
“The British Vietnamese International School seeks to provide an
outstanding education through dual language instruction in English and
Vietnamese. All students will become independent learners by means of
enquiry, reflection and perseverance. At BVIS we act with integrity and
treat one another with respect, learning together as responsible global
and Vietnamese citizens.”
•	 Nuôi dưỡng và trau dồi tiếng Việt cho học sinh từ những năm đầu đời
•	 Tạo mọi điều kiện để học sinh sớm thông thạo tiếng Anh
•	 Gìn giữ và nâng cao ý thức về văn hóa và phong tục, truyền thống Việt Nam
•	 Đảm bảo học sinh hiểu được cội nguồn và lịch sử dân tộc
•	 Phát huy các giá trị cốt lõi như tính chính trực, tôn trọng nhau, quan tâm đến cộng đồng và các vấn đề toàn cầu
•	 Phát huy tính tự lập của học sinh
•	 Giúp học sinh sử dụng thành thạo cả hai ngôn ngữ Anh và Việt sau khi tốt nghiệp
•	 Nurturing Vietnamese language proficiency in formative years
•	 Ensuring the early acquisition of English
•	 Protecting and celebrating Vietnamese cultural customs and traditions
•	 Making secure a sense of Vietnamese place and history
•	 Fostering universal values such as personal integrity, respect for others and care for community and global issues
•	 Developing independent learners
•	 Achieving true bilingual proficiency upon graduation
32
Tầm nhìn Vision
Trong đà phát triển đi lên của Việt Nam, cùng hòa nhịp với các quốc gia tiên tiến trên thế giới, những nhà lãnh đạo xuất
sắc là những người được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, thông thạo tiếng Anh nhưng luôn thấu hiểu, gìn giữ được cội
nguồn, văn hóa dân tộc và tiếng Việt. Với tiêu chí này, Trường Quốc tế BVIS (BVIS) xây dựng một mô hình giáo dục theo
chuẩn quốc tế duy nhất tại Việt Nam đảm bảo học sinh sử dụng thành thạo hai ngôn ngữ Anh và Việt, được trang bị đầy
đủ những kiến thức và kỹ năng cần thiết sau khi tốt nghiệp để vào học các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Trường
được thành lập kế thừa kinh nghiệm và thành công của Trường Quốc tế BIS (BIS), thành phố Hồ Chí Minh.
As Vietnam continues to evolve and change, the best placed future business leaders will be those educated to an international
standard in English, but still maintaining a deep rooted and authentic understanding of Vietnamese culture and language.
With this in mind, the British Vietnamese International School (BVIS) has developed a unique world class education model
which will ensure true bilingual proficiency on graduation, as well as preparation for leading universities around the world.
The development of this new school is supported by the experience and success of the British International School (BIS), Ho
Chi Minh City.
Lãnh đạo 			 Leadership
Hiệu trưởng của Trường, Ông Michael Deveney, là một nhà giáo dục với hơn 30 năm kinh nghiệm quản lý trong môi trường
giáo dục quốc tế. Ông đã từng là Hiệu trưởng của các trường quốc tế tại Kuwait và Thailand. Tại Việt Nam, trong 7 năm đảm
nhận vai trò Hiệu trưởng Cơ sở Trung học của Trường BIS ông đã giúp học sinh của trường đạt kết quả xuất sắc trong các kỳ
thi Trung học Quốc tế (IGCSE) và Tú tài Quốc tế (IB) nhờ vào quyết tâm của ông trong việc nâng cao chất lượng dạy và học.
Tâm huyết và kinh nghiệm của ông trong lĩnh vực giáo dục quốc tế cùng với những thành công đạt được khi tham gia quản lý
các trường quốc tế bảo đảm ông sẽ tiếp tục lãnh đạo và dẫn dắt học sinh BVIS gặt hái được những kết quả học tập cao nhất.
The Principal of the school, Mr Michael Deveney, is a well qualified international educator. Mr Deveney has a wealth of relevant
experience spanning more than 30 years overseas. Previous posts include Head of School in both Kuwait and Thailand and
Head of Campus for seven years in the British International School, Vietnam. As the former Head of Secondary at BIS, Mr
Deveney delivered exceptional IGCSE and IB results through his relentless drive for high standards in teaching and learning. His
commitment to international education, coupled with years of bringing academic success to schools that he has managed, ensures
that he is focused on helping students to achieve the best possible academic outcome at BVIS.
54
Cấp Mầm non gồm các lớp F1 (2 tuổi), lớp F2 (3 tuổi) và
lớp F3 (4 tuổi), mang lại cho các em một môi trường và chất
lượng giáo dục tốt nhất. Các em được học theo chương trình
mầm non của Anh, chú trọng sự phát triển toàn diện của trẻ
em qua chương trình vừa học vừa chơi. Nhà trường luôn chú
trọng tạo môi trường an toàn và nuôi dưỡng sự phát triển tự
nhiên của trẻ.
Chương trình học bao gồm 7 khía cạnh phát triển: Phát triển
Cá nhân, Phát triển Xã hội và Cảm xúc; Giao tiếp và Ngôn
ngữ, Khả năng đọc viết; Toán học; Hiểu biết về thế giới;
Phát triển Thể chất , Nghệ thuật và Sáng tạo.
Nhà trường chú trọng đến việc phát triển về cảm xúc và ý
thức xã hội của các em, thông qua đó giúp cho các em phát
huy tính tự lập, giải quyết vấn đề và tạo sự tự tin.
Các em được tạo cơ hội phát triển 7 khía cạnh này trong cả
giờ học bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Việc tiếp thu cả hai
ngôn ngữ được nhà trường cẩn thận nuôi dưỡng và hỗ trợ
chặt chẽ trong suốt quá trình học.
The Early Years Foundation Stage offers children an
outstanding environment providing Pre-Nursery (F1),
Nursery (F2) and Reception (F3) education of the highest
quality. The school offers a play-based curriculum using
teaching and learning materials from the British Early Years
Foundation Stage Framework. The main emphasis is on
providing a secure and nurturing environment that allows for
all of the children to develop at their own pace.
The Early Years Foundation Stage includes the following
seven areas of learning: Personal, Social and Emotional
Development; Communication and Language; Literacy;
Mathematics; Understanding the World; Physical
Development and Expressive Arts and Design.
There is a strong emphasis on social and emotional
development as a means by which children develop their
skills of independence, problem solving and confidence.
Children have the opportunity to work towards Early
Learning Goals in these seven areas of learning in both
Vietnamese and English. Their dual language acquisition is
carefully nurtured through planned language focus, whilst
offering close support along the way.
Mầm non (2-5 tuổi) Early Years Foundation Stage (ages 2-5)
Chương trình Curriculum
Các em học Chương trình của Bộ Giáo dục Anh, được biên
soạn phù hợp với học sinh tại Việt Nam. Chúng tôi luôn chú
trọng để việc học ở trường mang lại cho các em những kiến
thức, kỹ năng và sự say mê ham học suốt đời. Để làm được
điều này chúng tôi xác định xem thế nào là học tốt và làm cách
nào để đạt được kết quả này. Những thông tin này đều được
chia sẻ với toàn trường, học sinh, giáo viên và phụ huynh.
Tiếng Anh, Toán và Khoa học là những môn học chính và
chiếm nhiều thời gian nhất trong thời khóa biểu dạy và học.
Các môn học theo Chương trình của Bộ Giáo dục Anh (Tiếng
Anh, Khoa học, Công nghệ thông tin, Nhạc, Họa và Thể dục)
được dạy bằng tiếng Anh. Các môn Toán, Ngữ văn và Xã hội
học (Địa lý và Lịch sử) được dạy bằng tiếng Việt. Giáo viên
người Anh và Việt sẽ lập kế hoạch giảng dạy chung và tạo điều
kiện liên kết các đề tài giữa hai chương trình học giúp học sinh
phát triển cả hai ngôn ngữ Anh và Việt .
Children follow the National Curriculum for England,
appropriately modified with learning materials which make
it suitable for use within Vietnam. We consider ourselves
to be a learning focused school, aiming to provide the skills,
knowledge and understanding for our pupils to become
successful life-long learners. In order to do this we define what
good learning is, how we achieve it and for what purpose. We
ensure that this is shared with the whole school community.
English, Maths and Science are regarded as core subjects and
receive the largest time allocation from the class teacher.
Maths, Vietnamese language and Social Studies (Geography
and History) are taught in Vietnamese, whilst all other
subjects are taught in English. Shared planning and cross-
language topics also accelerate vocabulary acquisition in both
English and Vietnamese.
Chương trình Curriculum
Tiểu học (5 – 11 tuổi) Primary Key Stage 1 & 2 (ages 5-11)
76
Cuối cấp Tiểu học, học sinh sẽ đạt được trình độ thông
thạo cả hai ngôn ngữ Anh và Việt. Ở cấp Trung học, các
em  được tăng cường số giờ học bằng tiếng Anh để có thể
đáp ứng yêu cầu của các kỳ thi quốc tế. Hầu hết các môn
học được dạy bằng tiếng Anh nhưng các môn Ngữ Văn,
Lịch sử, Địa lý và một số giờ GDCD dạy bằng tiếng Việt
vẫn được ưu tiên trong chương trình học.
Chương trình được biên soạn theo Chương trình của Bộ
Giáo dục Anh, cung cấp cho học sinh một nền tảng vững
chắc chuẩn bị cho các kỳ thi Trung học Quốc tế IGCSE và
Tú tài Anh A Level của Đại học Cambridge.
Các khoá học của Đại học Cambridge được tổ chức tại hơn
9,000 trường ở 160 quốc gia trên thế giới. Các bằng cấp
này đều được tất cả các trường đại học lớn trên thế giới
công nhận khi xét tuyển học sinh vào trường.
Students reach high literacy levels in both English and
Vietnamese by the end of primary school before gradually
increasing exposure to English to meet the demands of
external examinations in the secondary school. Most
subjects are taught in English but Vietnamese Literacy,
History, Geography and PSHE are given a high priority in
the timetable.
Thecurriculum,againadaptedfromtheNationalCurriculum
of England, provides an excellent foundation in preparing
students for courses in Key Stage 4 and 5 which lead to
Cambridge University IGCSE and A Level examinations.
Cambridge University courses are offered in over 9,000
schools in 160 countries world-wide. Their qualifications are
internationally recognised for entrance purposes by all of the
major universities in the world.
Trung Học Cơ Sở & Trung Học Phổ Thông
(11-16 tuổi)
Secondary Key Stage 3 & 4
(ages 11-16)
Chương trình Curriculum
98
Chương trình giảng dạy của Trường Quốc tế BVIS chú trọng đến giá trị văn hóa Việt Nam. Văn
hóa tôn trọng gia đình và xã hội được nuôi dưỡng và phát triển ngay từ những năm đầu đời nhằm
giúp các em gìn giữ những giá trị truyền thống để trở thành những công dân tốt. Kiến thức về địa
lý, lịch sử và văn học Việt Nam được kết hợp trong chương trình đào tạo độc đáo bằng cả hai ngôn
ngữ tiếng Anh và tiếng Việt của nhà trường nhằm đảm bảo mỗi học sinh đều được thấm nhuần giá
trị văn hóa Việt Nam.
BVIS places a Vietnamese perspective at the heart of all school planning which shapes our unique
school culture. From an early age, respect for family and society is nurtured, safeguarding those
traditional values that lead to good citizenship. A sense of Vietnamese place, history and literature is
deliveredviaouruniquedual-languagecurriculum,ensuringthateverystudentengageswithVietnam’s
rich heritage.
Di sản văn hóa Việt Nam Vietnamese Heritage
Chương trình Tú tài A Level mang đến cho học sinh sự phát
triển toàn diện cả về quan điểm lẫn trình độ ở tất cả các môn
học. Các học sinh được đánh giá về sự tinh thông, khả năng
suy nghĩ sắc bén và vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề.
Những học sinh học môn Khoa học cũng sẽ được đánh giá về
kỹ năng thực hành và làm thí nghiệm.
Một chương trình học chặt chẽ kết hợp với chương trình Tú
tài A Level đã giúp bằng cấp này trở nên có giá trị và uy tín của
Anh, khẳng định chất lượng giáo dục hàng đầu và được tất cả
các trường đại học lớn trên thế giới công nhận.
The A Level curriculum offers comprehensive coverage in the
breadth and depth of all subjects. Students are assessed on
their mastery of content, and the ability to think critically and
apply knowledge to solve problems. Students taking Science
subjects will also be assessed on their practical and laboratory
skills.
In this way, the academic rigour associated with the A Level
programme has enabled the qualification to become the UK
hallmarkofanestablished,premier-qualityeducation,globally
recognised by top-tier universities.
Chương trình Tú tài A Level
(16-18 tuổi)
KS5 – A Level
(ages 16-18)
Chương trình Curriculum
A dedicated team of educational professionals
Đội ngũ giáo viên của Trường Quốc tế BVIS tận tụy, giỏi
về phương pháp sư phạm, đảm bảo BVIS là một trong
những trường có chất lượng đào tạo tốt nhất trên thế giới.
Giáo viên của trường là những thầy cô xuất sắc và sáng tạo.
Họ luôn tìm mọi cách làm cho giờ học trở nên sinh động
thông qua những phương pháp giảng dạy mới cùng với việc
sử dụng hiệu quả các công nghệ hiện đại trong giáo dục.
Lớp học luôn trật tự và có kỷ luật. Thầy cô luôn đặt sự tin
tưởng và tôn trọng trong mối quan hệ thầy - trò.
Tất cả các giáo viên đều được đào tạo theo chuẩn quốc tế
và có nhiều năm kinh nghiệm với chương trình giáo dục
của Anh. Nhà trường chú trọng tuyển chọn những giáo
viên năng động, giỏi chuyên môn, có khả năng động viên
và truyền cảm hứng cho học sinh để các em phát huy ở mức
tốt nhất khả năng của mình. Trường có các chương trình
huấn luyện chuyên môn thường xuyên để giúp giáo viên
cập nhật những phương pháp và ý tưởng mới nhất trong
giảng dạy.
Tất cả các giáo viên Việt Nam của BVIS được đào tạo
chuyên môn qua Khóa học phương pháp sư phạm (PGCE)
của Trường Đại học Sunderland (Anh). Thông qua khóa
học, giáo viên được đào tạo để áp dụng những ý tưởng và
phương pháp giảng dạy mới nhất với sự hỗ trợ của công
nghệ hiện đại nhất trong lớp học. Điều này đảm bảo tất cả
các môn học trong chương trình đều được giảng dạy theo
phương pháp tốt và tích cực nhằm mang lại cho các em
những trải nghiệm học tập thú vị.
BVIS is staffed with dedicated, skilled and committed
teachers, ensuring the education on offer is amongst the very
best available anywhere in the world.
Our teaching teams are strong and innovative, constantly re-
visiting ways of bringing the curriculum to life; often using
the most modern technology. Our classrooms are ordered
and disciplined with great value being placed on trusting
relationships between students and their teachers.
All of our teaching staff are well qualified with relevant
British curriculum experience. We select energetic teachers
with a proven track record of successfully motivating and
inspiring the children to make the best of their abilities at
school in a caring and happy environment. Our programme
of continued professional development also ensures that
our teachers are kept up to date with the latest teaching
methodologies and ideas.
Our Vietnamese teachers have gained a UK teaching
qualification (PGCE) through the University of Sunderland
(UK) teacher training course. This qualification has trained
them in the use of the latest teaching methods and ideas,
incorporatingtheverylatesttechnologyintotheirclassrooms.
This ensures that all areas of the curriculum provide equally
rich learning experiences.
Đội ngũ chuyên gia giáo dục tâm huyết
1110

Recommended

BVIS Prospectus 16
BVIS Prospectus 16BVIS Prospectus 16
BVIS Prospectus 16Quy Nguyen
 
BVIS Flyer 2014
BVIS Flyer 2014 BVIS Flyer 2014
BVIS Flyer 2014 bvisvietnam
 
BVIS Hanoi Brochure 2015-2016
BVIS Hanoi Brochure 2015-2016BVIS Hanoi Brochure 2015-2016
BVIS Hanoi Brochure 2015-2016BVIS Ha Noi
 
Vue Point Term 3 2014-2015
Vue Point Term 3 2014-2015Vue Point Term 3 2014-2015
Vue Point Term 3 2014-2015BVIS Ha Noi
 
Vue Point Term 1 2015-2016
Vue Point Term 1 2015-2016Vue Point Term 1 2015-2016
Vue Point Term 1 2015-2016BVIS Ha Noi
 
Bvis royal brochure20142015
Bvis royal brochure20142015Bvis royal brochure20142015
Bvis royal brochure20142015BVIS Ha Noi
 
BVIS Newsletter Issue34 20142015
BVIS Newsletter Issue34 20142015BVIS Newsletter Issue34 20142015
BVIS Newsletter Issue34 20142015BVIS Ha Noi
 

More Related Content

What's hot

Vue Point Term 2 2014-2015
Vue Point Term 2 2014-2015Vue Point Term 2 2014-2015
Vue Point Term 2 2014-2015BVIS Ha Noi
 
Vue Point Term 2 2015-2016
Vue Point Term 2 2015-2016Vue Point Term 2 2015-2016
Vue Point Term 2 2015-2016BVIS Ha Noi
 
Issue 24 - BVIS newsletter
Issue 24 - BVIS newsletter Issue 24 - BVIS newsletter
Issue 24 - BVIS newsletter bvisvietnam
 
BVIS Newsletter Issue30 20142015
BVIS Newsletter Issue30 20142015BVIS Newsletter Issue30 20142015
BVIS Newsletter Issue30 20142015BVIS Ha Noi
 
BVIS Newsletter Issue26 20142015
BVIS Newsletter Issue26 20142015BVIS Newsletter Issue26 20142015
BVIS Newsletter Issue26 20142015BVIS Ha Noi
 
BVIS Newsletter Issue33 20142015
BVIS Newsletter Issue33 20142015BVIS Newsletter Issue33 20142015
BVIS Newsletter Issue33 20142015BVIS Ha Noi
 
BVIS prospectus 2016
BVIS prospectus 2016 BVIS prospectus 2016
BVIS prospectus 2016 bvisvietnam
 

What's hot (19)

Vue Point Term 2 2014-2015
Vue Point Term 2 2014-2015Vue Point Term 2 2014-2015
Vue Point Term 2 2014-2015
 
Vue Point Term 2 2015-2016
Vue Point Term 2 2015-2016Vue Point Term 2 2015-2016
Vue Point Term 2 2015-2016
 
Issue 24 - BVIS newsletter
Issue 24 - BVIS newsletter Issue 24 - BVIS newsletter
Issue 24 - BVIS newsletter
 
Issue23
Issue23Issue23
Issue23
 
Issue26 vn
Issue26 vnIssue26 vn
Issue26 vn
 
Issue32
Issue32Issue32
Issue32
 
Issue28
Issue28Issue28
Issue28
 
BVIS Newsletter Issue30 20142015
BVIS Newsletter Issue30 20142015BVIS Newsletter Issue30 20142015
BVIS Newsletter Issue30 20142015
 
BVIS Newsletter Issue26 20142015
BVIS Newsletter Issue26 20142015BVIS Newsletter Issue26 20142015
BVIS Newsletter Issue26 20142015
 
Issue25 vn
Issue25 vnIssue25 vn
Issue25 vn
 
Issue 32 vnm
Issue 32 vnmIssue 32 vnm
Issue 32 vnm
 
Issue30
Issue30Issue30
Issue30
 
Issue21
Issue21Issue21
Issue21
 
Issue10
Issue10Issue10
Issue10
 
BVIS Newsletter Issue33 20142015
BVIS Newsletter Issue33 20142015BVIS Newsletter Issue33 20142015
BVIS Newsletter Issue33 20142015
 
Issue2
Issue2Issue2
Issue2
 
Is5 20142015
Is5 20142015Is5 20142015
Is5 20142015
 
Issue 30 vnm
Issue 30 vnmIssue 30 vnm
Issue 30 vnm
 
BVIS prospectus 2016
BVIS prospectus 2016 BVIS prospectus 2016
BVIS prospectus 2016
 

Viewers also liked (18)

Issue24
Issue24Issue24
Issue24
 
Issue17
Issue17Issue17
Issue17
 
Issue2
Issue2Issue2
Issue2
 
Issue37
Issue37Issue37
Issue37
 
Issue8
Issue8Issue8
Issue8
 
Issue6
Issue6Issue6
Issue6
 
Issue19
Issue19Issue19
Issue19
 
Issue22
Issue22Issue22
Issue22
 
Issue7
Issue7Issue7
Issue7
 
Issue27
Issue27Issue27
Issue27
 
Issue26
Issue26Issue26
Issue26
 
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 27
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 27BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 27
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 27
 
Issue20
Issue20Issue20
Issue20
 
Issue1
Issue1Issue1
Issue1
 
Issue25
Issue25Issue25
Issue25
 
Revision techniques for KS3's tests - BVIS Ho Chi Minh city
Revision techniques for KS3's tests - BVIS Ho Chi Minh cityRevision techniques for KS3's tests - BVIS Ho Chi Minh city
Revision techniques for KS3's tests - BVIS Ho Chi Minh city
 
Issue 35 - BVIS Newsletter 2014 - 2015
Issue 35 - BVIS Newsletter 2014 - 2015Issue 35 - BVIS Newsletter 2014 - 2015
Issue 35 - BVIS Newsletter 2014 - 2015
 
Issue 4
Issue 4Issue 4
Issue 4
 

Similar to BVIS prospectus 2014

Bvis ho chiminhprimaryparenthandbook20142015
Bvis ho chiminhprimaryparenthandbook20142015Bvis ho chiminhprimaryparenthandbook20142015
Bvis ho chiminhprimaryparenthandbook20142015bvisvietnam
 
Brochure trường Anh ngữ UVESL
Brochure trường Anh ngữ UVESLBrochure trường Anh ngữ UVESL
Brochure trường Anh ngữ UVESLPHILENTER
 
Brochure trường Anh ngữ UV ESL 2016
Brochure trường Anh ngữ UV ESL 2016Brochure trường Anh ngữ UV ESL 2016
Brochure trường Anh ngữ UV ESL 2016MYD Vietnam
 
BVIS Newsletter Issue20 20142015
BVIS Newsletter Issue20 20142015BVIS Newsletter Issue20 20142015
BVIS Newsletter Issue20 20142015BVIS Ha Noi
 
BVIS Newsletter Issue32 20142015
BVIS Newsletter Issue32 20142015BVIS Newsletter Issue32 20142015
BVIS Newsletter Issue32 20142015BVIS Ha Noi
 
SKKN Rèn Luyện Kỹ Năng Nói Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 6 -7
SKKN Rèn Luyện Kỹ Năng Nói Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 6 -7 SKKN Rèn Luyện Kỹ Năng Nói Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 6 -7
SKKN Rèn Luyện Kỹ Năng Nói Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 6 -7 nataliej4
 
Trường Anh ngữ CIEC - Thành phố Cebu
Trường Anh ngữ CIEC - Thành phố CebuTrường Anh ngữ CIEC - Thành phố Cebu
Trường Anh ngữ CIEC - Thành phố CebuPhil English Vietnam
 
Hanoi primary parent_hb_20142015_final
Hanoi primary parent_hb_20142015_finalHanoi primary parent_hb_20142015_final
Hanoi primary parent_hb_20142015_finalBIS Ha Noi
 

Similar to BVIS prospectus 2014 (20)

Bvis ho chiminhprimaryparenthandbook20142015
Bvis ho chiminhprimaryparenthandbook20142015Bvis ho chiminhprimaryparenthandbook20142015
Bvis ho chiminhprimaryparenthandbook20142015
 
Issue19
Issue19Issue19
Issue19
 
Issue19
Issue19Issue19
Issue19
 
Issue31
Issue31Issue31
Issue31
 
Issue 13
Issue 13Issue 13
Issue 13
 
Issue9
Issue9Issue9
Issue9
 
Brochure trường Anh ngữ UVESL
Brochure trường Anh ngữ UVESLBrochure trường Anh ngữ UVESL
Brochure trường Anh ngữ UVESL
 
Brochure trường Anh ngữ UV ESL 2016
Brochure trường Anh ngữ UV ESL 2016Brochure trường Anh ngữ UV ESL 2016
Brochure trường Anh ngữ UV ESL 2016
 
BVIS Newsletter Issue20 20142015
BVIS Newsletter Issue20 20142015BVIS Newsletter Issue20 20142015
BVIS Newsletter Issue20 20142015
 
Issue35
Issue35Issue35
Issue35
 
BVIS Newsletter Issue32 20142015
BVIS Newsletter Issue32 20142015BVIS Newsletter Issue32 20142015
BVIS Newsletter Issue32 20142015
 
Issue30
Issue30Issue30
Issue30
 
SKKN Rèn Luyện Kỹ Năng Nói Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 6 -7
SKKN Rèn Luyện Kỹ Năng Nói Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 6 -7 SKKN Rèn Luyện Kỹ Năng Nói Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 6 -7
SKKN Rèn Luyện Kỹ Năng Nói Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 6 -7
 
Du học Đức
Du học ĐứcDu học Đức
Du học Đức
 
Issue21
Issue21Issue21
Issue21
 
Issue3
Issue3Issue3
Issue3
 
Trường Anh ngữ CIEC philippines
Trường Anh ngữ CIEC philippinesTrường Anh ngữ CIEC philippines
Trường Anh ngữ CIEC philippines
 
Trường Anh ngữ CIEC - Thành phố Cebu
Trường Anh ngữ CIEC - Thành phố CebuTrường Anh ngữ CIEC - Thành phố Cebu
Trường Anh ngữ CIEC - Thành phố Cebu
 
Giới thiệu chung về Du học Mỹ
Giới thiệu chung về Du học Mỹ Giới thiệu chung về Du học Mỹ
Giới thiệu chung về Du học Mỹ
 
Hanoi primary parent_hb_20142015_final
Hanoi primary parent_hb_20142015_finalHanoi primary parent_hb_20142015_final
Hanoi primary parent_hb_20142015_final
 

More from bvisvietnam

BVIS Studing Abroad Brochure
BVIS Studing Abroad BrochureBVIS Studing Abroad Brochure
BVIS Studing Abroad Brochurebvisvietnam
 
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 34
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 34BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 34
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 34bvisvietnam
 
BVIS newsletter 2014 - 2015, Issue 33
BVIS newsletter 2014 - 2015, Issue 33BVIS newsletter 2014 - 2015, Issue 33
BVIS newsletter 2014 - 2015, Issue 33bvisvietnam
 
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 32
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 32BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 32
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 32bvisvietnam
 
BVIS newsletter Issue 31, 2014 - 2015
BVIS newsletter Issue 31, 2014 - 2015BVIS newsletter Issue 31, 2014 - 2015
BVIS newsletter Issue 31, 2014 - 2015bvisvietnam
 
BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30
BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30
BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30bvisvietnam
 
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 29
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 29BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 29
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 29bvisvietnam
 
Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015
Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015
Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015bvisvietnam
 
BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26
BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26
BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26bvisvietnam
 

More from bvisvietnam (20)

BVIS Studing Abroad Brochure
BVIS Studing Abroad BrochureBVIS Studing Abroad Brochure
BVIS Studing Abroad Brochure
 
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 34
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 34BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 34
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 34
 
BVIS newsletter 2014 - 2015, Issue 33
BVIS newsletter 2014 - 2015, Issue 33BVIS newsletter 2014 - 2015, Issue 33
BVIS newsletter 2014 - 2015, Issue 33
 
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 32
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 32BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 32
BVIS Newsletter 2014 - 2015, Issue 32
 
BVIS newsletter Issue 31, 2014 - 2015
BVIS newsletter Issue 31, 2014 - 2015BVIS newsletter Issue 31, 2014 - 2015
BVIS newsletter Issue 31, 2014 - 2015
 
BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30
BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30
BVIS Vietnam newsletter 2014 - 2015 Issue 30
 
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 29
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 29BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 29
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 29
 
Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015
Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015
Issue 28, BVIS Newsletter 2014 - 2015
 
BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26
BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26
BVIS Newsletter 2014- 2015 Issue 26
 
Issue 22 - 2015
Issue 22 - 2015Issue 22 - 2015
Issue 22 - 2015
 
Issue 20 - 2015
Issue 20 - 2015Issue 20 - 2015
Issue 20 - 2015
 
Issue 19 - 2015
Issue 19 - 2015Issue 19 - 2015
Issue 19 - 2015
 
Issue 18 - 2015
Issue 18 - 2015Issue 18 - 2015
Issue 18 - 2015
 
Issue 21 - 2015
Issue 21 - 2015Issue 21 - 2015
Issue 21 - 2015
 
Pdf newsletter
Pdf newsletterPdf newsletter
Pdf newsletter
 
Issue26
Issue26Issue26
Issue26
 
Issue27
Issue27Issue27
Issue27
 
Issue28
Issue28Issue28
Issue28
 
Issue29
Issue29Issue29
Issue29
 
Issue30
Issue30Issue30
Issue30
 

Recently uploaded

BÀI GIẢNG POWERPOINT THEO LESSON ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (...
BÀI GIẢNG POWERPOINT THEO LESSON ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (...BÀI GIẢNG POWERPOINT THEO LESSON ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (...
BÀI GIẢNG POWERPOINT THEO LESSON ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (...Nguyen Thanh Tu Collection
 
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdfSGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdfHongBiThi1
 
THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG SITAGLIPTIN, METFORMIN HYDROCHLORID VÀ GIỚI HẠ...
THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG SITAGLIPTIN, METFORMIN HYDROCHLORID VÀ GIỚI HẠ...THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG SITAGLIPTIN, METFORMIN HYDROCHLORID VÀ GIỚI HẠ...
THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG SITAGLIPTIN, METFORMIN HYDROCHLORID VÀ GIỚI HẠ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TIẾNG ANH 4 - GLOBAL SUCCESS - HỌC KÌ 2 (CÓ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TIẾNG ANH 4 - GLOBAL SUCCESS - HỌC KÌ 2 (CÓ...BÀI TẬP BỔ TRỢ CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TIẾNG ANH 4 - GLOBAL SUCCESS - HỌC KÌ 2 (CÓ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TIẾNG ANH 4 - GLOBAL SUCCESS - HỌC KÌ 2 (CÓ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NĂM 2024 (CÓ LỜI GIẢI C...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NĂM 2024 (CÓ LỜI GIẢI C...ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NĂM 2024 (CÓ LỜI GIẢI C...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NĂM 2024 (CÓ LỜI GIẢI C...Nguyen Thanh Tu Collection
 
XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP ...
XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP ...XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP ...
XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHO TRÀ TÚI LỌC ĐẢ...
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHO TRÀ TÚI LỌC ĐẢ...BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHO TRÀ TÚI LỌC ĐẢ...
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHO TRÀ TÚI LỌC ĐẢ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI GIẢNG POWERPOINT, WORKSHEET TIẾNG ANH 6 - I-LEARN SMART WORLD - HK2 (CÓ V...
BÀI GIẢNG POWERPOINT, WORKSHEET TIẾNG ANH 6 - I-LEARN SMART WORLD - HK2 (CÓ V...BÀI GIẢNG POWERPOINT, WORKSHEET TIẾNG ANH 6 - I-LEARN SMART WORLD - HK2 (CÓ V...
BÀI GIẢNG POWERPOINT, WORKSHEET TIẾNG ANH 6 - I-LEARN SMART WORLD - HK2 (CÓ V...Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG LIÊN KẾT CỦA VẬT RẮN PHỤC VỤ...
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG LIÊN KẾT CỦA VẬT RẮN PHỤC VỤ...TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG LIÊN KẾT CỦA VẬT RẮN PHỤC VỤ...
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG LIÊN KẾT CỦA VẬT RẮN PHỤC VỤ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG CHUYỂN VỊ TRONG HÓA HỮU CƠ PH...
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG CHUYỂN VỊ TRONG HÓA HỮU CƠ PH...TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG CHUYỂN VỊ TRONG HÓA HỮU CƠ PH...
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG CHUYỂN VỊ TRONG HÓA HỮU CƠ PH...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÓM TẮT DƯỢC LÝ HỌC (NGOC HA THI MINH - SINH VIÊN Y ĐA KHOA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...
TÓM TẮT DƯỢC LÝ HỌC (NGOC HA THI MINH - SINH VIÊN Y ĐA KHOA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...TÓM TẮT DƯỢC LÝ HỌC (NGOC HA THI MINH - SINH VIÊN Y ĐA KHOA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...
TÓM TẮT DƯỢC LÝ HỌC (NGOC HA THI MINH - SINH VIÊN Y ĐA KHOA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (16)

BÀI GIẢNG POWERPOINT THEO LESSON ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (...
BÀI GIẢNG POWERPOINT THEO LESSON ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (...BÀI GIẢNG POWERPOINT THEO LESSON ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (...
BÀI GIẢNG POWERPOINT THEO LESSON ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (...
 
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdfSGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
 
THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG SITAGLIPTIN, METFORMIN HYDROCHLORID VÀ GIỚI HẠ...
THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG SITAGLIPTIN, METFORMIN HYDROCHLORID VÀ GIỚI HẠ...THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG SITAGLIPTIN, METFORMIN HYDROCHLORID VÀ GIỚI HẠ...
THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG SITAGLIPTIN, METFORMIN HYDROCHLORID VÀ GIỚI HẠ...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TIẾNG ANH 4 - GLOBAL SUCCESS - HỌC KÌ 2 (CÓ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TIẾNG ANH 4 - GLOBAL SUCCESS - HỌC KÌ 2 (CÓ...BÀI TẬP BỔ TRỢ CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TIẾNG ANH 4 - GLOBAL SUCCESS - HỌC KÌ 2 (CÓ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TIẾNG ANH 4 - GLOBAL SUCCESS - HỌC KÌ 2 (CÓ...
 
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT SINH HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...
 
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NĂM 2024 (CÓ LỜI GIẢI C...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NĂM 2024 (CÓ LỜI GIẢI C...ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NĂM 2024 (CÓ LỜI GIẢI C...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NĂM 2024 (CÓ LỜI GIẢI C...
 
XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP ...
XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP ...XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP ...
XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP ...
 
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHO TRÀ TÚI LỌC ĐẢ...
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHO TRÀ TÚI LỌC ĐẢ...BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHO TRÀ TÚI LỌC ĐẢ...
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHO TRÀ TÚI LỌC ĐẢ...
 
BÀI GIẢNG POWERPOINT, WORKSHEET TIẾNG ANH 6 - I-LEARN SMART WORLD - HK2 (CÓ V...
BÀI GIẢNG POWERPOINT, WORKSHEET TIẾNG ANH 6 - I-LEARN SMART WORLD - HK2 (CÓ V...BÀI GIẢNG POWERPOINT, WORKSHEET TIẾNG ANH 6 - I-LEARN SMART WORLD - HK2 (CÓ V...
BÀI GIẢNG POWERPOINT, WORKSHEET TIẾNG ANH 6 - I-LEARN SMART WORLD - HK2 (CÓ V...
 
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
 
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG LIÊN KẾT CỦA VẬT RẮN PHỤC VỤ...
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG LIÊN KẾT CỦA VẬT RẮN PHỤC VỤ...TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG LIÊN KẾT CỦA VẬT RẮN PHỤC VỤ...
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG LIÊN KẾT CỦA VẬT RẮN PHỤC VỤ...
 
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
 
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG CHUYỂN VỊ TRONG HÓA HỮU CƠ PH...
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG CHUYỂN VỊ TRONG HÓA HỮU CƠ PH...TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG CHUYỂN VỊ TRONG HÓA HỮU CƠ PH...
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG CHUYỂN VỊ TRONG HÓA HỮU CƠ PH...
 
TÓM TẮT DƯỢC LÝ HỌC (NGOC HA THI MINH - SINH VIÊN Y ĐA KHOA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...
TÓM TẮT DƯỢC LÝ HỌC (NGOC HA THI MINH - SINH VIÊN Y ĐA KHOA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...TÓM TẮT DƯỢC LÝ HỌC (NGOC HA THI MINH - SINH VIÊN Y ĐA KHOA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...
TÓM TẮT DƯỢC LÝ HỌC (NGOC HA THI MINH - SINH VIÊN Y ĐA KHOA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...
 

BVIS prospectus 2014

 • 1. NHỊP CẦU THẾ GIỚI BRITISH VIETNAMESE INTERNATIONAL SCHOOL Thành viên Hệ thống Trường Quốc tế BIS Part of the BIS Group of Schools
 • 2. Sứ mệnh của BVIS BVIS Mission Statement BVIS thực hiện sứ mệnh của mình bằng cách: BVIS achieves its mission by: “ Trường Quốc tế BVIS mang lại một nền giáo dục ưu việt với hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Tất cả học sinh của BVIS sẽ trở thành những người có suy nghĩ độc lập bằng cách không ngừng tìm tòi, suy ngẫm và phát huy tính kiên trì. Tất cả các thành viên của BVIS luôn đối xử trung thực, tôn trọng nhau và cùng nhau học hỏi với tư cách là những người công dân Việt Nam và toàn cầu có trách nhiệm.” “The British Vietnamese International School seeks to provide an outstanding education through dual language instruction in English and Vietnamese. All students will become independent learners by means of enquiry, reflection and perseverance. At BVIS we act with integrity and treat one another with respect, learning together as responsible global and Vietnamese citizens.” • Nuôi dưỡng và trau dồi tiếng Việt cho học sinh từ những năm đầu đời • Tạo mọi điều kiện để học sinh sớm thông thạo tiếng Anh • Gìn giữ và nâng cao ý thức về văn hóa và phong tục, truyền thống Việt Nam • Đảm bảo học sinh hiểu được cội nguồn và lịch sử dân tộc • Phát huy các giá trị cốt lõi như tính chính trực, tôn trọng nhau, quan tâm đến cộng đồng và các vấn đề toàn cầu • Phát huy tính tự lập của học sinh • Giúp học sinh sử dụng thành thạo cả hai ngôn ngữ Anh và Việt sau khi tốt nghiệp • Nurturing Vietnamese language proficiency in formative years • Ensuring the early acquisition of English • Protecting and celebrating Vietnamese cultural customs and traditions • Making secure a sense of Vietnamese place and history • Fostering universal values such as personal integrity, respect for others and care for community and global issues • Developing independent learners • Achieving true bilingual proficiency upon graduation 32 Tầm nhìn Vision Trong đà phát triển đi lên của Việt Nam, cùng hòa nhịp với các quốc gia tiên tiến trên thế giới, những nhà lãnh đạo xuất sắc là những người được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, thông thạo tiếng Anh nhưng luôn thấu hiểu, gìn giữ được cội nguồn, văn hóa dân tộc và tiếng Việt. Với tiêu chí này, Trường Quốc tế BVIS (BVIS) xây dựng một mô hình giáo dục theo chuẩn quốc tế duy nhất tại Việt Nam đảm bảo học sinh sử dụng thành thạo hai ngôn ngữ Anh và Việt, được trang bị đầy đủ những kiến thức và kỹ năng cần thiết sau khi tốt nghiệp để vào học các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Trường được thành lập kế thừa kinh nghiệm và thành công của Trường Quốc tế BIS (BIS), thành phố Hồ Chí Minh. As Vietnam continues to evolve and change, the best placed future business leaders will be those educated to an international standard in English, but still maintaining a deep rooted and authentic understanding of Vietnamese culture and language. With this in mind, the British Vietnamese International School (BVIS) has developed a unique world class education model which will ensure true bilingual proficiency on graduation, as well as preparation for leading universities around the world. The development of this new school is supported by the experience and success of the British International School (BIS), Ho Chi Minh City.
 • 3. Lãnh đạo Leadership Hiệu trưởng của Trường, Ông Michael Deveney, là một nhà giáo dục với hơn 30 năm kinh nghiệm quản lý trong môi trường giáo dục quốc tế. Ông đã từng là Hiệu trưởng của các trường quốc tế tại Kuwait và Thailand. Tại Việt Nam, trong 7 năm đảm nhận vai trò Hiệu trưởng Cơ sở Trung học của Trường BIS ông đã giúp học sinh của trường đạt kết quả xuất sắc trong các kỳ thi Trung học Quốc tế (IGCSE) và Tú tài Quốc tế (IB) nhờ vào quyết tâm của ông trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. Tâm huyết và kinh nghiệm của ông trong lĩnh vực giáo dục quốc tế cùng với những thành công đạt được khi tham gia quản lý các trường quốc tế bảo đảm ông sẽ tiếp tục lãnh đạo và dẫn dắt học sinh BVIS gặt hái được những kết quả học tập cao nhất. The Principal of the school, Mr Michael Deveney, is a well qualified international educator. Mr Deveney has a wealth of relevant experience spanning more than 30 years overseas. Previous posts include Head of School in both Kuwait and Thailand and Head of Campus for seven years in the British International School, Vietnam. As the former Head of Secondary at BIS, Mr Deveney delivered exceptional IGCSE and IB results through his relentless drive for high standards in teaching and learning. His commitment to international education, coupled with years of bringing academic success to schools that he has managed, ensures that he is focused on helping students to achieve the best possible academic outcome at BVIS. 54 Cấp Mầm non gồm các lớp F1 (2 tuổi), lớp F2 (3 tuổi) và lớp F3 (4 tuổi), mang lại cho các em một môi trường và chất lượng giáo dục tốt nhất. Các em được học theo chương trình mầm non của Anh, chú trọng sự phát triển toàn diện của trẻ em qua chương trình vừa học vừa chơi. Nhà trường luôn chú trọng tạo môi trường an toàn và nuôi dưỡng sự phát triển tự nhiên của trẻ. Chương trình học bao gồm 7 khía cạnh phát triển: Phát triển Cá nhân, Phát triển Xã hội và Cảm xúc; Giao tiếp và Ngôn ngữ, Khả năng đọc viết; Toán học; Hiểu biết về thế giới; Phát triển Thể chất , Nghệ thuật và Sáng tạo. Nhà trường chú trọng đến việc phát triển về cảm xúc và ý thức xã hội của các em, thông qua đó giúp cho các em phát huy tính tự lập, giải quyết vấn đề và tạo sự tự tin. Các em được tạo cơ hội phát triển 7 khía cạnh này trong cả giờ học bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Việc tiếp thu cả hai ngôn ngữ được nhà trường cẩn thận nuôi dưỡng và hỗ trợ chặt chẽ trong suốt quá trình học. The Early Years Foundation Stage offers children an outstanding environment providing Pre-Nursery (F1), Nursery (F2) and Reception (F3) education of the highest quality. The school offers a play-based curriculum using teaching and learning materials from the British Early Years Foundation Stage Framework. The main emphasis is on providing a secure and nurturing environment that allows for all of the children to develop at their own pace. The Early Years Foundation Stage includes the following seven areas of learning: Personal, Social and Emotional Development; Communication and Language; Literacy; Mathematics; Understanding the World; Physical Development and Expressive Arts and Design. There is a strong emphasis on social and emotional development as a means by which children develop their skills of independence, problem solving and confidence. Children have the opportunity to work towards Early Learning Goals in these seven areas of learning in both Vietnamese and English. Their dual language acquisition is carefully nurtured through planned language focus, whilst offering close support along the way. Mầm non (2-5 tuổi) Early Years Foundation Stage (ages 2-5) Chương trình Curriculum
 • 4. Các em học Chương trình của Bộ Giáo dục Anh, được biên soạn phù hợp với học sinh tại Việt Nam. Chúng tôi luôn chú trọng để việc học ở trường mang lại cho các em những kiến thức, kỹ năng và sự say mê ham học suốt đời. Để làm được điều này chúng tôi xác định xem thế nào là học tốt và làm cách nào để đạt được kết quả này. Những thông tin này đều được chia sẻ với toàn trường, học sinh, giáo viên và phụ huynh. Tiếng Anh, Toán và Khoa học là những môn học chính và chiếm nhiều thời gian nhất trong thời khóa biểu dạy và học. Các môn học theo Chương trình của Bộ Giáo dục Anh (Tiếng Anh, Khoa học, Công nghệ thông tin, Nhạc, Họa và Thể dục) được dạy bằng tiếng Anh. Các môn Toán, Ngữ văn và Xã hội học (Địa lý và Lịch sử) được dạy bằng tiếng Việt. Giáo viên người Anh và Việt sẽ lập kế hoạch giảng dạy chung và tạo điều kiện liên kết các đề tài giữa hai chương trình học giúp học sinh phát triển cả hai ngôn ngữ Anh và Việt . Children follow the National Curriculum for England, appropriately modified with learning materials which make it suitable for use within Vietnam. We consider ourselves to be a learning focused school, aiming to provide the skills, knowledge and understanding for our pupils to become successful life-long learners. In order to do this we define what good learning is, how we achieve it and for what purpose. We ensure that this is shared with the whole school community. English, Maths and Science are regarded as core subjects and receive the largest time allocation from the class teacher. Maths, Vietnamese language and Social Studies (Geography and History) are taught in Vietnamese, whilst all other subjects are taught in English. Shared planning and cross- language topics also accelerate vocabulary acquisition in both English and Vietnamese. Chương trình Curriculum Tiểu học (5 – 11 tuổi) Primary Key Stage 1 & 2 (ages 5-11) 76 Cuối cấp Tiểu học, học sinh sẽ đạt được trình độ thông thạo cả hai ngôn ngữ Anh và Việt. Ở cấp Trung học, các em  được tăng cường số giờ học bằng tiếng Anh để có thể đáp ứng yêu cầu của các kỳ thi quốc tế. Hầu hết các môn học được dạy bằng tiếng Anh nhưng các môn Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý và một số giờ GDCD dạy bằng tiếng Việt vẫn được ưu tiên trong chương trình học. Chương trình được biên soạn theo Chương trình của Bộ Giáo dục Anh, cung cấp cho học sinh một nền tảng vững chắc chuẩn bị cho các kỳ thi Trung học Quốc tế IGCSE và Tú tài Anh A Level của Đại học Cambridge. Các khoá học của Đại học Cambridge được tổ chức tại hơn 9,000 trường ở 160 quốc gia trên thế giới. Các bằng cấp này đều được tất cả các trường đại học lớn trên thế giới công nhận khi xét tuyển học sinh vào trường. Students reach high literacy levels in both English and Vietnamese by the end of primary school before gradually increasing exposure to English to meet the demands of external examinations in the secondary school. Most subjects are taught in English but Vietnamese Literacy, History, Geography and PSHE are given a high priority in the timetable. Thecurriculum,againadaptedfromtheNationalCurriculum of England, provides an excellent foundation in preparing students for courses in Key Stage 4 and 5 which lead to Cambridge University IGCSE and A Level examinations. Cambridge University courses are offered in over 9,000 schools in 160 countries world-wide. Their qualifications are internationally recognised for entrance purposes by all of the major universities in the world. Trung Học Cơ Sở & Trung Học Phổ Thông (11-16 tuổi) Secondary Key Stage 3 & 4 (ages 11-16) Chương trình Curriculum
 • 5. 98 Chương trình giảng dạy của Trường Quốc tế BVIS chú trọng đến giá trị văn hóa Việt Nam. Văn hóa tôn trọng gia đình và xã hội được nuôi dưỡng và phát triển ngay từ những năm đầu đời nhằm giúp các em gìn giữ những giá trị truyền thống để trở thành những công dân tốt. Kiến thức về địa lý, lịch sử và văn học Việt Nam được kết hợp trong chương trình đào tạo độc đáo bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt của nhà trường nhằm đảm bảo mỗi học sinh đều được thấm nhuần giá trị văn hóa Việt Nam. BVIS places a Vietnamese perspective at the heart of all school planning which shapes our unique school culture. From an early age, respect for family and society is nurtured, safeguarding those traditional values that lead to good citizenship. A sense of Vietnamese place, history and literature is deliveredviaouruniquedual-languagecurriculum,ensuringthateverystudentengageswithVietnam’s rich heritage. Di sản văn hóa Việt Nam Vietnamese Heritage Chương trình Tú tài A Level mang đến cho học sinh sự phát triển toàn diện cả về quan điểm lẫn trình độ ở tất cả các môn học. Các học sinh được đánh giá về sự tinh thông, khả năng suy nghĩ sắc bén và vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề. Những học sinh học môn Khoa học cũng sẽ được đánh giá về kỹ năng thực hành và làm thí nghiệm. Một chương trình học chặt chẽ kết hợp với chương trình Tú tài A Level đã giúp bằng cấp này trở nên có giá trị và uy tín của Anh, khẳng định chất lượng giáo dục hàng đầu và được tất cả các trường đại học lớn trên thế giới công nhận. The A Level curriculum offers comprehensive coverage in the breadth and depth of all subjects. Students are assessed on their mastery of content, and the ability to think critically and apply knowledge to solve problems. Students taking Science subjects will also be assessed on their practical and laboratory skills. In this way, the academic rigour associated with the A Level programme has enabled the qualification to become the UK hallmarkofanestablished,premier-qualityeducation,globally recognised by top-tier universities. Chương trình Tú tài A Level (16-18 tuổi) KS5 – A Level (ages 16-18) Chương trình Curriculum
 • 6. A dedicated team of educational professionals Đội ngũ giáo viên của Trường Quốc tế BVIS tận tụy, giỏi về phương pháp sư phạm, đảm bảo BVIS là một trong những trường có chất lượng đào tạo tốt nhất trên thế giới. Giáo viên của trường là những thầy cô xuất sắc và sáng tạo. Họ luôn tìm mọi cách làm cho giờ học trở nên sinh động thông qua những phương pháp giảng dạy mới cùng với việc sử dụng hiệu quả các công nghệ hiện đại trong giáo dục. Lớp học luôn trật tự và có kỷ luật. Thầy cô luôn đặt sự tin tưởng và tôn trọng trong mối quan hệ thầy - trò. Tất cả các giáo viên đều được đào tạo theo chuẩn quốc tế và có nhiều năm kinh nghiệm với chương trình giáo dục của Anh. Nhà trường chú trọng tuyển chọn những giáo viên năng động, giỏi chuyên môn, có khả năng động viên và truyền cảm hứng cho học sinh để các em phát huy ở mức tốt nhất khả năng của mình. Trường có các chương trình huấn luyện chuyên môn thường xuyên để giúp giáo viên cập nhật những phương pháp và ý tưởng mới nhất trong giảng dạy. Tất cả các giáo viên Việt Nam của BVIS được đào tạo chuyên môn qua Khóa học phương pháp sư phạm (PGCE) của Trường Đại học Sunderland (Anh). Thông qua khóa học, giáo viên được đào tạo để áp dụng những ý tưởng và phương pháp giảng dạy mới nhất với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại nhất trong lớp học. Điều này đảm bảo tất cả các môn học trong chương trình đều được giảng dạy theo phương pháp tốt và tích cực nhằm mang lại cho các em những trải nghiệm học tập thú vị. BVIS is staffed with dedicated, skilled and committed teachers, ensuring the education on offer is amongst the very best available anywhere in the world. Our teaching teams are strong and innovative, constantly re- visiting ways of bringing the curriculum to life; often using the most modern technology. Our classrooms are ordered and disciplined with great value being placed on trusting relationships between students and their teachers. All of our teaching staff are well qualified with relevant British curriculum experience. We select energetic teachers with a proven track record of successfully motivating and inspiring the children to make the best of their abilities at school in a caring and happy environment. Our programme of continued professional development also ensures that our teachers are kept up to date with the latest teaching methodologies and ideas. Our Vietnamese teachers have gained a UK teaching qualification (PGCE) through the University of Sunderland (UK) teacher training course. This qualification has trained them in the use of the latest teaching methods and ideas, incorporatingtheverylatesttechnologyintotheirclassrooms. This ensures that all areas of the curriculum provide equally rich learning experiences. Đội ngũ chuyên gia giáo dục tâm huyết 1110
 • 7. Tọa lạc tại Bình Chánh, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các kiến trúc sư xuất sắc và những nhà lãnh đạo giáo dục chuyên nghiệp, Trường Quốc tế BVIS được xây dựng và thiết kế theo một mô hình giáo dục mới duy nhất tại Việt Nam. Nhà trường tự hào với cơ sở vật chất hiện đại và tiên tiến nhất bao gồm: thư viện lớn, nhà hát, hội trường lớn, hồ bơi 25 mét trong nhà, nhà thi đấu thể thao và sân cỏ ngoài trời. Hầu hết các lớp học đều có bảng điện tử và máy chiếu. Ngoài ra còn có các phòng chức năng được trang bị đầy đủ các thiết bị chuyên dụng dành cho các bộ môn như: Khoa học, Âm nhạc, Tin học, Mỹ thuật và Kịch. Cấp Tiểu học có các phòng riêng để giúp học sinh rèn luyện ngôn ngữ . Cơ sở vật chất cho các lớp Mẫu giáo gồm có: hồ bơi nhỏ, bãi cát, sân chơi trong nhà và ngoài trời với các trang thiết bị phù hợp lứa tuổi. Toàn trường được trang bị hệ thống mạng internet không dây. Tất cả các trang thiết bị của trường đều đạt tiêu chuẩn an toàn và chất lượng quốc tế. The BVIS campus is a state of the art, purpose built school in Binh Chanh District. To meet future challenges in this unique educational environment, a team of architects and educators worked closely to provide intelligent solutions. The final design boasts exceptional facilities including a large library, a theatre, an auditorium, an indoor 25m swimming pool, a sports hall and grass playing fields. Most classrooms are equipped with interactive whiteboards and data projectors and the school also has available specialist suites for Science, Music, ICT, Art and Drama. Primary classrooms feature special ‘breakout’ rooms for dual-language work whilst the Early Years Foundation Stage children have their own dedicated mini splash pool, sand pit, outside learning area and an indoor soft-play room. The whole building has wireless network access to the internet whilst outside playgrounds meet international standards of safety and flexibility. Cơ sở vật chất Campus and Facilities Cơ sở vật chất Campus and Facilities 1312
 • 8. Chương trình ngoại khóa Extra Curricular Activities 1514 Chương trình ngoại khóa BVIS gồm hai dạng: các dạng hoạt động liên tục-là một phần của chương trình giảng dạy trong mỗi môn học và chuẩn bị cho các em tham gia những sự kiện toàn trường như Ngày hội Thể thao, các buổi hòa nhạc và kịch; và các dạng hoạt động khác sau giờ học giúp các em có cơ hội tham gia các câu lạc bộ phong phú trong suốt năm học. Hơn nữa, các dự án cộng đồng của trường mang đến cho học sinh cơ hội giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Nhà trường ưu tiên phát triển khả năng biểu diễn trước công chúng, vì vậy tất cả học sinh đều có cơ hội đăng ký học nhạc cụ hoặc tham gia đội hợp xướng của trường. The BVIS Extra Curricular Programme takes two forms: the ongoing activities which are part of each subject’s delivery and prepare students for public performance such as inter-school sports, concerts and drama productions, and the after school enrichment programme which gives students the chance to try their hand at a variety of activities during the year. A high priority is given to public performance, all students are therefore given the chance to learn a musical instrument or join a choral ensemble. Furthermore, our community service projects provide students with the opportunity to help people who are less fortunate than themselves.
 • 9. What makes BVIS special? • Học sinh thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt • Chương trình dạy theo hệ thống giáo dục của Anh, được đánh giá cao trên toàn cầu • Học sinh tự hào về văn hóa Việt Nam • Tiêu chuẩn học thuật cao • Chuẩn mực về đạo đức cao • Sự thành công của mỗi cá nhân được công nhận, ngợi khen và phát huy • Hoạt động ngoại khóa đa dạng • Môi trường của sự phát triển toàn diện giúp học sinh trở thành những công dân toàn cầu • Tạo điều kiện giúp học sinh phát huy sự say mê ham học hỏi • Học sinh tự hào về bản thân và môi trường học tập • Giáo viên được đào tạo theo tiêu chuẩn của Anh Quốc • Chất lượng được bảo đảm với sự hỗ trợ và kinh nghiệm của Trường Quốc tế BIS, TP.HCM. Sự độc đáo của BVIS • Students fluent in English and Vietnamese • Adoption of the internationally respected, world class British education system • Pride in Vietnamese culture • High academic standards • High standards of behaviour • Individual successes recognised, rewarded and celebrated • A wide range of extra-curricular activities • The all-round development of each child as a global citizen • Students develop as life-long learners • Children feel proud of themselves and the school • All staff trained to UK standards • Quality guaranteed through the support and experience of the British International School, in Ho Chi Minh City 1716
 • 10. Tất cả các học sinh của Trường Quốc tế BVIS luôn xác định thành công trong học tập là mục tiêu đáng được tôn vinh nhất. Khát vọng của các em là được nhận vào học tại các trường đại học hàng đầu thế giới. Mỗi cá nhân học sinh sẽ được phát huy tính kỷ luật và tư duy độc lập để có thể đáp ứng các yêu cầu gắt gao của chương trình học. Trường Quốc tế BVIS coi trọng mối quan hệ giữa nhà trường với học sinh và phụ huynh như một sự cộng tác hữu hiệu nhất hướng đến thành công. A typical BVIS family holds academic achievement in high regard. Students’ principal aspiration is access to top universities around the world. The academic rigour of our courses is met by personal discipline and an independence of mind. BVIS looks upon relationships with its students and their parents as a true partnership, a partnership very much geared to success. Học sinh của Trường BVIS biết rõ hướng đi của mình… BVIS students know where they are going… BVIS card 18 RMIT Đường Nguyễn Văn Linh Rạch Ông Lớn Hướng đi Quận 5 Hướng đi Nhà Bè Hướng đi Quận 2 Phú Mỹ HưngHướng đi Bình Chánh Hướng đi Quận 1 & 4
 • 11. 44-46 Steet 1, Binh Hung, Binh Chanh, Saigon South , HCMC. Primary: Tel: (08) 3758 0709 Fax: (08) 3758 0708 Secondary: Tel: (08) 3758 0717 Fax: (08) 3758 0716 Email: bvis@bvisvietnam.com 225 Nguyen Van Huong St., Thao Dien Ward, District 2, HCMC. Tel: (848) 3744 4551 Fax: (848) 3744 4182 Email: apprimary@bisvietnam.com An Phu Primary 43-45 Tu Xuong St., Ward 7,District 3, HCMC. Tel: (848) 3932 0210 Fax: (848) 3932 0770 Email: txprimary@bisvietnam.com Tu Xuong Primary 246 Nguyen Van Huong St., Thao Dien Ward, District 2, HCMC. Tel: (848) 3744 2335 Fax: (848) 3744 2334 Email: apsecondary@bisvietnam.com An Phu Secondary BVIS Ho Chi Minh City BVIS Ha Noi - Vincom Village BVIS Ha Noi - Royal City Unit H3-H4, Hoa Lan St., Vincom Village, Sai Dong, Hanoi Tel: (04) 3946 0435 Fax: (04) 3946 0438 Email: bvishanoi@bvisvietnam.com 72A Nguyen Trai Street, Thanh Xuan District, Hanoi Tel: (04) 6266 8800 Fax: (04) 3946 0438 Email: bvisroyal@bvishanoi.com BIS GROUP OF SCHOOLS www.bisvietnam.com www.bvisvietnam.com