SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
Biblioteca Armand  La ciutat de Vilanova i la Geltrú no seria la que
            és si no fos per la gent que hi treballa, viu, juga i
Cardona Torrandell   fa dels espais públics espais de comunicació,
            aprèn i participa en el seus processos de
            transformació i de creixement. Cal dir però, que la
            importància del coneixement de les vides dels

    “Gent amb    nostres avantpassats i de la nostra gent gran és
            cabdal per entendre on som i com hem arribat
            fins aquí.

     història”
            Amb el doble objectiu de fer un petit homenatge i
            d’apropar-nos a aquestes vides la Biblioteca
            Armand Cardona us presenta una exposició de
            llibres i aquesta guia de lectura sobre una gent
            que amb el seu treball, vàlua i esforç ha contribuït
            a fer gran la ciutat de Vilanova i la Geltrú, uns
            testimonis del passat, una....                “Gent amb història”


              •
A
                Albert Virella i Bloda: medalla de la
                ciutat de Vilanova i la Geltrú 1995 / Joan

m
                Soler i Bordes. Vilanova i la Geltrú:
                l’Ajuntament, 1999.
                CL 92(Vir) Bor
b             •  Amadeu Hurtado i Miró: 1875-1950 /
                Francesc X. Puig Rovira. Vilanova i la

V               Geltrú: l’Ajuntament, 1999.
                CL 92(Hur) Pui

              •  Antoni Bonaventura i Gassó 1773-1833 /
                Albert Tubau Garcia. Barcelona: Cambra
d               de Comerç, Indústria i Navegació de
                Barcelona, 1999.

e               CL 92(Gas) Tub

              •  Armand Cardona Torrandell: 1928-1995
                / Àlex Cardona Masdeu. Vilanova i la


Vilanova
                Geltrú: l’Ajuntament, 2003.
                CL 78(Car) Car

              •  Construint l’església en els 50 anys de
                capellà de mossen Joan Escala i
                Mitjans. Barcelona: Casals, 2003.
                CL 92(Esc) Con

              •  Cristòfol Juandó i Rafecas: 1848-1917 /
                Albert Tubau i Garcia. Vilanova i la Geltrú:
                l’Ajuntament, 2002.
                CL 92(Jua) Tub
•                         •
  Petita història de Joan Ventosa i Roig /      L’Americano Sebastià Soler i Miró,
  text: Conxita Ventosa; il.: Pilarín Bayés.     promotor de Can Pahissa: 12 de
  Barcelona: Mediterrania, 2001.           desembre de 1854-26 de desembre de
  I334 Ven                      1928 / Miquel Viladot i Fargas. Vilanova i
                            la Geltrú: l’autor, 2008.
•                           CL 92(Sol) Vil
  Petita història d’Eduard Toldrà / text:
  Albert Gumí; il.: Pilarín Bayés. Barcelona:
                          •
  Mediterrània, 1995.                L’Esport, història i records. Vilanova i la
  I92(Tol) Gum                    Geltrú. Vilanova i la Geltrú: l’Ajuntament,
                            2003.
•                           CL 796 Esp
  Petita història de Víctor Balaguer / text:
  Trinitat Ruiz; il. Pilarín Bayés. Barcelona:
  Mediterrània, 1995.
  I92(Bal) Rui

•  Sobreviure. Vilanova    i  la  Geltrú:
  l’Ajuntament, 2003.
  CL 9(46.71Vil) Sob

•  Temps de guerra: diari íntim 1938-39 /
  Conxita Ventosa. 2a ed. Vilanova i la
  Geltrú: El Cep i la Nansa, 1980.
  CL 92(Ven) Ven
                          •  L’Itàlia de Víctor Balaguer / Marina
                            Cuccu, Joan Palomás i Moncholí. Vilanova
                            i la Geltrú: Biblioteca Museu Víctor
                            Balaguer, 2004.
                            CL 92(Bal) Cuc

                          •  Manuel de Cabanyes: 1808-1833 / Xavier
                            Solà de Andrés. Vilanova i la Geltrú:
                            l’Ajuntament, 1997.
                            CL 92(Cab) Sol

                          •  Maria Teresa Fort i Playà / Guillem
•  Teresa Basora i Sugranyes 1922-1998 /
                            Mercader i Trejo. Vilanova i la Geltrú:
  Montserrat Comas i Güell. Vilanova i la
                            l’Ajuntament, 2007.
  Geltrú: l’Ajuntament, 2008.
                            CL 92(For) Mer
  CL 92(Bas) Com

•  Vilanovins amb llustre o sense: els
  meus paisans 30 anys després / Xavier
  García; il.: German March. Vilanova i la
  Gelltrú: El Cep i la Nansa, 2001.
  CL 92(46.71Vil) Gar

•  Víctor Balaguer: renaixença, revolució i
  progrés / Joan Palomás i Moncholí.
  Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa,
  2004.
                          •  Memòries d’infantesa i de joventut /
  CL 92(Bal) Pal
                            Joan Ventosa i Roig. Vilanova i la Geltrú:
                            El Cep i la Nansa, 2002.
•  Xavier Garcia Soler: medalla de la ciutat
                            CL 92(Ven) Ven
  de Vilanova i la Geltrú 1996 / Xavier
  Garcia Pujades. Vilanova i la Geltrú:
                          •  Òcar Martí i Bruna: 1917-2006 / Raul
  l’Ajuntament, 1996.
                            Magí Cabistany. Vilanova i la Geltrú:
  CL 92(Gar) Gar
                            l’Ajuntament, 2006.
                            CL 78(Mar) Mai
•  D’abans i d’ara: jocs,     joguines i
  cançons.   Vilanova i    la  Geltrú:
  l’Ajuntament, 2006.
  CL 796 D ab

•  Diccionari biogràfic de Vilanova i la
  Geltrú: dones i homes     que han fet
  història / Francesc X. Puig Rovira.
  Vilanova i la Geltrú: l’Ajuntament, 2003.
  CL 92(46.71 Vil) Pui

•  Eduard Llanas i Jubero: 1842-1904 / M.
                           •  Francesc Gumà i Ferran: 1833-1912: el
  Providència Garcia i Segarra. Vilanova i la
                             somni del ferrocarril / Miquel Altadill i
  Geltrú: l’Ajuntament, 2004.
                             Giner: Vilanova i la Geltrú: l’autor, 1997.
  CL 92(Lla) Gar
                             CL 92(Gum) Alt
•  Eduard Toldrà i Soler 1895-1962 / Joan
                           •  Francesc Macià i Llussà: 1859-1933 /
  Alemany i Moia. Vilanova i la Geltrú:
                             Miguel Àngel Estradé i Palau. Vilanova i la
  l’Ajuntament, 1999.
                             Geltrú: l’Ajuntament, 2005.
  CL 78(Tol) Ale
                             CL 32(Mac) Est
•  El llibre del mestre. Vol 5. “Personatges” /
                           •  Francesc Macià: el camí cap a la
  Francesc X. Puig Rovira. Vilanova i la
                             independència de la Generalitat: 1859-
  Geltrú: El Cep i la Nansa: L’Ajuntament,
                             1926 / Joan Alavedra. Barcelona: Curial,
  1999.
                             1993.
  CL 92(46.71Vil) Lli
                             CL 32(Mac) Ala
•  El pa de cada dia. Vilanova i la Geltrú:
                           •  Francesc Macià: 1895-1933, President
  l’Ajuntament, 2004.
                             de Catalunya / Albert Virella i Bloda.
  CL 9(46.71Vil) Pa d
                             Vilanova i la Geltrú: Secretariat Local del
                             Congrés de Cultura Catalana, 1977.
•  Els nostres records d’escola. Vilanova i       CL 32(Mac) Vir
  la Geltrú: l’Ajuntament, 2008.
  CL 37 Nos
                           •  Francesc Roig Toqués: medalla d’or de
                             la ciutat de Vilanova i la Geltrú 1997 /
•  Enric Cristòfol-Ricard i Nin 1894-1960 /       Màrius Serra i Roig. Vilanova i la Geltrú:
  Teresa Costa-Gramunt. Vilanova i la         l’Ajuntament, 1997.
  Geltrú: l’Ajuntament, 2003.             CL 92(Roi) Ser
  CL 75(Ric) Cos
                           •  Francesc-Xavier Lluch i Rafecas 1818-
•  Família i guerra. Vilanova i la Geltrú:       1889 / Isidre Roset Ventosa. Vilanova i la
  l’Ajuntament, 2003.                 Geltrú: l’Ajuntament, 2001.
  CL 9(46.71Vil) Fam                  CL 92(Llu) Ros
•  Fes-me’n cinc cèntims... Vilanova i la      •  Francesc de Sales Vidal i Torrents:
  Geltrú: l’Ajuntament, 2007.             1819-1878 / Josep M. Ràfols. . Vilanova i
  CL 381 Fes                      la Geltrú: l’Ajuntament, 2005.
                             CL 92(Vid) Raf
•  Francesc Gumà i Ferran: 1833-1912 /
  Miquel Altadill i Giner: Vilanova i la Geltrú:  •  Gent, il·lusions i somnis / M. Cristina
  l’Ajuntament, 1997.                 Gómez i Planas. Vilanova i la Geltrú:
  CL 92 (Gum) Alt                   Celimar, 2006.
                             CL 92(46.71Vil) Gom

                           •  Germanes Rossell: Teresa i Eulàlia / M.
                             Providència Garcia Segarra: Vilanova i la
                             Geltrú: l’Ajuntament, 2006.
92(Ros) Gar

   •  Guillem Rovirosa i Albet amb motiu del
     centenari del naixement 1897-1997/
     Xavier Garcia i Soler. Vilanova i la Geltrú:
     l’Ajuntament, 1997.
     CL 92(Rov) Gar


   •  Joan Magrinyà avui / Trinitat Gilbert.
     Vilanova i la Geltrú:
                   El Cep i la
                Nansa,  2003.
        CL 92(Mag) Gil
                                 c/ Menéndez y Pelayo, 15-17
                                  08800 Vilanova i la Geltrú
   •  Joan Magrinyà i Sanromà 1901-1995 /
                                    Tel. 93 815 91 21
     Trinitat Ruiz i Martínez. Vilanova i la
                                    Fax. 93 815 80 29
     Geltrú: l’Ajuntament, 1996.
                                e-mail: b.vilanovag.act@diba.cat
     CL 92(Mag) Rui
                               http://www.vilanova.cat/biblioteques
   •                            www.vilanova.cat/blog/armandcardona
     Joan LLoveras i Sorni: medalla d’or de
     la ciutat de Vilanova i la Geltrú 1996 /
     Carles Masdeu i Soler. Vilanova i la
                                    HORARIS
     Geltrú: l’Ajuntament, 1996.
     CL 78(Llo) Mas
                                    Matins
   •
                                   De dimarts a
     Joan Rius i Vila: 1912-1986 / Rosa Rius
     Monrós.   Vilanova  i  la  Geltrú:
                                    dissabtes
     l’Ajuntament,1999.
                                   de 10 a 14 h
     CL 92(Riu) Riu

   •  Leonora Milà i Romeu / Albert Mallofré i
     Milà. Vilanova i la Geltrú: l’Ajuntament,
                                    Tardes
     2002.
                                De dilluns a divendres
     CL 2(Mil) Mal

                                  de 16 a 20 h
                                   Dissabtes
                                  de 17 a 20 h
  Trobareu disponible la versió electrònica de la guia a:
http://www.vilanova.cat/biblioteques

  Fotografies extretes de:
-Vilanova i la Geltrú: recull gràfic 1873-1965 / Anna
Lleó. Barcelona: Efadós, 2000.
-El pa de cada dia. Vilanova i la Geltrú: l’Ajuntament,
2004.

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (11)

Explica'm una òpera
Explica'm una òperaExplica'm una òpera
Explica'm una òpera
 
Sant Jordi 2016 - Novetats
Sant Jordi 2016 - NovetatsSant Jordi 2016 - Novetats
Sant Jordi 2016 - Novetats
 
Albert Virella i Bloda
Albert Virella i BlodaAlbert Virella i Bloda
Albert Virella i Bloda
 
Catàleg exposició 'Vinyetes i bafarades: Exposició d’autors de còmic del Pene...
Catàleg exposició 'Vinyetes i bafarades: Exposició d’autors de còmic del Pene...Catàleg exposició 'Vinyetes i bafarades: Exposició d’autors de còmic del Pene...
Catàleg exposició 'Vinyetes i bafarades: Exposició d’autors de còmic del Pene...
 
Vilanova Sona
Vilanova SonaVilanova Sona
Vilanova Sona
 
Tintinventari
TintinventariTintinventari
Tintinventari
 
Octubre Del Disseny
Octubre Del DissenyOctubre Del Disseny
Octubre Del Disseny
 
MCG - Guia de lectura Sant Jordi 2014
MCG - Guia de lectura Sant Jordi 2014MCG - Guia de lectura Sant Jordi 2014
MCG - Guia de lectura Sant Jordi 2014
 
Guia de lectura fet a mà
Guia de lectura fet a màGuia de lectura fet a mà
Guia de lectura fet a mà
 
Tradicionarius Vilanoví
Tradicionarius VilanovíTradicionarius Vilanoví
Tradicionarius Vilanoví
 
El Jazz i els seus estils
El Jazz i els seus estilsEl Jazz i els seus estils
El Jazz i els seus estils
 

More from Biblioteques VNG

More from Biblioteques VNG (20)

Dia del llibre i de la rosa - 2020 (Selecció infantil)
Dia del llibre i de la rosa - 2020 (Selecció infantil)Dia del llibre i de la rosa - 2020 (Selecció infantil)
Dia del llibre i de la rosa - 2020 (Selecció infantil)
 
Dia del llibre i de la rosa - 2020
Dia del llibre i de la rosa - 2020Dia del llibre i de la rosa - 2020
Dia del llibre i de la rosa - 2020
 
Guia de novetats de Nadal infantil 2019
Guia de novetats de Nadal infantil 2019Guia de novetats de Nadal infantil 2019
Guia de novetats de Nadal infantil 2019
 
Guia de Novetats de Nadal Adults 2019
Guia de Novetats de Nadal Adults 2019Guia de Novetats de Nadal Adults 2019
Guia de Novetats de Nadal Adults 2019
 
Guia de fons local i comarcal 2019
Guia de fons local i comarcal 2019Guia de fons local i comarcal 2019
Guia de fons local i comarcal 2019
 
Guia de sant jordi infantil 2019
Guia de sant jordi infantil 2019Guia de sant jordi infantil 2019
Guia de sant jordi infantil 2019
 
Guia de sant jordi adults 2019
Guia de sant jordi adults 2019Guia de sant jordi adults 2019
Guia de sant jordi adults 2019
 
Nadal 2018: guia de novetats INFANTILS
Nadal 2018: guia de novetats INFANTILSNadal 2018: guia de novetats INFANTILS
Nadal 2018: guia de novetats INFANTILS
 
Nadal 2018: guia de novetats
Nadal 2018: guia de novetatsNadal 2018: guia de novetats
Nadal 2018: guia de novetats
 
Fons Local i Comarcal
Fons Local i ComarcalFons Local i Comarcal
Fons Local i Comarcal
 
Sant Jordi
Sant JordiSant Jordi
Sant Jordi
 
Sant jordi infantil
Sant jordi infantilSant jordi infantil
Sant jordi infantil
 
Guia de Novetats de Nadal Infantil 2017
Guia de Novetats de Nadal Infantil 2017Guia de Novetats de Nadal Infantil 2017
Guia de Novetats de Nadal Infantil 2017
 
Guia de Novetats de Nadal Adults 2017
Guia de Novetats de Nadal Adults 2017Guia de Novetats de Nadal Adults 2017
Guia de Novetats de Nadal Adults 2017
 
Guia de Lectura sobre (Dis) Capacitats
Guia de Lectura sobre (Dis) Capacitats Guia de Lectura sobre (Dis) Capacitats
Guia de Lectura sobre (Dis) Capacitats
 
Guia de lectura víctimes de l'Holocaust
Guia de lectura víctimes de l'Holocaust Guia de lectura víctimes de l'Holocaust
Guia de lectura víctimes de l'Holocaust
 
Collita 2016
Collita 2016Collita 2016
Collita 2016
 
Novetats Sant Jordi 2017
Novetats Sant Jordi 2017Novetats Sant Jordi 2017
Novetats Sant Jordi 2017
 
Novetats infantils - Sant Jordi 2017
Novetats infantils - Sant Jordi 2017Novetats infantils - Sant Jordi 2017
Novetats infantils - Sant Jordi 2017
 
Més Content que un Gínjol - Selecció de novetats
Més Content que un Gínjol - Selecció de novetatsMés Content que un Gínjol - Selecció de novetats
Més Content que un Gínjol - Selecció de novetats
 

Recently uploaded (6)

Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
 
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
 

Amb V de Vilanova - Gent amb història

 • 1. Biblioteca Armand La ciutat de Vilanova i la Geltrú no seria la que és si no fos per la gent que hi treballa, viu, juga i Cardona Torrandell fa dels espais públics espais de comunicació, aprèn i participa en el seus processos de transformació i de creixement. Cal dir però, que la importància del coneixement de les vides dels “Gent amb nostres avantpassats i de la nostra gent gran és cabdal per entendre on som i com hem arribat fins aquí. història” Amb el doble objectiu de fer un petit homenatge i d’apropar-nos a aquestes vides la Biblioteca Armand Cardona us presenta una exposició de llibres i aquesta guia de lectura sobre una gent que amb el seu treball, vàlua i esforç ha contribuït a fer gran la ciutat de Vilanova i la Geltrú, uns testimonis del passat, una.... “Gent amb història” • A Albert Virella i Bloda: medalla de la ciutat de Vilanova i la Geltrú 1995 / Joan m Soler i Bordes. Vilanova i la Geltrú: l’Ajuntament, 1999. CL 92(Vir) Bor b • Amadeu Hurtado i Miró: 1875-1950 / Francesc X. Puig Rovira. Vilanova i la V Geltrú: l’Ajuntament, 1999. CL 92(Hur) Pui • Antoni Bonaventura i Gassó 1773-1833 / Albert Tubau Garcia. Barcelona: Cambra d de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, 1999. e CL 92(Gas) Tub • Armand Cardona Torrandell: 1928-1995 / Àlex Cardona Masdeu. Vilanova i la Vilanova Geltrú: l’Ajuntament, 2003. CL 78(Car) Car • Construint l’església en els 50 anys de capellà de mossen Joan Escala i Mitjans. Barcelona: Casals, 2003. CL 92(Esc) Con • Cristòfol Juandó i Rafecas: 1848-1917 / Albert Tubau i Garcia. Vilanova i la Geltrú: l’Ajuntament, 2002. CL 92(Jua) Tub
 • 2. • Petita història de Joan Ventosa i Roig / L’Americano Sebastià Soler i Miró, text: Conxita Ventosa; il.: Pilarín Bayés. promotor de Can Pahissa: 12 de Barcelona: Mediterrania, 2001. desembre de 1854-26 de desembre de I334 Ven 1928 / Miquel Viladot i Fargas. Vilanova i la Geltrú: l’autor, 2008. • CL 92(Sol) Vil Petita història d’Eduard Toldrà / text: Albert Gumí; il.: Pilarín Bayés. Barcelona: • Mediterrània, 1995. L’Esport, història i records. Vilanova i la I92(Tol) Gum Geltrú. Vilanova i la Geltrú: l’Ajuntament, 2003. • CL 796 Esp Petita història de Víctor Balaguer / text: Trinitat Ruiz; il. Pilarín Bayés. Barcelona: Mediterrània, 1995. I92(Bal) Rui • Sobreviure. Vilanova i la Geltrú: l’Ajuntament, 2003. CL 9(46.71Vil) Sob • Temps de guerra: diari íntim 1938-39 / Conxita Ventosa. 2a ed. Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa, 1980. CL 92(Ven) Ven • L’Itàlia de Víctor Balaguer / Marina Cuccu, Joan Palomás i Moncholí. Vilanova i la Geltrú: Biblioteca Museu Víctor Balaguer, 2004. CL 92(Bal) Cuc • Manuel de Cabanyes: 1808-1833 / Xavier Solà de Andrés. Vilanova i la Geltrú: l’Ajuntament, 1997. CL 92(Cab) Sol • Maria Teresa Fort i Playà / Guillem • Teresa Basora i Sugranyes 1922-1998 / Mercader i Trejo. Vilanova i la Geltrú: Montserrat Comas i Güell. Vilanova i la l’Ajuntament, 2007. Geltrú: l’Ajuntament, 2008. CL 92(For) Mer CL 92(Bas) Com • Vilanovins amb llustre o sense: els meus paisans 30 anys després / Xavier García; il.: German March. Vilanova i la Gelltrú: El Cep i la Nansa, 2001. CL 92(46.71Vil) Gar • Víctor Balaguer: renaixença, revolució i progrés / Joan Palomás i Moncholí. Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa, 2004. • Memòries d’infantesa i de joventut / CL 92(Bal) Pal Joan Ventosa i Roig. Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa, 2002. • Xavier Garcia Soler: medalla de la ciutat CL 92(Ven) Ven de Vilanova i la Geltrú 1996 / Xavier Garcia Pujades. Vilanova i la Geltrú: • Òcar Martí i Bruna: 1917-2006 / Raul l’Ajuntament, 1996. Magí Cabistany. Vilanova i la Geltrú: CL 92(Gar) Gar l’Ajuntament, 2006. CL 78(Mar) Mai
 • 3. D’abans i d’ara: jocs, joguines i cançons. Vilanova i la Geltrú: l’Ajuntament, 2006. CL 796 D ab • Diccionari biogràfic de Vilanova i la Geltrú: dones i homes que han fet història / Francesc X. Puig Rovira. Vilanova i la Geltrú: l’Ajuntament, 2003. CL 92(46.71 Vil) Pui • Eduard Llanas i Jubero: 1842-1904 / M. • Francesc Gumà i Ferran: 1833-1912: el Providència Garcia i Segarra. Vilanova i la somni del ferrocarril / Miquel Altadill i Geltrú: l’Ajuntament, 2004. Giner: Vilanova i la Geltrú: l’autor, 1997. CL 92(Lla) Gar CL 92(Gum) Alt • Eduard Toldrà i Soler 1895-1962 / Joan • Francesc Macià i Llussà: 1859-1933 / Alemany i Moia. Vilanova i la Geltrú: Miguel Àngel Estradé i Palau. Vilanova i la l’Ajuntament, 1999. Geltrú: l’Ajuntament, 2005. CL 78(Tol) Ale CL 32(Mac) Est • El llibre del mestre. Vol 5. “Personatges” / • Francesc Macià: el camí cap a la Francesc X. Puig Rovira. Vilanova i la independència de la Generalitat: 1859- Geltrú: El Cep i la Nansa: L’Ajuntament, 1926 / Joan Alavedra. Barcelona: Curial, 1999. 1993. CL 92(46.71Vil) Lli CL 32(Mac) Ala • El pa de cada dia. Vilanova i la Geltrú: • Francesc Macià: 1895-1933, President l’Ajuntament, 2004. de Catalunya / Albert Virella i Bloda. CL 9(46.71Vil) Pa d Vilanova i la Geltrú: Secretariat Local del Congrés de Cultura Catalana, 1977. • Els nostres records d’escola. Vilanova i CL 32(Mac) Vir la Geltrú: l’Ajuntament, 2008. CL 37 Nos • Francesc Roig Toqués: medalla d’or de la ciutat de Vilanova i la Geltrú 1997 / • Enric Cristòfol-Ricard i Nin 1894-1960 / Màrius Serra i Roig. Vilanova i la Geltrú: Teresa Costa-Gramunt. Vilanova i la l’Ajuntament, 1997. Geltrú: l’Ajuntament, 2003. CL 92(Roi) Ser CL 75(Ric) Cos • Francesc-Xavier Lluch i Rafecas 1818- • Família i guerra. Vilanova i la Geltrú: 1889 / Isidre Roset Ventosa. Vilanova i la l’Ajuntament, 2003. Geltrú: l’Ajuntament, 2001. CL 9(46.71Vil) Fam CL 92(Llu) Ros • Fes-me’n cinc cèntims... Vilanova i la • Francesc de Sales Vidal i Torrents: Geltrú: l’Ajuntament, 2007. 1819-1878 / Josep M. Ràfols. . Vilanova i CL 381 Fes la Geltrú: l’Ajuntament, 2005. CL 92(Vid) Raf • Francesc Gumà i Ferran: 1833-1912 / Miquel Altadill i Giner: Vilanova i la Geltrú: • Gent, il·lusions i somnis / M. Cristina l’Ajuntament, 1997. Gómez i Planas. Vilanova i la Geltrú: CL 92 (Gum) Alt Celimar, 2006. CL 92(46.71Vil) Gom • Germanes Rossell: Teresa i Eulàlia / M. Providència Garcia Segarra: Vilanova i la Geltrú: l’Ajuntament, 2006.
 • 4. 92(Ros) Gar • Guillem Rovirosa i Albet amb motiu del centenari del naixement 1897-1997/ Xavier Garcia i Soler. Vilanova i la Geltrú: l’Ajuntament, 1997. CL 92(Rov) Gar • Joan Magrinyà avui / Trinitat Gilbert. Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa, 2003. CL 92(Mag) Gil c/ Menéndez y Pelayo, 15-17 08800 Vilanova i la Geltrú • Joan Magrinyà i Sanromà 1901-1995 / Tel. 93 815 91 21 Trinitat Ruiz i Martínez. Vilanova i la Fax. 93 815 80 29 Geltrú: l’Ajuntament, 1996. e-mail: b.vilanovag.act@diba.cat CL 92(Mag) Rui http://www.vilanova.cat/biblioteques • www.vilanova.cat/blog/armandcardona Joan LLoveras i Sorni: medalla d’or de la ciutat de Vilanova i la Geltrú 1996 / Carles Masdeu i Soler. Vilanova i la HORARIS Geltrú: l’Ajuntament, 1996. CL 78(Llo) Mas Matins • De dimarts a Joan Rius i Vila: 1912-1986 / Rosa Rius Monrós. Vilanova i la Geltrú: dissabtes l’Ajuntament,1999. de 10 a 14 h CL 92(Riu) Riu • Leonora Milà i Romeu / Albert Mallofré i Milà. Vilanova i la Geltrú: l’Ajuntament, Tardes 2002. De dilluns a divendres CL 2(Mil) Mal de 16 a 20 h Dissabtes de 17 a 20 h Trobareu disponible la versió electrònica de la guia a: http://www.vilanova.cat/biblioteques Fotografies extretes de: -Vilanova i la Geltrú: recull gràfic 1873-1965 / Anna Lleó. Barcelona: Efadós, 2000. -El pa de cada dia. Vilanova i la Geltrú: l’Ajuntament, 2004.