Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Famílies novembre

109 views

Published on

PPT reunió pedagògica 1r curs

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Famílies novembre

 1. 1. REUNIÓ FAMÍLIES EXPLORADORS I EXPLORADORES DE 1r B Novembre 2016
 2. 2. ASPECTES ORGANITZATIUS  Aspectes organitzatius del centre: Dies festius: 5 /12/16 i 27/02/17 Puntualitat 09:00h i 14:00h Recollida a les aules a partir de les 13:55 hores. Respectar materials construccions i art Bon ús grups de whatsApp Pla de convivència: elaboració protocol faltes de conducta. Esmorzars saludables: fruita pelada/carmanyola Eivissaparticipa: arbres ombres pati  Aspectes organtizatius de l’aula: Encarregats i responsable d’aula Roba EF Agrupaments cooperatius Dels racons de les aules als ambients, en primària
 3. 3. PLANIFICACIÓ DEL CURS
 4. 4.  1r de primària, una nova etapa…
 5. 5. OBJECTIUS GENERALS DEL CURS  LLENGÜES  Participar de forma constructiva a l’assemblea i altres moments de conversa a l’aula.  Escriure i llegir paraules i frases simples relacionades amb la vida d’aula. (S’introduirà la lletra d’imprenta i/o lligada a partir del 2n trimestre).  Usar correctament la majúscula, el punt al final de la frase i els signes d’exclamació i d’interrogació.  Saber diferenciar entre paraula i frase per saber escriure sense ajuntar paraules.  MATES  Comprendre i resoldre problemes matemàtics senzills de la vida d’aula.  Llegir, escriure i ordenar els números fins al 100.  Sumar i restar sense portar.  Mesurar objectes, espais, animals, aliments…  Manipular amb les monedes més usuals.  Interpretar el rellotge digital i analògic.  Conèixer i representar les figures geomètriques planes simples.  Recollir i classificar dades quantitatives, representant-les en gràfics.
 6. 6. OBJECTIUS GENERALS DEL CURS  CIÈNCIES SOCIALS  Ubicar el planeta Terra i la Lluna en el sistema solar i explicar-ne característiques, moviments per tal de comprendre les conseqüències: dia i nit, estacions...  Descriure correctament plànols i mapes per tal de saber on estem situats i a on anem quan viatgem o fem una sortida.  Comprendre la influència del comportament humà en el medi natural.  Conèixer les característiques del pas del temps i de certs esdeveniments que han determinat canvis fonamentals en el rumb de la història.  CIÈNCIES NATURALS  Utilitzar les TIC i diferents fonts d’informació per tal d’obtenir respostes a les seves preguntes en el dia a dia.  Conèixer i localitzar les principals parts del cos humà i alguns òrgans per tal de reconèixer el seu propi cos i saber com funciona.  Adoptar hàbits saludables d’alimentació per tal d’afavorir conductes diàries de descans, exercici físic...  Observar, classificar i mostrar cura pels éssers vius del nostre entorn i d’altres del seu interès per tal de conèixer els ecosistemes que ens envolten i com protegir- los.
 7. 7. OBJECTIUS GENERALS DEL CURS  VALORS  Conèixer i apreciar els valors i les normes de convivència per a preparar-se per a ser un bon ciutadà.  Desenvolupar hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç i de responsabilitat, així com actituds de confiança, iniciativa personal, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge.  Adquirir habilitats per a la prevenció i per a la resolució pacífica de conflictes.  Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les persones, la igualtat de drets i oportunitats d’homes i dones i la no-discriminació de persones amb discapacitat.
 8. 8. COM HO TREBALLAREM?
 9. 9. COM HO TREBALLAREM?
 10. 10. MOMENTS EDUCATIUS  VIDA D’AULA Dilluns de 9 a 9.30 h - Parlem del cap de setmana. - Elaborem l’horari, esdeveniments importants. - Què aprendrem? - Encarregats.  ESPECIALISTES - Educació física - Música - Anglès
 11. 11. MOMENTS EDUCATIUS TREBALL D’AULA LLENGÜES ESCRIVIM PARAULES I FRASES SIGNIFICATIVES LLEGIM I ESCOLTEM CONTES PER DISFRUTAR I IMAGINAR
 12. 12. MOMENTS EDUCATIUS TREBALL D’AULA LLENGÜES ESCOLTEM, ORDENEM I SEGUIM INSTRUCCIONS EXPLIQUEM PROCESSOS MENTRES ELS FEM
 13. 13. MOMENTS EDUCATIUS TREBALL D’AULA MATEMÀTIC MANIPULEM PER COMPRENDRE EL MÓN ABSTRACTE DE LES MATEMÀTIQUES
 14. 14. MOMENTS EDUCATIUS TREBALL PER PROJECTES TREBALL CIENTÍFIC OBSERVEM ANALITZEM
 15. 15. MOMENTS EDUCATIUS TREBALL PER PROJECTES TREBALL CIENTÍFIC RECOLLIM INFORMACIÓ
 16. 16. MOMENTS EDUCATIUS TREBALL PER PROJECTES TREBALL CIENTÍFIC SINTETITZEM I COMPAREM
 17. 17. MOMENTS EDUCATIUS TREBALL PER PROJECTES TREBALL CIENTÍFIC ELABOREM HIPÒTESIS
 18. 18. MOMENTS EDUCATIUS TREBALL PER PROJECTES TREBALL CIENTÍFIC ELABOREM TREBALLS I ELS
 19. 19. MOMENTS EDUCATIUS AMBIENT ARTÍSTIC
 20. 20. AMBIENT ARTÍSTIC
 21. 21. AMBIENT ARTÍSTIC
 22. 22. AMBIENT LINGÜÍSTIC
 23. 23. AMBIENT CIENTÍFIC
 24. 24. AMBIENT MATEMÀTIC
 25. 25. AMBIENT DE CONSTRUCCIONS
 26. 26. METODOLOGIA
 27. 27. La nostra METODOLOGIA Metodologia activa, basada en l'activitat de l'alumne, aprendre a partir de l'acció, del fer
 28. 28. ○ Prioritzant aspectes procedimentals, de treball en grup cooperatiu, potenciant l'autonomia de l'alumne (autonomia en prendre decisions, autonomia alhora de treballar i organitzar-se)....
 29. 29. AVALUACIÓ
 30. 30. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I SORTIDES
 31. 31. Gràcies!

×