Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Zorg, ethiek en beleid <ul><li>Presentatie d.d. 19 mei 2011 (Mastervoorlichting) </li></ul>
Zorg, Ethiek en Beleid <ul><ul><li>Opleiding voor wie werkzaam is / wil zijn </li></ul></ul><ul><ul><li>in staffuncties i...
Zorg, Ethiek en Beleid <ul><li>Hoofdvraag: wat maakt zorg tot goede zorg? </li></ul><ul><li>Subvragen, zoals … </li></ul>...
Zorgethiek studeren in Tilburg <ul><ul><li>Tilburg University </li></ul></ul><ul><li>universiteit voor mens- en maatschapp...
<ul><li>Programma </li></ul>
Programma <ul><li>Startmomenten </li></ul><ul><li>september </li></ul><ul><li>februari </li></ul><ul><li>Master kun je vol...
Programma (onder voorbehoud) Najaarssemester Voorjaarsemester Zorgethiek Kwaliteit in de zorg Zorgbeleid en zorgethiek Zi...
Programma <ul><ul><li>Gevarieerde en activerende werkvormen </li></ul></ul><ul><ul><li>koppeling theorie / praktijk via co...
Programma <ul><li>Werkvormen </li></ul><ul><li>hoorcolleges </li></ul><ul><li>werkcolleges </li></ul><ul><li>(digitaal) gr...
Masterthesis (voorbeelden) <ul><li>Menslievende zorg, zelfredzaamheid en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. </li></u...
Programma <ul><li>Intensieve begeleiding </li></ul><ul><li>docenten </li></ul><ul><li>thesisbegeleider </li></ul><ul><li>s...
Programma <ul><li>Roostering </li></ul><ul><li>maandag: 1 5 .45 - 21.30 uur </li></ul><ul><li>woensdag: 1 5 .45 - 21.30 ...
<ul><li>Carrièreperspectief </li></ul>
Carrièreperspectief <ul><li>staffunctie in de zorg (kwaliteitsfunctionaris of zorgmanager) </li></ul><ul><li>adviesverleni...
<ul><li>Verhuizing </li></ul>
Verhuizing <ul><li>Vanaf 1 september 2012 worden premaster </li></ul><ul><li>en master Zorg, Ethiek en Beleid voortge...
Verhuizing <ul><li>kleine, zelfstandige universiteit (400 studenten, 80 medewerkers) </li></ul><ul><li>in het hart van Ut...
Verhuizing <ul><li>Wat betekent dat voor mij? </li></ul><ul><li>Heeft u op 31 augustus 2012 uw (pre)master nog </li></ul...
Verhuizing <ul><li>Wat betekent dat voor mij? </li></ul><ul><li>Ik start in sept 2011 met de master (voltijd) </li></ul><...
Verhuizing <ul><li>Wat betekent dat voor mij? </li></ul><ul><li>Ik start in sept 2011 met de premaster (voltijd) </li></u...
<ul><li>Praktische zaken </li></ul>
Praktische zaken  <ul><li>Directe toelating tot master mogelijk op basis van </li></ul><ul><li>Bachelor- of masterdiploma...
Praktische zaken  <ul><li>Inschrijven </li></ul><ul><li>Ben je niet in bezit van een van deze diploma’s? Dien dan een t...
Praktische zaken  <ul><li>Collegegeld (2011-2012) </li></ul><ul><li>Tarief afhankelijk van: </li></ul><ul><li>nationalite...
Praktische zaken Instellingstarief UvH Tarief ligt hoger (€ 6.500), maar voor Zorg, Ethiek en Beleid is er een overgang...
Praktische zaken Beurzen Informeer naar de beurzen van de Stichting Thomas More (voorheen Radboudstichting) www.thomasm...
<ul><li>Tot slot </li></ul>
Wat mag je verwachten?  <ul><li>veel aandacht voor actuele vraagstukken uit de zorg </li></ul><ul><li>onderwijs van uits...
… En verder >> Web www.zorgethiek.nu www.tilburguniversity.nl/masterzorgethiek  www.tilburguniversity.nl/studiegids Bro...
… En verder >> Studieadviseur Drs. Cathy de Waele [email_address]  Student Jonna Holkers [email_address]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Religiewetenschappen / master Zorg, Ethiek en Beleid / Tilburg University

2,308 views

Published on

Tilburg University –master Zorg, Ethiek en Beleid: Hart voor (kwaliteit) in de zorg= Dé master voor zorgprofessionals! Kijk voor meer informatie ook op www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/zorg-ethiek-en-beleid

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Religiewetenschappen / master Zorg, Ethiek en Beleid / Tilburg University

 1. 1. Zorg, ethiek en beleid <ul><li>Presentatie d.d. 19 mei 2011 (Mastervoorlichting) </li></ul>
 2. 2. Zorg, Ethiek en Beleid <ul><ul><li>Opleiding voor wie werkzaam is / wil zijn </li></ul></ul><ul><ul><li>in staffuncties in de zorg en: </li></ul></ul><ul><li>deskundigheid wil ontwikkelen over actuele vraagstukken in de gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen vanuit een zorgethische optiek </li></ul><ul><li>wil reflecteren vanuit zorgethisch perspectief op intercultureel ethische kwesties in de zorg </li></ul><ul><li>zoekt naar een nieuw beroepsperspectief of naar uitbreiding en verdieping van kennis en competenties </li></ul>
 3. 3. Zorg, Ethiek en Beleid <ul><li>Hoofdvraag: wat maakt zorg tot goede zorg? </li></ul><ul><li>Subvragen, zoals … </li></ul><ul><li>Hoe verwoord en onderbouw je je visie op goede zorg? </li></ul><ul><li>Kun je goede zorg ‘meten’ en ‘vergelijken’? </li></ul><ul><li>Hoe scoort de Nederlandse gezondheidszorg vergeleken met andere landen? </li></ul><ul><li>Is kwaliteitsverbetering mogelijk als de zorg politiek, financieel en managerial dolgedraaid en kort gehouden wordt? </li></ul>
 4. 4. Zorgethiek studeren in Tilburg <ul><ul><li>Tilburg University </li></ul></ul><ul><li>universiteit voor mens- en maatschappijwetenschappen </li></ul><ul><ul><li>Opleiding voor zorgprofessionals </li></ul></ul><ul><ul><li>koppeling theorie / praktijk, </li></ul></ul><ul><ul><li>sprekers en casussen uit de praktijk, onderzoek doen naar uw eigen praktijk </li></ul></ul><ul><ul><li>kleine, enthousiaste groepen: veel interactie, intensief contact met studiegenoten en docenten </li></ul></ul><ul><ul><li>gevarieerde en activerende werkvormen </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Programma </li></ul>
 6. 6. Programma <ul><li>Startmomenten </li></ul><ul><li>september </li></ul><ul><li>februari </li></ul><ul><li>Master kun je volgen in </li></ul><ul><li>voltijd </li></ul><ul><li>deeltijd </li></ul><ul><li>Voltijdprogramma </li></ul><ul><li>een semester 5 cursussen (elk 6 ects) </li></ul><ul><li>andere semester 3 cursussen + masterthesis (12 ects ) </li></ul><ul><li>6 ects = 168 uren (incl. colleges) verdeeld over volledige periode van een semester </li></ul>inhoudelijk gelijk
 7. 7. Programma (onder voorbehoud) Najaarssemester Voorjaarsemester Zorgethiek Kwaliteit in de zorg Zorgbeleid en zorgethiek Zingeveving en spiritualiteit in gezondheids- en welzijnszorg Zorg, ethiek en beleid intercultureel Veldverkenning en veldonderzoek Etnische competenties voor zorg en zorgbeleid Masterthesis Theorie ë n van zorgethisch onderzoek
 8. 8. Programma <ul><ul><li>Gevarieerde en activerende werkvormen </li></ul></ul><ul><ul><li>koppeling theorie / praktijk via college-inhoud, maar ook door sprekers uit de praktijk </li></ul></ul><ul><ul><li>bestuderen / inbrengen van casussen </li></ul></ul><ul><ul><li>onderzoek doen naar eigen praktijk van zorg en welzijn </li></ul></ul><ul><ul><li>werken in kleine, enthousiaste groepen: veel interactie, intensief contact met studiegenoten en docenten </li></ul></ul>
 9. 9. Programma <ul><li>Werkvormen </li></ul><ul><li>hoorcolleges </li></ul><ul><li>werkcolleges </li></ul><ul><li>(digitaal) groepswerk </li></ul><ul><li>Toetsing </li></ul><ul><li>schriftelijk tentamen </li></ul><ul><li>paper </li></ul><ul><li>becommentariëring van artikel </li></ul><ul><li>thesis </li></ul>
 10. 10. Masterthesis (voorbeelden) <ul><li>Menslievende zorg, zelfredzaamheid en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. </li></ul><ul><li>De vertrouwensrelatie tussen hulpverlener en hulpontvanger: onmogelijk geworden? </li></ul><ul><li>Van tellen naar vertellen en terug : handelingsonderzoek naar een andere verantwoording van de Dagcentra Palliatieve Zorg Vlaanderen. </li></ul><ul><li>Een verfrissende kijk op vermoeidheid : vermoeidheid in de 'nieuwe fenomenologie' van Hermann Schmitz. </li></ul><ul><li>Hoe zal ik sterven? : een zoektocht naar de betekenis van menselijke waardigheid in het aanzicht van de dood. </li></ul>
 11. 11. Programma <ul><li>Intensieve begeleiding </li></ul><ul><li>docenten </li></ul><ul><li>thesisbegeleider </li></ul><ul><li>studieadviseur </li></ul>
 12. 12. Programma <ul><li>Roostering </li></ul><ul><li>maandag: 1 5 .45 - 21.30 uur </li></ul><ul><li>woensdag: 1 5 .45 - 21.30 uur </li></ul><ul><li>(voorbeeldrooster sep-jan 2010-2011) </li></ul>Dag Tijd Vak Ma 15.45 – 17.30 Zorg, ethiek en beleid intercultureel Ma 18.45 – 21.30 Theorieën van zorgetisch onderzoek Wo 15.45 – 17.30 Zorgbeleid en zorgethiek Wo 17.45 – 19.30 Ethnische competenties voor zorg en zorgbeleid Wo 19.45 – 21.30 Zorgethiek: een inleiding
 13. 13. <ul><li>Carrièreperspectief </li></ul>
 14. 14. Carrièreperspectief <ul><li>staffunctie in de zorg (kwaliteitsfunctionaris of zorgmanager) </li></ul><ul><li>adviesverlening of beleidsondersteuning voor en bij maatschappelijke organisaties </li></ul><ul><li>onderwijsinstellingen in de zorgsector </li></ul><ul><li>functies in de media, journalistiek en de politiek op het gebied van zorg </li></ul><ul><li>functies in de geestelijke verzorging </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Verhuizing </li></ul>
 16. 16. Verhuizing <ul><li>Vanaf 1 september 2012 worden premaster </li></ul><ul><li>en master Zorg, Ethiek en Beleid voortgezet </li></ul><ul><li>door de Universiteit voor Humanistiek. </li></ul>
 17. 17. Verhuizing <ul><li>kleine, zelfstandige universiteit (400 studenten, 80 medewerkers) </li></ul><ul><li>in het hart van Utrecht </li></ul><ul><li>academisch onderwijs en onderzoek richten zich op levensbeschouwing, ethiek en vraagstukken over de inrichting van een humane samenleving </li></ul><ul><li>laat zich inspireren door het (inclusief) humanisme </li></ul>
 18. 18. Verhuizing <ul><li>Wat betekent dat voor mij? </li></ul><ul><li>Heeft u op 31 augustus 2012 uw (pre)master nog </li></ul><ul><li>niet afgerond, dan zet u de opleiding voort aan de UvH: </li></ul><ul><ul><li>zonder studielastverzwaring (flexibele toelatings- en vrijstellingsregelingen) </li></ul></ul><ul><ul><li>in de avonduren (streven is zelfde timeslots te hanteren als in Tilburg) </li></ul></ul>
 19. 19. Verhuizing <ul><li>Wat betekent dat voor mij? </li></ul><ul><li>Ik start in sept 2011 met de master (voltijd) </li></ul><ul><li>Ik start in sept 2011 met de master (deeltijd) </li></ul>najaar 2011 semester 1 voorjaar 2012 semester 2 najaar 2012 semester 3 voorjaar 2013 semester 4 najaar 2011 semester 1 voorjaar 2012 semester 2
 20. 20. Verhuizing <ul><li>Wat betekent dat voor mij? </li></ul><ul><li>Ik start in sept 2011 met de premaster (voltijd) </li></ul><ul><li>Ik start in sept 2011 met de premaster (deeltijd) </li></ul>najaar 2011 semester 1 PM voorjaar 2012 semester 2 PM najaar 2012 semester 1 MA voorjaar 2013 semester 2 MA najaar 2011 semester 1 PM voorjaar 2012 semester 2 PM najaar 2012 semester 3 PM voorjaar 2013 semester 4 PM najaar 2013 semester 1 MA voorjaar 2014 semester 2 MA najaar 2014 semester 3 MA voorjaar 2015 semester 4 MA
 21. 21. <ul><li>Praktische zaken </li></ul>
 22. 22. Praktische zaken <ul><li>Directe toelating tot master mogelijk op basis van </li></ul><ul><li>Bachelor- of masterdiploma: </li></ul><ul><ul><li>beleidswetenschappen (richting gezondheidszorg en welzijnswerk) </li></ul></ul><ul><ul><li>g eneeskunde </li></ul></ul><ul><ul><li>g ezondheidswetenschappen </li></ul></ul><ul><ul><li>medische psychologie of sociologie </li></ul></ul><ul><ul><li>r eligiewetenschappen </li></ul></ul><ul><ul><li>t heologie </li></ul></ul><ul><ul><li>v erpleegwetenschappen </li></ul></ul><ul><ul><li>wijsbegeerte </li></ul></ul><ul><li>premastertraject </li></ul>
 23. 23. Praktische zaken <ul><li>Inschrijven </li></ul><ul><li>Ben je niet in bezit van een van deze diploma’s? Dien dan een toelatingsverzoek in bij de Toelatingscommissie. </li></ul><ul><li>Deadlines (op basis van een Nederlands diploma): </li></ul><ul><li>starten in september: voor 1 juli </li></ul><ul><li>starten in februari: voor 1 december </li></ul><ul><li>Kijk op www.tilburguniversity.nl/masterzorgethiek voor informatie over de aanmeldingsprocedure. </li></ul><ul><li>Vragen? Informeer bij de studieadviseur. </li></ul>
 24. 24. Praktische zaken <ul><li>Collegegeld (2011-2012) </li></ul><ul><li>Tarief afhankelijk van: </li></ul><ul><li>nationaliteit en woonplaats </li></ul><ul><li>eerder behaalde diploma’s in hoger onderwijs </li></ul><ul><li>Wettelijk tarief € 1.713,- per jaar </li></ul><ul><li>Kijk voor meer informatie over tarieven op </li></ul><ul><li>www.tilburguniversity.nl/collegegeld </li></ul>
 25. 25. Praktische zaken Instellingstarief UvH Tarief ligt hoger (€ 6.500), maar voor Zorg, Ethiek en Beleid is er een overgangsregeling: Ik start in sept 2011 met de premaster (deeltijd) Ik start in sept 2011 met de master (deeltijd) * jaarlijkse indexering nog niet verwerkt 2011-2012 € 2.013 2012-2013 € 2.013 * 2013-2014 € 3.450 2014-2015 € 3.450 2011-2012 € 2.013 2012-2013 € 2.013*
 26. 26. Praktische zaken Beurzen Informeer naar de beurzen van de Stichting Thomas More (voorheen Radboudstichting) www.thomasmore.nl
 27. 27. <ul><li>Tot slot </li></ul>
 28. 28. Wat mag je verwachten? <ul><li>veel aandacht voor actuele vraagstukken uit de zorg </li></ul><ul><li>onderwijs van uitstekende kwaliteit </li></ul><ul><li>gevarieerde en activerende werkvormen, gebruik ‘elektronische leeromgeving’ Blackboard </li></ul><ul><li>persoonlijke begeleiding: kleine groepen, veel interactie, intensief contact met studiegenoten en docenten </li></ul><ul><li>goede faciliteiten: bibliotheek, wireless internet, sportcentrum </li></ul><ul><li>uitstekende bereikbaarheid </li></ul><ul><li>(NS Tilburg Universiteit op 5 minuten loopafstand) </li></ul>
 29. 29. … En verder >> Web www.zorgethiek.nu www.tilburguniversity.nl/masterzorgethiek www.tilburguniversity.nl/studiegids Brochure te downloaden op de website
 30. 30. … En verder >> Studieadviseur Drs. Cathy de Waele [email_address] Student Jonna Holkers [email_address]

×