Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Missie van obs de molenwerf

182 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Missie van obs de molenwerf

  1. 1. Missie van de Molenwerf Openbare basisschool de Molenwerf is een vreedzame wereldschool in Tiel Noord. We bieden hoogwaardig onderwijs aan leerlingen uit de wijken rondom het scholeneiland in de Kloosterbuurt. We hebben hoge verwachtingen van onszelf en van onze leerlingen. We richten ons daarbij niet alleen op de cognitieve ontwikkeling van kinderen en medewerkers, maar op de ontwikkeling van talenten in de meest brede zin. We dagen mensen uit om hun eigen interesse en passie te ontdekken en ontwikkelen én stimuleren initiatieven en ondernemerschap. Visie van obs de Molenwerf (uit het beleidsplan 2008-2012) De Molenwerf is een openbare basisschool in Tiel Noord. De school heeft een vastgesteld voedingsgebied van waaruit onze leerlingen afkomstig zijn. Het werken op obs de Molenwerf wordt gekenmerkt door o kindgerichtheid o toekomstgerichtheid o resultaatgerichtheid en o maatschappijgericht handelen. Deze vier zaken omvatten elk een aantal kernwaarden die we op de Molenwerf als leidraad zien voor onze acties en voor ons beleid. Alle onze medewerkers worden gestimuleerd om vanuit deze kernwaarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van medewerkers geldt steeds als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). Deze kernwaarden bepalen voor een groot deel het imago en de ‘uitstraling’ van de Molenwerf als geheel. kindgericht: o ieder kind is welkom; o zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen staat voorop; o ieder kind voelt zich veilig en gewaardeerd; o kinderen worden uitgedaagd op hun talenten, interesses en passie (KihK); o er is respect voor verschillen tussen kinderen; o er is aandacht voor tolerantie en onderlinge solidariteit; o we helpen ouders bij het opvoeden van hun kinderen tot positief kritische wereldburgers; o er vindt in ons onderwijs actieve ontmoeting plaats tussen kinderen van verschillende komaf. toekomstgericht: o o o o o o ons onderwijs is vernieuwend en hanteert diverse onderwijsconcepten; er worden moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen gebruikt; ICT is een belangrijk hulpmiddel; de organisatie is voortdurend in beweging; we zijn ambitieus; we spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen.
  2. 2. resultaatgericht: o o o o o ons onderwijs is van hoge kwaliteit; onze medewerkers zijn professionals, die onderwijs op maat bieden; kinderen kunnen hun talenten veelzijdig ontwikkelen, cognitief, creatief én sociaal; op deze manier stimuleren we de intrinsieke leermotivatie van leerlingen; de kinderen worden optimaal toegerust voor het voortgezet onderwijs. maatschappijgericht: o o o o o o we staan midden in de samenleving; er is actieve aandacht voor de verscheidenheid in de maatschappij; wij respecteren verschillen tussen kinderen; onze leerkrachten hebben ruime aandacht voor normen en waarden; ons onderwijs maakt kinderen bewust van maatschappelijke thema’s als natuur en milieu, derde wereld, mensenrechten, duurzaamheid e.d.; onze medewerkers zien ouders als klant/partner.

×