Successfully reported this slideshow.

NHGDoc en Workflow

269 views

Published on

Workshop tijdens EZD NedHIS congres 2013; nu als PDF, de PPT kwam bij herhaling niet goed door...

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NHGDoc en Workflow

 1. 1. NHGDoc en workflow
 2. 2. Introductie Bart  van  Pinxteren   Huisartsen  Oog  in  Al   Gezond  Oog  in  Al   Stadsmaatschap  Utrecht   eHuisartsenKompas   NHG(Doc)   PinK-­‐FOX   ➝ huisarts   ➝ ICT  &  eHealth   ➝ webmaster  
 3. 3. Agenda Inleiding   NHGDoc   Interac6eve  demo   Workflow   Discussie  
 4. 4. Web 1, 2, 3 Web  1.0   eenrichHngsverkeer   top-­‐down   ➝ prakHjkwebsite   Web  2.0   tweerichHngsverkeer   boLom-­‐up   ➝ paHent  portaal   Web  3.0   verdergaande  integraHe   lerend   ➝ beslisondersteuning  
 5. 5. eHealth Defini6e   het  gebruik  van  informaHe-­‐  en   communicaHetechnologie  (ICT)  ter   ondersteuning  of  verbetering  van  de   gezondheid  en  de  gezondheidszorg   ➝ KNMG  
 6. 6. NHGDoc Decision  Support  Systeem   beslisondersteunende  webservice   geïntegreerd  in  het  HIS   op  NHG  standaarden  gebaseerd   ➝  ExpertDoc   ➝  NHG  
 7. 7. Kennis ‘gap’ Medische  kennis:  200%  in  20  jaar   kennis  per  dokter  groeit  minder  snel..   niet  alle  kennis  alHjd  overal  beschikbaar   NHG-­‐standaarden  groeien  mee  
 8. 8. Werkwijze Hoe  werkt  dat?   dossier  wordt  geopend   anonieme  data  over  ‘de  lijn’   data  door  beslisboom   verschil  met  NHG-­‐standaard?   ➝ ALERT!   Welke  data?   geboortejaar   geslacht   ICPC   ATC   meetwaarden  24  maanden  
 9. 9. De alert Onderdelen   medicaHeadvies   aandachtspunten  beleid   dossier  op  orde   ➝ paHentprofiel  
 10. 10. Coaching on the job
 11. 11. Online demo
 12. 12. Signaleren
 13. 13. Signaleren
 14. 14. Signaleren
 15. 15. Registreren
 16. 16. Registreren
 17. 17. Registreren
 18. 18. Motiveren
 19. 19. Motiveren
 20. 20. Motiveren
 21. 21. Motiveren
 22. 22. Workflow APandeling  Alert   noteren   delegeren   integreren   ...   ➝ anHciperen  
 23. 23. Optie 1 Noteren   Hjdens  het  spreekuur   weinig  Hjd   werk  blij  liggen  
 24. 24. Optie 2 Delegeren   Hjdens  het  spreekuur   weinig  Hjd  
 25. 25. Optie 3 Integreren   Hjdens  het  spreekuur   veel  Hjd  
 26. 26. Discussie Overwegingen   wat  vindt  de  huisarts?   wat  vindt  de  paHent?   effect  op  kwaliteit  van  zorg?   ➝ neLo  effect?  

×