Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mobile first oktober 2018

511 views

Published on

Mobilitet är nu på väg att nå en punkt där de flesta människor har svårt att se hur de kunde klara sig utan den och hur man i framtiden ska kunna leva utan den. I de flesta människors liv är idag mobilen det nav som våra liv snurrar runt. Den har blivit vår primära informations-, media- och kontaktkanal. Dessutom sker mer och mer av vår shopping där. Om vi nu ser mobilen som den primära kanalen till konsumenten så är vi med stormsteg på väg till en tid där mobilen är den enda kanalen.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mobile first oktober 2018

  1. 1. Oktober 2018 Trendanalys: Mobilen först
  2. 2. Mobilen är navet Mobilitet är nu på väg att nå en punkt där de flesta människor har svårt att se hur de kunde klara sig utan den och hur man i framtiden ska kunna leva utan den. I de flesta människors liv är idag mobilen det nav som våra liv snurrar runt.
  3. 3. Mer tid med mobilen Ser vi till Sverige så kan vi konstatera att det de senaste 10 åren pågått ett skifte från att datorn var den primära ”apparaten” för att använda internet till att det idag är främst mobilen vi använder. Enligt Internetstiftelsens årliga rapporter så är det allt fler som använder mobiltelefonen och allt färre som använder dator för att använda internet. I de flesta åldersgrupper använder över 95% mobilen (dagligen) för att använda internet.
  4. 4. E-handeln blir mobil Mobil shopping har de senaste åren växt starkt och idag (2017) görs över 50% av alla e-handelsköp i Sverige via mobilen enligt betalföretaget Dibs. Mest mobilt handlar 25–34-åringar där hela sju av tio har handlat mobilt. Mobilen kommer att bli den dominerande kanalen de närmaste åren.
  5. 5. Andra marknader ligger före oss här i Sverige. I t ex Kina är konsumenten i mycket större utsträckning mobilbaserad än i västvärlden. Här har ”superappar” som t ex WeChat utvecklats. Här kan den kinesiska konsumenten i en och samma mobilapp gör allt från att chatta och ringa till att handla, betala räkningar och använda en mängd digitala tjänster. Superappar på väg
  6. 6. Ett område som ändå diskuteras allt flitigare är vad som kommer efter mobiltelefonen. En undersökning av Ericsson ConsumerLab (2016) visade att hälften av konsumenterna tror att dagens smartphone har ersatts av någonting annat om fem år. Mycket av den funktionalitet som idag erbjuds via mobilen kan komma att ersättas av utvecklingen inom IoT och wearables. Vi ser redan idag hur smarta högtalare har minskat behovet av att använda mobiltelefonen i hemmet. Ett annat intressant område är utvecklingen av smarta glasögon. Vad kommer härnäst?
  7. 7. Om Buzzter Buzzter är Sveriges största sajt för den som vill ha koll på vilka trender som påverkar dagens samhälle och konsumenter. Här hämtar man inspiration från spaningar, strukturerade i 14 konsumentkategorier. Buzzter ger färska insikter och trendanalyser om tjänster, koncept, idéer, beteenden och annat som sticker ut, och som kan komma att ha effekt på konsumentens handlingar. www.buzzter.se
  8. 8. Bobo af Ekenstam Chefredaktör bobo@docere.se Jörgen Ramnelöv Trendanalytiker jorgen.ramnelov@docere.se Kontakta oss

×