Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הורדת הפרסומת של שוקה- Buzzilla מחקר

81 views

Published on

החלטת ביהמ"ש להסרת הפרסומת מהאוויר עוררה שיח ער ומעניין על הפסיקה, סוכני הביטוח והפרסומת עצמה. מחלקת המחקר של באזילה בניתוח מיוחד עבור "מנהלי שיווק מצייצים". תיהנו :)

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

הורדת הפרסומת של שוקה- Buzzilla מחקר

 1. 1. Workflow ‫עבור‬ ‫מיוחד‬ ‫ניתוח‬"‫מצייצים‬ ‫שיווק‬ ‫מנהלי‬:" ‫ביהמ‬ ‫מפסיקת‬ ‫הרוויח‬ ‫ומי‬ ‫הפסיד‬ ‫מי‬"‫להורדת‬ ‫ש‬‫הפרסומת‬? ‫שוקה‬,‫שלום‬?
 2. 2. Workflow •‫של‬ ‫המחקר‬ ‫מחלקת‬Buzzilla‫את‬ ‫מנתחת‬ ‫הרשת‬ ‫ברחבי‬ ‫המתרחש‬ ‫האותנטי‬ ‫השיח‬. •‫הבדיקה‬ ‫שיטת‬" :‫מכסות‬ ‫מדגם‬"‫את‬ ‫המשמר‬ ‫התוכן‬ ‫זירות‬ ‫בין‬ ‫בחלוקה‬ ‫הפרופורציות‬-‫כפי‬ ‫בפועל‬ ‫שהתרחשו‬. •‫החדשות‬ ‫מאתרי‬ ‫נדגמות‬ ‫השיחות‬,‫פורומים‬, ‫בלוגים‬,‫פייסבוק‬,‫טוויטר‬,‫יוטיוב‬‫ואינסטגרם‬. •‫שלם‬ ‫דיון‬ ‫הינה‬ ‫המדידה‬ ‫יחידת‬=‫שיחה‬ ‫שלמה‬,‫סוגר‬ ‫פוסט‬ ‫ועד‬ ‫פותח‬ ‫מפוסט‬.
 3. 3. Workflow 11 2 29 15 403 20 13/03/2016 20/03/2016 27/03/2016 03/04/2016 10/04/2016 17/04/2016 ‫הפסיקה‬ ‫בעקבות‬:‫ציבורי‬ ‫דיון‬‫על‬‫הפרסומת‬,‫הביטוי‬ ‫וחופש‬ ‫הביטוח‬ ‫סוכני‬ •‫השיח‬ ‫את‬ ‫ועורר‬ ‫הצטרף‬ ‫הציבור‬:‫של‬ ‫שיח‬ ‫מנפח‬100‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫דיונים‬(‫טרום‬ ‫ביהמ‬ ‫פסיקת‬"‫ש‬)‫ל‬ ‫השיח‬ ‫קפץ‬-450‫הפסיקה‬ ‫בשבוע‬ ‫דיונים‬. •‫משמעותי‬ ‫שיח‬ ‫לנפח‬ ‫בנוסף‬,‫ע‬ ‫הפרסומת‬ ‫הורדת‬"‫ביהמ‬ ‫י‬"‫מאוד‬ ‫גבוהה‬ ‫מעורבות‬ ‫גם‬ ‫יצרה‬ ‫ש‬ ‫למדי‬ ‫רדום‬ ‫בנושא‬.
 4. 4. Workflow 11% 35% 44% 13% 20% 39% 20% 13%5% ‫הפסיקה‬ ‫לאחר‬:‫הביטוח‬ ‫סוכני‬ ‫בתפיסת‬ ‫משמעותי‬ ‫שיפור‬ •‫ביהמ‬ ‫פסיקת‬"‫לטובה‬ ‫הביטוח‬ ‫סוכני‬ ‫תדמית‬ ‫את‬ ‫שינו‬ ‫הפרסומת‬ ‫מהות‬ ‫על‬ ‫והדיון‬ ‫ש‬. •‫השלילי‬ ‫הרגש‬ ‫לצמצום‬ ‫מעבר‬,‫סנטימנט‬ ‫נרשם‬ ‫לראשונה‬"‫מאוד‬ ‫חיובי‬"‫הסוכנים‬ ‫כלפי‬. •‫נושא‬ ‫את‬ ‫הציבורי‬ ‫לדיון‬ ‫לראשונה‬ ‫העלתה‬ ‫הפסיקה‬‫ה‬"‫שיימינג‬"‫כסקטור‬ ‫הביטוח‬ ‫לסוכני‬.‫כתוצאה‬ ‫בהם‬ ‫לתמיכה‬ ‫מרוצים‬ ‫לקוחות‬ ‫נחלצו‬ ‫מכך‬,‫תופעת‬ ‫ולהוקעת‬‫השיימינג‬. •‫הביטוח‬ ‫חברות‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫בעיה‬ ‫בעת‬ ‫ונדרש‬ ‫איכותי‬ ‫לשירות‬ ‫דוגמאות‬ ‫כלל‬ ‫הלקוחות‬ ‫של‬ ‫המפרגן‬ ‫השיח‬. ‫הביטוח‬ ‫סוכני‬ ‫כלפי‬ ‫מאוד‬ ‫החיובי‬ ‫לשיח‬ ‫שהביאו‬ ‫הן‬ ‫אלו‬ ‫דוגמאות‬. •‫עצמה‬ ‫הפרסומת‬ ‫כלפי‬ ‫הסנטימנט‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫השליך‬ ‫זה‬ ‫שינוי‬(‫בהמשך‬ ‫פירוט‬.)
 5. 5. Workflow
 6. 6. Workflow •‫ראשית‬,‫כי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬"‫שוקה‬"‫הכינוי‬ ‫את‬ ‫להטמיע‬ ‫הפרסומות‬ ‫סדרת‬ ‫הצליחה‬ ‫ובכך‬ ‫ביטוח‬ ‫סוכני‬ ‫עבור‬ ‫גנרי‬ ‫לשם‬ ‫הפך‬. •‫כלפי‬ ‫התפיסה‬"‫ישיר‬ ‫ביטוח‬"‫ברובה‬ ‫ושלילית‬ ‫ונותרה‬ ‫הפרשה‬ ‫עקב‬ ‫שינוי‬ ‫ללא‬ ‫כמעט‬ ‫נותרה‬.‫מעל‬75%‫גם‬ ‫שלילי‬ ‫באופן‬ ‫לחברה‬ ‫התייחסו‬ ‫הפסיקה‬ ‫לפני‬–‫מובהק‬ ‫שינוי‬ ‫נרשם‬ ‫לא‬ ‫שאחרי‬ ‫בעוד‬. •‫ביטוח‬ ‫חברת‬ ‫היותה‬ ‫מעצם‬ ‫נובע‬ ‫השלילי‬ ‫הסנטימנט‬.‫כי‬ ‫יצוין‬,‫הביטוח‬ ‫בקטגורית‬ ‫למקבילותיה‬ ‫דומה‬ ‫כלפיה‬ ‫השלילי‬ ‫השיח‬ ‫אחוז‬. •‫זאת‬ ‫לעומת‬,‫מהותי‬ ‫באופן‬ ‫השתנה‬ ‫לפרסומת‬ ‫היחס‬:‫ברובו‬ ‫חיובי‬ ‫היה‬ ‫השיח‬ ‫הפסיקה‬ ‫לפני‬.‫שנתפסה‬ ‫הפרסומת‬ ‫את‬ ‫אהד‬ ‫הציבור‬ ‫מרבית‬ ‫והומוריסטית‬ ‫כמוצלחת‬.‫ביהמ‬ ‫פסיקת‬ ‫לאחר‬"‫כפוגענית‬ ‫לפרסומת‬ ‫להתייחס‬ ‫התחילו‬ ‫ש‬,‫השלילי‬ ‫הרגש‬ ‫משמעותית‬ ‫עלה‬ ‫מכך‬ ‫וכתוצאה‬. 13% 53% 87% 47% ‫מסר‬‫השיימינג‬‫עבר‬-‫צנח‬ ‫הפרסומת‬ ‫כלפי‬ ‫החיובי‬ ‫והסנטימנט‬
 7. 7. Workflow ‫ואופייה‬ ‫הפרסומת‬ ‫על‬ ‫לשיח‬ ‫דוגמאות‬
 8. 8. Workflow •‫חלוקות‬ ‫היו‬ ‫הפרסומת‬ ‫לפסילת‬ ‫ביחס‬ ‫הדעות‬.‫הפרסומות‬ ‫לסדרת‬ ‫האהדה‬ ‫למרות‬,53%‫בהורדתה‬ ‫תמכו‬. •‫בסקטור‬ ‫לפגיעה‬ ‫בטענה‬ ‫הביטוח‬ ‫סוכני‬ ‫לשכת‬ ‫של‬ ‫להתנגדות‬ ‫וההסבר‬ ‫הציבורי‬ ‫היום‬ ‫לסדר‬ ‫המקרה‬ ‫העלאת‬ ‫שלם‬,‫לטובתם‬ ‫להתגייסות‬ ‫הובילו‬–‫בעליל‬ ‫שכיח‬ ‫לא‬ ‫דבר‬. •‫ע‬ ‫הן‬ ‫הגיעה‬ ‫ההתגייסות‬"‫ע‬ ‫והן‬ ‫מרוצים‬ ‫לקוחות‬ ‫י‬"‫מתנגדים‬ ‫י‬‫לשיימינג‬. •‫לסיבה‬ ‫בשיעורה‬ ‫שקולה‬ ‫לפרסומת‬ ‫והחיבה‬ ‫הקמפיין‬ ‫להורדת‬ ‫להתנגדות‬ ‫גורפת‬ ‫סיבה‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫הביטוי‬ ‫מחופש‬ ‫הנובעת‬. 40% 36% 10% 14% ‫סיבות‬‫להתנגדות‬ 60% 25% 15% ‫הפרסומת‬ ‫הורדת‬ ‫להצדקת‬ ‫סיבות‬
 9. 9. Workflow ‫ביהמ‬ ‫פסיקת‬ ‫אודות‬ ‫לשיח‬ ‫דוגמאות‬"‫ש‬
 10. 10. Workflow ‫אתכם‬ ‫שמעסיק‬ ‫נושא‬ ‫יש‬? ‫תנו‬‫עבורכם‬ ‫לבדוק‬ ‫שלנו‬ ‫המחקר‬ ‫למחלקת‬. _________________________________________ ‫קינן‬ ‫לילך‬-052-2221910/lilach@buzzilla.com 

×