органик хими

7,327 views

Published on

 • Be the first to comment

органик хими

 1. 1. Батлав : Сургалтын менежер ...................... Ч.Оюунцэцэг Сэдэв : Органик химийн тухай ойлголт Зорилго: Суралцагсдад органик нэгдлийн органик биш нэгдээс ялгагдах ялгааг таниулан онцлог шинжийн тухай ойлголттой болох Зорилт: Эрдэс бодисын болон амьд биеийн гаралтай бодисуудын тухай ярилцах Органик бодисын онцлогийг мэдэх Ангилал,изомер,нэршлийн талаарх ойлголтоо дасгал дээр ажиллан тайлбарлах
 2. 2. Органик бодис <ul><li>Нүүрсустөрөгчид
 3. 3. Хүчилтөрөгчтэй нэгдэл
 4. 4. Азоттой нэгдэл
 5. 5. Нүүрс-ус
 6. 6. Өндөр молекулт нэгдэл </li></ul>
 7. 7. Органик бодисын онцлог <ul><li>Найрлаганд нь цөөн тооны атом агуулагддаг
 8. 8. Амархан шатдаг
 9. 9. Хурц үнэртэй
 10. 10. Изомер үүсгэдэг
 11. 11. Гомолог эгнээтэй
 12. 12. Дуу </li></ul>
 13. 13. Органик бодисын изомер,нэршил
 14. 14. Изомер:Найрлагаараа ижил боловч бүтэц нь өөр C 4 H 10 гэсэн нэгдэл нь дараах бүтцийг үүсгэж болно. CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 3 CH 3 -CH-CH 3 CH 3
 15. 15. Дараах нүүрсустөрөгчдийн байж болох бүх изомерийг үүсгэнэ үү. C 5 H 12 C 6 H 14 C 7 H 16 C 5 H 10 C 6 H 12
 16. 16. Нэршил <ul><li>Алкан
 17. 17. Алкен
 18. 18. Алкин
 19. 19. Алкадиен
 20. 20. Алканол
 21. 21. Алкан хүчил </li></ul>
 22. 22. Язгуур буюу радикаль <ul>Ханасан нүүрсустөрөгчийн молекулаас 1 атом устөрөгчийг салгахад үлдсэн чөлөөт валент бүхий биеэ даан орших чадваргүй бүлэг атомыг хэлнэ. </ul>

×