Successfully reported this slideshow.

Waiver

171 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Waiver

  1. 1. WAIVERSaKinauukulan, Akosi __________________________, magulangni ________________________,Ay lumagdasakasunduangito at nangangakongakingsarilingpagbabagosasalita atsagawabilangisangmatuwidnamagulang.Nangangakoakongakingpangangalagaanangakinganak at gagabayansakangyangpag-aaralsataunang Pang-paaralan 2012-13. At nangangakonamakatugonsa“ Standard “ng CFC Ancop Education. Tutupadakosamga Gawain at dadalosaanumangpagpupulong ataktibidad/Gawain ng Couples for Christ at ng CFC Ancop Education- Quezon. Batidkoponaanumangpagkukulang at paglabagdito aynangangahuluganngpagtangalsaaminganaksaprogramang CFC Ancop Education –Quezon. Bilangkatunayanngakingpagsangayonsamganabanggitnaalituntunin atpatakaranng CFC ANCOP EDUCATION – Quezon. Ako ay kusangloobnalumagdasakasunduangitongayongika 1 ngHunyo 2012, Ikirin Pagbilao, Quezon. __________________________________ LagdangMagulang/Tagapangalaga __________________________ PangalanngAnak

×