Jak umlít dobré kafe, 
aneb jak a kde 
publikovat? 
Petra Dědičová 
Ústřední knihovna VUT 
dedicova@lib.vutbr.cz 1 
http:/...
• Tipy k struktuře a vzhledu článku 
• Výběr časopisu, konference 
• Metodika hodnocení výsledků výzkumných 
organizací … ...
Co hledají editoři a recenzenti časopisů 
• Originalitu 
• Relevantnost 
• Postavení vaší práce 
• Metodologie výzkumu 
• ...
Formální stránka a struktura 
TIMRAD 
• Název 
• Autoři 
• Abstrakt 
• Klíčová slova 
• Úvod 
• Metodologie 
• Výsledky 
•...
Doporučený postup při psaní 
• Metodologie a Výsledky 
- v průběhu výzkumu 
• Úvod, Diskuse a Závěr 
- ideálně po zvolení ...
Čtyři klíčové otázky 
• Jaký problém budu studovat? (úvod) 
• Jak to budu dělat? (metody a materiál) 
• Co jsem zjistil/a?...
Nadpis 
• Krátký a výstižný (max. 1-2 řádky) 
• Reflektující obsah článku a informativní 
• Bez zkratek a technického žarg...
Autoři 
Konzistentnost vlastního jména 
(www.researcherid.com; http://orcid.org/) 
Uvést všechny autory 
– přispěli k výzk...
Název instituce 
Brno University of Technology 
9
Abstrakt 
• Splňuje podmínky daného časopisu 
• Zajímavý, pochopitelný, stručný, konkrétní 
• Nehodnotí pouze informuje 
•...
11
Klíčová slova 
• Specifikují předmět výzkumu a hlavní téma 
článku 
• Používané výrazy, NE úplně obecné 
• Neopakovat slov...
Klíčová slova: příklad 
Název: Direct observation of nonlinear optics in 
an isolated carbon nanotube 
Slabá klíčová slova...
Úvod 
• Musí vzbudit zájem čtenářů 
• Vyžaduje obecnost a detailnost 
• Publikovaný abstrakt nebo předběžná zpráva - ocito...
Materiály a metody 
• Seznamte se s podmínkami daného časopisu 
• Vysvětlit použitou metodu 
• Zdůvodnit její výběr 
• Díl...
Výsledky 
• Souhrnný popis základních zjištění 
• Jasnost a srozumitelnost výsledků 
• Zatím pouze data bez interpretace 
...
Diskuse 
• Shrnutí, interpretace a kritické zhodnocení 
poznatků z výzkumu 
• Vždy v kontextu ostatních publikovaných prac...
Závěr 
• Neopakujte abstrakt 
• Obecné a specifické závěry z vašeho výzkumu 
• Výčet možných užití vámi vyzkoumaných dat 
...
Seznam použité literatury 
• Seznamte se s podmínkami daného 
časopisu 
• Vyvarujte se přílišnému autocitování 
• Vyvarujt...
Citační manažery 
• Citace PRO 
http://citace.lib.vutbr.cz/ 
• Zotero 
https://www.zotero.org/ 
• EndNote Basic 
https://w...
Výběr časopisu 
• Téma 
• Prestiž časopisu 
• Jazyk 
• Cena 
• Hodnocení dle metodiky VaV v ČR 
http://www.vutbr.cz/knihov...
Metodika hodnocení VaV 
Metodika hodnocení výzkumných organizací 
a hodnocení výsledků ukončených programů 
platná pro lét...
Čárkované publikace 
• Jimp - časopisy Web of Science - Impakt Faktor 
• Jsc – časopisy Scopus – Scimago Journal Ranking 
...
Procentní oborové limity 
Skupina oborů 
Procentní limity pro jednotlivé druhy 
publikačních výsledků tj. Pilíř I. 
Jimp J...
Obory a výsledky 
http://www.vutbr.cz/knihovny/podpo 
ra-publikovani/hodnoceni-vav
Počty časopisů a pokrytí 
26 
Zdroj: http://www.jisc-adat.com/adat/search_result.pl
Journal Citation Reports 
Kde hledat? 
• http://apps.webofknowledge.com/ 
• http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ 
• n...
Scopus 
Kde hledat? 
Databáze Apollo → Výzkum a vývoj → Monitoring 
VaV → Externí databáze 
https://www.vutbr.cz/knihovny/...
ERIH 
Kde hledat? 
https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/se 
arch.asp 
29
Recenzované neimpaktované časopisy 
Kde hledat? 
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekc 
e=495942 
30
Springer Journal Selector 
http://www.springer.com/authors/jou 
rnal+authors/helpdesk?SGWID=0- 
1723213-12-817204-0 
31
Recenzní řízení 
• Vložení článku do online systému 
• Zaslání na uvedený e-mail editora 
• Zaslání tištěné kopie na uvede...
Ukázka vložení článku 
Časopis: 
33
Výsledky rec. řízení 
• Článek přijat bez zásadních výhrad (nutno provést 
autorskou korekturu) 
• Článek vrácen k přeprac...
Nejčastější důvody odmítnutí článku 
Důvody pro odmítnutí příspěvku: 
• Téma článku nemá význam v širším měřítku nebo neza...
Etika 
Vyvarujte se následujícího: 
• Falšování výsledků a dat 
• Plagiátorství včetně nesprávné citace, neoprávněného 
po...
Časová osa přijetí článku 
• Ideální případ 3 až 3,5 měsíce 
37
• Autorům i uživatelům neomezený přístup k 
vědeckým informacím 
• Alternativa k tradičnímu publikování 
• Většinou zrychl...
Více info. v odpolední bloku nebo v týdnu od 
20. do 24. října 
Open Access Week 
https://www.vutbr.cz/openaccess 
39
Otázky 
40
Doporučená literatura 
HEATHER, S. (2012). Writing for Science and Engineering : Papers, Presentations and 
Reports. Burli...
Použitá literatura 
BORCHARD, G. How to Publish a World Class Paper. Elsevier, 2012. 
ELSEVIER. Understending the Publishi...
Děkuji za pozornost! 
dedicova@lib.vutbr.cz 
43
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kafe FSI

516 views

Published on

Publikování odborného textu

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kafe FSI

 1. 1. Jak umlít dobré kafe, aneb jak a kde publikovat? Petra Dědičová Ústřední knihovna VUT dedicova@lib.vutbr.cz 1 http://www.flickr.com/photos/olfiika/7831326514/
 2. 2. • Tipy k struktuře a vzhledu článku • Výběr časopisu, konference • Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací … 2013 (zaměřeno na publikační výsledky) • Co očekávat od recenzního řízení • Ukázka vkládání článku do recenzního řízení 2
 3. 3. Co hledají editoři a recenzenti časopisů • Originalitu • Relevantnost • Postavení vaší práce • Metodologie výzkumu • Srozumitelnost, struktura a kvalita psaní • Teoretické a praktické uplatnění • Aktuálnost a relevance zdrojů/citací • Mezinárodnost / globální zájem • Dobrý nadpis, klíčová slova a dobře napsaný abstrakt 3 http://www.flickr.com/photos/57474170@N05/6055173367/
 4. 4. Formální stránka a struktura TIMRAD • Název • Autoři • Abstrakt • Klíčová slova • Úvod • Metodologie • Výsledky • Diskuse nebo Závěr • Poděkování • Seznam použité literatury • Přílohy 4
 5. 5. Doporučený postup při psaní • Metodologie a Výsledky - v průběhu výzkumu • Úvod, Diskuse a Závěr - ideálně po zvolení daného časopisu, jinak nutné přizpůsobit • Název a Abstrakt - na úplný závěr 5
 6. 6. Čtyři klíčové otázky • Jaký problém budu studovat? (úvod) • Jak to budu dělat? (metody a materiál) • Co jsem zjistil/a? (výsledky) • Co to znamená? (diskuse) Východiska: • Co je o problému známo? • Co známo NENÍ? • Jakou základní otázku si kladu? • Co je NOVOU stránkou mého zkoumání? • Jak zní odpověď na mou otázku? • Jak moje studie doplní chybějící informace o problematice? 6
 7. 7. Nadpis • Krátký a výstižný (max. 1-2 řádky) • Reflektující obsah článku a informativní • Bez zkratek a technického žargonu • Splňuje podmínky daného časopisu Vyvarujte se slov jako: A Study of…, Action of … Příklad: Action of Antibiotics on Bacteria X Inhibition of Growth of Mycobacterium tubercolosis by Streptomycin 7
 8. 8. Autoři Konzistentnost vlastního jména (www.researcherid.com; http://orcid.org/) Uvést všechny autory – přispěli k výzkumu – budou prezentovat výsledky Pořadí – dle zásluh – dle abecedy 8
 9. 9. Název instituce Brno University of Technology 9
 10. 10. Abstrakt • Splňuje podmínky daného časopisu • Zajímavý, pochopitelný, stručný, konkrétní • Nehodnotí pouze informuje • Neobsahuje zkratky a žargon, citace a odkazy na tabulky a obrázky v textu • Obsahuje popis: problému, metody, hlavní výsledky a závěry 10
 11. 11. 11
 12. 12. Klíčová slova • Specifikují předmět výzkumu a hlavní téma článku • Používané výrazy, NE úplně obecné • Neopakovat slova z názvu, použít synonyma • Jednoslovné i víceslovné • Splňují podmínky daného časopisu • Důležité pro indexaci a vyhledání 12
 13. 13. Klíčová slova: příklad Název: Direct observation of nonlinear optics in an isolated carbon nanotube Slabá klíčová slova: molecule, optics, lasers, energy lifetime Silnější klíčová slova: single-molecule interaction, Kerr effect, carbon nanotubes, energy level structure 13
 14. 14. Úvod • Musí vzbudit zájem čtenářů • Vyžaduje obecnost a detailnost • Publikovaný abstrakt nebo předběžná zpráva - ocitovat v úvodu • Vysvětleny zkratky a specifické termíny • Psán v přítomném čase • Obsah: – definice problému (hypotézy, popis) – zasazení do kontextu (shrnutí výsledků jiných studií na dané téma) – výzkumná metoda (základní popis, vysvětlit její volbu) – cíle výzkumu 14
 15. 15. Materiály a metody • Seznamte se s podmínkami daného časopisu • Vysvětlit použitou metodu • Zdůvodnit její výběr • Dílčí korky metody v chronologickém pořadí • Umožnit replikovat experimenty – nová metoda - detailní popis – již použitá metoda - stručný popis s odkazy 15
 16. 16. Výsledky • Souhrnný popis základních zjištění • Jasnost a srozumitelnost výsledků • Zatím pouze data bez interpretace • Data – dílčí výsledky v textu – větší počet dat – tabulka nebo graf • Konkrétní výsledky formou tabulky/grafu (odkazujeme v textu na konkrétní tabulku: tabulka 1.2, ilustrace 10 apod.) 16
 17. 17. Diskuse • Shrnutí, interpretace a kritické zhodnocení poznatků z výzkumu • Vždy v kontextu ostatních publikovaných prací (i s těmi v rozporu) • Odpovědi na otázky položené v úvodu, vyjádření k hypotézám • Stanoviska nesmějí přesáhnout tvrdá data • Zdůraznit silné stránky výzkumu • Extrémní rozdíly nebo případná omezení nezamlčovat • Vysvětlete teoretický/praktický přínos 17
 18. 18. Závěr • Neopakujte abstrakt • Obecné a specifické závěry z vašeho výzkumu • Výčet možných užití vámi vyzkoumaných dat • Doporučení pokračování výzkumu, nebo dalších experimentů • Závěr a Diskuse může být jedena podkapitola 18
 19. 19. Seznam použité literatury • Seznamte se s podmínkami daného časopisu • Vyvarujte se přílišnému autocitování • Vyvarujte se přílišnému citování publikací pouze z vašeho regionu • Přiměřené množství citací • Co je v seznam literatury musí být i v textu 19
 20. 20. Citační manažery • Citace PRO http://citace.lib.vutbr.cz/ • Zotero https://www.zotero.org/ • EndNote Basic https://www.myendnoteweb.com/ 20
 21. 21. Výběr časopisu • Téma • Prestiž časopisu • Jazyk • Cena • Hodnocení dle metodiky VaV v ČR http://www.vutbr.cz/knihovny/podpora-publikovani 21
 22. 22. Metodika hodnocení VaV Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platná pro léta 2013 až 2015 http://www.vyzkum.cz Pilíř I. Oborové hodnocení publikačních výsledků Výsledky druhu J (článek v odborném periodiku) a D (článek ve sborníku) 22
 23. 23. Čárkované publikace • Jimp - časopisy Web of Science - Impakt Faktor • Jsc – časopisy Scopus – Scimago Journal Ranking • Jneimp – časopisy ERIH • Jrec – časopisy Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů • D - sborníky v databázích Web of Science a Scopus 23
 24. 24. Procentní oborové limity Skupina oborů Procentní limity pro jednotlivé druhy publikačních výsledků tj. Pilíř I. Jimp Jsc Jneimp Jrec B, C D 1 SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa 30% 13% 55% 2% 2 SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb 30% 15% 53% 2% 3 SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVc 55% 0% 40% 5% 4 TECHNICKÉ a INFORMATICKÉ VĚDY 65% 0% 9% 26% 5 ZEMĚDĚLSKÉ VĚDY 93% 0% 5% 2% 6 VĚDY O ZEMI 95% 0% 5% 0% 7 MATEMATICKÉ VĚDY 92% 0% 3% 5% 8 FYZIKÁLNÍ VĚDY 100% 0% 9 CHEMICKÉ VĚDY 100% 0% 10 BIOLOGICKÉ VĚDY 100% 0% 11 LÉKAŘSKÉ VĚDY 100% 0%
 25. 25. Obory a výsledky http://www.vutbr.cz/knihovny/podpo ra-publikovani/hodnoceni-vav
 26. 26. Počty časopisů a pokrytí 26 Zdroj: http://www.jisc-adat.com/adat/search_result.pl
 27. 27. Journal Citation Reports Kde hledat? • http://apps.webofknowledge.com/ • http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ • nebo • https://www.vutbr.cz/knihovny/eiz/seznam-databazi 27
 28. 28. Scopus Kde hledat? Databáze Apollo → Výzkum a vývoj → Monitoring VaV → Externí databáze https://www.vutbr.cz/knihovny/eiz/seznam-databazi http://www.scopus.com 28
 29. 29. ERIH Kde hledat? https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/se arch.asp 29
 30. 30. Recenzované neimpaktované časopisy Kde hledat? http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekc e=495942 30
 31. 31. Springer Journal Selector http://www.springer.com/authors/jou rnal+authors/helpdesk?SGWID=0- 1723213-12-817204-0 31
 32. 32. Recenzní řízení • Vložení článku do online systému • Zaslání na uvedený e-mail editora • Zaslání tištěné kopie na uvedenou adresu 32
 33. 33. Ukázka vložení článku Časopis: 33
 34. 34. Výsledky rec. řízení • Článek přijat bez zásadních výhrad (nutno provést autorskou korekturu) • Článek vrácen k přepracování (má recenzní posudky) s tím, že s jeho publikováním redakce časopisu počítá • Článek zamítnut – autor si vyžádá recenzní posudky pro poučení z nedostatků Připravte se na odmítnutí: Konferenční příspěvek 65-85% Impaktovaný časopis až 80% 34
 35. 35. Nejčastější důvody odmítnutí článku Důvody pro odmítnutí příspěvku: • Téma článku nemá význam v širším měřítku nebo nezapadá do tématu časopisu • Absence novosti – článek popisuje rutinní analýzu pomocí známých metod • Část Metody a materiál – příliš stručná, nejasná • Článek popisuje ziskovou činnost nebo je limitovaného rozsahu • Článek nerespektuje požadavky časopisu • Článek se neodvolává na relevantní literární zdroje • Špatná angličtina Další doporučení • Autor nedoporučil správné recenzenty, nebo nedoporučil žádné • Autor neadekvátně reagoval na požadavky recenzenta nebo nereagoval • Autor znovu poslal do recenzního řízení neupravený článek • Dávejte pozor na strukturu článku • Dodržujte etické standardy 35
 36. 36. Etika Vyvarujte se následujícího: • Falšování výsledků a dat • Plagiátorství včetně nesprávné citace, neoprávněného použití obrázků, dat, programů atd. • Současné odeslání článku do dvou a více redakcí • Odeslání článků bez vědomí všech spoluautorů • Neodpovídající/neoprávněné přiznání finanční podpory • Nepřiznání konfliktu zájmů • Publikace již publikovaného • Neodpovídající spoluautorství jedinců či upření spoluautorství 36
 37. 37. Časová osa přijetí článku • Ideální případ 3 až 3,5 měsíce 37
 38. 38. • Autorům i uživatelům neomezený přístup k vědeckým informacím • Alternativa k tradičnímu publikování • Většinou zrychlení publikačního procesu https://www.vutbr.cz/knihovny/podpora-publikovani/open-access https://www.vutbr.cz/knihovny/podpora-publikovani/dotace 38
 39. 39. Více info. v odpolední bloku nebo v týdnu od 20. do 24. října Open Access Week https://www.vutbr.cz/openaccess 39
 40. 40. Otázky 40
 41. 41. Doporučená literatura HEATHER, S. (2012). Writing for Science and Engineering : Papers, Presentations and Reports. Burlington: Elsevier Science. ISBN: 978-0-010-98285-4. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=486065&lang=cs&site =ehost-live DAY, R. a GASTEL, B. (2012). How to Write and Publish a Scientific Paper. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-67074-7. ELSEVIER. (2012). Understending the Publishing Process. Elsevier. Dostupné z: http://www.biggerbrains.com/understanding-the-publishing-process-in-elsevier-journals SPRINGER. (2013). Springer Journal Author Academy [online]. 2013. Dostupné z: http://www.springer.com/authors/journal+authors/journal+authors+academy?SGWID=0- 1726414-0-0-0 41
 42. 42. Použitá literatura BORCHARD, G. How to Publish a World Class Paper. Elsevier, 2012. ELSEVIER. Understending the Publishing Process. Elsevier. KRATOCHVÍL, J. Pravidla pro psaní odborného článku: interaktivní tutoriál [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2011 [cit. 2012-25-10]. ISBN: 978-80-210-5922-1. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/ps11/pravidla/web/index.html MACHKOVÁ, R. Emerald in 2012 [online]. Praha: Emerald, 2012 [cit. 2012-25-10]. Dostupné z: http://www.scribd.com/doc/111110626/Emerald-in-2012-Presentation- Czech?secret_password=1k4yrmfookcg6v3nm7f MAZÁČOVÁ, P. Jak psát a publikovat odborný text? [online]. 14. března 2014 [cit. 2014-31-03]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/rs_knihovnaffmu/jak-pst-a-publikovat-odborn-text SKLENAŘÍK, Vl. Publikace v odborných časopisech [online]. 10. prosince 2012 [cit. 2014-31-03]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/KnihovnaUTB/publikace-v-odbornch-asopisech ÚŘAD VLÁDY ČR. Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů 2012 [online]. 13. června 2012 [cit. 2012-25-10]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=650022 ÚŘAD VLÁDY ČR. Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015 [online]. 19. června 2013 [cit. 2013-12-08]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=685899 42
 43. 43. Děkuji za pozornost! dedicova@lib.vutbr.cz 43

×