Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Latin Final Exam Study Guide

7,421 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Technology
  • Be the first to comment

Latin Final Exam Study Guide

  1. 1. Latin Final Exam Overview: The Final Exam consists of Four parts. I. 1 Translation - Pro Archia (from Red Book Ch 4 p 38) II. 3 Translations - In Catilinam I (from Ch 2,3,8,9,or 10) III. 5 Short Answers (from Time Line) IV. 4 quot;De Ciceronequot; Reflections I. 1 Translation - Pro Archia (from Red Book Ch 4 p 38) Interim satis longo intervallo, cum esset cum M. Lucullo in Siciliam profectus, et cum ex ea provincia cum eodem Lucullo decederet, venit Heracliam: quae cum esset civitas aequissimo iure ac foedere, ascribi se in eam civitatem voluit; idque, cum ipse per se dignus putaretur, tum auctoritate et gratia Luculli ab Heracliensibus impetravit. Meanwhile after a long period of time, when he was with M. Lucullus he set forth to Sicily and when he departed from the province with the same Lucullus, he went to Heraclea which since it was the most equal state by law and formal agreement (to Rome), he desired to be enrolled in this state, and since he was thought to be worthy through himself, then he obtained citizenship from the Heracleans by the authority and popularity of the Luculli II. 3 Translations - In Catilinam I (from Ch 2,3,8,9,or 10) Cataline’s Audacity – Chapter 2 2. O tempora, o mores! Senatus haec intelligit, consul videt; hic tamen vivit. Vivit? Immo vero etiam in senatum venit, fit publici consili particeps, notat et designat oculis ad caedem unum quemque nostrum. Nos autem, fortes viri, satis facere rei publicae videmur, si istius furorem ac tela vitamus. Ad mortem te, Catilina, duci iussu consulis iam pridem oportebat, in te conferri pestem quam tu in nos omnis iam diu machinaris. 2. Oh the times, oh the customs! The Senate knows these things, the consul sees; yet he lives. He lives? IN fact he still comes into the senate, a participant of the plan of the people, he notices and marks out with his eyes each and every one of us to be slaughtered. We however, courageous men, if we avoid that madness and this web of yours, we seem to do enough for the republic. To death, Cataline, you ought to have been already led long ago by order of the consul, it is fitting to be brought a plague upon you which you are plotting on all of us for a long time already. Cataline’s Audacity – Chapter 3 3. An vero vir amplissimus, P. Scipio, pontifex maximus, Ti. Gracchum mediocriter labefactantem statum rei publicae privatus interfecit: Catilinam orbem terrae caede atque
  2. 2. incendiis vastare cupientem nos consules perferemus? Nam illa nimis antique praetereo, quod C. Servilius Ahala Sp. Maelium novis rebus studentem manu sua occidit. Fuit, fuit ista quondam in hac re publica virtus ut viri fortes acrioribus suppliciis civem perniciosum quam acerbissimum hostem coercerent. Habemus senatus consultum in te, Catilina, vehemens et grave, non deest rei publicae consilium neque auctoritas huius ordinis: nos, nos, dico aperte, consules desumus. 3. What? Did not that most illustrious man, Publius Scipio, the Pontifex Maximus, in his capacity of a private citizen, put to death Tiberius Gracchus, tho but slightly undermining the constitution? And shall we, who are the consuls, tolerate Catiline, openly desirous to destroy the whole world with fire and slaughter? For I pass over older instances, such as how Caius Servilius Ahala with his own hand slew Spurius Mælius when plotting a revolution in the state. There was—there was once such virtue in this republic that brave men would repress mischievous citizens with severer chastisement than the most bitter enemy. For we have a resolution of the senate, a formidable and authoritative decree against you, O Catiline; the wisdom of the republic is not at fault, nor the dignity of this senatorial body. We, we alone—I say it openly,—we, the consuls, are wanting in our duty We Know Your Plans Cataline – Chapter 8 (Split into two parts) 8. Quid? Cum te Praeneste Kalendis ipsis Novembribus occupaturum nocturno impetu esse confideres, sensistin illam coloniam meo iussu meis praesidiis, custodiis, vigiliis esse munitam? Nihil agis, nihil moliris, nihil cogitas quod non ego non modo audiam sed etiam videam planeque sentiam. 8. When you were confident that you would seize Praeneste with force by night, did you sense that that colony was fortified by my order, my guards, my protectors, and my watchmen? You do nothing, you plan nothing, you think nothing that I do not only hear, but also see and plainly feel. Failure of the Plot – Chapter 8 (Second Part) IV. Recognosce mecum tandem noctem illam superiorem; iam intelleges multo me vigilare acrius ad salutem quam te ad perniciem rei publicae. Dico te priore nocte venisse inter falcarios—non agam obscure—in M. Laecae domum; convenisse eodem compluris eiusdem amentiae scelerisque socios. Num negare audes? Quid taces? Convincam, si negas. Video enim esse hic in senatu quosdam qui tecum una fuerunt. IV. Remember with me if you will that night before last; soon you will know by much that I watch more sharply for the safety of the Republic than you watch for the destruction of the Republic. I say that you had come the night prior among the Scythemaker’s Quarter—I will not speak obscurely—in M. Laeca’s house; and that you had convened to the same place and had met many allies of the same madness and wickedness. Surely you do not dare to negate this? Why are you silent? I will convict you
  3. 3. if you negate this. For I see that here in the senate are certain men who were together with you. Failure of the Plot – Chapter 9 9. O di immortals! Ubinam gentium sumus? Quam rem publicam habemus? In qua urbe vivemus? Hic, hic sunt in nostro numero, patres conscripti, in hoc orbis terrae sanctissimo gravissimoque consilio, qui de nostro omnium interitu, qui de huis urbis atque adeo de orbis terrarium exitio cogitent. Hos ego video consul et de re publica senteniam rogo, et quos ferro trucidari oportebat, eos nondum voce vulnero! Fuisti igitur apud Laecam illa nocte, Catilina, distribuisti partis Italiae, statuisti quo quemque proficisci placeret, delegisti quos Romae relinqueres, quos tecum educeres discripsisti urbis partis ad incendia, confirmasti te ipsum iam esse exiturum, dixisti paulum tibi esse etiam nunc morae quod ego viverem. Reperti sunt duo equites Romani qui te ista cura liberarent et se illa ipsa nocte Paulo ante lucem me in meo lecto interfecturos esse pollicerentur. 9. Oh immortal Gods! Where in the world are we? What kind of republic we have? In what city do we live? Here in our number there are among us at this point conscriptive fathers (senators). In this most grave and sacred gathering of this land/earth, there are those who plan of destruction among all of us of this city and of the world. I the consul, see this myself and ask for the opinion or feelings about the republic and those who deserved to be killed by the sword, those I have no yet wounded with my voice or words. Therefore you were there in the presence of Laecus, that Catilina, you distributed the parts of Italy, you decided where it would be pleasing for each one to set out, you selected who would remain in Rome, who would lead out with you, you assigned which parts of the city to burn, you confirmed that you yourself where about to leave, you said that there was a small amount of delay because I was alive. It was discovered that two Roman knights were freeing you of your worry, and who promised that they on that same night a little before dawn were going to kill me in my place of leisure. Failure of the Plot – Chapter 10 (Split into two parts) 10. Haec ego omnia, vixdum etiam coetu vestro dimisso, comperi; domum meam maioribus praesidiis munivi atque firmavi, exclusi eos quos tu ad me salutatum mane miseras, cum illi ipsi venissent quos ego iam multis ac summis viris ad me id temporis venturos esse praedixeram. 10. All this I knew almost before your meeting had broken up. I strengthened and fortified my house with a stronger guard; I refused admittance, when they came, to those whom you sent in the morning to salute me, and of whom I had foretold to many eminent men that they would come to me at that time. Get Out of Rome, Catiline – Chapter 10 (Second Part) V. Quae cum ita sint, Catilina, perge quo coepisti: egredere aliquando ex urbe; patent portae; proficiscere. Nimium diu te imperatorem tua illa Manliana castra desiderant. Educ
  4. 4. tecum etiam omnis tuos, si minus, quam plurimos; purga urbem. Magno me metu liberaveris, modo inter me atque te murus intersit. Nobiscum versari iam diutius non potes; non feram, non patiar, non sinam. V. As, then, this is the case, Catiline, continue as you have begun. Leave the city at least; the gates are open; depart. That Manlian camp of yours has been waiting too long for you as its general. And lead forth with you all your friends, or at least as many as you can; purge the city of your presence; you will deliver me from a great fear, when there is a wall between you and me. Among us you can dwell no longer—I will not bear it, I will not permit it, I will not tolerate it. III. 5 Short Answers (from Time Line) The orations from Our Cicero Timeline should be addressed this way: For each of the orations provide a: 1. Date, i.e when it was delivered 2. Purpose, i.e. why it was delivered 3. Context, i.e. under which circumstances was it delivered, what was the political climate, the point in Cicero’s life. Try to address Cicero both as a lawyer and as a person. IV. 4 quot;De Ciceronequot; Reflections 1. Give three situations (from the orations on the time line), one in his youth, one in his middle career, and one near the end of his life, in which Cicero acted on his principles even though this put him in great danger. 2. Give a character sketch of Quintus Cicero. 3. Perhaps the two greatest enemies of Cicero were Clodius Pulcher and Marc Antony. How did his speeches impel each of these men to try to destroy him? What did they do to him? 4. Discuss Augustus' evaluation of Cicero: quot;An eloquent man, my boy, and a lover of his country.quot; In what ways is it a just evaluation?

×