Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pelan tindakan koko baru taktikal komputer 2013

2,136 views

Published on

  • Be the first to comment

Pelan tindakan koko baru taktikal komputer 2013

  1. 1. ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT” KELAB KOMPUTER SK TAMAN UNIVERSITI 2, JOHOR BAHRU KEKUATAN (STRENGTH-S) KELEMAHAN (WEAKNESSES-W)S1 Semua guru penasihat berpengalaman dan mempunyai W1 Terdapat beberapa PC mengalami masalah talian internet pengetahuan dalam ict W2 Sebahagian murid tiada pendedahan tentang asas ict.S2 Semua guru berbudaya kerja positif W3 Kesuntukan masa menjalankan projek sewaktu aktiviti jualanS3 Sekolah mempunyai makmal komputer yang baik kad ucapanS4 Sokongan pihak pentadbir untuk menjalankan aktiviti W4 Tiada pencetak bewarna yang disediakan untuk mencetak hasil kerja pelajar PELUANG (OPPORTUNITIES-O) CABARAN (THREATS-T)O1 Peruntukan masa aktiviti yang mencukupi T1 Murid terpengaruh dengan permainan komputer (games) dan kurang minat melaksanakan aktiviti.O2 Fasiliti ict yang baik di makmal komputer T2 Murid gagal menyiapkan tugasan di rumah kerana tiada fasilitiO3 Peruntukan daripada unit kokurikulum untuk menjalankan aktiviti. T3 Gangguan talian internet
  2. 2. PELAN TINDAKAN MATLAMAT STRATEGIK: 1.1.1 MENINGKATKAN KEMAHIRAN KOKURIKULUM KELAB KOMPUTER AKTIVITI HURAIAN/ OBJEKTIF SUMBER TENAGA SASARAN JANGKA INDIKATOR JUSTIFIKASI MASA KEJAYAAN1.1.1 a) Melahirkan 1. Guru Penolong Semua Januari- MelahirkanPendedahan Perbincangan murid yang Kanan Kokurikulum ahli Kelab November mrid yang celikaktiviti Kelab dengan pihak berminat dan Komputer ICT sertakomputer. pentadbir , s/u berkemahiran 2. Guru Penasihat mempunyai Kokurikulum, dalam ict daya kreativiti guru penasihat serta kelab keusahawanan. computer b) memilih murid yang layak untuk menyertai persatuan .
  3. 3. PELAN OPERASI MATLAMAT STRATEGIK: 1.1.1 PENDEDAHAN AKTIVITI KELAB KOMPUTER HURAIAN AKTIVITI PEGAWAI ANGGARN TEMPOH TARIKH INDIKATOR CATATAN BERTANGGUNJAWAB KOS PELAKSANAAN PELAKSANAAN KEJAYAAN1. Mengadakanperjumpaan dan Murid dapat mengenalipenerangan tentang Guru Penasihat Tiada 1 jam Januari perkakasan asasPersatuan dan komputer.Perkakasan Komputer(teori) Murid dapat Membuka dan memasang perkakasan komputer 1 jam Februari Murid dapat2. Pengenalan software Guru Penasihat mengetahuikomputer Tiada berkenaan micr sebagai egen penggerak penggunaan komputer Tiada 1jam Mac Murid dapat3. Aksesori komputer Guru Penasihat mempelajari jenis-jenis aksesori di pasaran. Demonstrasi penggunaan alatan aksesori seperti kamera, speaker, printer dan scanner.
  4. 4. - Guru Penasihat 1 jam April Murid dapat4. Pengenalan internet mempelajari mengenai jaringan internet dan peralatan asas untuk internet. Pendedahan software sokongan yang diperlukan untuk melayari internet. 5. Kepentingan internet Guru Penasihat 1 jam Mei Murid dapat dan cara penggunaan Tiada mengetahui tatacara yang betul. penggunaan internet mengikut peraturan dan undang-undang (akta komunikasi malaysia) Demonstrasi penggunaan internet dan latihan amali. 6 Memindahkan data Guru Penasihat Tiada 1 jam Jun Murid atau maklumat, Upload menggunaan pen drive dan download dan hardisk sebagai maklumat penyimpan data. Memindahkan data
  5. 5. daripada internet ke dalam komputer. Memindahkian data/ gambar daripada kamera atau telefon bimbit ke dalam komputer.7. Penulisan Bercetak Guru Penasihat Tiada 1 jam Julai Murid dapat membuat bahan penulisan untuk ditaip ke dalam microsoft word. Mencetak bahan yang ditaip ke dalam microsoft word.8. Membuat kad ucapan Guru Penasihat RM50 1jam Ogos Murid dapat membuat Bahan bahan bercetak berupa cetakan kad ucapan dengan seperti printer, memindahkan data kertas berbentuk gambar gloss dan untuk dicetak. liminate machine9. Microsoft Power Point Guru Penasihat RM 50.00 1 jam Oktober Murid Membuat side presentation berdasarkan tajuk-tajuk yang diberikan
  6. 6. mengikut kumpulan. Membuat persembahan power point10. Mesyuarat Agung Guru Penasihat 1 jam November Mengadakan mesyuarat agong Kelab Komputer SKTU2

×