Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä

451 views

Published on

Kati Järvisen ja Marita Malisen minikoulutus, Leadership-tapahtuma 2.2.2012

Published in: Career
 • Be the first to comment

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä

 1. 1. Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä Leadership-tapahtuma 2.2.2012
 2. 2. Minä olen tehokkaimmillani ja tuottavimmillani kun…• Olen asiantuntevassa • Oleellisen tekemiselle on allokoitu työryhmässä, jossa kukin tietää aikaa roolinsa ja sparraa toisiaan • On vapaat kädet hoitaa vastuuni• Luovissa • Minulla on selkeä deadline ja sopiva ongelmanratkaisutilanteissa kiire • Priorisointi ja päätösten tekeminen• Pienen stressin alla on välttämätöntä• Kun pystyn syventymään työhöni, • Hyvässä kriisissä, paineen ja pelon koen työn imua ja flowta alla• Työssä on selkeät vastuut, oma • Kun olen itse hyvässä kunnossa roolini on selkeä • Odotetaan jotain uutta, toimin• Toimin yritykseni edustajana uudenlaisessa tilanteessa asiakasrajapinnassa • Uskon omaan intuitiooni
 3. 3. Tuottavuuden kehitys © Kati Järvinen
 4. 4. Yksilö tuottavuuden kehityksessä © Kati Järvinen
 5. 5. Motivaatio ja sitoutuminen © Kati Järvinen
 6. 6. Menestyvä organisaatio © Kati Järvinen
 7. 7. Strateginen urajohtaminen © Kati Järvinen
 8. 8. Taktinen urajohtaminen © Kati Järvinen
 9. 9. Urapolulta yksilölliseen kasvuun © Kati Järvinen
 10. 10. Tuottava työelämänkaari Performance management & Competence development Perfor- Career Start mance & Exel at tran- DevelopEntry Develop- well ment work sition further Coaching culture & leadership
 11. 11. Mielekkyyden moottoritMitä haluan? Mitä mahdollistan? Yksilö HRMitä johdan? Esimiehet Johto Mitä tavoittelen? © Kati Järvinen
 12. 12. Case• Keskisuuri kansainvälistyvä asiantuntijaorganisaatio• Toiminta tai toimiala muutoksessa• Haasteena diversiteetti: eri ikäisiä eri elämänkaaren vaiheissa• Roolit: ylin johto, HR, esimies, toimihenkilö• Kysymys: Miten voin edistää (roolissani) mielekästä tuottavuutta?
 13. 13. Parhaat ideat• Minä itse / asiantuntija – Laita itsesi likoon – Huolehdi omasta sopeutumishalusta – Ole tietoinen vahvuuksistasi – Ole toiminnallasi viestin viejä – Ole aktiivinen ja kerro mitä haluat ja odotat – Keskity siihen minkä koet mielekkääksi ja kiinnostavaksi
 14. 14. Parhaat ideatHR Ylin johto• Kehityskeskusteluiden kautta • Osallista organisaatio mukaan yksilöiden ja yrityksen muutoksen suunnitteluun ja tavoitteiden yhteensovittaminen toteutukseen; erilaisia kanavia ja• HR viestii selkeästi mitä toteutustapoja hyödyntäen osaamista yritys tarvitsee ja tukee • Laatia ja viestiä kirkastettu ja esimiehiä – supertyökalu tätä ymmärrettävä strategia tukemaan• Oikea asenne, avoimuus, omien vahvuuksien esiinnostaminen
 15. 15. Parhaat ideatEsimies Esimies• Rehellinen yksilön kohtaaminen • Ryhmä saadaan ylpeäksi• Kutakin henkilöä kohdellaan yksilönä • Asiantuntijat sitoutuu kollegoihin ja erilaiset motivointikeinot huomioiden omaan tekemiseen• Yksilön oman ongelmanratkaisukyvyn • Lisää mielekkyyttä, hyödyntäminen merkityksellisyyttä ja tervettä• Valtuutetaan yksilö itse kilpailua ongelmanratkaisuun ja viestintään • Esimies läsnä ja esimerkillinen• Anna palautetta myös epäformaalisti • Yhteistyö yli yksikkörajojen; dialogi • Pieniä asioita arkielämässä; kiitos, hyvä juttu, mitä jos… • Epäformaalin organisaation merkitys
 16. 16. Learning Cafe• Miten mahdollistetaan että ihmiset voivat ja haluavat antaa parhaansa? – Kuuntele! – Miksi pysyä työn kuormittavimmalla osalla? – Vastuuta – Ymmärrä muutosten ja tulevaisuuden hyödyt itsellesi – Voiko kehityskeskustelussa kysyä: aiotko vaihtaa työpaikkaa? – Olet hyvä tässä ja nyt, olisitko hyvä myös muussa? – YT-neuvottelu motivoitumattomille – …Mitä jos… – …JA…
 17. 17. Business Coaching Center OyBuilding a Coaching Culture for Sustainable Success Coaching Valmennus Koulutus Coaching- Konsultointi Projektinjohto kulttuuri
 18. 18. Kiitos!Marita Malinen Kati JärvinenValmentaja UracoachCertified Business Coach Työmenestysvalmentajamarita.malinen@businesscoaching.fi kati.jarvinen@businesscoaching.fiTel. 050 571 8197 Tel. 0400 215201

×