Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Temaattiset Torstait - Hanketoimijoiden klubi 30.8.2012

357 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Temaattiset Torstait - Hanketoimijoiden klubi 30.8.2012

 1. 1. HANKETOIMIJOIDEN KLUBI 30.8.2012 KOHTAAMISEN DOKUMENTOINTI
 2. 2. SISÄLTÖ12:40 - Check-in12:50 - Johdanto13:00 - Tuotteistuspaja, Olli LeppänenYhteistä työskentelyä16.20 - Kotitehtävä16:30 - Tilaisuus päättyy
 3. 3. JOHDANTO Temaattiset Torstait - kohtaamiset ja tapahtumat ovat Uudenmaan ESR- jaEAKR-hanketoimijoille suunnattuja vapaamuotoisia verkostoitumistilaisuuksia, joissa keskustellaan ajankohtaisista hanketyöhön liittyvistä teemoista.Tavoitteena kohtaamisissa on organisaatio- ja hankerajat ylittävä oppiminensekä uusien rakenteiden ja keskustelujen luominen eri hanketoimijoiden välille.Klubikohtaamisissa on ollut tarkoitus keskittyä tiiviimpään työskentelyyn tietyn aiheen ympärille kuin perinteisissä Verkostokohtaamisissa.
 4. 4. - Perustettu vuonna 2000, takana yli 500 projektia, konseptia jaoppimistapahtumaa- Puolet suomalaisista korkeakouluista ovat asiakkaitamme, lisäksitoteutamme projekteja aluekehittäjille ja hankkeille- Lisensoimme ja siirrämme suomalaisia malleja kansainvälisillemarkkinoille- Lisäämme tutkimuksen kaupallistamista- Uudistamme ja luomme työelämäyhteistyötä- Toni Pienonen, +358 400 737 238, toni.pienonen@businessarena.fi
 5. 5. HANKETUOTEISTAMINENVierailevana asiantuntijana 30.8.2012 oli Kajaanista saapunutValmennuskeskus Intotalon Olli Leppänen, joka vei osallistujat ydinasioidenäärelle: ymmärrä kohderyhmäsi, kirkasta viestisi ja tuo hyödyt esille.Osallistujat saivat mukaansa työkirjat, jotka sisältävät selkeät pohjathankkeen parastelua varten.Seuraavat kalvot sisältävät koontia keskusteluista ja huomioista, mitäkävimme iltapäivän aikana.
 6. 6. OSALLISTUJIEN KYSYMYKSIÄ- Miten organisaatio saadaan sitoutumaan jatkoon?- Miten tunnistetaan ja löydetään asiakkaat?- Millaiset rajoitukset kaupallistamiselle hankerahoitus antaa?- Onko tuotteistamisesta mitään mieltä puhua julkisella sektorilla (Muutamanvuosikymmenen ajan tuotu liike-elämästä kuvioita, mutta miten ne sopivatjulkiselle puolelle?)- Miten tunnistaa hyvän käytännön? Miten laittaakustannustehokkuusmittari? Täytyy nähdä parantava asia.- Meillä on se dilemma, että hankkeet osana normaalipäivän rahoitusta.Miten ne tukevat organisaation normaalia toimintaa eivätkä jää erilliseksi?- Miten hankehakemukseen kirjoitetaan tuotteistaminen, että sen saa siihenalusta alkaen mukaan suunnitteluun?
 7. 7. TUOTTEISTAMINEN?Ymmärretään sana ”tuotteistaminen” yhteisessä mielessäliittyen enemmän viestintään ja hyötyjen kirkastamiseen. Sitä eisaisi nähdä liikaa liiketaloudellisena asiana.Esimerkiksi suomalainen peruskoulujärjestelmä on mitäenemmissä määrin tuotteistettu palvelu, jossa on selkeäkonsepti, dokumentoidut koulutusmateriaalit, kirkkaat työjaottoteuttajien kesken ja hyödyt esillä.
 8. 8. JOHTAVIA AJATUKSIA- Tekemisessä on kyse aina ihmisten välisestä toiminnasta. Eivätorganisaatiot tee mitään keskenään, vaan ihmiset.- Ei kopioida suoraan malleja yrityselämästä, vaan katsotaan mitä voisisoveltaa. Joka tapauksessa aina myydään jotakin, hankkeissakin, vaikkarahaa ei välttämättä liikkuisi. Meidän täytyy saada ihmisiä mukaan; sisäisestitai ulkoisesti.- Julkisissa organisaatioissa vaaditaan enemmän kohderyhmäajattelua, ettämyydään hanke ja hyödyt portailta portaille.- Kohderyhmät ja asiakastarpeet täytyy tunnistaa. Markkinointi onpohjatyön tekemistä - itujen viljelyä maaperään; täytyy tietää että on oikeantyyppinen maaperä, mistä jotain voi kasvaa.
 9. 9. NELJÄ KOMPASTUSKIVEÄ HANKEVIESTINNÄN JA TUOTTEISTUKSEN NÄKÖKULMASTA
 10. 10. 1. Tarkoitus jää hämäräksi.Kaikissa yhteyksissä ja materiaaleissa puhutaan vain hankkeesta,toteuttajista, rahoittajista, rahoitusinstrumenteista ja kestoista.Monimutkaisia sanoja ja lyhennyksiä riittää. Hyvä testi olisi, ettäymmärtävätkö 7- ja 70-vuotiaat hankkeesi ytimen? Silloinviestisi on riittävän yksinkertainen.
 11. 11. 2. Yritetään miellyttää kaikkia.Erilaisia kohderyhmiä ei ole määritetty riittävän selkeästi.Hankkeet eivät tunnista, mitä erilaisia asioita, hyötyjä ja sisältöjätulee viestiä eri tavalla kenellekin. Sama viesti ei päde kaikkiin.Kaikkia näitä tulee lähestyä eri tavoin:- Loppukäyttäjä- Asiakas- Asiakkaan asiakas- Osatoteuttaja- Sidosryhmät- Oma organisaatio- Rahoittaja- Media
 12. 12. 3. Sisäiset tervaskannotUsein kun organisaatio käynnistää uuden projektin tai hankkeen,töihin palkataan uusi innokas tekijä, joka ei ole edes osallistunuthankesuunnitelman tekoon. Kun intoa puhkuvan hankepäällikönpitäisi luoda jotain uutta, tulee törmäys sisäisiin tervaskantoihin;vanhat toimintamallit eivät taivu; vanhat jäärät eivät haluaosallistua. Viesti ei osu maaliinsa. Projektipäälliköt palavatnopeasti loppuun, kun hanke ei kiinnosta edes sisäisesti - eikätekeminen yltä oikeisiin asiakkaisiin asti.
 13. 13. 4. Tärkeysjärjestys on hukassa.Mikä oikeasti on tärkeää hankkeelle? Missä järjestyksessäviestiään ja toimitaan? Monesti ensiksi huolehditaan sisäisestäviestinnästä, kuin itse projektin kohderyhmä ja asiakkaat ovat setärkeämpi. Mene asiakkaan luokse, uskalla myydä keskeneräistä.Tee törkeitä lupauksia ja mieti vasta jälkikäteen miten asiantoteuttaisi. Omassa hiekkalaatikossa leikkiminen ei saa mitäänaikaan. Kun olet tehnyt tuloksia, on helpompi vakuuttaa myös omaorganisaatio sinusta.
 14. 14. NELJÄN SANAN VOIMAMyy hankkeesi neljällä sanalla. Ole selkeä ja napakka, kirkasta olennainen. Osallistujien ideoita: ”Seksimyytinmurtajat korkeakouluihin” ”Hierarkiat alas, osaaminen ylös” ”Organisaatiomme voi auttaa menestymään” ”Yrittäjän kumppani” ”Tohtoreita yrityksiin”Muistakaa sana parastaminen. Se ei ole varastamista, vaan omaan käyttöön paremmaksimuokkaamista. Ei tarvitse olla valmista. Riittää että käsissä on aluksi jotain heikompaa, jonkapohjalta kehittää lisää. Haetaan sanoja, jotka sopivat omaan suuhun.
 15. 15. ”Hanketyön huono maine... Muistan kun 1995 asiat lähti liikkeelle, oltiin intoa täynnä. Hallinto on sittemmin asettanut rajoja liikaa. On unohdettu markkinoinnissa miksi meillä on ESR-hankkeet, ettäniillä voisi tehdä jotain uutta. Nykyään ensimmäisenä joutuu liikaa taistella, että tämä on oikeasti hyvä juttu. Hanketoiminnan negatiivisen maineen yli täytyy päästä. Kohtuutonta, että projektipäällikkö vedetään mukaan hankkeeseen, jota hän ei ole itse edes ollut rakentamassa. Meidän pitäisi nostaa hankkeet kunniaan. Markkinoidaan hanketoimintaa. Tuodaan esille hankemenestyksiä. Ei viedä liikaa kyynistä viestiä eteenpäin. Muistetaan tämä omassa opissa.” - Osallistujan toiveita tulevalle kaudelle ja hanketoiminnalle
 16. 16. YKSINKERTAISET VIESTINNÄN KOMPASTUSKIVET Hanke nousee viestinnässä liikaa esille. Ei rahoittajan tarvitse olla esillä ensimmäisenä. Ensivaikutelma menee muuten pieleen. Ollaan iloisia, että saadaan rahaa tekemisen tueksi. Sinulla on aina rajattu tila, mitä voit saada esille esimerkiksi mediatilanteissa ja ihmisten mielessä. Keskity yhteen asiaan, mikä on saatava ääneen.
 17. 17. MIKÄ IHMISIÄ MOTIVOI?(HAGEMAN, G. MOTIVOINNIN TAITO 1991) Innostavat tavoitteet esimerkiksi Pohjois-Karjala -projekti: suomalaisten pelastaminen vs. ”Pyrimme parempaan”, ”Pyrimme kehittämään”, jne. Itsensä toteuttaminen Yhdessä tekeminen Toiminnan mielikuva
 18. 18. KOMMENTTEJA TAPAHTUMASTA ”Tavoitteita tehdään usein rahoituskriteereiden kautta. Miten tämä vaikuttaa markkinointiin? Täytyy pystyä erottamaan rahoittajalle suunnattu viestintä ja kohderyhmät. Tämä lienee yhtenä syynä, miksi hanketoimijat usein jäävät tällaiseksi. ”Pyrkimys”-sanan käyttö saattaa tulla tutkimustaustasta. Jäädään projektisuunnitelman vangiksi.” ”Ravintolapäivä-idea: Lähtenyt ihmisistä itsestään, pääsevät toteuttamaan asioita. Ei ole kahlittu mitä saa tehdä. Kannat itse myös sitä mitä edustat, mihin kuulut ja olet näkyvissä.” ”Lastenkummi-vertaus, Roosa-nauha. Ollaan esillä ylpeästi mitä ollaan.” ”Hankebyrokratia ei aina taivu osallistuvien yrityksien organisaatioon.” ”Jotta ei jäisi liian negatiivinen fiilis. Projektityöhän on aivan mahtavaa. Pääsee toteuttamaan itseään. Saat olla luomassauutta. Vaihtaa asiasta toiseen. Kun vertaa vakinaisissa viroissa oleviin, on harmi että he usein jämähtävät liikaa paikallleen. Ihmeellistä ettei ole vielä projektityöntekijöiden yhdistystä.” HUOM! Kohtaamisessa tuli useaan otteeseen esille, että voisi olla oikeasti tarvetta maanlaajuiselle projektityöntekijöiden järjestölle. Kuka haluaa ottaa kopin? Uskomme, että kiinnostusta riittäisi.
 19. 19. KOHDERYHMIEN YMMÄRTÄMINEN JA RAJAUS Hahmota asiakkaasi, vaikka kuvitteellisen hahmon kautta. - Kuka hän on? Miten hän tekee päätöksen. Mikä on asiakkaan ongelma, johon hän hakee ratkaisua. Mikä herättää kiinnostuksen? -> Rakenna ydinviesti tämän pohjalta; millä saat kiinnostuksen herätettyä. - Tunnista kohderyhmäsi ja eri tasot. - Rajaa kohderyhmäsi niin pieneksi, että hirvittää. Ydinkohderyhmä tulee olla niin pientä, että pystyt ottamaan siihen henkilökohtaisen kontaktin.
 20. 20. KÄYTÄNNÖN VINKKI: KUINKA HYÖDYNTÄÄ MASSASÄHKÖPOSTIA TEHOKKAASTI?Jos sinun on tarkoitus esimerkiksi kutsua laajan joukko osallistujia (yli 100) johonkin tai haluat tehdämassaviestityksen hankkeesi palveluista valitulle kohderyhmälle, älä lähetä normaalia sähköpostia.Käytä esimerkiksi huokeanhintaista MailChimp-palvelua (http://mailchimp.com) tai organisaatiosi omaaviestitysalustaa, jos sellainen on. Palvelun avulla näet kuinka moni on avannut viestisi ja ennenkaikkea ketkä vastanottajista ovat sen tehneet.Tämän perusteella tiedät, että voisit olla puhelimitse yhteydessä niihin jotka ovat ainakin hiemanosoittaneet kiinnostusta ja saat heti rajatun potentiaalisimman kohderyhmän, jonka otat haltuunhenkilökohtaisen yhteyden kautta. Toiseksi, tiedät onko otsikointisi tai viestintäsi kohderyhmänmielestä kiinnostavaa ja voit tehdä parannuksia.Organisaatiosi oma viestintävastaava osannee auttaa asian kanssa. Laittakaa samalla omanorganisaationne massaviestintä kuntoon.
 21. 21. HANKETUOTTEISTUKSEN 9 ASKELTA (OLLI LEPPÄNEN) 1. Kirkasta kohderyhmäsi 2. Aseta innostava tavoite 3. Tuo hyödyt esiin 4. Kiteytä ydinviesti 5. Kerro sytyttävä tarina 6. Todista tuloksilla ja referensseillä 7. Rakenna esittelymateriaalit 8. Valitse viestintäkanavasi 9. Pistä rokki soimaan!Jatkoimme työskentelyharjoituksia näiden ympärillä, työkirjan ohjaamana.
 22. 22. KOTITEHTÄVÄKahden viikon päästä 17.9. paikkeilla odotamme teiltä sähköpostia kysymyksiin:- Mitä uutta opit?- Miten olet laittanut opit käytäntöön? / Miten tulet sen tekemään?Vastaukset: toni.pienonen@businessarena.fi
 23. 23. 2012 TAPAHTUMATto 27.9. - Verkostokohtaaminen: IPR hankkeissa, asiantuntijana Jouni Hynynen to 8.11. - Verkostokohtaaminen www.facebook.com/TemaattisetTorstait

×