Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Barcamp Praha Branisav Bušovský Tvoríme bývanie pre singles (projekt Lovable-Homes.com)

708 views

Published on

Barcamp Praha Branisav Bušovský Tvoríme bývanie pre singles (projekt Lovable-Homes.com)

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Barcamp Praha Branisav Bušovský Tvoríme bývanie pre singles (projekt Lovable-Homes.com)

  1. 1. Tvoríme bývaniepre singlesBranislav Bušovský
  2. 2. ProblémVeľký
  3. 3. ScénarIdeálny
  4. 4. Prečo to tak nie je?
  5. 5. Dôvody / Príčiny
  6. 6. Regionálneukotvenie
  7. 7. HľadanieRiešenia
  8. 8. Viac info naLovable-Homes.com

×