Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
inginerie ontologică – partea II

alinierea & fuziunea ontologiilor
șabloane de proiectare, domenii de utilizare

Dr. Sabi...
/usr/games/fortune

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

“Este dificil să vezi un tablou
atunci când ești în interior...
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

Cum integrăm diferite ontologii
descriind aceleași cunoștințe,
dar prezentând de...
existența unor ontologii diverse,
modelând puncte de vedere diferite

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

realitate
Expresivitatea limbajului ontologii folosit
versus
complexitatea inferențelor ce pot fi efectuate

Dr. Sabin Buragawww.pu...
Aspecte de interes
(Calvanese, Giacomo & Rodriguez-Muro, 2008):
utilizarea construcțiilor ontologice oferite de OWL
efect...
Aspecte de interes
(Calvanese, Giacomo & Rodriguez-Muro, 2008):
recurgerea la volum mare de date (indivizi)
(re)utilizare...
Aspecte de interes
(Calvanese, Giacomo & Rodriguez-Muro, 2008):
flexibilitate privind realizarea interogărilor
limbaje de...
Aspecte de interes
(Calvanese, Giacomo & Rodriguez-Muro, 2008):
realizarea de asocieri între date,
păstrând sursele origin...
Context: integrarea datelor – data integration
data integration is the problem of providing unified
and transparent access...
Crearea corespondențelor dintre ontologii
merging
O1

mapping

O2
O1
Om

O2

articulation

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/n...
Context:
integrarea datelor
scheme de baze de date (relaționale)
specificații provenite din inteligența artificială
Web (s...
Motive ale existenței nepotrivirilor – mismatches
conform (Noy, 2005)

reprezentarea subiectivă a unui domeniu (lume, web)...
Motive ale existenței nepotrivirilor – mismatches
conform (Noy, 2005)

existența diferitelor cerințe și workflow-uri
privi...
Motive ale existenței nepotrivirilor – mismatches
conform (Noy, 2005)

folosirea altor convenții de reprezentare a cunoști...
Tipuri de nepotriviri
la nivel…
de limbaj

ontologic

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

potrivirea ontologiilor
Nepotriviri la nivel de limbaj
diferențe de sintaxă, expresivitate sau semantică
a limbajelor ontologice actuale

Dr. Sabi...
Nepotriviri la nivel ontologic
diferențe vizând structura semantică
exemple: termeni diferiți definind același concept,
ac...
www.aktors.org/ontology/ vs. ebiquity.umbc.edu/ontology/
scop:
modelare de cunoștințe din domeniul academic
periodice, pub...
www.aktors.org/ontology/ vs. ebiquity.umbc.edu/ontology/
nume diferite pentru același concept:
PhD-Student versus PhDStude...
www.aktors.org/ontology/ vs. ebiquity.umbc.edu/ontology/
specificare diferită a conceptelor:
Publication – restricții priv...
www.aktors.org/ontology/ vs. ebiquity.umbc.edu/ontology/
convenții de modelare diferite:
Journal (clasă) vs. journal (prop...
www.aktors.org/ontology/ vs. ebiquity.umbc.edu/ontology/
granularitate:
Professor-In-Academia vs. adjunct, affiliated, ass...
www.aktors.org/ontology/ vs. ebiquity.umbc.edu/ontology/
convenții de modelare și nivel de detaliere:

Dr. Sabin Buragaww...
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

potrivirea ontologiilor
Problemă:
date la intrare ontologii – exprimate prin ent...
Problemă:
ontology matching

www.ontologymatching.org

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

potrivirea ontologiilor
Pavel Shvaiko & Jérôme Euzenat
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco
Pavel Shvaiko & Jérôme Euzenat
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco
Reducerea eterogenității
poate fi realizată în 2 pași

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

potrivirea ontologiilor
Reducerea eterogenității
poate fi realizată în 2 pași
1. potrivire (match) – determinarea alinierii
la momentul proiectări...
Reducerea eterogenității
poate fi realizată în 2 pași
2. procesarea alinierii
fuzionare (merging), transformare etc.

Dr. ...
Corespondența între O1 și O2
〈 id, e1, e2, r 〉
id = identificator unic al corespondenței

ei entitate din ontologia Oi (e....
Alinierea (alignment) A între O1 și O2 este
o mulțime de corespondențe peste O1 și O2
prezintă o anumită cardinalitate: 1 ...
Alinierea (alignment) A între O1 și O2 este
o mulțime de corespondențe peste O1 și O2
prezintă o anumită cardinalitate: 1 ...
Alinierile pot fi descrise semantic
pe baza logicilor descrierii (Zimmermann, 2006)

conform François Scharffe (2008)

Dr....
Alinierea (alignment)

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

potrivirea ontologiilor
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

potrivirea ontologiilor: utilizare

conform (Jérôme Euzenat & Pavel Shvaiko, 200...
Patrimoniul cultural (cultural heritage)
alinieri realizate în faza de proiectare a aplicațiilor de
integrare a capodopere...
Geografie computațională (geo-information)
exemplu: planificarea urbană
bazată pe terminologii din arii diverse
(hidrologi...
Medierea datelor în contextul serviciilor Web
(Euzenat, Mocan & Scharffe, 2008)

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco
...
Medierea datelor în contextul serviciilor Web
(Euzenat, Mocan & Scharffe, 2008)
alinierea ontologică este facilitată de
WS...
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

potrivirea ontologiilor

clasificarea tehnicilor de potrivire
(Euzenat & Shvaiko...
Tehnici de potrivire la nivel de termeni
pe baza șirurilor de caractere
prefixul: net = network, pin = pinguin (?)
sufixul...
Tehnici de potrivire la nivel de termeni
bazate pe limbaj
procesarea entităților (tokenization)
Hands-Free Kits → 〈 hands,...
Tehnici de potrivire la nivel de termeni
pe baza sensurilor – cazul WordNet
hiponimie, meronimie: Brand ⊏ Name

hipernimie...
Tehnici de potrivire la nivel de termeni
pe baza glossei – se folosește WordNet
numărul acelorași cuvinte prezente
în ambe...
Tehnici de potrivire la nivel de termeni
pe baza glossei – se folosește WordNet
exemplu:
Maltese dog is a breed of toy dog...
Tehnici de potrivire la nivel de termeni
pe baza glossei – se folosește WordNet
pot fi adoptate API-uri/biblioteci/servici...
Tehnici de potrivire la nivel structural
pe baza taxonomiei
potriviri ale drumurilor mărginite în graful ontologiilor
(bou...
Tehnici de potrivire la nivel structural
pe baza taxonomiei
reguli privitoare la super/sub-concepte

e.g., dacă super-conc...
Tehnici de potrivire la nivel structural
bazate pe modele
verificarea satisfiabilității (SAT) pe baza axiomelor:
Axioms → ...
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

potrivirea ontologiilor
Tehnici de potrivire la nivel structural
bazate pe modele – utilizarea logicilor descrierii

Dr. Sabin Buragawww.purl.org...
Procesele de potrivire pot avea loc secvențial

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

potrivirea ontologiilor
Procesele de potrivire se pot desfășura în paralel

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

potrivirea ontologiilor
Remarcă:
“Matching, however, requires explanations
because mappings between terms are not always
intuitively obvious to hu...
Procesul general: metodologie pentru crearea
asocierilor – mappings (M. Ehrig, 2006)

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/bu...
Date de intrare:
două ontologii O1 și O2
eventual, pot fi puse la dispoziție asocieri cunoscute
(realizate manual, semi-au...
Date de ieșire:
o reprezentare a alinierilor
tabel indicând relația alignO1,O2
suplimentar, se pot oferi și valori de încr...
Pasul 1: feature engineering
sunt selectate fragmente mici descriind entități
de interes – reprezentând anumite semantici
...
Pasul 2: search step selection
se caută candidați pentru aliniere
se calculează similaritatea unor perechi
de concepte (c1...
Pasul 2: search step selection
se caută candidați pentru aliniere
unele construcții pot fi ignorate
de exemplu,
se poate c...
Pasul 2: search step selection
se caută candidați pentru aliniere
suplimentar, se pot adopta strategii (euristici) de
redu...
Pasul 3: similarity computation
pentru descrierile date ale 2 entități din spațiul
de candidați ai alinierii, se indică o ...
Pasul 3: similarity computation
pentru descrierile date ale 2 entități din spațiul
de candidați ai alinierii, se indică o ...
Pasul 3: similarity computation
exemplu:

simlabel(o1:car, o2:automobile) = simsynonym(“car”, “automobile”) = 1

Dr. Sabin...
Pasul 4: similarity aggregation
pentru 2 entități, pot exista mai multe similarități,
conform criteriilor considerate
e.g....
Pasul 4: similarity aggregation
pentru 2 entități, pot exista mai multe similarități,
conform criteriilor considerate
aces...
Pasul 4: similarity aggregation
exemplu:
(simlabel(o1:car, o2:automobile) +
simsubconcepts(o1:car, o2:automobile) +
simins...
Pasul 5: interpretation
valorile de similaritate individuale și agregate
sunt utilizate pentru alinierea entităților

Dr. ...
Pasul 5: interpretation
valorile de similaritate individuale și agregate
sunt utilizate pentru alinierea entităților
acest...
Pasul 5: interpretation
la final, se oferă sau nu o schemă de aliniere
a entităților considerate
e.g., align(o1:car) =‘⊥’
...
Pasul 6: iteration
similaritatea e propagată în ontologii
pe baza relațiilor între entități

Dr. Sabin Buragawww.purl.org...
Pasul 6: iteration
similaritatea e propagată în ontologii
pe baza relațiilor între entități
la fiecare interație, va fi re...
Pasul 6: iteration
după realizarea unei interații,
pot rezulta alte similarități

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco...
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

alinierea ontologiilor
Pasul 6: iteration
procesul se termină când nu se propun ...
Abordările avansate de aliniere utilizează:
metode euristice – e.g., probabilistice

metode bazate pe reguli
tehnici de an...
Abordările avansate de aliniere utilizează:

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

alinierea ontologiilor

învățare au...
Există mai mulți algoritmi propuși
competiția anuală OAC – Ontology Alignment Contest
(2004—2013)
http://oaei.ontologymatc...
De asemenea, se pot folosi cunoștințe anterioare
(background knowledge)
WordNet
ontologii de referință ale domeniului
onto...
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

pentru două entități provenind din vocabularele AGROVOC și NAL
(National Agricul...
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

procesele privind alinierea (Lambrix & Tan, 2005)
Merging ontology – algoritmul general:

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

fuziunea ontologiilor
SF (Similarity Flooding)
Artemis (Analysis of Requirements:
Tool Environment for Multiple Information Systems)
Cupid
COMA ...
procesul de potrivire – bazată pe 4 modele de potrivire –
în sistemul H-Match (Castano et al., 2006)

Dr. Sabin Buragawww...
Fuziunea de ontologii
ATOM (Automatic Target-driven Ontology Merging)

Cadre de lucru (frameworks) – Alignment API,
COMA++...
arhitectura generală a framework-ului COMA++ 3.0
(S. Massmann et al., 2011)

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

imp...
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

vizualizarea alinierilor folosind COMA++
http://dbs.uni-leipzig.de/de/Research/c...
Implementări de referință (ontology matching systems):

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

implementări

SAMBO – fo...
Implementări de referință (ontology matching systems):
ASMOV (Automatic Semantic Matching of Ontologies
with Verification)...
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

modularizarea ontologiilor
“Împrumutarea” entităților specificate de ontologii
p...
Matthew Horridge & Uli Sattler, 2008
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

În cazul modelării cunoștințelor,
s-ar putea recurge la șabloane de proiectare?
Clasificare (Suárez-Figueroa et al., 2007)
NeOn-project.org

logical ontology design patterns (LP)
architectural patterns ...
Logical ontology design patterns (LP)
corespund contrucțiilor OWL, la nivel semantic

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/bu...
Architectural patterns (AP)
“rețete” de modelare de structuri exprimate
cu ajutorul LP care caracterizează ontologia
în an...
Content design patterns (CP)
“rețete” de specificare a structurii conforme
unui tip, exprimată printr-un vocabular
specifi...
Logical ontology design patterns (LP)
exemple:
modelarea unei clase primitive,
a relației subClassOf,
a proprietăților fun...
Logical ontology design patterns (LP)
Class (BusinessTask subClassOf Task)
DatatypeProperty (name
domain (Task)
numele
ran...
Logical ontology design patterns (LP)
specificarea relațiilor N-are

conform (Aldo Gangelmi, 2008)

Dr. Sabin Buragawww.p...
Architectural patterns (AP)

taxonomia
ontologia simplă (lightweight)
modularizarea ontologiilor
…
aspect de interes: cont...
Architectural patterns (AP)

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

șabloane de proiectare
Architectural patterns (AP)

proiectare (design)
management al proiectului
argumentare
soluții de proiectare
flux de activ...
Content patterns (CP)
exemple:
participation, description-situation,
role-task, role-entity, collection-entity,
simple par...
Content patterns (CP): Role-Task

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

șabloane de proiectare
Content patterns (CP): Part-Whole relation
nu există construcții specifice OWL,
dar se poate recurge la unele facilități

...
Content patterns (CP): Part-Whole relation
exemplificare:
având specificate relațiile tranzitive
Finger isPartOf Hand, Han...
Content patterns (CP): kindOf relation
probleme privitoare la relația kindOf:
Hand is not kindOf Body
însă, rănirea unui b...
Content patterns (CP): kindOf relation
probleme privitoare la relația kindOf:
Hand is not kindOf Body
însă, rănirea unui b...
O altă clasificare – seria de evenimente
Workshop on Ontology Patterns (2009—2013)

www.ontologydesignpatterns.org
la nive...
detalii la http://ontologydesignpatterns.org/wiki/OPTypes

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

Taxonomia șabloanelor...
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

sabloane de proiectare

Partition – șablon de proiectare de tip logic
Pot fi folosite și în cadrul alinierii de ontologii
exemple:
Attribute Transformation
(String Operation, Value Conversion,...
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

sabloane de proiectare

Vocabulary Alignment Pattern: Subclass of an external Cl...
Specifice unor domenii de interes
exemplificări:
pentru business, se poate recurge la șabloanele
Action, CommunicationEven...
un șablon de modelare
a hărților istorice
(Eleni Gkadolou, 2013)

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

sabloane de pr...
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

Câteva exemple de utilizări pragmatice
ale ontologiilor?
Domenii având cunoștințe modelate via ontologii
(Ian Horrocks & Peter F. Patel-Schneider, 2011)

agricultura
AGROVOC (mult...
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco
Domenii având cunoștințe modelate via ontologii
(Ian Horrocks & Peter F. Patel-Schneider, 2011)

biologie
GO (Gene Ontolog...
Domenii având cunoștințe modelate via ontologii
(Ian Horrocks & Peter F. Patel-Schneider, 2011)

biomedicină
OBO – Open Bi...
detalii despre serviciul Web REST oferit:
http://data.bioontology.org/documentation

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/bus...
Domenii având cunoștințe modelate via ontologii
(Martin Hepp, 2012)

comerț electronic
GoodRelations, FAB (Food and Bevera...
Domenii având cunoștințe modelate via ontologii
(Joost Breuker et al., 2009)

legislație
LKIF (Legal Knowledge Interchange...
modelarea conceptelor din legislația spaniolă
(Oscar Corcho et al.)

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

utilizare p...
Domenii având cunoștințe modelate via ontologii

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

utilizare practică a ontologiil...
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

ontologie modelând emisiunile difuzate de BBC
Domenii având cunoștințe modelate via ontologii
(Antoine Isaac, 2012)

cultură
proiectul Europeana reutilizează vocabulare...
Domenii având cunoștințe modelate via ontologii
(Ian Horrocks & Peter F. Patel-Schneider, 2011)

mediu
ontologiile SWEET (...
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco
Domenii având cunoștințe modelate via ontologii
(Joshua Shinavier, 2012; Oscar Corcho, 2013)

preluarea datelor de la senz...
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

utilizare practică a ontologiilor
Domenii având cunoștințe modelate via ontologii
(J. Breslin et al., 2011; Ș. Negru & S. Buraga, 2013)

aplicații Web socia...
Domenii având cunoștințe modelate via ontologii
(Peter Mika & Thanh Tran, 2013)

semantic Web search
se bazează pe structu...
Domenii având cunoștințe modelate via ontologii
(Peter Mika & Thanh Tran, 2013)

semantic Web search
recurge la modele lin...
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

utilizare practica a ontologiilor

T. Tran & P. Mika, A Survey of Semantic Searc...
Query
Processing

Keywords
Web forms
Natural language
Formal language

• IR-style
matching & ranking
• DB-style precise
ma...
Domenii având cunoștințe modelate via ontologii
(Martin et al., 2008; Fensel et al., 2007)

descrierea serviciilor Web
sco...
Domenii având cunoștințe modelate via ontologii
(Khalid Belhajjame et al., 2013)

ingineria modelării cunoștințelor

Dr. S...
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

utilizare practică a ontologiilor

pentru detalii, a se studia seria de prezentă...
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

Totuși, ce este Web-ul semantic?
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

viziunea stratificată privitoare la Semantic Web
(Tim Berners-Lee)
Mit:

the semantic Web technology is Description Logic

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

ce este web-ul semantic
Mit:

the semantic Web technology is Description Logic
OWL este doar un limbaj al Web-ului semantic
aplicațiile (dezvoltat...
Asigurarea interoperabilității

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

ce este web-ul semantic

o abordare pragmaticăf...
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

ce este web-ul semantic

Având un model ontologic (consistent), pot fi
exprimate...
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

ce este web-ul semantic

Având un model ontologic (consistent), pot fi
exprimate...
Via reguli, pot fi deduse noi aspecte de interes
e.g., dacă un membru al unei echipe e interesat
de un limbaj de programar...
Via reguli, pot fi deduse noi aspecte de interes
e.g., dacă un membru al unei echipe e interesat
de un limbaj de programar...
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

reguli

de la formule logice la reguli (Subrata Das, 2008)
RIF (Rule Interchange Format)
suită de specificații W3C standardizate (2010, 2013)

www.w3.org/2005/rules/
www.w3.org/TR/r...
RIF (Rule Interchange Format)

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

ce este web-ul semantic

scop:
asigurarea interop...
RIF (Rule Interchange Format)
limitarea raționamentelor (ipoteza lumilor deschise)
prin reguli, se poate impune NAF – nega...
RIF (Rule Interchange Format)
regulile pot fi utilizare și în cadrul medierilor ontologice
la nivel de TBox și/sau ABox
“I...
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

reguli – rif

trăsături de bază (Core) și extensii:
BLD (Basic Logic Dialect) + ...
RIF (Rule Interchange Format)
RIF BLD – Basic Logic Dialect

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

ce este web-ul sema...
RIF (Rule Interchange Format)
RIF BLD – Basic Logic Dialect
if Ana rel:childOf Bogdan
and Bogdan rel:brotherOf Cosmin
then...
RIF (Rule Interchange Format)
RIF PRD – Production Rule Dialect
aserțiunile despre condiții + concluzii nu sunt monotone
v...
RIF (Rule Interchange Format)
RIF PRD – Production Rule Dialect
if customer.level = "premium"
then customer.discount = 0.2...
Studiu de caz (Amit Sheth)
utilizarea ontologiilor și regulilor
în contextul aplicațiilor financiare
scop:
automatizarea d...
Studiu de caz (Amit Sheth)
specificarea riguroasă a terminologiei
din sistemul financiar
integrarea datelor din surse mult...
Studiu de caz (Amit Sheth, 2006)
pasul I:
crearea ontologiei – financial domain ontology –,
populată pe baza unor surse de...
Studiu de caz (Amit Sheth, 2006)
pasul II:
implementarea unor extractori software
pentru eliminarea ambiguităților privind...
Studiu de caz (Amit Sheth, 2006)
pasul III:
dezvoltarea unui cadru de lucru
pentru specificarea formulelor/regulilor
și pe...
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco
Studiu de caz (Q. Zhu et al., 2010)
recurgerea la reguli pentru descoperirea
informațiilor privitoare la medicamente

Dr. ...
Studiu de caz (Q. Zhu et al., 2010)
date preluate via servicii Web:
PubChem Compound, Pubchem BioAssay, Drug Bank
agregare...
Scenariu de recomandare de produse (S. Hawke, 2009)
utilizatorul se află într-un magazin și
dorește să cumpere un obiect

...
Mit:

semantic Web is about public data

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

ce este web-ul semantic
Mit:

semantic Web is about public data
tehnologiile Web-ului semantic se pot aplica
și în cazul datelor la nivel personal...
Sabin

Anca

Paul

Radu


d in ( p )  x; rel ( x, p )


din ( Anca)  4

Cristina

analiza rețelelor sociale via teor...
Mit:

semantic Web is about public data
…dar nu trebuie ignorate așteptările utilizatorilor

Dr. Sabin Buragawww.purl.org...
Alte mituri (Tim Berners-Lee)

the semantic Web is about hand-annotated
Web pages

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busac...
Alte mituri (Tim Berners-Lee)

the semantic Web is about hand-annotated
Web pages
such pages are interesting,
but not the ...
Alte mituri (Tim Berners-Lee)

the semantic Web is mainly about content
extracted from text

Dr. Sabin Buragawww.purl.org...
Alte mituri (Tim Berners-Lee)

the semantic Web is mainly about content
extracted from text
it is primarily an interlingua...
Alte mituri (Tim Berners-Lee)

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

ce este web-ul semantic

the semantic Web is abou...
Alte mituri (Tim Berners-Lee)

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

ce este web-ul semantic

the semantic Web is abou...
Alte mituri (Tim Berners-Lee)

the semantic Web ontologies must all be consistent

Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busac...
Alte mituri (Tim Berners-Lee)

the semantic Web ontologies must all be consistent
only the parts I am using together

exis...
Diverse aspecte avute în vedere de Web-ul semantic
pot fi aplicații pe scară largă
(e.g., în cadrul cloud computing, în co...
Inginerie ontologică
alinieri de ontologii,
șabloane de proiectare,
utilizări practice, perspective

Dr. Sabin Buragawww....
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

episodul viitor: evaluarea proiectului (P)
luni, 27 ianuarie, 09:00 – C401
Mult succes!
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco


Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dezvoltarea aplicațiilor Web (12/12): Inginerie ontologică: Alinierea ontologiilor. Şabloane de proiectare. Domenii de utilizare

724 views

Published on

Dezvoltarea aplicațiilor Web (12/12) — detalii la http://profs.info.uaic.ro/~busaco/teach/courses/wade/web-film.html

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dezvoltarea aplicațiilor Web (12/12): Inginerie ontologică: Alinierea ontologiilor. Şabloane de proiectare. Domenii de utilizare

 1. 1. inginerie ontologică – partea II alinierea & fuziunea ontologiilor șabloane de proiectare, domenii de utilizare Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco Dezvoltarea aplicațiilor Web
 2. 2. /usr/games/fortune Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco “Este dificil să vezi un tablou atunci când ești în interiorul ramei.”
 3. 3. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco Cum integrăm diferite ontologii descriind aceleași cunoștințe, dar prezentând definiții, puncte de vedere și noțiuni diferite?
 4. 4. existența unor ontologii diverse, modelând puncte de vedere diferite Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco realitate
 5. 5. Expresivitatea limbajului ontologii folosit versus complexitatea inferențelor ce pot fi efectuate Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco preliminarii
 6. 6. Aspecte de interes (Calvanese, Giacomo & Rodriguez-Muro, 2008): utilizarea construcțiilor ontologice oferite de OWL efectuarea de inferențe Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco preliminarii
 7. 7. Aspecte de interes (Calvanese, Giacomo & Rodriguez-Muro, 2008): recurgerea la volum mare de date (indivizi) (re)utilizare a unor baze de date Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco preliminarii
 8. 8. Aspecte de interes (Calvanese, Giacomo & Rodriguez-Muro, 2008): flexibilitate privind realizarea interogărilor limbaje de interogare – specifice (SPARQL) Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco preliminarii
 9. 9. Aspecte de interes (Calvanese, Giacomo & Rodriguez-Muro, 2008): realizarea de asocieri între date, păstrând sursele originare asocieri (mappings) – e.g., baze de date↔triplestores Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco preliminarii
 10. 10. Context: integrarea datelor – data integration data integration is the problem of providing unified and transparent access to a set of autonomous and heterogeneous sources Bernstein & Haas, Communications of the ACM, 2008 Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco preliminarii
 11. 11. Crearea corespondențelor dintre ontologii merging O1 mapping O2 O1 Om O2 articulation Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco necesități
 12. 12. Context: integrarea datelor scheme de baze de date (relaționale) specificații provenite din inteligența artificială Web (semantic) – RDF, JSON(-LD), OWL,… Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor
 13. 13. Motive ale existenței nepotrivirilor – mismatches conform (Noy, 2005) reprezentarea subiectivă a unui domeniu (lume, web) Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor exemplu: carte pentru copii despre animale vs. compendiu zoologic
 14. 14. Motive ale existenței nepotrivirilor – mismatches conform (Noy, 2005) existența diferitelor cerințe și workflow-uri privitoare la (tipuri de) aplicații software exemplificări: e-business vs. e-learning vs. e-entertainment, interacțiune convențională (desktop) vs. mediu mobil/TV Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor
 15. 15. Motive ale existenței nepotrivirilor – mismatches conform (Noy, 2005) folosirea altor convenții de reprezentare a cunoștințelor a se (re)vedea și cursul anterior Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor
 16. 16. Tipuri de nepotriviri la nivel… de limbaj ontologic Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor
 17. 17. Nepotriviri la nivel de limbaj diferențe de sintaxă, expresivitate sau semantică a limbajelor ontologice actuale Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor
 18. 18. Nepotriviri la nivel ontologic diferențe vizând structura semantică exemple: termeni diferiți definind același concept, același termen descriind mai multe concepte, convenții/paradigme de modelare eterogene, puncte de vedere diferite etc. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor
 19. 19. www.aktors.org/ontology/ vs. ebiquity.umbc.edu/ontology/ scop: modelare de cunoștințe din domeniul academic periodice, publicații compuse vs. absolvenți, invitați Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor – exemplu
 20. 20. www.aktors.org/ontology/ vs. ebiquity.umbc.edu/ontology/ nume diferite pentru același concept: PhD-Student versus PhDStudent Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor – exemplu
 21. 21. www.aktors.org/ontology/ vs. ebiquity.umbc.edu/ontology/ specificare diferită a conceptelor: Publication – restricții privitoare la citări, referințe biblio. versus Publication – restricții referitoare la rezumat Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor – exemplu
 22. 22. www.aktors.org/ontology/ vs. ebiquity.umbc.edu/ontology/ convenții de modelare diferite: Journal (clasă) vs. journal (proprietate) Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor – exemplu
 23. 23. www.aktors.org/ontology/ vs. ebiquity.umbc.edu/ontology/ granularitate: Professor-In-Academia vs. adjunct, affiliated, associate,… Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor – exemplu
 24. 24. www.aktors.org/ontology/ vs. ebiquity.umbc.edu/ontology/ convenții de modelare și nivel de detaliere: Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor – exemplu proprietatea address compusă din alte fragmente de informație versus proprietatea address de tip șir de caractere (nestructurat)
 25. 25. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor Problemă: date la intrare ontologii – exprimate prin entități discrete (tabele, XML, JSON, clase, proprietăți,…) –, trebuie determinate relațiile (e.g., echivalență, subsumare,…) care au loc între aceste entități
 26. 26. Problemă: ontology matching www.ontologymatching.org Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor
 27. 27. Pavel Shvaiko & Jérôme Euzenat Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco
 28. 28. Pavel Shvaiko & Jérôme Euzenat Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco
 29. 29. Reducerea eterogenității poate fi realizată în 2 pași Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor
 30. 30. Reducerea eterogenității poate fi realizată în 2 pași 1. potrivire (match) – determinarea alinierii la momentul proiectării sau (re)utilizării ontologiei Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor
 31. 31. Reducerea eterogenității poate fi realizată în 2 pași 2. procesarea alinierii fuzionare (merging), transformare etc. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor
 32. 32. Corespondența între O1 și O2 〈 id, e1, e2, r 〉 id = identificator unic al corespondenței ei entitate din ontologia Oi (e.g., clasă,…), i=1,2 r = relație între e1 și e2 echivalență (=), disjuncție (⊥) etc. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor
 33. 33. Alinierea (alignment) A între O1 și O2 este o mulțime de corespondențe peste O1 și O2 prezintă o anumită cardinalitate: 1 la 1, 1 la N etc. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor
 34. 34. Alinierea (alignment) A între O1 și O2 este o mulțime de corespondențe peste O1 și O2 prezintă o anumită cardinalitate: 1 la 1, 1 la N etc. pot fi atașate meta-date adiționale: metoda de aliniere, data alinierii, proprietăți specifice,… Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor
 35. 35. Alinierile pot fi descrise semantic pe baza logicilor descrierii (Zimmermann, 2006) conform François Scharffe (2008) Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor
 36. 36. Alinierea (alignment) Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor
 37. 37. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor: utilizare conform (Jérôme Euzenat & Pavel Shvaiko, 2007, 2013)
 38. 38. Patrimoniul cultural (cultural heritage) alinieri realizate în faza de proiectare a aplicațiilor de integrare a capodoperelor descrise via lexicoane precum Iconclass și Aria alinierile rezultate pot fi folosite și pentru a facilita căutările multicriteriale (faceted search) Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor: utilizare
 39. 39. Geografie computațională (geo-information) exemplu: planificarea urbană bazată pe terminologii din arii diverse (hidrologie, topografie) utilizate pentru a oferi rezultate de interes conform cererilor utilizatorului alinierile sunt (re)folosite la expandarea interogărilor Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor: utilizare
 40. 40. Medierea datelor în contextul serviciilor Web (Euzenat, Mocan & Scharffe, 2008) Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor: utilizare
 41. 41. Medierea datelor în contextul serviciilor Web (Euzenat, Mocan & Scharffe, 2008) alinierea ontologică este facilitată de WSMT (Web Service Modeling Toolkit) alinierile sunt exprimate via AML (Abstract Mapping Language) Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor: utilizare
 42. 42. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor clasificarea tehnicilor de potrivire (Euzenat & Shvaiko, 2007, 2013)
 43. 43. Tehnici de potrivire la nivel de termeni pe baza șirurilor de caractere prefixul: net = network, pin = pinguin (?) sufixul: ID = PID, word = sword (?) distanța editării (numărul de operații de inserare, ștergere, substituție a caracterelor pentru transformarea unui termen în altul): EditDistance (NKN, Nikon) = 4 Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor
 44. 44. Tehnici de potrivire la nivel de termeni bazate pe limbaj procesarea entităților (tokenization) Hands-Free Kits → 〈 hands, free, kits 〉 analiza morfologică pentru găsirea tuturor formelor de bază (lemmalization): Kits → Kit eliminarea cuvintelor nerelevante: “a”, “the”, “by” etc. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor
 45. 45. Tehnici de potrivire la nivel de termeni pe baza sensurilor – cazul WordNet hiponimie, meronimie: Brand ⊏ Name hipernimie, holonimie: Software ⊐ WebFramework sinonimie Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor antonimie sau relații de siblings: Microprocessors ⊥ PC Board
 46. 46. Tehnici de potrivire la nivel de termeni pe baza glossei – se folosește WordNet numărul acelorași cuvinte prezente în ambele glosse (texte) de intrare conduce la creșterea valorii de similaritate a termenilor Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor
 47. 47. Tehnici de potrivire la nivel de termeni pe baza glossei – se folosește WordNet exemplu: Maltese dog is a breed of toy dogs having a long straight silky white coat Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor Afghan hound is a tall graceful breed of hound with a long silky coat
 48. 48. Tehnici de potrivire la nivel de termeni pe baza glossei – se folosește WordNet pot fi adoptate API-uri/biblioteci/servicii specializate precum AlchemiAPI, Diffbot, Stemmer, Textalytics și altele Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor
 49. 49. Tehnici de potrivire la nivel structural pe baza taxonomiei potriviri ale drumurilor mărginite în graful ontologiilor (bounded path matching) Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor
 50. 50. Tehnici de potrivire la nivel structural pe baza taxonomiei reguli privitoare la super/sub-concepte e.g., dacă super-conceptele sunt similare, conceptele – copii ale acestora – sunt și ele similare Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor
 51. 51. Tehnici de potrivire la nivel structural bazate pe modele verificarea satisfiabilității (SAT) pe baza axiomelor: Axioms → rel (context1, context2) Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor
 52. 52. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor
 53. 53. Tehnici de potrivire la nivel structural bazate pe modele – utilizarea logicilor descrierii Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor
 54. 54. Procesele de potrivire pot avea loc secvențial Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor
 55. 55. Procesele de potrivire se pot desfășura în paralel Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor
 56. 56. Remarcă: “Matching, however, requires explanations because mappings between terms are not always intuitively obvious to human users.” Pavel Shvaiko, 2005 Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco potrivirea ontologiilor
 57. 57. Procesul general: metodologie pentru crearea asocierilor – mappings (M. Ehrig, 2006) Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco alinierea ontologiilor
 58. 58. Date de intrare: două ontologii O1 și O2 eventual, pot fi puse la dispoziție asocieri cunoscute (realizate manual, semi-automat ori automat) Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco alinierea ontologiilor
 59. 59. Date de ieșire: o reprezentare a alinierilor tabel indicând relația alignO1,O2 suplimentar, se pot oferi și valori de încredere Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco alinierea ontologiilor
 60. 60. Pasul 1: feature engineering sunt selectate fragmente mici descriind entități de interes – reprezentând anumite semantici ulterior, aceste trăsături vor fi folosite pentru compararea ontologiilor Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco alinierea ontologiilor
 61. 61. Pasul 2: search step selection se caută candidați pentru aliniere se calculează similaritatea unor perechi de concepte (c1, c2), cu c1  O1, c2  O2 Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco alinierea ontologiilor
 62. 62. Pasul 2: search step selection se caută candidați pentru aliniere unele construcții pot fi ignorate de exemplu, se poate compara o1:car cu o2:automobile, dar nu cu o2:hasMotor Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco alinierea ontologiilor
 63. 63. Pasul 2: search step selection se caută candidați pentru aliniere suplimentar, se pot adopta strategii (euristici) de reducere a spațiului comparațiilor pentru ontologii largi Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco alinierea ontologiilor
 64. 64. Pasul 3: similarity computation pentru descrierile date ale 2 entități din spațiul de candidați ai alinierii, se indică o similaritate Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco alinierea ontologiilor
 65. 65. Pasul 3: similarity computation pentru descrierile date ale 2 entități din spațiul de candidați ai alinierii, se indică o similaritate măsura similarității poate fi dată de una sau mai multe caracteristici (trăsături, features) Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco alinierea ontologiilor
 66. 66. Pasul 3: similarity computation exemplu: simlabel(o1:car, o2:automobile) = simsynonym(“car”, “automobile”) = 1 Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco alinierea ontologiilor
 67. 67. Pasul 4: similarity aggregation pentru 2 entități, pot exista mai multe similarități, conform criteriilor considerate e.g., privind etichetele conceptelor sau relațiile cu alte entități Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco alinierea ontologiilor
 68. 68. Pasul 4: similarity aggregation pentru 2 entități, pot exista mai multe similarități, conform criteriilor considerate aceste valori se agregă într-o unică valoare de similaritate Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco alinierea ontologiilor
 69. 69. Pasul 4: similarity aggregation exemplu: (simlabel(o1:car, o2:automobile) + simsubconcepts(o1:car, o2:automobile) + siminstances(o1:car, o2:automobile)) / 3 = 0.5 combinarea acestor valori se realizează prin mai multe strategii Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco alinierea ontologiilor
 70. 70. Pasul 5: interpretation valorile de similaritate individuale și agregate sunt utilizate pentru alinierea entităților Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco alinierea ontologiilor
 71. 71. Pasul 5: interpretation valorile de similaritate individuale și agregate sunt utilizate pentru alinierea entităților aceste similarități vor fi interpretate (se aleg diverse criterii: prag limită, structură etc.) Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco alinierea ontologiilor
 72. 72. Pasul 5: interpretation la final, se oferă sau nu o schemă de aliniere a entităților considerate e.g., align(o1:car) =‘⊥’ nu s-a putut determina nici o aliniere convenabilă Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco alinierea ontologiilor
 73. 73. Pasul 6: iteration similaritatea e propagată în ontologii pe baza relațiilor între entități Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco alinierea ontologiilor
 74. 74. Pasul 6: iteration similaritatea e propagată în ontologii pe baza relațiilor între entități la fiecare interație, va fi recalculată similaritatea unei alinieri candidate pe baza similarității perechilor entităților vecine Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco alinierea ontologiilor
 75. 75. Pasul 6: iteration după realizarea unei interații, pot rezulta alte similarități Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco alinierea ontologiilor
 76. 76. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco alinierea ontologiilor Pasul 6: iteration procesul se termină când nu se propun noi alinieri
 77. 77. Abordările avansate de aliniere utilizează: metode euristice – e.g., probabilistice metode bazate pe reguli tehnici de analiză structurală a grafurilor Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco alinierea ontologiilor
 78. 78. Abordările avansate de aliniere utilizează: Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco alinierea ontologiilor învățare automată: algoritmi bayesieni, rețele neuronale,… tehnici de raționament – e.g., theorem proving algoritmi combinați, cu implicarea expertului uman (user-driven composition)
 79. 79. Există mai mulți algoritmi propuși competiția anuală OAC – Ontology Alignment Contest (2004—2013) http://oaei.ontologymatching.org/ detalii în P. Shvaiko, J. Euzenat, “Ontology Matching: State of the Art and Future Challenges”, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (2013) http://disi.unitn.it/~p2p/RelatedWork/Matching/SurveyOMtkde_SE.pdf Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco alinierea ontologiilor
 80. 80. De asemenea, se pot folosi cunoștințe anterioare (background knowledge) WordNet ontologii de referință ale domeniului ontologii de nivel superior – e.g., DOLCE, SUMO, UMBEL resurse textuale on-line – i.e. Wikipedia (DBpedia) vocabulare/ontologii disponibile on-line Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco alinierea ontologiilor
 81. 81. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco pentru două entități provenind din vocabularele AGROVOC și NAL (National Agricultural Library) se deduce automat că termenul Food este mai general decât Beef sistemul de efectuare a potrivirilor (matcher) a recurs la cunoștințe anterioare (background knowledge) disponibile pe Web
 82. 82. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco procesele privind alinierea (Lambrix & Tan, 2005)
 83. 83. Merging ontology – algoritmul general: Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco fuziunea ontologiilor
 84. 84. SF (Similarity Flooding) Artemis (Analysis of Requirements: Tool Environment for Multiple Information Systems) Cupid COMA (Combination Of Matching Algorithms) NOM (Naive Ontology Mapping) QOM (Quick Ontology Mapping) OLA (OWL Lite Aligner) H-Match S-Match Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco implementări (inițiale)
 85. 85. procesul de potrivire – bazată pe 4 modele de potrivire – în sistemul H-Match (Castano et al., 2006) Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco implementari (initiale)
 86. 86. Fuziunea de ontologii ATOM (Automatic Target-driven Ontology Merging) Cadre de lucru (frameworks) – Alignment API, COMA++, MAFRA, PROMPT – extensie Protégé Sisteme de matching – textual sau general FOAM, OLA, Rondo etc. Meta-matching systems – APFEL, eTuner Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco implementări (mai recente)
 87. 87. arhitectura generală a framework-ului COMA++ 3.0 (S. Massmann et al., 2011) Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco implementari (actuale)
 88. 88. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco vizualizarea alinierilor folosind COMA++ http://dbs.uni-leipzig.de/de/Research/coma.html
 89. 89. Implementări de referință (ontology matching systems): Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco implementări SAMBO – focalizat asupra potrivirii & fuziunii de ontologii biomedicale Falcon – utilizează divide-et-impera și algoritmi de clustering pentru alinieri de ontologii largi RiMOM – framework ce folosește strategii multiple conform unor algoritmi de decizie bayesiană
 90. 90. Implementări de referință (ontology matching systems): ASMOV (Automatic Semantic Matching of Ontologies with Verification) – scop: integrarea informațiilor din domeniul bioinformaticii AgreementMaker – include o multitudine de sisteme automate de potrivire, cu suport pentru extensii alte exemple: www.ontologymatching.org/projects.html Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco implementări
 91. 91. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco modularizarea ontologiilor “Împrumutarea” entităților specificate de ontologii practică obișnuită în ingineria software facilitează dezvoltarea colaborativă a ontologiei exemple demonstrative: www.inf.unibz.it/~calvanese/teaching/2008-10-ISWC-tutorial-tones/
 92. 92. Matthew Horridge & Uli Sattler, 2008 Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco
 93. 93. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco În cazul modelării cunoștințelor, s-ar putea recurge la șabloane de proiectare?
 94. 94. Clasificare (Suárez-Figueroa et al., 2007) NeOn-project.org logical ontology design patterns (LP) architectural patterns (AP) content design patterns (CP) Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco șabloane de proiectare
 95. 95. Logical ontology design patterns (LP) corespund contrucțiilor OWL, la nivel semantic Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco șabloane de proiectare
 96. 96. Architectural patterns (AP) “rețete” de modelare de structuri exprimate cu ajutorul LP care caracterizează ontologia în ansamblu Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco șabloane de proiectare
 97. 97. Content design patterns (CP) “rețete” de specificare a structurii conforme unui tip, exprimată printr-un vocabular specific (non-logic) referitor la un domeniu de interes Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco șabloane de proiectare
 98. 98. Logical ontology design patterns (LP) exemple: modelarea unei clase primitive, a relației subClassOf, a proprietăților funcționale de tip datatype, a unui individ etc. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco șabloane de proiectare
 99. 99. Logical ontology design patterns (LP) Class (BusinessTask subClassOf Task) DatatypeProperty (name domain (Task) numele range (xsd:string) unui task ) Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco șabloane de proiectare
 100. 100. Logical ontology design patterns (LP) specificarea relațiilor N-are conform (Aldo Gangelmi, 2008) Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco șabloane de proiectare
 101. 101. Architectural patterns (AP) taxonomia ontologia simplă (lightweight) modularizarea ontologiilor … aspect de interes: controlul versiunilor Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco șabloane de proiectare
 102. 102. Architectural patterns (AP) Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco șabloane de proiectare
 103. 103. Architectural patterns (AP) proiectare (design) management al proiectului argumentare soluții de proiectare flux de activități colaborative funcționalități Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco șabloane de proiectare
 104. 104. Content patterns (CP) exemple: participation, description-situation, role-task, role-entity, collection-entity, simple part-whole relations, design-artifact pattern,… Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco șabloane de proiectare
 105. 105. Content patterns (CP): Role-Task Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco șabloane de proiectare
 106. 106. Content patterns (CP): Part-Whole relation nu există construcții specifice OWL, dar se poate recurge la unele facilități Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco șabloane de proiectare
 107. 107. Content patterns (CP): Part-Whole relation exemplificare: având specificate relațiile tranzitive Finger isPartOf Hand, Hand isPartOf Arm, Arm isPartOf Body se poate deduce Finger isPartOf Body Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco șabloane de proiectare
 108. 108. Content patterns (CP): kindOf relation probleme privitoare la relația kindOf: Hand is not kindOf Body însă, rănirea unui braț este kindOf rănirea unui trup idem, în situația conceptelor Motor și Automobil Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco șabloane de proiectare
 109. 109. Content patterns (CP): kindOf relation probleme privitoare la relația kindOf: Hand is not kindOf Body însă, rănirea unui braț este kindOf rănirea unui trup idem, în situația conceptelor Motor și Automobil oamenii se așteaptă să obțină ierarhii de tip partonomic Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco șabloane de proiectare
 110. 110. O altă clasificare – seria de evenimente Workshop on Ontology Patterns (2009—2013) www.ontologydesignpatterns.org la nivel logic (logical) arhitecturale (architectural) lexico-sintactice (lexico-syntactic) referitoare la continut reengineering Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco șabloane de proiectare
 111. 111. detalii la http://ontologydesignpatterns.org/wiki/OPTypes Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco Taxonomia șabloanelor de proiectare: Structural Logical Architectural Correspondence Re-engineering Alignment Content Reasoning Presentation Naming Annotation Lexico-Syntactic
 112. 112. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco sabloane de proiectare Partition – șablon de proiectare de tip logic
 113. 113. Pot fi folosite și în cadrul alinierii de ontologii exemple: Attribute Transformation (String Operation, Value Conversion, Data Operation), Class to Attribute, Class Union, Equivalent Relation, Relation Negation, Inverse Relation etc. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco șabloane de proiectare
 114. 114. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco sabloane de proiectare Vocabulary Alignment Pattern: Subclass of an external Class (Thomas Riechert, 2012)
 115. 115. Specifice unor domenii de interes exemplificări: pentru business, se poate recurge la șabloanele Action, CommunicationEvent, Time indexed person role în cazul fluxurilor de lucru (workflow-uri), se pot folosi Reaction, Sequence, TaskExecution, Transition pescuit (fishery): GearSpecies, GearVessel, GearWaterArea Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco șabloane de proiectare
 116. 116. un șablon de modelare a hărților istorice (Eleni Gkadolou, 2013) Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco sabloane de proiectare
 117. 117. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco Câteva exemple de utilizări pragmatice ale ontologiilor?
 118. 118. Domenii având cunoștințe modelate via ontologii (Ian Horrocks & Peter F. Patel-Schneider, 2011) agricultura AGROVOC (multilingual agricultural vocabulary), Fisheries ontology, Geopolitical ontology, OpenAGRIS etc. http://aims.fao.org/ Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco utilizare practică a ontologiilor
 119. 119. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco
 120. 120. Domenii având cunoștințe modelate via ontologii (Ian Horrocks & Peter F. Patel-Schneider, 2011) biologie GO (Gene Ontology) BioPAX (Biological Pathways Exchange ontology) www.biopax.org Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco utilizare practică a ontologiilor
 121. 121. Domenii având cunoștințe modelate via ontologii (Ian Horrocks & Peter F. Patel-Schneider, 2011) biomedicină OBO – Open Biological and Biomedical Ontologies e.g., PRO (PRotein Ontology), Anatomical Entity Ontology, Common Anatomy Reference Ontology etc. www.bioontology.org www.obofoundry.org Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco utilizare practică a ontologiilor
 122. 122. detalii despre serviciul Web REST oferit: http://data.bioontology.org/documentation Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco utilizare practica a ontologiilor
 123. 123. Domenii având cunoștințe modelate via ontologii (Martin Hepp, 2012) comerț electronic GoodRelations, FAB (Food and Beverage Ontology), PTO (Product Types Ontology), TIO (Tickets Ontology),… http://purl.org/goodrelations/ www.productontology.org Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco utilizare practică a ontologiilor
 124. 124. Domenii având cunoștințe modelate via ontologii (Joost Breuker et al., 2009) legislație LKIF (Legal Knowledge Interchange Format), OPJK (Ontology of Professional Judicial Knowledge), IPROnto (Intellectual Property Rights Ontology) etc. https://github.com/RinkeHoekstra/lkif-core Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco utilizare practică a ontologiilor
 125. 125. modelarea conceptelor din legislația spaniolă (Oscar Corcho et al.) Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco utilizare practică a ontologiilor
 126. 126. Domenii având cunoștințe modelate via ontologii Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco utilizare practică a ontologiilor (Y. Raimond, P. Sinclair, N. Humfrey, M. Smethurst, 2009) mass-media PO (Programmes Ontology), MO (Music Ontology) folosite de BBC http://purl.org/ontology/po/ www.w3.org/2001/sw/sweo/public/UseCases/BBC/
 127. 127. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ontologie modelând emisiunile difuzate de BBC
 128. 128. Domenii având cunoștințe modelate via ontologii (Antoine Isaac, 2012) cultură proiectul Europeana reutilizează vocabulare + ontologii via ontologia ORE (Object Reuse and Exchange) www.w3.org/2001/sw/sweo/public/UseCases/Europeana/ http://europeana.eu/ Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco utilizare practică a ontologiilor
 129. 129. Domenii având cunoștințe modelate via ontologii (Ian Horrocks & Peter F. Patel-Schneider, 2011) mediu ontologiile SWEET (Semantic Web for Earth and Environmental Terminology) http://sweet.jpl.nasa.gov/ontology/ Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco utilizare practică a ontologiilor
 130. 130. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco
 131. 131. Domenii având cunoștințe modelate via ontologii (Joshua Shinavier, 2012; Oscar Corcho, 2013) preluarea datelor de la senzori constituirea așa-numitelor semantic sensor networks ce recurg la modele conceptuale – e.g., OntoSensor Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco utilizare practică a ontologiilor www.slideshare.net/joshsh/semantics-and-sensors www.slideshare.net/ocorcho/semantic-social-sensor-networks
 132. 132. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco utilizare practică a ontologiilor
 133. 133. Domenii având cunoștințe modelate via ontologii (J. Breslin et al., 2011; Ș. Negru & S. Buraga, 2013) aplicații Web sociale FOAF, SIOC, PIMO (Personal Information MOdel), CommonTag, PersonasOnto,… www.semanticdesktop.org/ontologies/pimo/ http://blankdots.com/open/personasonto.html Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco utilizare practică a ontologiilor
 134. 134. Domenii având cunoștințe modelate via ontologii (Peter Mika & Thanh Tran, 2013) semantic Web search se bazează pe structura/înțelesul datelor și pe cunoștințe anterioare modelate explicit Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco utilizare practică a ontologiilor www.slideshare.net/thanhtran81/sem-tech2013-tutorial-22953164
 135. 135. Domenii având cunoștințe modelate via ontologii (Peter Mika & Thanh Tran, 2013) semantic Web search recurge la modele lingvistice + modele conceptuale consideră intențiile utilizatorului (query intent) Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco utilizare practică a ontologiilor
 136. 136. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco utilizare practica a ontologiilor T. Tran & P. Mika, A Survey of Semantic Search Approaches https://t.co/Ucxws48z (2012)
 137. 137. Query Processing Keywords Web forms Natural language Formal language • IR-style matching & ranking • DB-style precise matching (queries) • KB-style matching & inferences • Query visualization • Document and data presentation Result Presentation • Summarization Query Refinement Knowledge Representation Semantic Models Resources Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco • • • Query Construction • Documents • Implicit feedback • Explicit feedback • Incentives Document Representation
 138. 138. Domenii având cunoștințe modelate via ontologii (Martin et al., 2008; Fensel et al., 2007) descrierea serviciilor Web scop: automatizarea descoperirii, selectării, invocării, compunerii și monitorizării execuției serviciilor Web OWL-S, WSMO (Web Services Modeling Ontology) www.daml.org/services/owl-s/ www.wsmo.org Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco utilizare practică a ontologiilor
 139. 139. Domenii având cunoștințe modelate via ontologii (Khalid Belhajjame et al., 2013) ingineria modelării cunoștințelor Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco utilizare practică a ontologiilor provenance of a resource = a record that describes entities and processes involved in producing and delivering or otherwise influencing that resource PROV (Provenance Ontology) – recomandare W3C (2013) http://www.w3.org/TR/prov-o/
 140. 140. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco utilizare practică a ontologiilor pentru detalii, a se studia seria de prezentări de la http://www.w3.org/2001/sw/wiki/ESWC2013ProvTutorial
 141. 141. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco Totuși, ce este Web-ul semantic?
 142. 142. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco viziunea stratificată privitoare la Semantic Web (Tim Berners-Lee)
 143. 143. Mit: the semantic Web technology is Description Logic Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic
 144. 144. Mit: the semantic Web technology is Description Logic OWL este doar un limbaj al Web-ului semantic aplicațiile (dezvoltatorii) care doresc să exprime diverse expresivități îl pot utiliza Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic
 145. 145. Asigurarea interoperabilității Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic o abordare pragmaticăfolosirea și altor limbaje via URI JSON-LD – linked data via JSON (proposed recommendation, W3C, noiembrie 2013) http://json-ld.org/ JSONiq – realizarea de interogări asupra datelor JSON www.jsoniq.org
 146. 146. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic Având un model ontologic (consistent), pot fi exprimate reguli referitoare la entitățile modelate
 147. 147. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic Având un model ontologic (consistent), pot fi exprimate reguli referitoare la entitățile modelate if condition then conclusion antecedent consecvent
 148. 148. Via reguli, pot fi deduse noi aspecte de interes e.g., dacă un membru al unei echipe e interesat de un limbaj de programare, atunci echipa în ansamblu e interesată de acel limbaj Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic
 149. 149. Via reguli, pot fi deduse noi aspecte de interes e.g., dacă un membru al unei echipe e interesat de un limbaj de programare, atunci echipa în ansamblu e interesată de acel limbaj ?person interestedBy ?lang ?person member ?team ?team interestedBy ?lang Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic
 150. 150. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco reguli de la formule logice la reguli (Subrata Das, 2008)
 151. 151. RIF (Rule Interchange Format) suită de specificații W3C standardizate (2010, 2013) www.w3.org/2005/rules/ www.w3.org/TR/rif-overview Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic
 152. 152. RIF (Rule Interchange Format) Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic scop: asigurarea interoperabilității vizând specificarea regulilor și transferul între sisteme de reguli existente
 153. 153. RIF (Rule Interchange Format) limitarea raționamentelor (ipoteza lumilor deschise) prin reguli, se poate impune NAF – negation as failure “If Cristina isn’t known to have a brother, then assert she is brother-less.” Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic
 154. 154. RIF (Rule Interchange Format) regulile pot fi utilizare și în cadrul medierilor ontologice la nivel de TBox și/sau ABox “If Alex knows Bogdan and Bogdan knows Carmen and Carmen hasFamilyMember Diana, then assert Diana canTrust Alex.” Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic
 155. 155. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco reguli – rif trăsături de bază (Core) și extensii: BLD (Basic Logic Dialect) + PRD (Production Rule Dialect)
 156. 156. RIF (Rule Interchange Format) RIF BLD – Basic Logic Dialect Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic aserțiunile privind condițiile + concluziile sunt monotone valoarea de adevăr a predicatelor nu poate fi schimbată
 157. 157. RIF (Rule Interchange Format) RIF BLD – Basic Logic Dialect if Ana rel:childOf Bogdan and Bogdan rel:brotherOf Cosmin then Cosmin rel:uncleOf Ana Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic
 158. 158. RIF (Rule Interchange Format) RIF PRD – Production Rule Dialect aserțiunile despre condiții + concluzii nu sunt monotone valoarea de adevăr a predicatelor poate fi modificată (similar situației de la limbajele de programare) Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic
 159. 159. RIF (Rule Interchange Format) RIF PRD – Production Rule Dialect if customer.level = "premium" then customer.discount = 0.25 inițial: customer.discount = 0 Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic
 160. 160. Studiu de caz (Amit Sheth) utilizarea ontologiilor și regulilor în contextul aplicațiilor financiare scop: automatizarea detectării inconsistențelor și neregulilor financiare Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic
 161. 161. Studiu de caz (Amit Sheth) specificarea riguroasă a terminologiei din sistemul financiar integrarea datelor din surse multiple (semi)structurate managementul și evaluarea formulelor analitice asupra datelor financiare Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic
 162. 162. Studiu de caz (Amit Sheth, 2006) pasul I: crearea ontologiei – financial domain ontology –, populată pe baza unor surse de încredere Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic
 163. 163. Studiu de caz (Amit Sheth, 2006) pasul II: implementarea unor extractori software pentru eliminarea ambiguităților privind datele + deducerea relațiilor relevante dintre acestea Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic
 164. 164. Studiu de caz (Amit Sheth, 2006) pasul III: dezvoltarea unui cadru de lucru pentru specificarea formulelor/regulilor și pentru interogarea cunoștințelor modelate ontologic Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic
 165. 165. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco
 166. 166. Studiu de caz (Q. Zhu et al., 2010) recurgerea la reguli pentru descoperirea informațiilor privitoare la medicamente Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic scop: detectarea relațiilor între componentele medicamentelor și efecte biologice, în contextul diverselor afecțiuni
 167. 167. Studiu de caz (Q. Zhu et al., 2010) date preluate via servicii Web: PubChem Compound, Pubchem BioAssay, Drug Bank agregarea informațiilor se realizează folosind WENDI (Web Engine for Non-obvious Drug Information) procesare – inclusiv a regulilor – folosind Apache Jena http://jena.apache.org/ Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic
 168. 168. Scenariu de recomandare de produse (S. Hawke, 2009) utilizatorul se află într-un magazin și dorește să cumpere un obiect Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic folosind telefonul mobil scanează produsul și poate obține via sistem(e) de reguli descrise semantic prețul în alte magazine din vecinătate, caracteristici de interes – e.g., proveniență, componente, păreri, pericole/maniere de utilizare,… –, oferte ale producătorului, dacă prietenii îl dețin deja etc.
 169. 169. Mit: semantic Web is about public data Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic
 170. 170. Mit: semantic Web is about public data tehnologiile Web-ului semantic se pot aplica și în cazul datelor la nivel personal, de grup, organizațional – inclusiv vizând mediile enterprise Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic
 171. 171. Sabin Anca Paul Radu  d in ( p )  x; rel ( x, p )  din ( Anca)  4 Cristina analiza rețelelor sociale via teoria grafurilor Man dc:creator type author Sabin web.html type dc:title Person Dezvoltarea aplicatiilor Web creator subProperty Person subClass author Man model ontologic de la modelare formală la specificații ontologice adaptare după Fabien Gandon (2009) Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco Claudia
 172. 172. Mit: semantic Web is about public data …dar nu trebuie ignorate așteptările utilizatorilor Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic acces public la informații/cunoștințe procesabile automat open knowledge open government, open culture, open science etc.
 173. 173. Alte mituri (Tim Berners-Lee) the semantic Web is about hand-annotated Web pages Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic
 174. 174. Alte mituri (Tim Berners-Lee) the semantic Web is about hand-annotated Web pages such pages are interesting, but not the mainstay of semantic Web: too much trouble! Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic
 175. 175. Alte mituri (Tim Berners-Lee) the semantic Web is mainly about content extracted from text Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic
 176. 176. Alte mituri (Tim Berners-Lee) the semantic Web is mainly about content extracted from text it is primarily an interlingua for relational data and logic bridges will always be important Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic
 177. 177. Alte mituri (Tim Berners-Lee) Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic the semantic Web is about making one big ontology
 178. 178. Alte mituri (Tim Berners-Lee) Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic the semantic Web is about making one big ontology the semantic Web is about a fractal mess of interconnected vocabularies/ontologies a se (re)vedea inițiativa Linked Open Data
 179. 179. Alte mituri (Tim Berners-Lee) the semantic Web ontologies must all be consistent Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic
 180. 180. Alte mituri (Tim Berners-Lee) the semantic Web ontologies must all be consistent only the parts I am using together existența instrumentelor – teoretice și practice – de verificare formală + efectuare de raționamente Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce este web-ul semantic
 181. 181. Diverse aspecte avute în vedere de Web-ul semantic pot fi aplicații pe scară largă (e.g., în cadrul cloud computing, în contextul big data) căutare, regăsire, reutilizare de date/cunoștințe data/relation/knowledge mining sisteme de recomandare (socială) „inteligentă” etc.  problematici avute în vedere de Web science Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco ce va fi web-ul semantic
 182. 182. Inginerie ontologică alinieri de ontologii, șabloane de proiectare, utilizări practice, perspective Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco rezumat
 183. 183. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco episodul viitor: evaluarea proiectului (P) luni, 27 ianuarie, 09:00 – C401
 184. 184. Mult succes! Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco 

×