Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FII la examinări

5,518 views

Published on

Detalii privind regulamentul și manierele de evaluare la Facultatea de Informatică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, România. A se consulta și blog-ul FII Student: http://fiistudent.wordpress.com/

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FII la examinări

 1. 1. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică Facultatea de Informatică a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Romania Dr. Sabin Buraga
 2. 2. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică structura unui semestru 8 16 16 săptămâni
 3. 3. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică structura unui semestru 8 16 16 săptămâni evaluări pe parcurs (parțiale) + evaluări finale
 4. 4. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică test scris tipuri de evaluări
 5. 5. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică proiect practic tipuri de evaluări
 6. 6. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de InformaticăCum știu în ce mod voi fi evaluat? www.mono-1.com
 7. 7. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică …consultând situl Web al facultății: www.info.uaic.ro
 8. 8. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică cerințe maniere de examinare criterii de promovabilitate fiecare disciplină are propriile sale…
 9. 9. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică cerințe maniere de examinare criterii de promovabilitate echipe didactice: profesor(i) titular(i) + responsabil(i) de laborator/seminar fiecare disciplină are propriile sale…
 10. 10. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică cerințe maniere de examinare criterii de promovabilitate echipe didactice: profesor(i) titular(i) + responsabil(i) de laborator/seminar inclusiv situl Web dedicat fiecare disciplină are propriile sale…
 11. 11. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică
 12. 12. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică Credit volumul de muncă depus pentru asimilarea cunoștințelor în vederea promovării disciplinei cuantificatori
 13. 13. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică
 14. 14. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică Credit fiecare disciplină are asociat un număr de 5 credite cuantificatori
 15. 15. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică Nota rezultat al evaluării finale cuantificatori
 16. 16. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică Nota rezultat al evaluării finale 1—10 promovare: ≥ 5 cuantificatori
 17. 17. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică Nota stabilită conform așa-numitei curbe a lui Gauss cuantificatori
 18. 18. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică Nota primii 5% iau 10 următorii 10% iau 9 următorii 20% iau 8 următorii 30% iau 7 următorii 25% iau 6 ultimii 10% iau 5 cuantificatori
 19. 19. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică Nota primii 5% iau 10 următorii 10% iau 9 următorii 20% iau 8 următorii 30% iau 7 următorii 25% iau 6 ultimii 10% iau 5 cuantificatori se aplică doar celor care au îndeplinit criteriile de promovabilitate
 20. 20. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informaticăcuantificatori
 21. 21. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică Puncte credite * nota cuantificatori
 22. 22. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică Punctaj suma punctelor acumulate la disciplinele promovate cuantificatori
 23. 23. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică Punctaj suma punctelor acumulate la disciplinele promovate calculat la fiecare final de semestru cuantificatori
 24. 24. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică Punctaj fie notele următoare: cuantificatori Algoritmi & programare 7 Arhitectura calculatoarelor & sisteme de operare 9 Logică pentru informatică 8 Matematică 6 Comunicare în medii electronice 10 Limba engleză 10 exemplu
 25. 25. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică Punctaj 5 * 7 + 5 * 9 + 5 * 8 + 5 * 6 + 5 * 10 + 5 * 10 = 250 puncte cuantificatori Algoritmi & programare 7 Arhitectura calculatoarelor & sisteme de operare 9 Logică pentru informatică 8 Matematică 6 Comunicare în medii electronice 10 Limba engleză 10 exemplu
 26. 26. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică Punctaj folosit la ierarhizarea studenților: buget/taxă bursă – pentru semestrul viitor cazare în cămin – pentru anul viitor cuantificatori
 27. 27. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică Ce pot face dacă nu am promovat? www.mono-1.com
 28. 28. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică Posibilitatea de prezentare, în mod gratuit, la două evaluări finale re-examinarea
 29. 29. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică Posibilitatea de prezentare, în mod gratuit, la două evaluări finale celelalte – dacă sunt aprobate – vor putea fi susținute cu taxă re-examinarea
 30. 30. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică Nepromovarea a mai mult de 5 discipline conduce la repetarea anului cu achitarea taxei pentru disciplinele nepromovate anterior re-examinarea
 31. 31. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică Frauda conduce la exmatriculare!
 32. 32. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică Pot mări o notă? www.mono-1.com
 33. 33. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică Într-un semestru, se poate mări doar o singură notă la o disciplină din acel semestru mărirea notei
 34. 34. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică Într-un semestru, se poate mări doar o singură notă la o disciplină din acel semestru rezultatul examinării este maximul dintre nota obținută în urma măririi și nota anterioară mărirea notei
 35. 35. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică Extra! Altceva? www.mono-1.com
 36. 36. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de InformaticăFII la curent
 37. 37. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de InformaticăFII la curent
 38. 38. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de InformaticăFII la curent
 39. 39. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informatică
 40. 40. Universitatea “A. I. Cuza” din Iasi, Romania Facultatea de Informaticămult succes! fotografii de Sabin Buraga, Adrian Mironescu & Cosmin Vârlan

×