Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco
validarea formularelor Web               porcii verzi
Cum putem valida datele introduse de utilizator?
prenumele & numele vor include doar litereadresa de email are forma cont@subdomeniu.domeniu,    unde domeniu e compus ...
$nume = $_REQUEST[nume];$lungime = strlen ($nume);for ($i = 0; $i < $lungime; $i++) {   if (!este_litera (nume[$i])) { ...
prenumele & numele vor include doar litere (inclusiv caracterele albe + cratima)primul caracter trebuie scris cu majuscula
Am putea folosi ―ceva‖mai flexibil & ―evoluat‖?
litera         majuscula                  slitere    sstart                 ...
litera          majuscula                   slitere    sstart               ...
litera          majuscula                   slitere    sstart               ...
Automatele pot fi folositepentru verificarea corectitudinii din punct de vedere sintactic
Cum putem reprezentasimbolic un automat?
Sstart  ->  Majusc SlitereSstart  ->  DiferitDeMajusc SeroareSlitere  ->  Litera SlitereSlitere  ->  Final Score...
generalizând, avem:Neterminal  -> Neterminal TerminalNeterminal  -> meta-caractere (simboluri)Terminal   -> caracte...
Specificarea la nivel de program   a unor tipuri particulare degramatici se face via expresii regulate  (regular expre...
Expresii regulate pattern-uri textualeconform unor reguli precise, li se pot ―potrivi‖ texte
Expresii regulatecaractere ―reale‖ vs. meta-caractere   uzual, meta-caracterele  substituie operatori ―speciali‖
.   orice caracter, exceptând new-line (n)[…]  enumerare de caractere: [A-Z] [0-9]|   alternativă a mai multe forme: ...
?   0 sau maxim 1 apariții: (web)?*   zero sau mai multe apariții: .*+   minim 1 sau mai multe apariții: [0-9a-z]+{…...
d  o cifră: [0-9]w  un caracter alfanumeric: [0-9_a-zA-Z]s  un spațiu alb: [trn f]D  orice exceptând cifre: [^0-9]W  ...
Expresia desemnând adresa de e-mail:     .+@.+.(.){2,4}
.+                    .+        simbolul @ sstart          ssub           ...
Expresia desemnând adresa de e-mail:       .+@.+.(.){2,4}Hm… valori ca -@@.74 sunt considerate corecte!
sub validare_email {   $testmail = shift;   if ($testmail =~ / /) { return 0 };   if ($testmail =~    /(@.*@)|(.....
test () match ()replace () split ()
var expr = new RegExp ("^[A-Z]?[a-z]+$");$(mesaj).className = expr.test (valoare)        ? corect : eroare;    ...
Am putea valida structura documentelor XML?
<!-- arbore genealogic --><arbore>  <persoana id="busaco" gen="M">     <prenume>Sabin-Corneliu</prenume>     <ma...
Folosind gramatici (automate), putem valida documentele XML:DTD (Document Type Definition)      RELAX NG
<!-- DTD pentru validarea arborelui genealogic --><!DOCTYPE arbore [   <!ELEMENT  arbore   (persoana+)>   <!ELEMENT...
<!-- DTD pentru validarea arborelui genealogic --><!DOCTYPE arbore [   <!ELEMENT  arbore   (persoana+)>   <!ELEMENT...
Alte scenarii de utilizare  a automatelor?
Transportul datelor prin Internet
protocol     ț                  ținterfata (API)    sistem de transmisie la nivel fizic:    ...
Stabilirea & eliberarea conexiunii sunt guvernate de un automat
automatul TCP (Transmission Control Protocol)
automatul TCP (Transmission Control Protocol)
(infoiasi)$ netstat -tActive Internet connections (w/o servers)Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address...
Software bazat pe servicii Web
Software bazat pe servicii Web    paradigma REST(REpresentational State Transfer)
Servicii Websoftware oferind o functionalitate anume
Servicii Webtraduceri, curs valutar, meteo, cartografiere,       statistici, stocare,…
Servicii Webutilizate de alte aplicatii/servicii
recurgerea la servicii multiple – mash-up
Rezultatul unei procesari  (efectuate de un serviciu Web)conduce la obtinerea unei reprezentari      a unei resurse
Rezultatul unei procesari  (efectuate de un serviciu Web)conduce la obtinerea unei reprezentari      a unei resurse...
Rezultatul unei procesari  (efectuate de un serviciu Web)conduce la obtinerea unei reprezentari      a unei resurse...
Reprezentarea e specificata     via tipuri MIMEtext/html, image/png, application/xhtml+xml
Reprezentarile aceleasi resurse– desemnate de un URI unic –    pot fi multiple
Resursa specificata de    http://vremea.la/galaciuc/     poate fi reprezentata de:un document HTML – accesat de un...
Resursa specificata de    http://vremea.la/galaciuc/     poate fi reprezentata de:un document HTML – accesat de un...
Clientii (navigatoare Web, player-e,…)  interactioneaza cu reprezentarile      resurselor via verbe      ―acces...
Orice accesare a unei reprezentariplaseaza aplicatia – ori clientul Web –intr-o stare ce va fi schimbata in urma     ...
GET    smesajsindex                 POSTGET                seditor     sflux   ...
http://blog.info/mesajhttp://blog.info/                  GET         smesaj     sindex   ...
Transferul se realizeaza prin protocolul HTTPReprezentarea e modelata in HTML, JSON , XML  (sau alt format) si indicata p...
// invocarea asincronă (Ajax) a unui serviciu Web via jQueryjQuery.ajax ({  type: "POST",   // execută o cerere POST ...
acces (a)sincron la rezultatele oferite   de un serviciu Web via API
Bun… Dar porcii verzi?
Am putea modela (pe baza unui automat)comportamentul personajelor  dintr-un joc electronic?
Deciziile din cadrul joculuipot fi luate folosind un automat
Orice joc interactioneazacu minim 1 jucator uman
Orice joc include ―jetoane‖ discrete    – numite token-uri –manipulate (in)direct de jucator(i)
Orice joc include ―jetoane‖ discrete    – numite token-uri –manipulate (in)direct de jucator(i)aceste token-uri sunt g...
La nivel conceptual, un joc e descris de    jucatori + token-uri
Token-urile pot interactionacu alte token-uri ori cu jucatorul
Comportamentul token-urilorpoate fi descris de un automat
automat asociat NPC-ului ―ghost‖
sfericit                ≠lovituri       coliziuni              slovit         ...
În ce alte contexte am putea  recurge la automate?
Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco
De la validarea formularelor Web la porcii verzi (utilizarea automatelor in contextul Web-ului)
De la validarea formularelor Web la porcii verzi (utilizarea automatelor in contextul Web-ului)
De la validarea formularelor Web la porcii verzi (utilizarea automatelor in contextul Web-ului)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De la validarea formularelor Web la porcii verzi (utilizarea automatelor in contextul Web-ului)

3,131 views

Published on

A presentation -- prepared for the InfoEducation 2011 summer camp -- regarding the pragmatic uses of automata theory (especially finite state machines) in the Web context, with examples covering XML validation, REST Web services, game development, etc. The content is available in Romanian language, only.

 • Be the first to comment

De la validarea formularelor Web la porcii verzi (utilizarea automatelor in contextul Web-ului)

 1. 1. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco
 2. 2. validarea formularelor Web porcii verzi
 3. 3. Cum putem valida datele introduse de utilizator?
 4. 4. prenumele & numele vor include doar litereadresa de email are forma cont@subdomeniu.domeniu, unde domeniu e compus din 2—4 litere
 5. 5. $nume = $_REQUEST[nume];$lungime = strlen ($nume);for ($i = 0; $i < $lungime; $i++) { if (!este_litera (nume[$i])) { genereaza_eroare (NUME_ERONAT); }}// aparent, numele a fost introdus corectecho (Numele e corect...);
 6. 6. prenumele & numele vor include doar litere (inclusiv caracterele albe + cratima)primul caracter trebuie scris cu majuscula
 7. 7. Am putea folosi ―ceva‖mai flexibil & ―evoluat‖?
 8. 8. litera majuscula slitere sstart final de cuvânt ≠ litere≠ majusculesau ≠ litere scorect seroare
 9. 9. litera majuscula slitere sstart final de cuvânt ≠ litere≠ majusculesau ≠ litere scorect seroare automat (finit determinist)
 10. 10. litera majuscula slitere sstart final de cuvânt ≠ litere≠ majusculesau ≠ litere scorect seroare automat (finit determinist)
 11. 11. Automatele pot fi folositepentru verificarea corectitudinii din punct de vedere sintactic
 12. 12. Cum putem reprezentasimbolic un automat?
 13. 13. Sstart -> Majusc SlitereSstart -> DiferitDeMajusc SeroareSlitere -> Litera SlitereSlitere -> Final ScorectSlitere -> DiferitDeLitere SeroareScorect -> Seroare -> Majusc -> [A-Z]Litera -> [a-zA-Z]... gramatica
 14. 14. generalizând, avem:Neterminal -> Neterminal TerminalNeterminal -> meta-caractere (simboluri)Terminal -> caractere “reale” X -> Y specificând regula de productie gramatica
 15. 15. Specificarea la nivel de program a unor tipuri particulare degramatici se face via expresii regulate (regular expressions – regex)
 16. 16. Expresii regulate pattern-uri textualeconform unor reguli precise, li se pot ―potrivi‖ texte
 17. 17. Expresii regulatecaractere ―reale‖ vs. meta-caractere uzual, meta-caracterele substituie operatori ―speciali‖
 18. 18. . orice caracter, exceptând new-line (n)[…] enumerare de caractere: [A-Z] [0-9]| alternativă a mai multe forme: M|F(…) grupare de caractere$ final de linie^ început de linie sau negare: [^A-Z]
 19. 19. ? 0 sau maxim 1 apariții: (web)?* zero sau mai multe apariții: .*+ minim 1 sau mai multe apariții: [0-9a-z]+{…} interval de apariții: [a-zA-Z]{2,4} {1,} ≡ + {0,} ≡ * {0,1} ≡ ?
 20. 20. d o cifră: [0-9]w un caracter alfanumeric: [0-9_a-zA-Z]s un spațiu alb: [trn f]D orice exceptând cifre: [^0-9]W caracter ne-alfanumeric: [^0-9_a-zA-Z]S orice exceptând spații: [^tnr f]b limitele unui cuvântB orice alt context decât limitele unui cuvânt (interiorul unui cuvânt)A începutul unui șirZ sfârșitul unui șir
 21. 21. Expresia desemnând adresa de e-mail: .+@.+.(.){2,4}
 22. 22. .+ .+ simbolul @ sstart ssub sdom simbolul . orice orice altceva (.){2,4} oricealtceva altceva seroare scorect
 23. 23. Expresia desemnând adresa de e-mail: .+@.+.(.){2,4}Hm… valori ca -@@.74 sunt considerate corecte!
 24. 24. sub validare_email { $testmail = shift; if ($testmail =~ / /) { return 0 }; if ($testmail =~ /(@.*@)|(..)|(@.)|(.@)|(^.)/ || $testmail !~ /^.+@([?)[a-zA-Z0-9-.]+. ([a-zA-Z]{2,4}|[0-9]{1,3})(]?)$/) { return 0; } else { return 1; }} expresii regulate – limbajul Perl
 25. 25. test () match ()replace () split ()
 26. 26. var expr = new RegExp ("^[A-Z]?[a-z]+$");$(mesaj).className = expr.test (valoare) ? corect : eroare; expresii regulate – limbajul JavaScript
 27. 27. Am putea valida structura documentelor XML?
 28. 28. <!-- arbore genealogic --><arbore> <persoana id="busaco" gen="M"> <prenume>Sabin-Corneliu</prenume> <mama> <persoana id="mama" gen="F"> <prenume>Sabina-Elena</prenume> </persoana> </mama> <tata> <persoana id="tata" gen="M"> <prenume>Radu-Corneliu</prenume> </persoana> </tata> <obs>...</obs> </persoana></arbore>
 29. 29. Folosind gramatici (automate), putem valida documentele XML:DTD (Document Type Definition) RELAX NG
 30. 30. <!-- DTD pentru validarea arborelui genealogic --><!DOCTYPE arbore [ <!ELEMENT arbore (persoana+)> <!ELEMENT persoana (prenume,mama?,tata?,obs*)> <!ELEMENT prenume (#PCDATA)> <!ELEMENT mama (persoana)> <!ELEMENT tata (persoana)> <!ELEMENT obs (#PCDATA)> <!ATTLIST persoana id ID #REQUIRED gen (M|F) #IMPLIED >]>
 31. 31. <!-- DTD pentru validarea arborelui genealogic --><!DOCTYPE arbore [ <!ELEMENT arbore (persoana+)> <!ELEMENT persoana (prenume,mama?,tata?,obs*)> <!ELEMENT prenume (#PCDATA)> <!ELEMENT mama (persoana)> <!ELEMENT tata (persoana)> <!ELEMENT obs (#PCDATA)> <!ATTLIST persoana terminal id ID #REQUIRED gen (M|F) #IMPLIED >]> neterminal
 32. 32. Alte scenarii de utilizare a automatelor?
 33. 33. Transportul datelor prin Internet
 34. 34. protocol ț ținterfata (API) sistem de transmisie la nivel fizic: fir, wireless,...
 35. 35. Stabilirea & eliberarea conexiunii sunt guvernate de un automat
 36. 36. automatul TCP (Transmission Control Protocol)
 37. 37. automatul TCP (Transmission Control Protocol)
 38. 38. (infoiasi)$ netstat -tActive Internet connections (w/o servers)Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address Statetcp 0 0 fenrir:1548 thor:auth TIME_WAITtcp 0 0 fenrir:ssh thor:4008 ESTABLISHEDtcp 0 0 fenrir:ftp-data c409-27.net.infoia:2674 TIME_WAITtcp 0 0 fenrir:ssh c412-6.net.infoias:2508 ESTABLISHEDtcp 0 0 fenrir:pop3s xteam:64688 TIME_WAITtcp 0 1 fenrir:1546 mta-v12.level3.mai:smtp SYN_SENTtcp 0 0 localhost:1544 localhost:smtp TIME_WAITtcp 0 540 fenrir:1541 www.cs.tuiasi.ro:www FIN_WAIT1tcp 0 0 fenrir:ssh c409-20.net.infoia:1124 ESTABLISHEDtcp 0 0 fenrir:pop3s xteam:64682 TIME_WAITtcp 0 0 localhost:8008 localhost:1537 ESTABLISHEDtcp 0 1 fenrir:1533 mta-v12.level3.mai:smtp SYN_SENTtcp 0 0 fenrir:ftp c412-11.net.infoia:1444 FIN_WAIT2tcp 0 0 fenrir:1511 fenrir:1509 TIME_WAITcomanda netstat permite ―spionarea‖ starilor curente pentru fiecare conexiune TCP
 39. 39. Software bazat pe servicii Web
 40. 40. Software bazat pe servicii Web paradigma REST(REpresentational State Transfer)
 41. 41. Servicii Websoftware oferind o functionalitate anume
 42. 42. Servicii Webtraduceri, curs valutar, meteo, cartografiere, statistici, stocare,…
 43. 43. Servicii Webutilizate de alte aplicatii/servicii
 44. 44. recurgerea la servicii multiple – mash-up
 45. 45. Rezultatul unei procesari (efectuate de un serviciu Web)conduce la obtinerea unei reprezentari a unei resurse
 46. 46. Rezultatul unei procesari (efectuate de un serviciu Web)conduce la obtinerea unei reprezentari a unei resurse resursa = blog, fotografie, flux de stiri, program etc.
 47. 47. Rezultatul unei procesari (efectuate de un serviciu Web)conduce la obtinerea unei reprezentari a unei resurse reprezentare = HTML, JPEG, PNG, RSS, SVG,…
 48. 48. Reprezentarea e specificata via tipuri MIMEtext/html, image/png, application/xhtml+xml
 49. 49. Reprezentarile aceleasi resurse– desemnate de un URI unic – pot fi multiple
 50. 50. Resursa specificata de http://vremea.la/galaciuc/ poate fi reprezentata de:un document HTML – accesat de un browser Web un flux Atom – utilizat de alte servicii un document SVG – pentru listare
 51. 51. Resursa specificata de http://vremea.la/galaciuc/ poate fi reprezentata de:un document HTML – accesat de un browser Web un flux Atom – utilizat de alte servicii un document SVG – pentru listare fiecare reprezentare are asociat un URL
 52. 52. Clientii (navigatoare Web, player-e,…) interactioneaza cu reprezentarile resurselor via verbe ―acceseaza‖ – GET ―modifica‖ – POST ―sterge‖ – DELETE …
 53. 53. Orice accesare a unei reprezentariplaseaza aplicatia – ori clientul Web –intr-o stare ce va fi schimbata in urma unui transfer de date (accesarea altei reprezentari)
 54. 54. GET smesajsindex POSTGET seditor sflux Web-ul ca un automat
 55. 55. http://blog.info/mesajhttp://blog.info/ GET smesaj sindex reprezentare2 (XHTML) reprezentare1 (XHTML) POST GET http://blog.info/mesaj/edit http://blog.info/stiri seditor sflux reprezentare3 (XHTML) reprezentare4 (Atom)
 56. 56. Transferul se realizeaza prin protocolul HTTPReprezentarea e modelata in HTML, JSON , XML (sau alt format) si indicata prin MIME Adresabilitatea se rezolva via URI
 57. 57. // invocarea asincronă (Ajax) a unui serviciu Web via jQueryjQuery.ajax ({ type: "POST", // execută o cerere POST contentType: "application/json; charset=utf-8", url: "http://undeva.info/ArboreGenealogic/busaco", data: "{...}", // date de intrare trimise serviciului dataType: "json", // așteptăm răspunsul în format JSON // funcție apelată la transferul cu succes success: function(data) { // preluăm datele, convertindu-le în HTML $(.rezultat).html(data); }});
 58. 58. acces (a)sincron la rezultatele oferite de un serviciu Web via API
 59. 59. Bun… Dar porcii verzi?
 60. 60. Am putea modela (pe baza unui automat)comportamentul personajelor dintr-un joc electronic?
 61. 61. Deciziile din cadrul joculuipot fi luate folosind un automat
 62. 62. Orice joc interactioneazacu minim 1 jucator uman
 63. 63. Orice joc include ―jetoane‖ discrete – numite token-uri –manipulate (in)direct de jucator(i)
 64. 64. Orice joc include ―jetoane‖ discrete – numite token-uri –manipulate (in)direct de jucator(i)aceste token-uri sunt gestionate intern de software
 65. 65. La nivel conceptual, un joc e descris de jucatori + token-uri
 66. 66. Token-urile pot interactionacu alte token-uri ori cu jucatorul
 67. 67. Comportamentul token-urilorpoate fi descris de un automat
 68. 68. automat asociat NPC-ului ―ghost‖
 69. 69. sfericit ≠lovituri coliziuni slovit lovituri lovituri sbolnav letale sviu smortautomat descriind comportamentul porcilor verzi
 70. 70. În ce alte contexte am putea recurge la automate?
 71. 71. Dr. Sabin Buragawww.purl.org/net/busaco

×